OKRĘT, KTÓREGO PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM JEST ZWALCZANIE OKRĘTÓW I CELÓW LĄDOWYCH LUB POWIETRZNYCH ZA POMOCĄ ARTYLERII OKRĘTOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKRĘT ARTYLERYJSKI to:

okręt, którego podstawowym przeznaczeniem jest zwalczanie okrętów i celów lądowych lub powietrznych za pomocą artylerii okrętowej (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRĘT, KTÓREGO PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM JEST ZWALCZANIE OKRĘTÓW I CELÓW LĄDOWYCH LUB POWIETRZNYCH ZA POMOCĄ ARTYLERII OKRĘTOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.455

DYSHARMONIA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, CZYNNIK PRODUKCJI, BLOK, PRZEMIANA ODWRACALNA, STORYTELLING, KACZKA, BRYGANTYNA, INSTRUMENT POCHODNY, SMOLUCH, CEWKA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, BROŃ JĄDROWA, ZAPRZĘG, HEGEMONICZNOŚĆ, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, AUTOMATYKA POGODOWA, SUMATOR, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, PUŁAPKA OFSAJDOWA, DEFLEKTOR, KLATKA, FALA HARMONICZNA, JABŁKO, NIEWYPAŁ, KORNIK, DIABEŁ WCIELONY, ZNAMIĘ BECKERA, WISIELCZY HUMOR, FITOCYD, ZNIECZULENIE, SZAL, LINIA PRZEMIANY, KIJ, MACIERZ RÓWNOWAŻNA, PRZYŁBICA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, KAWALKADA, GODZIWOŚĆ, ROZTROPEK, POMOST, CIĘŻKI SPRZĘT, OZDOBNIK, IMPERIUM BRYTYJSKIE, LEJBIK, LAVABO, PRZESZCZEP KOSTNY, GAZÓWKA, DUCHOWIEŃSTWO, PYSZCZEK, POMURNIK, DIODKA, TRANSPORTER, ANTRESOLA, WIEŻA SZYBOWA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, AMFIPRION, SIEDZIBA, HIPOTROFIA, EKSPRES PRZELEWOWY, SIAD RÓWNOWAŻNY, BIEG DYSTANSOWY, MENTALNOŚĆ, POKAZOWOŚĆ, PRZYRZĄD, ALABAMA, PAPRYKARZ, ŚREDNIOPŁAT, BABINIEC, AGNOZJA WZROKOWA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, DŻIHAD, NARKOLEPSJA, WARTOŚĆ KATASTRALNA, CHIŃSKOŚĆ, MONARCHIA ELEKCYJNA, NAPRĘŻACZ, ZNAK, WZÓR, PALIWO GAZOWE, SZALKA, PASCHA, DYNAMIKA, WYCIERACZKA, IMMUNOSUPRESANT, NAWÓZ MINERALNY, MELUZYNA, PARADOKS, GRYS, KLINIKA ODWYKOWA, EKSPANDOR, KOREKTOR, NOWENNA, OSTATNI SAKRAMENT, MOCZ, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, WIRUS WŚCIEKLIZNY, SYNONIMICZNOŚĆ, TARNOWIANKA, WICEDZIEKAN, ŚWIECA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, POLIPTYK, LEBERWURSZT, WYCHODŹTWO, KOTWICA, KLIPER, MEMBRANOFON, NIEROZUMNOŚĆ, AALEN, OKAP, SZCZUR ŚNIADY, PODDAŃCZOŚĆ, WEŁNIAK, SKINIENIE, PŁYWAK, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, OKUPACJA, BAŁKAŃSKOŚĆ, CUG, TRANSFER BUDŻETOWY, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, KLEIK, EPOKA LITERACKA, OLFAKTOMETRIA, ORTOPTYSTKA, KREACJA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, KRYZYS KATATYMICZNY, SPRAWDZIAN, LIBELLA, STALLE, FRUSTRACJA, NIEWINNA KREW, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, PODSADNIK KULISTY, PŁAWKA, PENTAPLOID, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, SURMA, TAMBUR, PIEC GRZEWCZY, ARKEBUZER, PRZENOSKA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, WIZYTÓWKA, PRZEZIERNIK, ZROZUMIAŁOŚĆ, SIORKA, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, BEZPIECZNE ZAPASY, DASZEK, WIETRZENIE FIZYCZNE, OSĘK, CHWYTACZ, HAMULEC TAŚMOWY, WYCINEK, OPONKA, SZAMBO, CHWYTNIK, ROZTWÓR BUFOROWY, NIESŁUSZNOŚĆ, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, URSZULA, ZNAK, WARUNEK WYSTARCZAJĄCY, PACHT, BLOKHAUZ, OPIEKUN, MARSZ, KAMIEŃ OZDOBNY, UKŁAD WIELOKROTNY, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, GWINT, NIEMIEC, PRZĘDZIWO, DERESZOWATA, DYWIZJA, SYSTEM OBRONNY, GLUKOMETR, PARYTET, SUPERKLIENT, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, TALAR, KOŃCOWOŚĆ, WYTWÓRSTWO, JAJECZNICA, DETENCJA, REDEMPTOR, POZYCJA, NEOKATECHUMENAT, POPRZEWRACANIE, MANTELLOWATE, BEZROBOCIE AGRARNE, POTAJEMNOŚĆ, ZESTAW, PIERWSZA JASKÓŁKA, OPAŁ, KYNOTERAPIA, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, PLAMISTOŚĆ, KALIBER, BIOFLAWONOID, WĘGORZOKSZTAŁTNE, FILAR PRZYPOROWY, BAJKA, KOMPLETNOŚĆ, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, PRZESTWORZE, TRANSFLUENCJA LODOWCA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, KSIĘGA PARAFIALNA, KARAFKA, PARANOJA PRAWDZIWA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, WYCZARTEROWANIE, MINUTA, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, MAZUREK, KOMUNIKATOR, PLAN SYTUACYJNY, STROIK, GOŹDZIK, OSZCZĘDNOŚĆ, SUPERNOWOŚĆ, KWINTESENCJA, GRECKOŚĆ, KRWIŚCIĄG, DROMONA, KOŹLAK, BRYTYJSKOŚĆ, BOCZNIK, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, KUCHENKA, ŚRUBOWIEC, OBŁĄKANY, PART, KIEŁ, MIKROSKOP ŚWIETLNY, KLISZA, DZIURAWKA, SKRAJNOŚĆ, TARNOWIANIN, ZBIÓRKA, ROZŁÓG, PENTERA, ADAPTOR, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, GAJA, BEZCHMURNOŚĆ, RESTRYKCJA, WOSKOWATOŚĆ, BOBREK TRÓJLISTKOWY, HALOTRON, SMOLT, HYDROZOL, KURHAN, OŚMIORNICA, RADIOMAGNETOFON, WYDAWNICTWO SERYJNE, ŚWIATŁO CZERWONE, BARBARYZM, PATRON, ENTOMOFAUNA, KACZKA KRAKWA, ZAKON KLERYCKI, ISLAM, UMOWA WIĄZANA, DESKARZ, KOMORA CIŚNIENIOWA, PRYWATNOŚĆ, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, SELEKTOR NEUTRONÓW, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, FIZYKA SŁOŃCA, BIAŁORUSKI, SAKWA, NAZWA RODOWA, KNAJPIARZ, LAKKOLIT, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, MANDARYŃSKI, RODZINA KATYŃSKA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, POPOVER, EMAKI, KONKATENACJA, PEPIK, PANDAN, CELA, ZNAMIĘ SUTTONA, VIP, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, FUNT-SIŁA, GOSPODARSTWO KRAJOWE, PUKAWKA, ?KUŹNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.455 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKRĘT, KTÓREGO PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM JEST ZWALCZANIE OKRĘTÓW I CELÓW LĄDOWYCH LUB POWIETRZNYCH ZA POMOCĄ ARTYLERII OKRĘTOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKRĘT, KTÓREGO PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM JEST ZWALCZANIE OKRĘTÓW I CELÓW LĄDOWYCH LUB POWIETRZNYCH ZA POMOCĄ ARTYLERII OKRĘTOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKRĘT ARTYLERYJSKI okręt, którego podstawowym przeznaczeniem jest zwalczanie okrętów i celów lądowych lub powietrznych za pomocą artylerii okrętowej (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKRĘT ARTYLERYJSKI
okręt, którego podstawowym przeznaczeniem jest zwalczanie okrętów i celów lądowych lub powietrznych za pomocą artylerii okrętowej (na 17 lit.).

Oprócz OKRĘT, KTÓREGO PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM JEST ZWALCZANIE OKRĘTÓW I CELÓW LĄDOWYCH LUB POWIETRZNYCH ZA POMOCĄ ARTYLERII OKRĘTOWEJ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - OKRĘT, KTÓREGO PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIEM JEST ZWALCZANIE OKRĘTÓW I CELÓW LĄDOWYCH LUB POWIETRZNYCH ZA POMOCĄ ARTYLERII OKRĘTOWEJ. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast