ORGANIZACJA, STRUKTURA SPOŁECZNA, PAŃSTWOWA CZY KORPORACYJNA, KTÓRA NA POZÓR WYDAJE SIĘ SILNA I SPRAWNA, LECZ W RZECZYWISTOŚCI JEST SŁABA I MOŻE ŁATWO UPAŚĆ W RAZIE KONFRONTACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH to:

organizacja, struktura społeczna, państwowa czy korporacyjna, która na pozór wydaje się silna i sprawna, lecz w rzeczywistości jest słaba i może łatwo upaść w razie konfrontacji (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZACJA, STRUKTURA SPOŁECZNA, PAŃSTWOWA CZY KORPORACYJNA, KTÓRA NA POZÓR WYDAJE SIĘ SILNA I SPRAWNA, LECZ W RZECZYWISTOŚCI JEST SŁABA I MOŻE ŁATWO UPAŚĆ W RAZIE KONFRONTACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.705

NIEKLAROWNOŚĆ, ŻÓŁW MALOWANY, HIPNOTYK, PÓŁTUSZA, KANTYLENA, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, POIDEŁKO, JĘZYK SFORMALIZOWANY, KROATYSTYKA, ZGNIŁOŚĆ, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, GROOMING, RADIOLOGIA, CHORAŁ, ETER KOSMICZNY, NIEWIDKA, ZESZYT W KRATKĘ, SUBKONTRAKT, ORYNNOWANIE, ISTOTA BIAŁA, BUSINESSWOMAN, NARTA WODNA, ZAPALENIE, LINIA HODOWLANA, OSET SINY, KOORDYNAT, POŻEGNANIE, ANTAŁEK, HIPOTEZA SUSLINA, FUNKCJA OKRESOWA, TARANTELA, ADMINISTRATYWISTA, CHOROBA CAFFEYA, PIERWSZY, ARTYSTA, MINÓG RZECZNY, DOJŚCIE, PREFIKS, GOŹDZIENIEC, OPPERT, NANOMETR, KUBAS, BAWÓŁ MINDORSKI, ESPERANTYSTA, ROZTROPEK, MACIERZYŃSKOŚĆ, TOCZENIE, OKAZAŁOŚĆ, LATAJĄCY DYWAN, ZNACZNIK, ELEKCJA VIRITIM, UPADEK, GRUPA AZOWA, KOŃ KARABACHSKI, CUKIERNIA, MAFIA PALIWOWA, ZAJOB, ARENGA, SPAWĘKI, METODA ZERO-JEDYNKOWA, NIENOWOCZESNOŚĆ, BEHAWIORYZM, LOSOWANIE WARSTWOWE, JODŁA SYBERYJSKA, ARKUSZ DRUKU, NAMIĘTNOŚĆ, LAMPA CROOKESA, WIMPERGA, ROWEREK BIEGOWY, GEODEZJA GÓRNICZA, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, KARKÓWKA, PAGINATOR, WARSTWA OZONOWA, NIEZAWODNOŚĆ, BOROWIK WILCZY, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, PAŹDZIOR, SYSTEM PRZYPOROWY, SEKULARYZACJA, ŁĘG OLSZOWY, KICZ, MOWA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, PANNUS, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, MECHOWCE, TRASZKA SARDYŃSKA, DIAMAGNETYK, BIMBROWNIA, POWTARZALNOŚĆ, WKŁAD, WZORNIK, DŻAGA, PATROLOWIEC, KLEJOWNIA, SKAUT, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, REFLEKSOLOG, WAGA, POJAW MASOWY, NEANDERTALCZYK, HERMETYCZNOŚĆ, TRĄDZIK, DWUWARSTWOWOŚĆ, CZIRU, TRAFIKA, ŻAŁOBA, PARTIA ROSYJSKA, KARDIOIDA, JEDNOKOMÓRKOWIEC, KONTO, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, KATAFALK, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, LITEWSKOŚĆ, ATRAPA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, TARCZA KONTYNENTALNA, ZOOMETRIA, GRZYB SKALNY, TABAKIERKA, ZMROK, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, SIŁA AERODYNAMICZNA, PUDEŁKO, RECEPCJA, MIASTO POWIATOWE, IKRA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, RADOSNOŚĆ, MIZUNA, METANOGENY, TRANSWESTYTKA, ŚMIEĆ, COLESLAW, KATEGORIA GRAMATYCZNA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, ORLICZKA MIECZOWATA, NIĆ KODUJĄCA, KINO DROGI, AKATALEKSA, WIDZENIE, KLUCZ, PODŁOŻE MALARSKIE, NIEDOMYKALNOŚĆ, CUKIER LODOWY, BZDURA, LICEUM, BRUDNA ROBOTA, PÓŁCZŁOWIEK, TRANSFLUENCJA LODOWCA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, ALGORYTM JAKOBIANOWY, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, STRUNOOGONOWE, FELERNOŚĆ, MONOCHROMATYZM, ADWEKCJA, DZIARSKOŚĆ, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, SOCZEWKA, DIALEKTYKA, WARKOCZ DOBIERANY, PUNKT RÓWNONOCNY, BEZUCZUCIOWOŚĆ, TEOLOGIA WYZWOLENIA, SIKORY, EPOPEJA HEROICZNA, PROMIENNOŚĆ, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, TĘGA GŁOWA, WŁAŚCIWOŚĆ, GRAFIK, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, WORKOWCE, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, MASZT, BARWA, PRZETWÓR, GOMBROWICZ, PAKA, TERMINARZ, PRZESYP, KREDYT INWESTYCYJNY, SYSTEM KAPITAŁOWY, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, MIESZADŁO, KOMPLEKS, STARA PANNA, MECHANIKA GRUNTU, BALANSJER, WZGLĄD, BIAŁKA WIERZBÓWKA, LANSJER, OBRONA FRANCUSKA, ODPÓR, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, DESIGNERKA, RUS, PODSKÓRNIA, KOŁOWRÓT, SOPEL, GILOTYNA HUME'A, LIGA, CEGLARKA, NIERÓB, AUREOLA, PARAMETR, RZECZOWNIK, KAPSYD, EKWIPARTYCJA, NIEDŹWIEDNIK, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, SOCZEWKA, BUCHTA, TOPR, BLACKJACK, PÓŁPRZEWODNIK, AUTOGIEŁDA, SĄD KOŚCIELNY, FILOZOFIA POZNANIA, LALKARSTWO, GRYMAŚNICA, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, POKŁAD, WIOSNA, TRANSPARENTNOŚĆ, PIERWORODZTWO, PROCES NIEODWRACALNY, SEN, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, PRĄD ZAWIESINOWY, PAS, MAGNETOSTATYKA, SYSTEM INFORMATYCZNY, ŁODRANIT, MARTWY PRZEPIS, KLEJÓWKA, PIKIETA, SZPITAL ZAKAŹNY, KLUSKA KŁADZIONA, ZWARCIE, BIBLIOTEKA, ŁOWCZYNI, UPŁYWNOŚĆ, RYCZAŁT, JĘZYK EZOPOWY, MEDIUM, WYKRZYKNIK, ŻAGIEW, STARODAWNOŚĆ, CZERWONA KRWINKA, SADYSTA, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, FOTOTROPIZM, METODYKA, ANKIETOWANY, KOTEWKA, PROLOG, SKRZYDŁO, OBŁOŚĆ, OPERA, AWARYJNOŚĆ, ALARM WIBRACYJNY, BIAŁA DIETA, KLASTER, KOEDUKACYJNOŚĆ, CYJANOŻELAZIAN, ALEUCKI, CIĄGNIK, TWIERDZENIE KRULLA, ZJAWISKO KERRA, LINOWIEC, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, ŻEBRO, IMPUTOWANIE, NACHALNOŚĆ, EKOLOGIA, PRAWO CURIE-WEISSA, KULTURA KRETEŃSKA, RÓWNIA POCHYŁA, KOMIN WULKANICZNY, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, FIX, ULTRAPRAWICA, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, PRZEMIANA POKOLEŃ, KOMORA PŁYWAKOWA, OSIEDLE, OSTROŚĆ, KOMEDIANTKA, ZARAZA, ROŻEN, ESKORTA, BAKTERIEMIA, METODA, ?ORBITOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.705 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZACJA, STRUKTURA SPOŁECZNA, PAŃSTWOWA CZY KORPORACYJNA, KTÓRA NA POZÓR WYDAJE SIĘ SILNA I SPRAWNA, LECZ W RZECZYWISTOŚCI JEST SŁABA I MOŻE ŁATWO UPAŚĆ W RAZIE KONFRONTACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZACJA, STRUKTURA SPOŁECZNA, PAŃSTWOWA CZY KORPORACYJNA, KTÓRA NA POZÓR WYDAJE SIĘ SILNA I SPRAWNA, LECZ W RZECZYWISTOŚCI JEST SŁABA I MOŻE ŁATWO UPAŚĆ W RAZIE KONFRONTACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH organizacja, struktura społeczna, państwowa czy korporacyjna, która na pozór wydaje się silna i sprawna, lecz w rzeczywistości jest słaba i może łatwo upaść w razie konfrontacji (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH
organizacja, struktura społeczna, państwowa czy korporacyjna, która na pozór wydaje się silna i sprawna, lecz w rzeczywistości jest słaba i może łatwo upaść w razie konfrontacji (na 23 lit.).

Oprócz ORGANIZACJA, STRUKTURA SPOŁECZNA, PAŃSTWOWA CZY KORPORACYJNA, KTÓRA NA POZÓR WYDAJE SIĘ SILNA I SPRAWNA, LECZ W RZECZYWISTOŚCI JEST SŁABA I MOŻE ŁATWO UPAŚĆ W RAZIE KONFRONTACJI sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - ORGANIZACJA, STRUKTURA SPOŁECZNA, PAŃSTWOWA CZY KORPORACYJNA, KTÓRA NA POZÓR WYDAJE SIĘ SILNA I SPRAWNA, LECZ W RZECZYWISTOŚCI JEST SŁABA I MOŻE ŁATWO UPAŚĆ W RAZIE KONFRONTACJI. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast