ILOŚĆ ŻYWNOŚCI, JEDZENIA, NAPOJU, LEKU PRZEZNACZONA DO JEDNORAZOWEGO SPOŻYCIA (LUB PRZEWIDZIANA NA JAKIŚ CZAS) DLA JEDNEJ OSOBY (RZADZIEJ: DLA GRUPY OSÓB) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PORCJA to:

ilość żywności, jedzenia, napoju, leku przeznaczona do jednorazowego spożycia (lub przewidziana na jakiś czas) dla jednej osoby (rzadziej: dla grupy osób) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PORCJA

PORCJA to:

przenośnie garść, pakiet, określona (nieduża) ilość czegoś zazwyczaj niematerialnego (na 6 lit.)PORCJA to:

jednostka obrachunkowa żołdu w armii Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ILOŚĆ ŻYWNOŚCI, JEDZENIA, NAPOJU, LEKU PRZEZNACZONA DO JEDNORAZOWEGO SPOŻYCIA (LUB PRZEWIDZIANA NA JAKIŚ CZAS) DLA JEDNEJ OSOBY (RZADZIEJ: DLA GRUPY OSÓB)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.425

KIKS, BABIOGÓRZEC, ALLEGRO, STALAG, BOTY, NEUROPATIA, ZORZA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, PIASTA, APROKSYMACJA, STULETNIE JAJO, BIAŁY ŚPIEW, GLORIETA, FANARIOTA, PRESKRYPTYWIZM, MACARENA, FILTR GĄBKOWY, ZAGĘSZCZACZ, KONFIGUROWANIE, BYLINA, PIĘKNY WIEK, CERKIEW, MARTWOTA, TETRAPOD, TELEFON, NAGOŚĆ, TRANSFERAZA, WIZYTA DOMOWA, LAMPA WYŁADOWCZA, PATOL, PUNKT WĘZŁOWY, DOM WIELORODZINNY, MIESIĄC ANOMALISTYCZNY, AZOT AMONOWY, OTĘPIAŁOŚĆ, OBRZMIENIE, PRELIMINARIUM POKOJOWE, BADANIE PRZESIEWOWE, PRZEWODNIK, WZÓR JAWNY, ŚLIWKA, JARZĘBINÓWKA, KASZKIET, DUKLA, SEZONOWIEC, HARMONIKA, BORDER, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, OSTATNIE PODRYGI, WITRYNA, ŚMIECIÓWKA, ŚCIEŻKA, WZORZEC MYŚLOWY, WACHTA, STRZAŁA, MASZOPERIA, SŁUGA BOŻA, NESTOR, ZACHŁYST, POKŁAD STATKU, KONTRAKT TERMINOWY, BLOCZNOŚĆ, EUROPALETA, LIPINA, ŚWIAT, ANGLOARAB SHAGYA, GLIKOL, ANTYKATOLICYZM, KARMELEK, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, ASIA, CZAS MARTWY, HALOGENEK ALKILOWY, MIĘKKIE LĄDOWANIE, METABAZA, KOZAK, JESIOTROWATE, CIEMNA KARTA, KONKATEDRA, UPOLITYCZNIENIE, RUDI, CUKROWOŚĆ, KIERUNKOWOŚĆ, SPLOT, WÓDKA, POETA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, RYBA AKWARIOWA, ZAWIKŁANIE, UŻĄDLENIE, ODBITKA, DYKTAT, KARONGAZAUR, AZYL, MIKROKROPKA, MOLEKUŁA, IMPRESJA, JEŻOWIEC, LOTNISKO WOJSKOWE, GRANDA, DUMA, GŁOWOCIS, ŚLIWKA, PORTER, NIEWYPAŁ, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, RZECZ, LAMPAS, ZACIERKA, PAPILOTKA, GIPS, BAKTERIA, TECHNOKRATA, NIEWINNA KREW, WYDERKA, WELIN, KASSIL, ZŁOCIENICE, STEWA, DZIRYT, WARZONKA, GĘŚ, ZAJĄC, PĘTO, CZARNA KARTKA, KASTANIETY, SAMOOKALECZENIE, WIGOŃ, WICEDZIEKAN, PLUDRY, KABESTAN, KAUCZUK BUTYLOWY, PETREL WULKANICZNY, PRODUKCJA PIERWOTNA, TERMOS, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, CZYSTKA, ŚLIZGAWICA, KACENJAMER, RANDKA W CIEMNO, OPODATKOWANIE, TONACJA, TETRACYKLINA, KOMITET, DROBNY CIUŁACZ, BEZMIAR, KRUŻGANEK, WITAMINA, SADZ, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, KOŚCIÓŁ ŚCIENNO-FILAROWY, TELEGRAM, LICHTUGA, SZTOS, OTWARCIE SERCA, FRAZEOLOGIZM, SREBRZENIE, DRAPERIA, NIEWAŻNOŚĆ, ASESOR, ODPRAWA POŚMIERTNA, PORTRET PAMIĘCIOWY, POST, EUTEKTYK, ZARZĄD, PÓŁĆWIARTKA, EPIZOOCJA, FINISZ, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, SZÓSTKOWY, PODTLENEK AZOTU, CZEK ROZRACHUNKOWY, KOMOSA, STENOBIONT, BUTYL, ARGUMENT, STOPIEŃ ETATOWY, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, KORELACJA KANONICZNA, KĄT WYPUKŁY, JACK, KOMITET RODZICIELSKI, BARIERA TECHNICZNA, RĄB, ETOS, ZIBI, KALINA, REWIR, KAULIKARPIA, DUROMER, LARWA, DWUDZIESTY PIERWSZY, REKONFIGURACJA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, KOTYLION, TINGEL, LAS OCHRONNY, JAGODZIAKI, WADA, KURWIA ZUPA, SIEKANKA, ALPRAZOLAM, MAKRAMA, PAROKSYTON, KONWENT, STATEK KORSARSKI, DOMEK, KILOMETR ZEROWY, WĘZEŁ GORDYJSKI, NADBITKA, WIERTŁO, BILLBOARD, CUG, ELLE, GRA W BUTELKĘ, MODERATOR, SZOPA, CHLOREK POTASU, DOMEK LORETAŃSKI, EDAM, FOTOGRAM, TAPETA, TRYUMWIRAT, KUSZTYCZEK, MUS, MARTWE POLE, PODBIERACZ, PROFANATORKA, SSAK, KOM, WIEWIÓRA, ŻARTOWNIŚ, BIZA, POLE DRUMLINOWE, GRUSZECZKA, MANSZETA, PUSTAK STROPOWY, SOLIDARNOŚĆ, MIKONAZOL, KAZNODZIEJSTWO, KATASTROFA, PLANETOIDA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, KREM, SZESNASTKA, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, ZWOJEK, SERWETKA, POSTKOMUNA, OPIEKA TERMINALNA, ZBIOROWISKO, HEGEMON, SANSON, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, WIĘZADŁO OBŁE, KOEGZYSTENCJA, POWTARZALNOŚĆ, SEZON, OŚLE UCHO, SERPENTYNA, PAMFLETOWOŚĆ, CUDACZEK, PCHACZ, PROWIZORIUM BUDŻETOWE, INDOS, GĘSI, SZPALTA, KUSTOSZ, KOKORYCZKA, AKOLITAT, BOCZNIAK, ROZWÓJ RODOWY, DEMONSTRACJA, RICHELIEU, SIOSTRA, ETERIA, KADŹ, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, TUBULOPATIA, DYKIT, WIELOMÓWSTWO, KARTAUN, PROPAGANDA, OMAM, PRZECZYSTOŚĆ, PODWODA, PEROWSKIT, SYNTETYZATOR, CYBORG, WIGOŃ, MAŚLANKA, MOZAIKA, EMISJA, LINIA MĘSKA, PRĄTNIK ALPEJSKI, SÓL FIZJOLOGICZNA, KRĘGI, MIMETYZM, PANOCZEK, ?ABSORPCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.425 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ILOŚĆ ŻYWNOŚCI, JEDZENIA, NAPOJU, LEKU PRZEZNACZONA DO JEDNORAZOWEGO SPOŻYCIA (LUB PRZEWIDZIANA NA JAKIŚ CZAS) DLA JEDNEJ OSOBY (RZADZIEJ: DLA GRUPY OSÓB) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ILOŚĆ ŻYWNOŚCI, JEDZENIA, NAPOJU, LEKU PRZEZNACZONA DO JEDNORAZOWEGO SPOŻYCIA (LUB PRZEWIDZIANA NA JAKIŚ CZAS) DLA JEDNEJ OSOBY (RZADZIEJ: DLA GRUPY OSÓB)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PORCJA ilość żywności, jedzenia, napoju, leku przeznaczona do jednorazowego spożycia (lub przewidziana na jakiś czas) dla jednej osoby (rzadziej: dla grupy osób) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PORCJA
ilość żywności, jedzenia, napoju, leku przeznaczona do jednorazowego spożycia (lub przewidziana na jakiś czas) dla jednej osoby (rzadziej: dla grupy osób) (na 6 lit.).

Oprócz ILOŚĆ ŻYWNOŚCI, JEDZENIA, NAPOJU, LEKU PRZEZNACZONA DO JEDNORAZOWEGO SPOŻYCIA (LUB PRZEWIDZIANA NA JAKIŚ CZAS) DLA JEDNEJ OSOBY (RZADZIEJ: DLA GRUPY OSÓB) sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ILOŚĆ ŻYWNOŚCI, JEDZENIA, NAPOJU, LEKU PRZEZNACZONA DO JEDNORAZOWEGO SPOŻYCIA (LUB PRZEWIDZIANA NA JAKIŚ CZAS) DLA JEDNEJ OSOBY (RZADZIEJ: DLA GRUPY OSÓB). Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x