CZASOWNIK - CZĘŚĆ MOWY NAZYWAJĄCA DZIEJĄCE SIĘ CZYNNOŚCI ORAZ NIEKTÓRE STANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SŁOWO to:

czasownik - część mowy nazywająca dziejące się czynności oraz niektóre stany (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SŁOWO

SŁOWO to:

słowo honoru - obietnica, której można zaufać (na 5 lit.)SŁOWO to:

elementarna jednostka języka (na 5 lit.)SŁOWO to:

podstawowa porcja informacji, na której operuje system komputerowy (na 5 lit.)SŁOWO to:

coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia (na 5 lit.)SŁOWO to:

wyraz w leksykonie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZASOWNIK - CZĘŚĆ MOWY NAZYWAJĄCA DZIEJĄCE SIĘ CZYNNOŚCI ORAZ NIEKTÓRE STANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.946

WĘGLÓWKA, KONGRES WIEDEŃSKI, COCKTAIL, KIBOLSTWO, JĄDRO ZIEMI, ERUPCJA, BIAŁKO, RAMIĘ, KULANKA, BAR TLENOWY, BATERIA, KRATER, TELEKOMUTACJA, STANY, FELINOLOGIA, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, KOMUNIKACYJNOŚĆ, DROŻDŻOWNIA, BRZYDAL, BAROSKOP, FAVELA, MOCHWIAN BŁOTNY, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, EKONOMIK, PŁYWACZEK, LUGER, JEŻOWATE, ZYSK INFLACYJNY, FAJKA, HARUSPIK, KRUŻA, DOPEŁNIACZ, JĘZYK ROMAŃSKI, OSKARŻONY, SASZETKA, MIĘKISZ, RUSIN, MYŚL, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, OWCZA WEŁNA, CUDOWNY OWOC, MANIPULATOR, HIPSOMETRIA, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, SPORT ZIMOWY, PUNKT POMIAROWY, KOŁO ZĘBATE, SOSNA MASZTOWA, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POLA ELIZEJSKIE, DWUCUKIER, PODSADKA, NACIĄG, UJŚCIE, BAZA, BRĄZOSZOWATE, DRUGA BRODA, PARAGRAF, BOCZNICA, MORALNOŚĆ, ŁASKOTKI, FIZYKA SŁOŃCA, ŁOPATA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, CIĘŻAR DOWODU, JELITKOWO, ŚMIECIARZ, STACJA POMP, POLIMODALNOŚĆ, TRĄBKA POCZTOWA, PRZYCIĄGARKA, KROJCZYNI, BIAŁA DAMA, SKRZYDEŁKO, WARUNEK DIRICHLETA, RYTUAŁ, CZAPLA ŁUPKOWATA, SARI, DZIECKO ULICY, DUSZA, NARAMIENNIK, FANFARZYSTA, NEUROEKONIMIA, HEKSAMETR, AUGUST III SAS, JESIOTROKSZTAŁTNE, CZYSZCZALNIA, FUNDUSZ PŁAC, WIZJER, EKSPANSYWNOŚĆ, MUSZLA KONCERTOWA, SOFISTA, WADA DREWNA, SUPERNOWE, MOSTEK SCHERINGA, DIALIZOTERAPIA, WILCZA PASZCZA, PELONEUSTES, SYLWA, DRUGI OFICER, DYSPOZYTOR, SYNTEZA, WOJOWNICZOŚĆ, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, JĘZYK POLSKI, JĘZYK AFRYKANERSKI, WARUGA, KONSUMENT, PRZEWRÓCENIE SIĘ, ATOMISTYKA, NUTA, SZESNASTKA, CZEKAN, KWADRANT, EMULSJA, DŁUGI WEEKEND, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, JĘZYK FRYZYJSKI, OZÓR, SKARANIE BOSKIE, DZBANEK DO ŚMIETANY, WERBOWNIK, CZERWONOKRZEW, ELEMENT, DAKTYL, ZAGÓRZANKA, ŻUŁAWA, INFOBOKS, DZIENNIK, KAWAŁ, E-PODPIS, MOLOSOWATE, TARCZKA, RAFIA, OBRZEŻKOWATE, RECYTATYW, OSTATKI, JĘZYK JAPOŃSKI, KILBLOKI, ŁYSINKA, SCENERIA, MORFOLOGIA, ŚLĄSKI, CLARINO, ACHALAZJA, LIŚCIONOGI, PREPERS, METRYKA, OKRES INTERGLACJALNY, TENDENCJA, PAS MIEDNICZNY, POZYCJA TESTOWA, CHOROBA DUCHENNE'A, MIŁOŚĆ, RASZPLA CIERNISTA, SZLAUCH, ŻABA BAGIENNA TASMAŃSKA, OBUCH, HIPOCENTAUR, NAWAŁNIK BURY, PRZEWIĄZKA, PASIECZNIK, OKULARY, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, SAMOUPROWADZENIE, PALIWO CIEKŁE, GASTRONOMIK, EPIGENEZA, BADANIE PRZESIEWOWE, NAWAŁNIK POPIELATY, CWAJNOS, ASPIRANT, AMFIUMY, SZTUBA, CHRABĄSZCZ, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, ŚLIZGAWKA, WYRĘBA, WYWRÓCENIE SIĘ, RYBY KOSTNOSZKIELETOWE, POŚCIELÓWKA, TAKSA NOTARIALNA, DZIOBÓWKA, BABRAŁA, HAMSIN, TRAKEN, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, WALEŃ, GĄSKA WIOSENNA, INWALIDA, PIES MYŚLIWSKI, GRA W KARTY, KRACH, ALEGORYCZNOŚĆ, CZYNNIK ONKOGENNY, MIKROFILAMENT, HIPOTEKA, ZABYTEK RUCHOMY, TATAR, POWTARZALNOŚĆ, FTYZJATRIA, FILM S-F, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, KRAINA, AYER, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, LEŚNICTWO, PINGWIN, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, ACEFALIA, PRAKTYCZNOŚĆ, BANK, KORYTO RZEKI, RYNKOWOŚĆ, TOPOLOGIA SZYNOWA, PODLIZYWACZ, ZUBOŻENIE, SCHRONISKO, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, KABLOWIEC, CHEMOTROPIZM DODATNI, WSKAŹNIK, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, SZTUKA, SKRZYDŁO, INKA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, AMEN, ABAKUS, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, OSTROGA, ZĘBNICA, CHIRURGIA URAZOWA, KASZUBSKI, PĘD ROŚLINNY, KNEDLE, KLAUZURA, ODSTRZAŁ, PARK SZTYWNYCH, KOŁO, SEMINARIUM, DNA, BUDŻET ZADANIOWY, OPOZYCJONISTA, CHOROBA SOMATYCZNA, INDYWIDUALNOŚĆ, MEANDER, GARDA, GARBATE SZCZĘŚCIE, ODŁAM, KROK ŁYŻWOWY, BALIA, JURA, PRZEBIEG, SOSNA POSPOLITA, GÓWNIARSTWO, CZĘŚĆ, ETANOLOAMINA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, AREOGRAFIA, PENETRACJA GENU, FRANSZYZA, HIPERTEKST, MŁOTKOWY, SALA PLENARNA, POLESIE, KADZIDEŁKO, WKŁADKA, KUCHNIA, RZEŹNIA, KORMORAN CZUBATY, EWAPORAT, ODCINEK, REKLAMIARZ, LUSTRO FENICKIE, FALLUS, BRÓDKA, UKŁAD DOKREWNY, ŁAWA DZIAŁOWA, SZOK, METALOCERAMIKA, KATSUDON, MAKAKOKSZTAŁTNE, PLENNOŚĆ, EUTEKTYKA, SYROPEK, BOŚNIA, WSPÓŁBRZMIENIE, ODKŁACZACZ, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, SZASZŁYKARNIA, DIAŁ, SEMITKA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, SPÓD, ZESPÓŁ TUMARKINA, ETYKA, ?PLATAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.946 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZASOWNIK - CZĘŚĆ MOWY NAZYWAJĄCA DZIEJĄCE SIĘ CZYNNOŚCI ORAZ NIEKTÓRE STANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZASOWNIK - CZĘŚĆ MOWY NAZYWAJĄCA DZIEJĄCE SIĘ CZYNNOŚCI ORAZ NIEKTÓRE STANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SŁOWO czasownik - część mowy nazywająca dziejące się czynności oraz niektóre stany (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SŁOWO
czasownik - część mowy nazywająca dziejące się czynności oraz niektóre stany (na 5 lit.).

Oprócz CZASOWNIK - CZĘŚĆ MOWY NAZYWAJĄCA DZIEJĄCE SIĘ CZYNNOŚCI ORAZ NIEKTÓRE STANY sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CZASOWNIK - CZĘŚĆ MOWY NAZYWAJĄCA DZIEJĄCE SIĘ CZYNNOŚCI ORAZ NIEKTÓRE STANY. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x