WALCOWATY PRĘT, RODZAJ KOŁKA, KTÓRY WYKORZYSTUJE SIĘ JAKO ELEMENT, NA KTÓRY MOŻNA NAŁOŻYĆ COŚ INNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRZPIEŃ to:

walcowaty pręt, rodzaj kołka, który wykorzystuje się jako element, na który można nałożyć coś innego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRZPIEŃ

TRZPIEŃ to:

element maszyny, na który nasadza się inny element (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WALCOWATY PRĘT, RODZAJ KOŁKA, KTÓRY WYKORZYSTUJE SIĘ JAKO ELEMENT, NA KTÓRY MOŻNA NAŁOŻYĆ COŚ INNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.919

FILOLOGIA WŁOSKA, CYFRA ARABSKA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, CLIPART, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, REGIONALISTA, SZKOŁA, PODATEK CEDULARNY, PRZYSZWA, ZABUDOWANIA, NALOT, RINOWIRUS, WYCHOWANIE FIZYCZNE, DEKLARACJA, AUTOSTRZYKAWKA, CROSSING-OVER, TRUST, MIOPATIA ALKOHOLOWA, EV, RIDER, SILNOŚĆ, SYROP, OGRZEWNICTWO, KNEDLE, ZENDRA, PRZEGRANY, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, PRZODOWNIK, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, CALL GIRL, FENKAMFAMINA, RUCH ODRZUTOWY, CEREMONIA HERBACIANA, NIERUCHLIWOŚĆ, WIEŻA ARTYLERYJSKA, GOLDEN, NIENIEC, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, NIETOPERZE, BUŁAWINKA, AMFIDROMIA, KOPROFAG, KOPARKA KROCZĄCA, ŁAŃCUSZEK, TAJNIAK, CZUJKA, DYNAMIKA, LEWICA, GODET, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, ARAGOŃSKI, TAŚMA, VOLKSDEUTSCH, SOPLICA, DYL, WSTRZYMANIE, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, JĘZYK BRETOŃSKI, ŁUK ŚCIĘGNISTY, MERYSTEM, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, DZIEWCZĘCOŚĆ, CZARCIA MIOTŁA, KĄT ŻYLNY, ZAWIKŁANIE, WOLTYŻER, KRATA ROZDZIELNA, WACHLARZ, POŁOŻNICTWO, PISMO TECHNICZNE, SIŁA, OBÓJ MYŚLIWSKI, MATRYCA LOGICZNA, LIŚCIONOGI, ŚMIGŁO, TORFOWISKO NISKIE, LIŚCIEŃ, ŻABA SZTYLETOWATA, ŁAWA MIEJSKA, NIERUCHAWOŚĆ, CHOROBA PFEIFFERA, SUWNICA BRAMOWA, PATKA, PODNÓŻEK, DRAGA, HOMOSEKSUALIZM, IDIOMATYZM, PRZECHOWANIE, WYGŁAD LODOWCOWY, DWUMECZ, TAMANDUA, BANALNOŚĆ, PREDYKACJA, ENIGMOZAUR, FIKUS, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, KĄPIEL, NAUCZYCIEL MIANOWANY, WENEROLOGIA, WOREK, SKAT, MODEL AMERYKAŃSKI, MAJÓWKA, ZWIJACZ, SZCZEP, PLATYCERATOPS, OSOWATE, DANDYSKI, ZARAZA, CECHA POŚREDNIA, HYDROAKUSTYKA, RYKSIARZ, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, GORG, ARYJSKOŚĆ, LENIWCE DWUPALCZASTE, AGATIS, WAWRZYNEK, SZACHRAJ, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, LIŚĆ ŁODYGOWY, STATYSTYKA OPISOWA, CZERWONA KARTKA, ŻONGLERKA, KOMUNALKA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, JĘZYK ETIOSEMICKI, SCHWANNOMA, ROKIET, ODNÓŻA, KWESTURA, IMMUNOPATOLOGIA, CHEERLEADERKA, ZIARNOJAD, DUCH OPIEKUŃCZY, KLIMAKS, MIĘSOŻERCA, EKSPATRIANTKA, BIAŁKO, PASTWA, OSZLOCH, SHOUNENAI, DEMONSTRACJA, NASADA, WZÓR CNÓT, HIEROFANT, SZACHOWNICA, KORONIARZ SERCATY, WYBRYK NATURY, PRYSKAWKA, SZYLD, BRUNAT BISMARCKA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, JEDNORAZOWOŚĆ, CHOROBA