ORGANIZM, U KTÓREGO ZESTAW CHROMOSOMÓW JEST POWIELONY PIĘCIOKROTNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PENTAPLOID to:

organizm, u którego zestaw chromosomów jest powielony pięciokrotnie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM, U KTÓREGO ZESTAW CHROMOSOMÓW JEST POWIELONY PIĘCIOKROTNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.774

BRYŁA SZTYWNA, ROLNIK, WARUNEK DOSTATECZNY, MERCURY, IMPULSYWNOŚĆ, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ZUCHWAŁOŚĆ, DROGOMISTRZ, PIERWSZAK, TO COŚ, OWAL, BUJOWISKO, NIEOKREŚLONOŚĆ, MIĘKKOSKÓRKOWATE, GŁUPTAKOWE, KUC FELL, CZEK BEZ POKRYCIA, CIĄG GŁÓWNY, SILNIK ELEKTRYCZNY, LICYTACJA, ŁATEK, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, KLĘKANY, ROZSZERZENIE CIAŁA, PSOTA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, GLOTTOCHRONOLOGIA, OC, NAPINACZ, PRZELUDNIENIE AGRARNE, PŁUG WIRNIKOWY, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, NIEGUSTOWNOŚĆ, CHYBOTLIWOŚĆ, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, TOMIZM, IMMUNIZACJA CZYNNA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, EKSPERTKA, CYTADELA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, ZAJĄCZEK, OBJAŚNIENIE, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, OBRAZOWOŚĆ, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, STALÓWKA, BOHEMA, BRAMKARKA, CENTRALNOŚĆ, AUTOBUS, PRZESTRZEŃ LINIOWA, PROFESJA ZAKONNA, PRZEŚCIERADŁO, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, KARTA WIZYTOWA, FINITYZM, ADRES KORESPONDENCYJNY, BEZPŁCIOWIEC, TRUDNOŚĆ, DYSK ELASTYCZNY, BIAŁE TANGO, BIDAKA, RZEŹ, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, AZTREONAM, WARTOŚCIOWOŚĆ, DOWCIPNOŚĆ, PIENIĄDZ TOWAROWY, ROLADA, INDIAŃSKI, FUNDUSZ DŁUŻNY, LERNA, STROLLER, STOPA PROCENTOWA, KRĄGLIK, IMPAS, BURAK STOŁOWY, WZNIOS, SUBTELNOŚĆ, CAP, CZŁOWIEKOWATE, OJCIEC, INKOHERENCJA, GŁUSZYCA, ŚMIGŁOŚĆ, MIASTOWOŚĆ, GRUPA, DOLAR ANTARKTYKI, OCET, WACHTA, RZADKOŚĆ, FILTR CZEBYSZEWA, SŁODKA BUŁKA, OFENSYWA, ORGANIZM PIONIERSKI, SUBTELNOŚĆ, RZEŹ NIEWINIĄTEK, CHINON, SZKOLNOŚĆ, OBÓZ WĘDROWNY, KONTRMANIFESTACJA, NIRWANA, KREDKA ŚWIECOWA, NERCZAN, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, CYNKOGRAFIA, NIEOCZYWISTOŚĆ, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, SAMOURZECZYWISTNIENIE, PRECYZYJNOŚĆ, AUTONOMIZM, ANTYPARLAMENTARYZM, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, ZNICZ, LENIWIEC PSTRY, MUZYKA PROGRAMOWA, ZBIÓR GĘSTY, GENTELMAN, OMIEG WSCHODNI, RESYNTEZA, CYPRYSIK GROSZKOWY, SOŚNIAK, RYZYKO, DOBRA STRONA, NIERÓBKA CZARNIAWA, PRZELOTNICE, RĘKAWEK, STRAŻNIK ŁOWIECKI, STANOWISKO, PÓŁPRZEWODNIK, SPOT, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, PODEJRZANA, NUMERATOR, CIASTO MAKARONIKOWE, JEZIORO SŁONE, POKRZYWDZONA, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, TRUDNOŚĆ, LEGWAN GŁUCHY, MAKAK JAPOŃSKI, USTONOGIE, MISIOWÓZ, UCHAL, EMIRAT, KASZTAN, OUTLIER, METAFIZYCZNOŚĆ, CHEDDAR, IDIOM, BEZBOLESNOŚĆ, WYLECZENIE, AUTOSOM, ROKPOL, KAPUSTA KWASZONA, SYMPATYCZNOŚĆ, SZYPLIN, NUDYSTA, RÓWNANIE