CZĘŚĆ ZDANIA, KTÓRA OPISUJE CZYNNOŚĆ PODMIOTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORZECZENIE to:

część zdania, która opisuje czynność podmiotu (na 10 lit.)PREDYKAT to:

część zdania, która opisuje czynność podmiotu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ORZECZENIE

ORZECZENIE to:

decyzja wydana przez jakąś instytucję, np. sąd, poradnię (na 10 lit.)ORZECZENIE to:

część zdania, która opisuje czynność podmiotu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ZDANIA, KTÓRA OPISUJE CZYNNOŚĆ PODMIOTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.390

PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, DZIAŁKA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, DRIVER, PODAŻ JEDNOSTKOWA, STOPA, MONOPOL, KOMBINATOR, GŁADKOMÓZGOWIE, CZŁON PĘDOWY, NALEWAK, IMPROWIZATOR, SUPORT, CZARNOBREWKA, PRZYSPOSOBIONY, TECHNIK DENTYSTYCZNY, SORBENT, RDZEŃ KRĘGOWY, KOŚĆ KULSZOWA, TERMOLUMINESCENCJA, EFOD, EKSPERTKA, LAJKONIK, EPISJER, TRAJKOTKA, OSADY DENNE, ZAMKNIĘTOŚĆ, ELEKTROWNIA SŁONECZNA, TELEKONFERENCJA, UDO, MURZYN, ŻEGLARZ JACHTOWY, TOREBKA BOWMANA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, NUDYSTA, LUFA, UNIONISTKA, MÓŻDŻEK, SPÓJNIK PODRZĘDNY, SERAJ, NACIĄG, ASTROGRAFIA, KORYTO RZEKI, GRUPA NILPOTENTNA, ENDODERMA, DOJUTREK, SIECZKA, WIEK NASTOLETNI, GOLF, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, PIĘTNASTKA, WYNAGRODZENIE, LEWOSKRZYDŁOWY, PTASZĄTKO, ANEKS KUCHENNY, KORONA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, ZWÓJ, AWANTURNICA, TARCZA HAMULCOWA, FLORYDZKA, OBRONICIEL, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, ŚLĄSKI, LABIRYNT, OŚRODEK, PRZEDSCENIE, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, ANGLISTKA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, UCZESTNIK, KRIOSFERA, LOKACJA, BRZUSZEK, MIESZANKA, TOCZYSKO, ŁUSKA, PODLIZUCH, SZPADRYNA, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, KARWIA, KUPER, ŚMIECIARZ, CZYTELNICZKA, DWUNASTA CZĘŚĆ, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, WNIEBOWZIĘTA, PASSE-PARTOUT, SARONG, PIERŚ, POZIOM, SOHO, PRZEKŁADNIA, ZRZYNKA, GRA, PUDŁO, CZEREP, LAWA, KŁUSOWNIK, MAJĄTEK TRWAŁY, PRZYZWOITKA, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, SOHO, OSÓW, ŚCIANA, POCHLEBNIK, ZAWZGÓRZE, PLECÓWKA, REGRESJA PODATKOWA, PASTWA, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, WIDEŁKI, ANGLIA, TARCZA, GRUPA KARBOKSYLOWA, WELWET, SET, SENSYBILIZATOR, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, FORMUŁA ATOMOWA, COPYPASTA, ELEKTRON WALENCYJNY, PODŚCIELISKO, WSPÓŁKRÓL, KAFTAN, DENUNCJACJA, DUCH, STUŁA, REJESTR, ŻYWICIELKA, REAKCJA ODWRACALNA, HELIOCENTRYZM, ŚWIĘTOJANKA, SOTELO, PRODUCENTKA, RUMPEL, SERCE, PRZEDMIOT, HYMENOFOR, GRAF SPÓJNY, GAŁĄŹ SKÓRNA, WIERZCHNICA, OPUSZKA, GAR, AKTYWA TRWAŁE, ZWIERZCHNIK SŁUŻBOWY, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, STARTER, GÓRKA, PĘCZEK, KARCICIEL, NIEZGRABIASZ, CZĘŚĆ ZDANIA, NADBUDOWA, DOMY, CHORĄGIEWKA NA WIETRZE, PRÓG, SMOŁA WĘGLOWA, STERNICZKA, NADRZĘDNIK, STROP, REKINEK PLAMISTY, STARA MALUTKA, SIŁA, PRZEWODNICZĄCY, KOMUNIA, OPRAWCA, RAK KALIFORNIJSKI, PÓŁSIOSTRA, ŁONO, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, MEDYCYNA RATUNKOWA, NOSEK, MIESZADŁO, IGLIWIE, TRADER, STEK, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, KREDYT PREFERENCYJNY, PODRÓŻNA, KOCIEŁ, FLIRCIARKA, WIDOWNIA, DŁOŃ, DZIWOŻONA, RUPIA INDYJSKA, PUDŁO, TUBUS, DIVA, ERGATYWNOŚĆ, SPAMER, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, BURDON, PROGRAMOTWÓRCA, KWADRANT, KOTLINA, KRUPON, ZAWIĄZEK, KLOSZ, WĘZEŁ, UNIHOKEISTKA, SŁUŻALEC, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, CIAŁKO NERKOWE, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, PIASTA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, EWANIELIA, FORMA, IGRASZKA, AGENCJA RATINGOWA, GAZOWNIK, DIETA ASPIRYNOWA, URLOP TACIERZYŃSKI, PÓŁFRAK, RAKOWIEC, KOCIOŁ WIROWY, KALORMEN, BANIECZKA, UMBRA, PORTRECISTKA, STANIK, PRZÓD, RYBY WŁAŚCIWE, PLAN, COKÓŁ, ZBAWICIELKA, AUTARCHA, DIETA CUD, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, PUNKT, RÓWNINA ZALEWOWA, BŁONICA SPOJÓWEK OKA, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, SUTERENA, NAJEŹDŹCA, KROKIET, KRĄŻENIE PŁUCNE, RÓŻA, PANEWKA, SZKAPLERZ, KŁĄB, PASTA DO ZĘBÓW, ZWODZICIEL, KURTYNA, BRYLANT, STAN, BREW, MICROSWITCH, GŁOWOTUŁÓW, DUSZA, OBDZIERACZ, GOLFIK, PRZĘSŁO, PĘTELKA, WSPÓŁWŁADCA, KRAN, PRYSKAWKA, PATRON, WYROK SKAZUJĄCY, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, WIBRATOR, USTRÓJ NOŚNY, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, CESARZOWA, MASKA, OSIEMDZIESIĄTKA, MASA RELATYWISTYCZNA, PODGARDLE, LINA NOŚNA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, SPRZĄCZKA, WAHACZ, GZYMSIK, DOKSOLOGIA, ZAMEK, OKRES LITERACKI, MAGNETOSTATYKA, RAJA SIWA, POCZĄTKUJĄCA, PUCÓWKA, PŁUŻKA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, FURMAN, LICYTACJA, SKOK, ZAUSZNIK, CHWYT PONIŻEJ PASA, PIRAMIDA, CIĘGNO KOTWICZNE, CZARNA OWCA, KLAPKA, ŚWIADECTWO MATURALNE, ELEMENT, LASECZKA WĄGLIKA, CIĄŻA PRZENOSZONA, ?DANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.390 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ZDANIA, KTÓRA OPISUJE CZYNNOŚĆ PODMIOTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ZDANIA, KTÓRA OPISUJE CZYNNOŚĆ PODMIOTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORZECZENIE część zdania, która opisuje czynność podmiotu (na 10 lit.)
PREDYKAT część zdania, która opisuje czynność podmiotu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORZECZENIE
część zdania, która opisuje czynność podmiotu (na 10 lit.).
PREDYKAT
część zdania, która opisuje czynność podmiotu (na 8 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ZDANIA, KTÓRA OPISUJE CZYNNOŚĆ PODMIOTU sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CZĘŚĆ ZDANIA, KTÓRA OPISUJE CZYNNOŚĆ PODMIOTU. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x