ZAKAŹNA, CHRUPKOŚĆ, BEZODPŁYWOWOŚĆ, PODPORA, HIPERFOKALNA, CUKRZYK, RZYGOWINY, KRYSTALOFIZYKA, PRZENIEWIERSTWO, DWUDZIESTKA, RZADKOŚĆ, DRABISKO, LOSOWOŚĆ, ORNITOLOG, WANILIA, SZCZEGÓŁ, KANADA, MOSTOWNICA, KRATA, MARNOTRAWSTWO, KLOZET, POPIELNIK, DREWNO FIOŁKOWE, KARTKA, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, PROWOKACYJNOŚĆ, KRĘŻNIK, CHRZĄSTKA SZKLISTA, NOTARIUSZ, PALCÓWKA, RAMA, OLIWNIK, TELETURNIEJ, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, WIESZAK, STOLIK, SILNIK SKOKOWY, ANGLISTYKA, KUPIEC, CYKLAMINIAN SODU, ZAWARTOŚĆ, CHAŁTURNIK, CÓRKA ŚMIECIARZA, AUKSYNA, CHODZĄCA REKLAMA, DZIEWCZĘCOŚĆ, PIASKOWY DZIADEK, POST, EDYKUŁ, KARLIK KUHLA, POWIELACZ FOTOELEKTRONOWY, TOPOLOGIA DYSKRETNA, AGENEZJA NERKI, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, BUFOR, DRAMA, TOPSPIN, PIEPRZ ZIOŁOWY, PODKOWA, OKOCENIE SIĘ, KAMIEŃ KOTŁOWY, BEZSENS, OBÓZ KONDYCYJNY, HIALINA, GAŁĘZIAK, ROZNOSICIEL, JANCZAR, CZUWANIE, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, MEPAKRYNA, PROMIENNIK, GRAMATYK, DROGA KONIECZNA, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, INTERPOZYCJA, STAŁA, WULKAN BŁOTNY, GATUNEK SEMELPARYCZNY, TUALETA, KRONIKARZ, APTAMER, WIELKORUSKI, FEBRA, FILOLOGIA ANGIELSKA, POŚLIZGI, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, MOST ZWODZONY, SOLUCJA, DYSKALKULIA GRAFICZNA, BRUDNICA MNISZKA, KNAJPA, UKŁAD ODNIESIENIA, KOŃCOWOŚĆ, KURIER TATRZAŃSKI, MECHANIKA PRECYZYJNA, MORGANUKODONTY, KANTATA, NUDYZM, SUBSTRAT, CYLINDEREK, SZAMOZAUR, KUCHTA, OPIEKA SPOŁECZNA, RUMIAN DWUBARWNY, SZALE, PODSTAWA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, PRĘŻNOŚĆ, CHOROBA FAZIO-LONDE, WSZYSTKOŚĆ, WATERPOLISTA, SKARBNICA, STADIALNOŚĆ, CEL, BEGUINE, WYPAD, LOURDES, DECERNAT, WYCIĄG, HERBATA CZERWONA, PRZEWROTNIK, WYGIBAS, FUNT ANGIELSKI, NIEŻYT, KONCENTRAT, PISTOLET, BIELIŹNIARSTWO, MENISK, WŁADCZOŚĆ, MUFA, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, MIOPIA, CZERKIESKA, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, TRAWELEBRYTA, OBRZEŻA, JOLKA, WYMIOCINY, PASZA TREŚCIWA, TAUTOCHRONA, SZACHY TRZYOSOBOWE, ETER ETYLOWY, ?RÓG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.919 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WALCOWATY PRĘT, RODZAJ KOŁKA, KTÓRY WYKORZYSTUJE SIĘ JAKO ELEMENT, NA KTÓRY MOŻNA NAŁOŻYĆ COŚ INNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WALCOWATY PRĘT, RODZAJ KOŁKA, KTÓRY WYKORZYSTUJE SIĘ JAKO ELEMENT, NA KTÓRY MOŻNA NAŁOŻYĆ COŚ INNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRZPIEŃ walcowaty pręt, rodzaj kołka, który wykorzystuje się jako element, na który można nałożyć coś innego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRZPIEŃ
walcowaty pręt, rodzaj kołka, który wykorzystuje się jako element, na który można nałożyć coś innego (na 7 lit.).

Oprócz WALCOWATY PRĘT, RODZAJ KOŁKA, KTÓRY WYKORZYSTUJE SIĘ JAKO ELEMENT, NA KTÓRY MOŻNA NAŁOŻYĆ COŚ INNEGO sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - WALCOWATY PRĘT, RODZAJ KOŁKA, KTÓRY WYKORZYSTUJE SIĘ JAKO ELEMENT, NA KTÓRY MOŻNA NAŁOŻYĆ COŚ INNEGO. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast