OSOBA, KTÓRA WŁAŚNIE COŚ NABYŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOWONABYWCA to:

osoba, która właśnie coś nabyła (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA WŁAŚNIE COŚ NABYŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.942

KOPISTKA, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, ŻYWE SREBRO, HIPNOTYZER, AMBICJONER, KONWERTER, PIEGUSEK, BALANGOWICZ, PODMIOT LIRYCZNY, SEMIWEGETARIANIN, CZOP ŚLUZOWY, PAZUR, KONTROLER, SPRZECIW, MODELOWOŚĆ, BETONOWE BUTY, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, TASIEMIEC, JEDNOOSOBOWOŚĆ, LAMPA WYŁADOWCZA, WETERANKA, WYCHOWAWCA, DELICJE, PRZYRODNIA SIOSTRA, KONTYNGENT, PROWENIENCJA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, TRZYDZIESTOPAROLATEK, MYŚLIWY, FRANCA, PALMA, PUBLICZNOŚĆ, OBRAZ, RAK, UCHO, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, SEZONOWIEC, CIEPŁA WDÓWKA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, KASZANA, KONTROLKA, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, WIEK DOROSŁY, DESEREK, SYNTETYK, ROPOWICA KŁĘBU, KOORDYNAT, ŻART, ZACHOWANIE, EPOSOWOŚĆ, OCHLAJTUS, NADAWCA, ZNAK ZAPYTANIA, RESZTA, COCKNEY, ISTNOŚĆ, TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA, KONTRMANIFESTACJA, ZAŁOŻYCIEL, TUBA, PIERWSZA DAMA, SPRAWICIELKA, MODELOWOŚĆ, KOMEDIANTKA, MISKA, DELTA KRONECKERA, MAJĄTEK RUCHOMY, NOWOBOGACKI, CYRKOWIEC, MERYSTEM, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, PANIENKA SPOD LATARNI, GOSPODYNI DOMOWA, FLĄDRA, MISTYKA, WYSTĘP, TROLL, SPECJALIZANTKA, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, BUFOR, WONNOŚĆ, WARTOŚĆ BILANSOWA, GAŁĄŹ SKÓRNA, ŻARTOWNIŚ, NIEREZYDENT, CENOBIORCA, ZARZĄDZAJĄCA, PIĄTKA, PLEBS, KONTRMANIFESTACJA, ŚLĄSKOŚĆ, WYMIANA, ZWARA, ROZWAŻNOŚĆ, PIEPRZ GWINEJSKI, NIEWOLNIK, WIETRZNOŚĆ, MASAJ, ELEMENT, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, ŚMIESZKA, MARNOTRAWCA, RZEMIEŚLNIK, WICEMISTRZYNI, PADÓŁ, PROMOCJA, POKRZYWDZONA, DZIECKO SZCZĘŚCIA, REWELATOR, SAMOGRAJ, ANTOWIE, KULTURA KRETEŃSKA, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, WZW E, NIEGOTOWOŚĆ, ZAWADA, REEWANGELIZACJA, WRÓG, BYDLĘ, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, PRZECIWSTAWIENIE, TOUROPERATOR, PRZENOSICIEL, PASTWA, RAMA, NIEMIECKOŚĆ, BĄBELEK, TWARDZIEL, ŁAŃCUSZEK, KERMESYT, AKCJA IMIENNA, NAŚLADOWCA, WIESZCZBIARZ, OTWARTOŚĆ, BEZPIECZNIK, RAJZER, CUDZOŚĆ, DŻDŻYSTOŚĆ, GENIUSZ UNIWERSALNY, STOPKA, WIZJA, INFLACJA INERCYJNA, UNDEAD, PRYNCYPIALISTKA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, ALKIERZ, HEJT, INTERPRETATOR, SÓL W OKU, DZIEGCIARZ, OGŁOSZENIE, ALTERNAT, SHAPESHIFTER, WIDZENIE, STYL KOLONIALNY, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, PROFESJONALISTA, DOJŚCIE, DWORAK, OPIEKUŃCZOŚĆ, ELIKSIR, SAMOCHODZIARZ, SPRZECZNOŚĆ, CYWILNOŚĆ, PRZECIWLEGŁOŚĆ, OKAP, REDEMPTOR, ZABIEG LECZNICZY, ODJAZD, POWINOWATY, GROŹBA, NORMA, DESZCZÓWKA, PALEOKLIMATOLOGIA, ASPIRANTKA, FRA, MOŻNOŚĆ, DZIECKO ULICY, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, KIEROWNIK MUZYCZNY, SYMBOL, PLUS DODATNI, MIERNICZY, OŚWIECICIEL, CHORY NA GŁOWĘ, DROGA PUBLICZNA, DRESIARZ, AWARYJNOŚĆ, POŻYTECZNY IDIOTA, NUMEREK, OBUSTRONNOŚĆ, ARCHETYPOWOŚĆ, KUCANY, TYKA, PADYSZACH, GLINIASTOŚĆ, PUŁAPKA KREDYTOWA, GZYMSIK, UCISK, PODDIALEKT, POMAZANIEC BOŻY, KANTYNIARZ, WYKŁADOWCA, ABORCJONISTKA, LENIWOŚĆ, KOALICJANT, WELWET, JEDZENIE, PISTOLET, GRYZETKA, SZCZENIAK, PARAFIANIN, OBRÓT PODATKOWY, ZABAWA, OPIS, SPRAWICIEL, GUANO, DEKLARANT, SARONG, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, WZIĄTEK, MIŚ, ZYSK INFLACYJNY, PORTE-PAROLE, BIZNESIK, RYGORYSTKA, ABSOLUCJA, WIEJSKI FILOZOF, MODEL, OSTROŚĆ, ZAGADKA, PREKURSOR, ZAPŁATA, FANATYK, HARMONIJNOŚĆ, PANI, KOKLUSZ, MISTYK, MASZYNA, NIEŚWIADOMOŚĆ, MOKROŚĆ, ELEKCJA VIRITIM, NIENOWOCZESNOŚĆ, DUCHOWNY, OBOSIECZNOŚĆ, OPOŁEK, SZARLATAN, KORZONEK, STRUGACZ, AZOTOBAKTER, SEMOLINA, BALOWICZ, UDZIAŁ, STRZAŁKA, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, FREESTYLE, GNEJS OCZKOWY, SPÓDNICZKA, JEDNORAZOWOŚĆ, ZWIĄZKOWIEC, STRAŻNIK, HOBBY, POKRZEPICIEL, ROZSZERZYCIEL, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, NIENORMATYWNOŚĆ, ZAŁOGANT, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, SKOK, MELODIA, TRÓJKA, COŚ MOCNIEJSZEGO, CHROPOWATOŚĆ, MASA RELATYWISTYCZNA, WARTKOŚĆ, BLOKERS, DURNOŚĆ, CHIŃSZCZYZNA, PRIMA APRILIS, NIEUPRZEJMOŚĆ, FOTOGRAFIA CYFROWA, NIENEUTRALNOŚĆ, ŁAPACZ, SEZAM, MISTRZU, OZNACZENIE, ZACHÓD, GLINKA KAOLINOWA, KURA DOMOWA, ŚMIECIUCH, CZIRLIDERKA, NAJEZDNIK, METODA AGLOMERACYJNA, KOPROFIL, NIEKOMPLETNOŚĆ, POSĄDZENIE, RELACJA DWUCZŁONOWA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, FALA PRZYBOJOWA, ?OSOBOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.942 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA WŁAŚNIE COŚ NABYŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA WŁAŚNIE COŚ NABYŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOWONABYWCA osoba, która właśnie coś nabyła (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOWONABYWCA
osoba, która właśnie coś nabyła (na 11 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA WŁAŚNIE COŚ NABYŁA sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - OSOBA, KTÓRA WŁAŚNIE COŚ NABYŁA. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast