W PRZENOŚNI: ZMAGANIE SIĘ Z CZYMŚ, NP. WALKA Z CHOROBĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WALKA to:

w przenośni: zmaganie się z czymś, np. walka z chorobą (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WALKA

WALKA to:

bezpośrednie starcie zbrojne (na 5 lit.)WALKA to:

aktywność, która ma na celu usunięcie, wyplenienie czegoś, np. walka z biedą, walka z chwastami w ogródku (na 5 lit.)WALKA to:

rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie (na 5 lit.)WALKA to:

działanie dla osiągnięcia czegoś, np. tradycyjna walka nastolatków z rodzicami (na 5 lit.)WALKA to:

rywalizacja - ubieganie się o pierwszeństwo, o zdobycie czegoś lub kogoś (na 5 lit.)WALKA to:

bój, zmagania, bitwa, potyczka (na 5 lit.)WALKA to:

starcie bokserów (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W PRZENOŚNI: ZMAGANIE SIĘ Z CZYMŚ, NP. WALKA Z CHOROBĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.627

HAFTARNIA, SZCZOTECZKA, OSŁONKA, ZEA, WYDZIELINA, WYNURT, MEDYCYNA PERSONALNA, LANGUR KSIĄŻĘCY, WODA PO KISIELU, HOMARY, CZERWONE ŚWIATŁO, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, WYŻERACZ, SAWANTERIA, OŚRODEK WYŻOWY, GRANICA FUNKCJI, MASŁO CZOSNKOWE, PUSZKA, WIDZENIE SENNE, GAGATEK, INSIMBI, NEPALI, KOMITET KOORDYNACYJNY, KOŃ ZIMNOKRWISTY, ŚREDNIA KWADRATOWA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, NAWIS, CYKL MIESIĘCZNY, PRACA INTERWENCYJNA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, HARDOŚĆ, KOCIOŁ, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, ANAFORYCZNOŚĆ, PROST, KONKURS ŚWIADECTW, KARDYNAŁ, ZDERZACZ, ŻUŻLAK, BONANZA, ZAOPATRZENIE, KONSTANTAN, ZWÓJ RDZENIOWY, DYNGUS, SKARGOWOŚĆ, MATEMATYKA, CHIRURGIA, ROOIBOS, TANATOPSYCHOLOGIA, INTEL, PŁOMIEŃ, PODUSZKA, ŁZA, TĘTNICA SKRONIOWA, URZĄDZENIE RADIOWE, ARMIA, SZYBKI PANCERNIK, PŁASZCZ DOLNY, FRANCA, UPOJNOŚĆ, WŁÓCZYKIJ, TEST, ZDZIADZIENIE, BIEŻNIK, PŁYTKA NAZĘBNA, SPŁYW GRAWITACYJNY, MARKETINGOWIEC, RADIOMECHANIK, ŁUPEK, BRODAWKA STÓP, LINIA KREDYTOWA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, SZUM, ŻÓŁTACZKA, KONCERT, JARZYNIAK, ROPOWICA KŁĘBU, KOSMOLOGIA, SZABAS, KLEJNOT HERBOWY, LAKIERNICTWO, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, FILOLOGIA NIEMIECKA, KUCHNIA, KOMPUTEROWIEC, SŁOWOTWÓRSTWO, PLAC, POZYCJONER, PRINCESSA, SILNIK CZTEROSUWOWY, LÓD DENNY, KOMBATANCKOŚĆ, DŁUGOGŁOWIE, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, ZASTÓJ, SYFON, NIEZRĘCZNOŚĆ, DEVELOPER, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, FIRMAMENT, PIĘKNY WIEK, ŚREDNIA WINSOROWSKA, MATOWOŚĆ, BYT, WIDEŁKI HERETYKÓW, HANIEBNOŚĆ, RECEPCJA, RYNEK DETALICZNY, CZAS PÓŁTRWANIA, HAŁAŚNIK, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, WŁOSEK, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, ŚWINKA MORSKA, EFEKT DOPPLERA, MARZENIE SENNE, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, WIELKOŚĆ, KÓŁKO, RULETKA, GENOMIKA TEORETYCZNA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, ANTENA DOOKÓLNA, GARNEK, POMYŁKA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, KUPON, KOKSIAK, WYPŁYW, GŁOWNIA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, BIURO LUSTRACYJNE, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, BABIMÓR, WIEK DOJRZAŁY, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, PASTERSKOŚĆ, ŁOPATA, ADAM SŁODOWY, NÓŻ, FARSZ, OGIEŃ, JĘZYK ŻYWY, ULICA, POMPA WYPOROWA, IDIOGRAFIZM, WYSMUKŁOŚĆ, WOK, MALAKOLOGIA, CENTRALA RYBNA, PROCENT SKŁADANY, PIES GOŃCZY, OPIEKA SPOŁECZNA, POJAWIENIE SIĘ, WAPIENNIK, KINEZJOLOGIA, POŁUDNIK STRUVEGO, DEMÓWKA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, NERWIAK OSŁONKOWY, KONSERWA, MBIRA, OSTROGA PIĘTOWA, BICIE POKŁONÓW, PYTEL, FONETYKA AKUSTYCZNA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, BURMISTRZYNA, ESENCJALIZM, NADZWYCZAJNOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, LIRA, POBLISKOŚĆ, NAWÓJ, MASZYNA TURINGA, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, CHRZĄSTKA, GEODEZJA LEŚNA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, SKRZYDŁO, SOCJOPATOLOGIA, BACKGROUND, DODAJNIK, PATAGOZAUR, TRUPOJAD, TRAJEKTORIA, GNIOTOWCE, FELLINI, MECHANIZM KRZYWKOWY, CZĄSTKOWOŚĆ, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, USZYSKO, TERAPIA ZAJĘCIOWA, KĄPIEL LECZNICZA, PAMIĘĆ BUFOROWA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, KSIĄŻĘ Z BAJKI, STAROANGIELSKI, JĘZYK, PREPERS, URZĄD IMIGRACYJNY, STAW SKOKOWY, SFERA, DECYMA, MNIEJSZOŚĆ, GUNIAK, SUPERNOWA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, MUZYKA KONKRETNA, BŁĄD, BLANKOWANIE, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, MEDYCYNA LOTNICZA, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, OLIMPIADA, ŁOŻYSKO WAHLIWE, PRZEPYCHACZKA, POŻYCZKOMAT, JĘZYK ETIOSEMICKI, BAŚNIOWOŚĆ, WIGILIA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, BUFONADA, POJAZD ZABYTKOWY, ZWIERZĘTA, ZABAWKA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, SKAUT, JAŁOWNIK, KRYZA, REWANŻ, KRĘGOWIEC, PLANETA WEWNĘTRZNA, POSKRZYP, SZTURMAK, POPIELNIK, GOSPODARKA RABUNKOWA, SAMORZUTNOŚĆ, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, POLITYKA ZDROWOTNA, ROMULAŃSKI, ZAKRES POJĘCIOWY, TEFILIM, WYDAWNICTWO SERYJNE, MADISON, CIEKAWOŚĆ, MAŹNICA, ŚMIEĆ, LEGWAN FRĘDZLASTY, KOMISJA BUDŻETOWA, KOŃ ANDALUZYJSKI, ZGODA, CZERWONE, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, ANTROPOLOGIZM, STOŻEK ŚCIĘTY, MAGMA, MYŚLICIEL, NAROST, WIECZERNIK, SZKARADZIEŃSTWO, PIÓRNIK, ŁOWCA TALENTÓW, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, AKTYWNOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, GOTOWOŚĆ, EUFONIA, SKROMNOŚĆ, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, BEARS, GOTÓWKA, SHONEN-AI, DŻIN, FRAZA, ŻWAWOŚĆ, TROGLODYTA, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, MOSKWICZ, KOMBUCZA, ALLEL RECESYWNY, ASKOCHYTOZA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, SARABANDA, ARIANIE, ROZBRATEL, LODOWIEC SZELFOWY, ADRES INTERNETOWY, FILOLOGIA WŁOSKA, ERPEG, FIGURA, ?RYGOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.627 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W PRZENOŚNI: ZMAGANIE SIĘ Z CZYMŚ, NP. WALKA Z CHOROBĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W PRZENOŚNI: ZMAGANIE SIĘ Z CZYMŚ, NP. WALKA Z CHOROBĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WALKA w przenośni: zmaganie się z czymś, np. walka z chorobą (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WALKA
w przenośni: zmaganie się z czymś, np. walka z chorobą (na 5 lit.).

Oprócz W PRZENOŚNI: ZMAGANIE SIĘ Z CZYMŚ, NP. WALKA Z CHOROBĄ sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - W PRZENOŚNI: ZMAGANIE SIĘ Z CZYMŚ, NP. WALKA Z CHOROBĄ. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast