W MATEMATYCE: WIELKOŚĆ, KTÓRA NIE ULEGA ZMIANOM PODCZAS KOLEJNYCH PRZEKSZTAŁCEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INWARIANT to:

w matematyce: wielkość, która nie ulega zmianom podczas kolejnych przekształceń (na 9 lit.)NIEZMIENNIK to:

w matematyce: wielkość, która nie ulega zmianom podczas kolejnych przekształceń (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INWARIANT

INWARIANT to:

coś stałego, niezmiennego (na 9 lit.)INWARIANT to:

w językoznawstwie: stały, niezmienny element języka realizowany w formie wariantów (na 9 lit.)INWARIANT to:

w matematyce: wielkość, która nie ulega zmianom podczas kolejnych przekształceń (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MATEMATYCE: WIELKOŚĆ, KTÓRA NIE ULEGA ZMIANOM PODCZAS KOLEJNYCH PRZEKSZTAŁCEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.171

MUGOL, EUTEKTYK, PEREŁKA, SKACZELE, RIPPER, CARSKIE WROTA, MIKROOTWÓR, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, POLE SIŁOWE, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, PRAWO JOULE'A, KOŁOWRÓT, ERA KENOZOICZNA, ZAPYCHACZ, NOZDRZAKI, MATRYKUŁA, POPIELNICA, STOPA REDYSKONTOWA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, SZTORMLINA, NUDZIARZ, PĘD, AZOTOBAKTER, LITRÓWKA, WSPÓŁZAWODNICA, WRAK, SYNONIMICZNOŚĆ, SYNANTROP, FAWORYTKA, METASTRONA, NIEKLAROWNOŚĆ, MASA SPOCZYNKOWA, UNYTKO, PORZĄDEK, MPIX, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, ROZRUCH, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, WEKSEL NIEZUPEŁNY, DYSZKANCIK, KOCIA KOŁYSKA, WYŁAPYWACZ, ŻYCIODAWCA, BAZYLIKA KATEDRALNA, STATYSTYKA OPISOWA, SATELITA, SÓL, BŁĄD DRUKARSKI, WYNAJMUJĄCA, NIERUCHOMOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, FIGLARZ, STRÓŻKA, MENTOR, OGRZEWACZ, PYTANIE RETORYCZNE, EPOPEJA HEROICZNA, SAMORZĄDCA, ŁUSKA, LEC, ŻEGLARZ, KOLUMNA UWIĘZŁA, PÓŁPĘTLA, POPRZEDNICZKA, HOMOGENIZATOR, DRIBLING, POLIFAG, STAROŚĆ, WIGILIA, SAMODZIELNOŚĆ, LINIA GEODEZYJNA, CHWYT PONIŻEJ PASA, PALMA, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, POLIMER, BAGAŻOWY, JÓZEF SZWEJK, PRZECZYSTOŚĆ, INTERWENIENT UBOCZNY, KILKUNASTOLATKA, ENTUZJASTA, ZASADA D'ALEMBERTA, NIEMOWA, HOBBYSTA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, STREFA HEMIPELAGICZNA, CECHA RECESYWNA, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, BAKTERIE WŁAŚCIWE, CALLZNA, NAGANIACZ, WSPÓŁCZYNNIK SKOŚNOŚCI, ZUPA, KAPUSTA KISZONA, MOSZAW, UMBRA, ADWOKAT, MSZAK, ŻYWA LEKCJA, DYSPLAZJA NEREK, TATUAŻ, PRZYZWOITKA, POLE SKALARNE, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, IMPROWIZATOR, SKALA STAROGRECKA, SIEDLISKO, NIEOCZYWISTOŚĆ, KONIDIUM, PAGINATOR, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, JĘZYK IZOLOWANY, JAZDA BEZ TRZYMANKI, PATRONKA, NATURA, STRAŻAK, WŁÓKIENKO, LITERATURA, IMITACJA, RESPONDENT, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, ZATRZASK, JON KOMPLEKSOWY, DANA, FORMAT BINARNY, ZMIENNA NIEZALEŻNA, IMPAS, WĘDRÓWKA, PASEK, PRZYZWOITOŚĆ, KREDKA WOSKOWA, PRZYCZYNEK, KOMÓRKA SOMATYCZNA, BOLERKO, SPIERDOLINA, ŁOPATA, LICZBA KWADRATOWA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, NIEDOPUSZCZENIE, KATEGORIA OPEN, KUBEK, PASZTETÓWA, INDYJSKI, PROMOTOR, BIERNY ZAWODOWO, CEMENTACJA, ŻYŁA, ODRZUT, ZMARTWIENIE, GRASANT, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY, OPONENT, KONDYCJONALIZM, SYLABA OTWARTA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, PODATEK EKOLOGICZNY, EKSPERTKA, ALGEBRA ALTERNATYWNA, GRENADIER PANCERNY, HALOFIT, KOSZT STAŁY, KANION PODMORSKI, CIASTO, MUTACJA CICHA, KRÓWKA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, FILM DROGI, BROŃ KLASYCZNA, KURS, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, POJAZD SPECJALNY, OBJAŚNIENIE, DEFICYT, KUCZBAJA, OŁTARZYK, WŁÓCZĘGA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, OBIEGNIK, FUNKCJE AMPLITUDY, SUBSKRYPCJA, WEŁNISTOŚĆ, NAROWISTOŚĆ, LOGOGRAF, HAPLOTYP, KŁAMCZUCH, WNIEBOWZIĘTA, KONTRDEMONSTRACJA, WYZWANIE, SROKACZ CZARNOGARDŁY, PIELUSZKA, LOG, EKSKLUZYWIZM, BOA KRÓTKOOGONOWY, MODERATOR, INDUKCJA ELEKTRYCZNA, PRZEŻUWACZE, IMADŁO, SANIE, SMERFETKA, FALOWNIK PRĄDU, TEOLOGIA NEGATYWNA, ZAWODOWIEC, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, PRZEKRYCIE, ZGRED, POCHWIAK OKAZAŁY, SYRENA ALARMOWA, NISKOROSŁOŚĆ, KURATELA, BOB, KERSTSTOL, PODSKÓRNIK GRUSZOWY, TRWONICIEL, ASESOR, SZEREG ROZBIEŻNY, AMORTYZACJA, LAMPA PUNKTOWA, ZBAWCZYNI, WODA POZAKLASOWA, OBRĘCZ, WARIATKA, PIES OGRODNIKA, CZIRLIDERKA, ANTIDOTUM, REDEMPTORYSTA, ŻAKIET, PODAŻ NIEELASTYCZNA, ELEKTRYCZNY PASTUCH, KULOODPORNOŚĆ, PIERIEDWIŻNIK, PIGUŁKA GWAŁTU, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, BEZDEŃ, SIEDEMDZIESIĄTKA, PAKA, ŁAPACZKA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, UZALEŻNIONY, LEMING, NAPĘD RAKIETOWY, ŁONO, ŚPIĄCA, WIETRZENIE FIZYCZNE, OBJAWIENIE PRYWATNE, SIODŁO JUCZNE, PRYZMA, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, SPIŻARNY, ANGLEZOWANIE, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, STRZELCZYNI, OBSZAR NIEOGRANICZONY, OSIEMNASTKA, ZUPA NA GWOŹDZIU, ŻYWICIELKA, ORGANISTKA, ŚLEPY NABÓJ, MIM, PRZECIWNAKRĘTKA, RÓŻOWE SŁONIE, ZMIENNA, AUDYTOR, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, PROMIEŃ, POSTOJOWE, TALERZ, OPOŁEK, CHOLEWKA, ROZGRZESZENIE, PAROLATEK, UCZCIWOŚĆ, MBIRA, FAZA, ŁĘG, KAWIARKA, ROZBÓJNIK MORSKI, DZIAŁ OSOBOWY, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, WÓŁ ROBOCZY, NIESTATECZNOŚĆ, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, SZCZEROŚĆ, OPASKA, DIAKON, MYDELNICZKA, MATERIAŁ, ZAROST, PIERDU PIERDU, GANGSTERYZM, FUNKCJA PRZESTĘPNA, HAOMA, LOGOPEDKA, WYBITNOŚĆ, KARŁOWATOŚĆ, ?ANONEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.171 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MATEMATYCE: WIELKOŚĆ, KTÓRA NIE ULEGA ZMIANOM PODCZAS KOLEJNYCH PRZEKSZTAŁCEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W MATEMATYCE: WIELKOŚĆ, KTÓRA NIE ULEGA ZMIANOM PODCZAS KOLEJNYCH PRZEKSZTAŁCEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INWARIANT w matematyce: wielkość, która nie ulega zmianom podczas kolejnych przekształceń (na 9 lit.)
NIEZMIENNIK w matematyce: wielkość, która nie ulega zmianom podczas kolejnych przekształceń (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INWARIANT
w matematyce: wielkość, która nie ulega zmianom podczas kolejnych przekształceń (na 9 lit.).
NIEZMIENNIK
w matematyce: wielkość, która nie ulega zmianom podczas kolejnych przekształceń (na 11 lit.).

Oprócz W MATEMATYCE: WIELKOŚĆ, KTÓRA NIE ULEGA ZMIANOM PODCZAS KOLEJNYCH PRZEKSZTAŁCEŃ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - W MATEMATYCE: WIELKOŚĆ, KTÓRA NIE ULEGA ZMIANOM PODCZAS KOLEJNYCH PRZEKSZTAŁCEŃ. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x