CZĘŚĆ (CZĘSTO SPOTYKANY ELEMENT HANDLOWY) TUSZKI DROBIOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRZYDEŁKO to:

część (często spotykany element handlowy) tuszki drobiowej (na 10 lit.)SKRZYDŁO to:

część (często spotykany element handlowy) tuszki drobiowej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKRZYDEŁKO

SKRZYDEŁKO to:

zdrobniale: skrzydło - narząd ruchu (lotu) w ptaków, nietoperzy i owadów (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

grupa 2-6 piór wyrastających z kości kciuka ptaka, które pomagają zmniejszyć pór skrzydła podczas lotu (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

część (często spotykany element handlowy) tuszki drobiowej (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

w botanice: wyrostek na nasionach lub przy owocach niektórych roślin, który ułatwia przenoszenie nasion przez wiatr na większą odległość (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

w botanice: jeden z dwóch bocznych płatków w kwiatach niektórych roślin (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

zagięta część obwoluty (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

część urządzenia, zazwyczaj związana z wirowaniem, w której funkcjonowaniu jest istotne, żeby miała ona znaczną powierzchnię (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

część czegoś (jakiejś konstrukcji), którą można zagiąć (można zmienić pozycję tego czegoś) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ (CZĘSTO SPOTYKANY ELEMENT HANDLOWY) TUSZKI DROBIOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.640

SYLOGIZM, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, SANIE, ZAWIESZKA, ORGANMISTRZ, PARAFRAZA, DUŻA LITERA, TELOM, ISTOTA RZECZY, SYMPOZJON, BANDEROLA, PRANK, SEKTOR PUBLICZNY, CHAŁTUROWIEC, PIĘCIORNIK NISKI, SIŁA, SEKTOR, KOPULA, PRZEKRĘT, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, DANIE, TRZON, KOLANO, ENNA, ZNAK TOWAROWY, OBCIĄŻNIK, BINARKA, PALUSZEK, PRZYSZWA, BANIECZKA, BIAŁE CIAŁKO KRWI, CHWYT, NARĘCZAK, GWIAZDA, POTASZ, KOZŁOWATE, ĆWIARTKA, BOSCH, DYMNICA, BĘBEN, CZAPKA TEKTONICZNA, COMO, KIEŁZNO, CZASZA, KONIUSZEK SERCA, COMBER, TAMBUR, YORK, HOL RECEPCYJNY, DRES, GRZYWA FALI, ROCKOWIEC, KLUCZ, BIELIZNA POŚCIELOWA, FILAR PRZYPOROWY, MOTYL, PACZKA, TOCZEŃ, REZERWA OBOWIĄZKOWA, IROKEZ, DANDYS, OJCIEC, PARAFRAZA, REGESTR, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, IDLIB, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, RÓG, LAWETA, CZŁOWIEK CZYNU, ZNAK JĘZYKOWY, CHOLEWA, OSIEDLE, ŁUPEK MARGLISTY, SPAŁA, GODZINA, WIELOWYPUST, PUCKA, WARGA, MASKARON, EPEISODION, PIĘTRO, RYZALIT, DĘTKA, DELFIN ZWYCZAJNY KRÓTKOPYSKI, SZCZĘKA, DŁOŃ, ZADEK, PERKOZ ZŁOTOCZUBY, PRZYSIEK, WIRUS ŻÓŁTEJ FEBRY, PIĘTA, LIGATURKA, SETECZKA, SUMATOR, PODSADKA, GAZELA, CAMPECHE, ZERWA KŁOSOWA, ARTYKULACJA, RDZA ZBOŻOWA, WKŁAD, DUSZA, KASETOWIEC, KUFA, SZCZYTÓWKA, SKLEROZA, OBJAZD, ELUR, NIT, ZJAWISKO, WRÓBEL MONGOLSKI, TOM, GACEK WIELKOUCH, USTERKA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, BIZON LEŚNY, PIEŃ PŁUCNY, SALEM, ZAKOLE, MALFORMACJA MACICY, HACZYK, MYKOPLAZMA, RYGIEL, ŚMIESZKA, ŁUPEK BENTONITOWY, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, PĘD, LATARNIA, PAPRYKARZ, BRYT, CYBUCH, ZASTRZALIN TOTARA, PAREO, MOGIŁA, JAMA BĘBENKOWA, ZBOCZENIEC, INDUKTOR, EUROGRUPA, TOREBKA BOWMANA, BĄK ZWYCZAJNY, ART BRUT, RAWELIN, GARDA, KANGUR OLBRZYMI, SERCE DZWONU, WYCHODŹSTWO, SZMATA, WERSET, ELEMENT, SZPONDER, CZŁONECZEK, PRZEDSIONEK, REPRYZA, ZBIOROWISKO, CELOWNIK, PĘTLICA, NOZDRZE, BRANŻA, SZELMOSTWO, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, ŚLONSK, KARTRIDŻ, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, BAGGALA, PERISTOM, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, WYLEW, SEGOU, PRZEJŚCIÓWKA, OBUCH, SAMOA AMERYKAŃSKIE, PANEWKA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, OBDUKCJA, KIEŁ, AKROPOL, SKRZYDŁO, ŁAWA FUNDAMENTOWA, KULTURA AZYLSKA, KARAFUŁKA, WORECZEK ŁZOWY, KONSOLA, PODKOSZULEK, POTKNIĘCIE, PESZT, TAJFUN, GATUNEK LITERACKI, UROCZYSKO, ABC, PROEPIDEMICZKA, CALGARY, DZIEWIARNIA, SZCZĘKA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, MAPA TEMATYCZNA, KANON, POPRZECZKA, PRZĘSŁO, GALERIA SŁAWY, KORTYNA, GŁOWICA, DRUGI, NACZYNIE CHŁONNE, SEKTOR, WĘZEŁ LIMFATYCZNY, KATEDRA, GŁOWICA, KNOWIE, GARDA, ŚLIMAK, LICO, PANTOGRAF, WIEŻA KOŚCIELNA, WYCIĄG, NERWOWOŚĆ, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, MIESZEK, NOWICKI, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, MISKA KLOZETOWA, BARCZATKA KATAKS, RYT, PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE, MASKA, OGRÓDEK LETNI, BRYLANT, CEWKA INDUKCYJNA, ŁYDKA, WSPORNIK, DOM PRZYSŁUPOWY, KPINA, BAK, NIECKA, POZIOM, KOORDYNATA, AKT, PRAJA, KROK, ROZWIDLACZ, GARDZIEL, KOLUMNA, TRANKWILIZATOR, PREZBITERIUM, KOŃ TURKMEŃSKI, CHORÓBKA, ZAGÓRZANIN, DŹWIGAR, STRZEMIĘ, SIŁA ROBOCZA, SUFIT, KASETA PRIBNOWA, ŁOPATA, SPOJLER, BABA, JĘZYK CHORWACKI, TRZON, KSIĄŻĘ, BELKOWANIE, MACHALA, BEANIA, APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ, DŁUGOSZOWE, RUSZT, ŁOJÓWKA, PODETAP, USZAK, MNIEJSZOŚĆ, UNISTOR, GŁOWA, ŚWISTAK CZERWONY, ŁĄCZNIK, TOPOLA, SMALEC, TRĄDZIK, KANO, OBIEG NIEZALEŻNY, KADR, SAVANNAH, LOTNICTWO WOJSKOWE, SONDA INTERNETOWA, PISZCZAŁKA, NASADKA, SZAŁ, BŁONA MIĘŚNIOWA, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, GRUNT, NAOS, PRZEGLĄDARKA, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, TUNER, BIOGEN, ANTAGONISTA, OCEAN, FRANSZYZA, WROTKARSTWO SYNCHRONICZNE, KARAWANSERAJ, ZAJĄCZEK, ODWÓD, ?NEF.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.640 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ (CZĘSTO SPOTYKANY ELEMENT HANDLOWY) TUSZKI DROBIOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ (CZĘSTO SPOTYKANY ELEMENT HANDLOWY) TUSZKI DROBIOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRZYDEŁKO część (często spotykany element handlowy) tuszki drobiowej (na 10 lit.)
SKRZYDŁO część (często spotykany element handlowy) tuszki drobiowej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRZYDEŁKO
część (często spotykany element handlowy) tuszki drobiowej (na 10 lit.).
SKRZYDŁO
część (często spotykany element handlowy) tuszki drobiowej (na 8 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ (CZĘSTO SPOTYKANY ELEMENT HANDLOWY) TUSZKI DROBIOWEJ sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - CZĘŚĆ (CZĘSTO SPOTYKANY ELEMENT HANDLOWY) TUSZKI DROBIOWEJ. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x