CZĘŚĆ WIĘKSZEGO ODDZIAŁU LUB ZWIĄZKU TAKTYCZNEGO NIEMAJĄCA ZWYKLE SAMODZIELNOŚCI GOSPODARCZEJ I ADMINISTRACYJNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODODDZIAŁ to:

część większego oddziału lub związku taktycznego niemająca zwykle samodzielności gospodarczej i administracyjnej (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODODDZIAŁ

PODODDZIAŁ to:

jednostka organizacyjna wojska nie mająca samodzielności administracyjnej i gospodarczej, np. drużyna, pluton, kompania (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ WIĘKSZEGO ODDZIAŁU LUB ZWIĄZKU TAKTYCZNEGO NIEMAJĄCA ZWYKLE SAMODZIELNOŚCI GOSPODARCZEJ I ADMINISTRACYJNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.143

CZATA, APRETURA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, REMONT BIEŻĄCY, DOCHTÓR, SKALA, OGON, BLUZA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, MONOPARTYJNOŚĆ, WINIETA, POWINOWACTWO, KOMPLEMENTARIUSZ, KOSZT RACHUNKOWY, PRZEKŁADKA, GUŁAG, BECZKA, ADRES, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, ŚCIEŻKA, ABRAZJA, PÓŁFRAK, OLEJARSTWO, ULGA BUDOWLANA, KARP PO KRÓLEWSKU, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, PUSZCZA, BRANIE POD WŁOS, GORSET ORTOPEDYCZNY, KOLEBKA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, TRESA, JUMPSALING, ALGEBRA LIEGO, ŚRUBOWIEC, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, KAPUŚNIAK, BLOKHAUZ, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, CMOKIER, KASZMIR, PROSTNICA, PROSAK, PROCES INWESTYCYJNY, TEMPO, PĘCHERZYK, KONCHYLIOLOGIA, POZIOMICA, DZIAŁKA ROBOCZA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, RZEMIOSŁO, TRZYMAK, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, CENZURA, PÓLKO, HOSTIA, TARCZA, HANKA, WIZJONER, POLE GOLFOWE, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, ZAKONY, KLINIEC, BABKA, CZĘŚĆ, KANONIK, SKRZYDŁO, CIĄGNIK SIODŁOWY, PRZYGRÓDEK, HADIS, FAŁDA, HEROD-BABA, WASĄG, DYPTYK, UKŁAD FUNKCJONALNY, DROMOS, BRZOZA, BABULINKA, SKRA, STEROWNIK URZĄDZENIA, CARZĄTKO, SPLOT, GŁOWA KOŚCIOŁA, DOBRO, SĄD KOLEŻEŃSKI, ZASÓB, PODMIOT LOGICZNY, DROBINA, CZĄSTECZKA FIZYCZNA, DOBUDÓWKA, WRĘGA, STACJA, NIESAMOWITOŚĆ, EUTEKTYK, JUDASZOWIEC, TIOSÓL, TRZMIELINA, HOTELING, LIST KREDYTOWY, CERATA, WATERPROOF, BOMBER, SKRZYDEŁKO, BACIK, PRYMAT, ZAWIKŁANIE, ULTRAMARYNA, OSCYLACJA, NAJEM, DEMOBILIZACJA, CZUPRYNA, LAVABO, OBRAMIENIE, MAJÓWKA, DZIEŁO ŻYCIA, MIASTO, ZAKOLE, APOKRYF, STREFA ZGNIOTU, PIĘCIOKROTNOŚĆ, KRÓL, BIJAK, AMARANT, CHLEB, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, OPIS, GALARETA, KARAPAKS, SZUM, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, STARUNEK, POLE, POLEWKA, PULPA, TARANTELA, SZPONA, MIEDNICA, DYFTYK, ODWROTNA DYSTRYBUANTA, KIERAT, ODSTRZAŁ, KOSZARKA, BALONET, WRÓG, USTNIK, NOWELIZACJA, ZMYWACZ, PROCENT, HERBATA, BOKS GARAŻOWY, OBSŁUGA, FANTOM, PALINGENEZA, WYZIEWY, CZESKI, PASTEL, POTRÓJNOŚĆ, JAMRAJ, DRAPACZ, SĘK, ZAKOPCENIE, PUSZEK, AGENT, PROCES BIOLOGICZNY, ZEGAR WIEŻOWY, PRZEKAZIOR, FOTOSENSYBILIZATOR, NANSUK, MEDYCYNA LOTNICZA, KNECHT, WILCZY BILET, DOSTĘP, TABU, LEGENDA, PEDOFILSTWO, BUCZYNA NIŻOWA, KIJ, MIMOZA, PRZEDMIOT, STOPA, PIANO, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, KASA, KAWALER, SZKIC TOPOGRAFICZNY, PLOTER GRAWERUJĄCY, RYZYKO OPERACYJNE, STOPA ZWROTU, TRIDUUM, GRZYBOPŁYWKA, CYMBAŁ, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, CZAPLA ŁUPKOWATA, ŚWIADECTWO UDZIAŁOWE, TYSIĄCKROTNOŚĆ, SPRZEDAWCA, GLIPTYKA, ŁAGIER, KOTLINA, GAŁKA OCZNA, MOSTEK, BAWET, SZYPUŁA, BODZIEC, BIODROWA, JEDNOSTKA, PROFIL, WŁOSKOWATOŚĆ, KOŁPAK, DRABIK DRZEWKOWATY, SZCZELINA LODOWCOWA, WOREK TRZEWIOWY, WARP, PÓŁOKRĄG, PART, ODWIERT, POWŁOKA GALWANICZNA, QUADCOPTER, KRATOWNICA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, DZIERŻAWCA, JEŻYNA, WRĘGA, AKADEMIK, WYZWISKO, POROŚLE, WYKŁADNIK POTĘGOWY, ESTRAGON, ZAPŁON, KALESONY, KAPLERZ, CHOMĄTO, SPULCHNIACZ, DELUWIUM, DYPTYCH, KATOLICKOŚĆ, MASWERK, SZUWAR WŁAŚCIWY, LOTKA, IRC, CHWYTNIK, LAND, FONDUE CZEKOLADOWE, FORMACJA, SPÓLNIK, ANGOL, PISTOLET, OSEŁEDEC, KOZAK, DERESZ, EKSPRES, BRODAWKOWIEC CZYSTY, RZECZ WNIESIONA, HIPOTEZA ZEROWA, STOPA, KONFEDERACJA, KIEŁ, PHISHING, GOLONKA, STAUROPIGIA, MASKA, ŚCIĘCIE, KATERA, KOPALINA SKALNA, LEJEK, MAJĄTEK NIERUCHOMY, KWASZONKA, KOMA, NIEWIERNOŚĆ, PROMIEŃ, JELCZ, BRYT, ŻYWOTOPIS, TARCZA, GAZYFIKACJA, NOWOROCZNIK, BENEFICJUM, OBRĘCZ, ŁĄCZNICA, CENOTWÓRCA, SURMA, MECHANIKA, INWEKTYWA, SPIĘCIE, SZCZI, POTAŻ, NOSOROŻEC, WĄTEK, DZIAŁKA, BRUDY, ZAGOŃCZYK, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, ŚMIETANKA, BOB, CIERPLIWOŚĆ, LITOTRYPSJA, MOSH, TEOKRACJA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, ?TARNOWIANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.143 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ WIĘKSZEGO ODDZIAŁU LUB ZWIĄZKU TAKTYCZNEGO NIEMAJĄCA ZWYKLE SAMODZIELNOŚCI GOSPODARCZEJ I ADMINISTRACYJNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ WIĘKSZEGO ODDZIAŁU LUB ZWIĄZKU TAKTYCZNEGO NIEMAJĄCA ZWYKLE SAMODZIELNOŚCI GOSPODARCZEJ I ADMINISTRACYJNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODODDZIAŁ część większego oddziału lub związku taktycznego niemająca zwykle samodzielności gospodarczej i administracyjnej (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODODDZIAŁ
część większego oddziału lub związku taktycznego niemająca zwykle samodzielności gospodarczej i administracyjnej (na 10 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ WIĘKSZEGO ODDZIAŁU LUB ZWIĄZKU TAKTYCZNEGO NIEMAJĄCA ZWYKLE SAMODZIELNOŚCI GOSPODARCZEJ I ADMINISTRACYJNEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CZĘŚĆ WIĘKSZEGO ODDZIAŁU LUB ZWIĄZKU TAKTYCZNEGO NIEMAJĄCA ZWYKLE SAMODZIELNOŚCI GOSPODARCZEJ I ADMINISTRACYJNEJ. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x