DOLNA, SZERSZA CZĘŚĆ SZYNY PRZYTWIERDZANA DO PODKŁADKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPKA to:

dolna, szersza część szyny przytwierdzana do podkładki (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STOPKA

STOPKA to:

mała szklanka do alkoholu (na 6 lit.)STOPKA to:

informacja o składzie redakcji gazety, adresie, telefonach, adresie e-mail itp., mówi się tak też na kolofon w książkach (na 6 lit.)STOPKA to:

jedna z trzech części fletu poprzecznego, na której znajdują się klapki odpowiedzialne za najniższe dźwięki fletu (na 6 lit.)STOPKA to:

krótka skarpetka, która przykrywa jedynie stopę (na 6 lit.)STOPKA to:

zdrobniale: stopa (na 6 lit.)STOPKA to:

okucie kolby karabinu lub fuzji (na 6 lit.)STOPKA to:

następ - część urządzenia mechanicznego (tokarni, miecha, kołowrotka), którą naciska się stopą, dzięki czemu maszyna zostaje wprawiona w ruch (na 6 lit.)STOPKA to:

bezpiecznik elektryczny (na 6 lit.)STOPKA to:

zawartość stopki, małej szklanki do alkoholu (na 6 lit.)STOPKA to:

część jakiegoś sprzętu, która służy jako wspornik, podstawa; mały element umożliwiający bezpieczne postawienie czegoś (na 6 lit.)STOPKA to:

część bańki lampy elektronowej, która podtrzymuje elektrody (na 6 lit.)STOPKA to:

zakończenie dolnego członu statywu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOLNA, SZERSZA CZĘŚĆ SZYNY PRZYTWIERDZANA DO PODKŁADKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.251

ŚCIANA WSCHODNIA, GRZYWA, ŚWINKA MORSKA, TERCJA, SZPONDER BRZEŻNY, CHRAPA, CELOWNIK, ODCINEK, LAGUNA, PARTER OGRODOWY, MEMBRANA, FAZA, PODGARDLE, KOPARA, POŁOWA, KNAGA, KORZEŃ, FORTE, PRZĘSŁO, CHOMĄTO, PIÓRO, STEK, OPASANIE, OPUSZKA, RURA, BAWET, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, DNO, TURKIESTAN, IGLIWIE, NIEBOSKŁON, BUFET, WIDZOWNIA, JELCZ, SPÓD, RDZEŃ, ESKIMOSEK, ROŚLINA BULWIASTA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, PYSK, CHOLEWKA, GORSET, FLEBODIUM ZŁOCISTE, ASFALT, PODWODZIE, GŁOWICA, RDZA ZBOŻOWA, PROCES JEDNOSTKOWY, SPISZ, POLITYKA MIESZKANIOWA, BECZKA, POKRYWA, KLAMRA, NATKA, EOLIDA, GŁOWICA, FRYSZTAT, NAGOLENNIK, WIEŻA KOŚCIELNA, SEKSTET, TĘTNICA OCZNA, LIAS, SZELF KONTYNENTALNY, STARORZECZE, CIAŁO MIGDAŁOWATE, KRIOSFERA, RAMKA, ODCINEK, WIELOWIEŚ, PAS, MISKA, CZOŁO, CIAŁO SZKLISTE, OSOWO, OWOCNIK, RAGLAN, BASKINKA, MARLA, HAK ABORDAŻOWY, SZCZĘKA, REJON, GNIAZDO NASIENNE, KABINA, POPRZEDNIK, BRZUSZEK, POLAROGRAFIA, OBSZAR, LABIRYNT, KAZIMIERZ, GODZINA, FAZOWNIK, ZALĄŻNIA, UROCZYSKO, ZALESIE, ORZESZNICA, CIĘCIWA, SZCZĘKA, BIDŁO, GŁOWOTUŁÓW, KORONKA, ŁONO, STALNICA, WSTĘP, ŻYŁA, KIL, EGZEKWIE, PÓŁFRAK, SŁONIARNIA, ŁOPATKA, PRZODOMÓZGOWIE, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, KOLEC, TRIO, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, OGRÓDEK LETNI, WIEK, RZECZ NIERUCHOMA, WYSEPKA, PODSTAWA, SFERA AFEKTYWNA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, ZASTAWKA, KORBKA, LOTNICTWO POKŁADOWE, UCHO WEWNĘTRZNE, PIEŚŃ, RDZEŃ, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, UZDA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, IROKEZKA, ÓSEMKA, GŁOWICA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, LIGAWA, ŁOŻE, RYZALIT, KANON, SEKTORÓWKA, ROSTBEF, AWANSCENA, KATECHIZM, KIEŁZNO, ARCHITRAW, SYMPOZJON, GRUSZKA ŻAROWA, KORMORAN OLIWKOWY, KWARTAŁ, ISKIERNIK, KOŃCZYNA GÓRNA, WYPORNOŚĆ, ŁĄCZE ABONENCKIE, PALEC, KRĄŻENIE MAŁE, KOTLINA, SZPILKA, RATA, WIEK DOROSŁY, WYJEC RUDY, EWANGELIA, TWARZ, OKULAR, SEKCJA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, BABA, WRZESZCZ, EKSKLAWA, INTERFEJS, KUPLET, LIMBUS, EKSTRAKT RZECZYWISTY, IROKEZ, RITORNEL, NARTA ŚLADOWA, SZTUKA, NAWA, GORS, BŁĘDNIK KOSTNY, ZABYTEK NIERUCHOMY, BĘBENEK, GOTOWALNIA, PŁOZ, SILOS ZBOŻOWY, SZYNKA, INFOBOX, REFLUKS, PODNIEBIENIE TWARDE, DENITRYFIKATOR, STOPKA, LOKAL, BINARKA, PIŁONOSOWATE, NAWALANKA, SIODŁO, BLOK OPERACYJNY, GÓRA, PIASTA, SIRO, SZEW PODNIEBIENNY, WIERZCHOŁEK KORZENIA, ELEKTROINSTALACJA, CHWOST, SUMATOR, WIEŚ, ŁĘK, RĘKA, ŚLIZG, TARCZA, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, JĘZYK, SZALKA, SUWAK, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, WĘZINA TARCZYCY, SAMOOBRONA, EKSPANDOR, PAMPANGA, OSŁONA, FILTR, PARAGRAF, ZWÓJ RDZENIOWY, LASKOWICE OŁAWSKIE, STREFA POŻAROWA, SPLOT ODBYTNICZY, PRZYSZWA, PAS, NAWA, FOLA, LUDWINÓW, NASZELNIK, LIMBO, TRYSKAWKA, KĄT WIELOŚCIENNY, OFICYNA, CZOK, STADIUM, WOŁYNIAK, PRZEKRÓJ, OSAD, PODZAKRES, KULTURA AZYLSKA, PRZEDZIAŁ, KINOTEATR, SIÓDMA CZĘŚĆ, GARDA, URYWEK, POTASZ, DZIKÓW, TEZA, PĘTLA OCIEKOWA, FUNDUSZ MIESZANY, GAZIK, KONSEKRACJA, DESZCZOWNICA, PRZESUWNIK, SUROWICA, STANIK, KLĘSKA ELEMENTARNA, DAMAN, DZIELNICA, TASZKA, ŁYDKA, GŁÓWKA, ŁUK, KOŁYSKA, TŁO, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, BALKON, ŚLONSKI, WSTĘPNICA, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, KORZONEK, SUMIK, PRZYZIEMIE, WKŁAD, NAGŁOWIE, NIEMCY ZACHODNIE, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, RACHUNEK KAPITAŁOWY, JELITKOWO, SKRZYDEŁKO, RAMIAK, KONIEC, ODBYTNICA, CENTYMETR SZEŚCIENNY, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, PANTOFLE, REGESTR, BŁĘKITNE HEŁMY, PREBENDA, PORTKI, NACISK, PŁAT CZOŁOWY, PASSACAGLIA, MOSTEK, PODSEKTOR, MUFA, STOPKA, ?BRODA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.251 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOLNA, SZERSZA CZĘŚĆ SZYNY PRZYTWIERDZANA DO PODKŁADKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOLNA, SZERSZA CZĘŚĆ SZYNY PRZYTWIERDZANA DO PODKŁADKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOPKA dolna, szersza część szyny przytwierdzana do podkładki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPKA
dolna, szersza część szyny przytwierdzana do podkładki (na 6 lit.).

Oprócz DOLNA, SZERSZA CZĘŚĆ SZYNY PRZYTWIERDZANA DO PODKŁADKI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DOLNA, SZERSZA CZĘŚĆ SZYNY PRZYTWIERDZANA DO PODKŁADKI. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

x