FUNKCYJNE, BESTIA, PRZEKLĘTNIK, SIŁA ROBOCZA, NOCEK WĄSATY, DZIECINNA IGRASZKA, NOWICJUSZKA, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, SIŁA, METALICZNOŚĆ, NIEDOSTATECZNY, CZEPINY, CHRUŚCIK, LICZBA RZECZYWISTA, ASYMILATOR, PRAWO WIELKICH LICZB, PRZEZORNOŚĆ, ANKUS, KOLOR LUKOWY, SZKARADA, LENIWIEC BRUNATNY, HYDROŻEL, STERYD, APRIORYZM, NITROZOBAKTERIA, FIVE O'CLOCK, KLAUSTROFOBIA, ZGIEŁK, PROTEROZUCHIDY, REFLEKTOR, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, STADION OLIMPIJSKI, BEZPODSTAWNOŚĆ, MARKETING SKOJARZENIOWY, LUKRECJA, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, PRZETOKOWY, ODKRYTY SZACH, ZAKON MENDYKANCKI, NERECZNICA, CHALKOLIT, BIOGEN, BARSZCZ BIAŁY, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, PODDAŃCZOŚĆ, SABATARIANIN, OPASANIE, WYSOKOŚĆ, NASŁUCHOWIEC, CUDZOŚĆ, FRAZA, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, FREGATA RAKIETOWA, SZKODNIK, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, PADACZKA ODRUCHOWA, KLAUZULA DUALNA, WYCINEK KULI, INFORMACJA GENETYCZNA, WIELKOGŁOWOWATE, PAPILOTEK, SŁUP, TEATR MUZYCZNY, ZIARNO, MENADŻER, DOM PRZYSŁUPOWY, CHIŃSKOŚĆ, MOTYWIKA, CIEPLICA, SZAROTA BŁOTNA, WEKTOR LOSOWY, MALARSTWO NAŚCIENNE, PLUTOKRACJA, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, WIZJER, NIEWIERNOŚĆ, PARANOJA, FATALIZM, KRÓL, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, NEUSTON, NAUKI O ZIEMI, ODWRÓCONY DASZEK, CHEMOAUTOTROF, SUBTELNOŚĆ, POTULNOŚĆ, CNOTLIWOŚĆ, PSIKUS, GACEK SZARY, POKRZYWDZONY, TRANSAKCJA WIĄZANA, FUNKCJA ADDYTYWNA, KAGU, ROK JUBILEUSZOWY, BUREK, ZEN, STYGOKSEN, MILREJS, JANUSZ, ANALITYKA MEDYCZNA, RADIOAKTYWNOŚĆ, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, SYROP, KAPUSTA GŁĄBIASTA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, WESOŁOŚĆ, EMISJA PIENIĄDZA, SPEKULANT, SROGOŚĆ, HARTOWNOŚĆ, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, HIPPIS, WYTWÓRNIA, KĘDZIERZAWKA, KAKAO, DOBRODUSZNOŚĆ, NUTRIETY, HEGEMONICZNOŚĆ, PLANISFERA, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, OSZCZĘDNOŚĆ, BIRIANI, SZARPAK, POWAB, WIELOKROTNOŚĆ, KONAJĄCY, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, BARANEK WIELKANOCNY, WĘŻOWNIK, PROMOCJA, TALERZ, INDEKSACJA, BUDIONOWSK, PÓŁWYSEP, ?BONANZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.774 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZM, U KTÓREGO ZESTAW CHROMOSOMÓW JEST POWIELONY PIĘCIOKROTNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM, U KTÓREGO ZESTAW CHROMOSOMÓW JEST POWIELONY PIĘCIOKROTNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PENTAPLOID organizm, u którego zestaw chromosomów jest powielony pięciokrotnie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PENTAPLOID
organizm, u którego zestaw chromosomów jest powielony pięciokrotnie (na 10 lit.).

Oprócz ORGANIZM, U KTÓREGO ZESTAW CHROMOSOMÓW JEST POWIELONY PIĘCIOKROTNIE sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - ORGANIZM, U KTÓREGO ZESTAW CHROMOSOMÓW JEST POWIELONY PIĘCIOKROTNIE. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast