CZĘŚĆ ZWIERZĘCEJ KOMÓRKI JAJOWEJ, W KTÓREJ POŁOŻONE JEST JĄDRO KOMÓRKOWE, A CYTOPLAZMA JEST UBOGA W SUBSTANCJE ODŻYWCZE (BRAK ŻÓŁTKA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIEGUN ANIMALNY to:

część zwierzęcej komórki jajowej, w której położone jest jądro komórkowe, a cytoplazma jest uboga w substancje odżywcze (brak żółtka) (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ZWIERZĘCEJ KOMÓRKI JAJOWEJ, W KTÓREJ POŁOŻONE JEST JĄDRO KOMÓRKOWE, A CYTOPLAZMA JEST UBOGA W SUBSTANCJE ODŻYWCZE (BRAK ŻÓŁTKA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.809

PŁUG WIRNIKOWY, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, PIONEK, SHAMISEN, REOFIL, ŁAJDACKOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, PŁASZCZYZNA S, CETIOZAUR, DOMY, NIESŁUSZNOŚĆ, SZCZAWNO ZDRÓJ, EN GRISAILLE, TWIERDZENIE PETTISA, KAWAŁ, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, ANDANTE, ROZETKA, NAPIERŚNIK, ZASADNOŚĆ, ŚNIEG, CYMETYDYNA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, OCZOJEBKA, DRABINKA SZNUROWA, ŻEBRO, SIŁA, EDYKUŁA, KOPARKA CHWYTAKOWA, GOSPODARZ DOMU, HOMOFONIA, FAJANS, LEKTURA, MACIEK, DUSZNICA, WIZJER, TERCJA, KONCEPT, OGRÓDEK LETNI, NIECIERPLIWOŚĆ, NIEPRAWDZIWOŚĆ, REPUBLIKA PREZYDENCKA, PSYCHOTEST, WARSTWA OZONOWA, PRAWDA, ETAPOWOŚĆ, OMIEG KOZŁOWIEC, ODCHYLENIEC, SCENA, JĘZYK TAMILSKI, PAS, LARYNGOLOGIA, WAPER, ZWARCIE, WITALIZM, KRIOSFERA, PARPOSZ, POŁĄCZENIE WCISKOWE, PRODUKT LECZNICZY, GŁADŹ, AORTA BRZUSZNA, KĄPIEL GAZOWA, SUPERPOZYTYW, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, TELEWIZJA, SAMOREALIZACJA, WIDŁOZĄB LEŚNY, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, ELEKTROINSTALACJA, LITOSFERA, ZWÓJ, ŚRODKI TRWAŁE, ORZECZENIE, BIEG PRZEZ PŁOTKI, SARONG, KĄPIEL LECZNICZA, ZAWIKŁANIE SIĘ, GONDOLA, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, SZACHY BŁYSKAWICZNE, KAMELEON LIŚCIOWATY, REEDUKATOR, SZTANDAR, KOMETKA, HYDRA, PIĘTA, PROLOG, LEMUR WARI, POŻYTECZNOŚĆ, NASIADÓWKA, WKŁAD, PUSZKARSTWO, TROGLOKSEN, GRACJALISTA, CZEREŚNIAK, NOZDRZAKI, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, BÓJKA, BEZWIETRZE, JODŁA SYBERYJSKA, NIEZDYSCYPLINOWANIE, AGNOSTYK, PRÓBA REPREZENTATYWNA, GAŚNICA PROSZKOWA, ATRYBUCJA STABILNA, PODKŁADKA, KOLANO, GADATLIWOŚĆ, DRAGA, LASONOGOWATE, CZYTANIE WYBIÓRCZE, GODZIWOŚĆ, RÓWNOWAGA OGÓLNA, PIENIĄDZ TOWAROWY, KAPSUŁA RATUNKOWA, SZKOŁA SPECJALNA, KRYL PÓŁNOCNY, FILTR, ULEPSZACZ, NOŚNIK, MIARA, ŻURAW, NIESTOSUNEK, SUPERRAKIETA, KREDYT PREFERENCYJNY, HORROR, BEZGUŚCIE, PUCKA, CZASZA, BEZPOWROTNOŚĆ, SAMOGŁOSKA USTNA, DYSTANS, EPIZOD, FORTE, WIEK ZGODY, ARESZT TYMCZASOWY, ŻARÓWKA, MODEL, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, TURBINA PAROWA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, CHOROBA KUSSMAULA, NAWA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, WZW G, SIŁA, ETANOLOAMINA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, PAWILON, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, SKŁAD, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, EKWIPARTYCJA, ŻÓŁW NOROWY, TROCINIARKI, IMPAS, NADWYŻKA HANDLOWA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, KONSULENT, CHROPAWOŚĆ, KMIOTEK, NATARCZYWOŚĆ, ZWROTNOŚĆ, BLUZA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, MONARCHISTA, KIERUNKOWOŚĆ, REGLAN, RATOWNICTWO TECHNICZNE, SECESJONISTA, OŁTARZ, IRONIA ROMANTYCZNA, NOGAWICA, HOMOSFERA, SUCHORYT, POLĘDWICA, WIGONIA, SUPERNOWA, LITERATURA FAKTU, KROWIENIEC, SAMOGŁOSKA OKRĄGŁA, ASTRONOMIA POZAGALAKTYCZNA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, PROCENT, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, CALLANETICS, NIEPRAWOŚĆ, KORPUS, WIELORASOWOŚĆ, SENSYBILIZATOR, ATRYBUCJA, SIECZKA, PISANINA, ACENA NOWOZELANDZKA, STRYJO, TARCZA HAMULCOWA, ŚWIECZKA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, MIĘDZYWĘŹLE, GLACE, KRAKOWIAK, WOLNOŚĆ, KAWA ZBOŻOWA, STATYKA, PODREGION, S.Y, WIERTACZ, ŻART, TAMILSKI, BUŁKA MONTOWA, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, LEGATARIUSZ, NIEPOKALANOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, ZASADA TOŻSAMOŚCI, TAJEMNICA PAŃSTWOWA, MIGRACJA ZAROBKOWA, ZBOŻE, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, KRZYŻ MALTAŃSKI, FUNKCJA HOMOGRAFICZNA, JURA KRAKOWSKA, GNUŚNOŚĆ, IDEALIZACJA, NIEPRZYTOMNOŚĆ, ALTANNIK LŚNIĄCY, ZESZYT W LINIE, REGENERAT, MATERIALIZM DZIEJOWY, PROGRESISTA, PRZĄŚNICA, OKRES NOWORODKOWY, COŚ, PODBRÓDEK, PRASSAKI, WARZYWO, KLECANKA RDZAWOROŻNA, ZABAWOWOŚĆ, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, BŁONA KOMÓRKOWA, DEKRETACJA, WYBUCHOWOŚĆ, LANGE, CISZA, STARY WYŻERACZ, SOCZEWKA, OSŁONKA RDZENNA, ŻYŁA SZYJNA ZEWNĘTRZNA, PURANA, SAMORZĄD, REFLEKTOR, LEGITYMISTA, SATELITA SZPIEGOWSKI, ŁOPATA, ALLEGRO, SOMA, PATROLOWIEC, PEDOFILSTWO, PROSTOŚĆ, BYLICA PONTYJSKA, ROTATOR, OPIEKUŃCZOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, WODOPÓJKI, MANIPUŁ, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, POPRAWA, BOKS, BAK, COKÓŁ, SUROWOŚĆ, WŁÓKNO, GAMBIA, RÓWNOŚĆ, PIÓRO, NEK, NUCELLUS, POWYWRACANIE, KAZO, TRANSSEKSUALISTKA, KACZKA, ZBÓJNICKI, BARCZATKA, ASTMA, BIAŁY MURZYN, KORWINIZM, DOMOWINA, MISTRZYNI, FEMINIZM, TRANSAKCJA WIĄZANA, ŚLUB, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, JACHT ŻAGLOWY, KARAFUŁKA, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, USZYSKO, ?IZOMORFIZM PORZĄDKÓW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.809 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ZWIERZĘCEJ KOMÓRKI JAJOWEJ, W KTÓREJ POŁOŻONE JEST JĄDRO KOMÓRKOWE, A CYTOPLAZMA JEST UBOGA W SUBSTANCJE ODŻYWCZE (BRAK ŻÓŁTKA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ZWIERZĘCEJ KOMÓRKI JAJOWEJ, W KTÓREJ POŁOŻONE JEST JĄDRO KOMÓRKOWE, A CYTOPLAZMA JEST UBOGA W SUBSTANCJE ODŻYWCZE (BRAK ŻÓŁTKA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIEGUN ANIMALNY część zwierzęcej komórki jajowej, w której położone jest jądro komórkowe, a cytoplazma jest uboga w substancje odżywcze (brak żółtka) (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIEGUN ANIMALNY
część zwierzęcej komórki jajowej, w której położone jest jądro komórkowe, a cytoplazma jest uboga w substancje odżywcze (brak żółtka) (na 14 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ZWIERZĘCEJ KOMÓRKI JAJOWEJ, W KTÓREJ POŁOŻONE JEST JĄDRO KOMÓRKOWE, A CYTOPLAZMA JEST UBOGA W SUBSTANCJE ODŻYWCZE (BRAK ŻÓŁTKA) sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - CZĘŚĆ ZWIERZĘCEJ KOMÓRKI JAJOWEJ, W KTÓREJ POŁOŻONE JEST JĄDRO KOMÓRKOWE, A CYTOPLAZMA JEST UBOGA W SUBSTANCJE ODŻYWCZE (BRAK ŻÓŁTKA). Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x