LICZBA NATURALNA, KTÓRA JEST SUMĄ WSZYSTKICH SWYCH DZIELNIKÓW WŁAŚCIWYCH (TO ZNACZY OD NIEJ MNIEJSZYCH). - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LICZBA DOSKONAŁA to:

liczba naturalna, która jest sumą wszystkich swych dzielników właściwych (to znaczy od niej mniejszych). (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LICZBA NATURALNA, KTÓRA JEST SUMĄ WSZYSTKICH SWYCH DZIELNIKÓW WŁAŚCIWYCH (TO ZNACZY OD NIEJ MNIEJSZYCH).". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.606

ANOMIA, HARTOWNOŚĆ, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, PESTYCYD, NOWINIARZ, MATKA, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, GRZĘDA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, MALINOTRUSKAWKA, NIUŃKA, EKSPRES DZBANKOWY, GIĘCIE, SMARKATA, WIECZNE PIÓRO, SUFIKS, PASTERSKOŚĆ, SZORSTKOŚĆ, POLIGYNANDRIA, TOWARZYSZ BRONI, ZŁOTA FUNKCJA, NIESZLACHETNOŚĆ, PILCH, HILDENBRANDIOWATE, DOBOSZKA, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, JON KARBONIOWY, SETKA, GNIAZDO WTYCZKOWE, WSZECHWIEDZĄCA, ROMANS, CYRKÓWKA, MEDIUM, POWRÓT, BECHER, KOSOWO, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, REEWANGELIZACJA, ROPOWICA KŁĘBU, CHORY NA GŁOWĘ, OŚLICA BALAAMA, NARWALOWATE, SEC, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, BRAMKARZ, INTENSYWNOŚĆ, KOLEBKA, PUKAWKA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, INSTRUMENT DREWNIANY, WODNIAK, PLANETA SKALISTA, PSAŁTERZYSTA, HAPLOTYP, PODSEKTOR, PUB, BENEFICJANT, KARTA SIECIOWA, BOŻA RĘKA, DNI, MADONNA, JAKOŚĆ, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, MASA KAJMAKOWA, WYSMUKŁOŚĆ, PARADYGMAT, MINIA, KRÓTKOWIDZTWO, BEZINWAZYJNOŚĆ, WYTRAWNOŚĆ, KOPARKA WIELOCELOWA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, RATING, TELEWIZORNIA, PIESZCZOTA, TYTUŁ NAUKOWY, ZJAWA, GRACJALISTA, BENTLEY, REZERWA WALUTOWA, INDYKATOR, KASZTEL, CHŁOPEK ROZTROPEK, SZAROWIPTERYKS, IPHONE, NIEAKTYWNOŚĆ, KREDYT RATALNY, NADZIEWKA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, PODOBNOŚĆ, BAGDAD, PODWIELOKROTNOŚĆ, RELIEF WYPUKŁY, GLORIA, ZADZIORNOŚĆ, ENTEROBAKTERIA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, LICZBA CETANOWA, ORGIAZM, JEŻOWCE, DORSZ BAŁTYCKI, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, DOGMAT, WIĄŚLOWATE, CIAPATY, ODPRYSK, PRZYCZYNA FORMALNA, PSOTA, DIODA PROSTOWNICZA, LODOWIEC GÓRSKI, TIERIESZKOWA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, RAGLAN, CZERWOŃCZYK UROCZEK, MIANOWNIK, ŁOŻYSKOWIEC, SELENEK, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, SZTYWNY DESYGNATOR, TEOZOF, ŚLEDZICIEL, OGNIWO SREBROWE, OBERLANDER, INFLACJA JAWNA, PIĘĆDZIESIĄTKA, DOJARKA, WYGRA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, WYRAŻENIE, POŚREDNIK, POLE KARNE, WALEC ELIPTYCZNY, POGOŃCOWATE, TURANOWIE, ODROŚL, SAMOISTNOŚĆ, ZABAWOWICZ, SKLEROTYK, FUNKCJA CELOWA, GOFR, LASONOGI, GRA, ROZBITEK, ARENA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, GRZYB ZAJĄCOWY, KOCIE OKO, ŻYWOTNOŚĆ, POLICJA DROGOWA, CZUJKA, BEZPŁCIOWIEC, USYTUOWANIE, PROCH, KRWIOBIEG, PŁYN ETYLOWY, BUDOWACZ, ENERGIA CIEPLNA, NIESŁUSZNOŚĆ, HURYSKA, PODREGION, ZDROWAŚKA, BIDET, MASA RELATYWISTYCZNA, FILEMON SĘDZIWY, DOLAR ANTARKTYKI, DUAL, NAGANIACZ, MSZAK, PARAFRAZA, MĄDRALIŃSKI, PIERWIASTEK, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, BARBARZYŃCA, KOKIETKA, ŻART, ASESOR, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, NANOFILTRACJA, PRAKTYCZNOŚĆ, CZIRLIDERKA, SZKOLARSTWO, DURNOŚĆ, SERBSKOŚĆ, SZACHULEC, CZTEROKROTNOŚĆ, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, WESOŁOŚĆ, INSTRUMENT DĘTY, CIELISTOŚĆ, MIŚ, AGAT, BEŁT, PÓŁANALFABETA, OMIEG KAUKASKI, PRZYMIOTNIK, BABKA, TAJEMNICA POLISZYNELA, TRAWERS, STARA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, DOPPELGANGER, PRAWO DŻUNGLI, KAGUAN, BEZRĄBEK, HIPSTER, KRWINKA, JĘZYK JAPOŃSKI, KOMANDYTARIUM, KRWIOBIEG PŁUCNY, NIECHLUJA, GRAFIKA, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, MEDIEWAL, DOBUDÓWKA, TOREBKA, BALECIK, ZBITOŚĆ, GĘSTOŚĆ, WSPÓŁRZĘDNA, BREAKDANCE, KORMOFITY, KRAJANKA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, TWINNING, POLIMORFIZM, HORMON STEROIDOWY, MŁODY, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, PADACZKA ODRUCHOWA, ALGONKIN, LICZEBNIK, FAJNOŚĆ, BOMBERKA, WARCHOŁ, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, ASPIRYNA, JUNIORKA MŁODSZA, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, DWUPRZODOZĘBOWCE, OKRĄG APOLONIUSZA, ZBIÓR GĘSTY, REGUŁA GLOGERA, ŁYCZAK MUSZLOWY, ZASADA KOMPOZYCYJNA, SUBSTYTUCJA, ARKA, ZEFIR, INWESTOR, WENTYL, ZAGĘSZCZACZ, KORONA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, ANTYCHOLINERGIK, TKANINA UBRANIOWA, HOBBYSTA, REKIN PIASKOWY, ELEMENT ODSTAJĄCY, IDEALIZM, FIGLARNOŚĆ, KATEGORIA SŁOMKOWA, ŁAPACZ, SIŁOWNIK, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, PROMOTOR, FAZOWOŚĆ, SZYPLIN, ASYSTENTKA, HORMON TROPOWY, TUALETA, KORONA CIERNIOWA, LEASING OPERACYJNY, PODMIOT GRAMATYCZNY, ROZSĄDNOŚĆ, ROTATOR, FARBA KLEJOWA, NAMOLNOŚĆ, KOKOSZKA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, TERAPIA POZNAWCZA, GRANICA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, BIAŁY MURZYN, KLUCZ UNIWERSALNY, DZIEWIĄTKA, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, AMONIT, BAJER, OTĘŻAŁKOWATE, HIPIS, URODNOŚĆ, KRUCHOŚĆ, FARCIARA, USTONOGI, NAUKI O ZIEMI, KONDYCJONALIZM, ?WYZNANIOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.606 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LICZBA NATURALNA, KTÓRA JEST SUMĄ WSZYSTKICH SWYCH DZIELNIKÓW WŁAŚCIWYCH (TO ZNACZY OD NIEJ MNIEJSZYCH). się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LICZBA NATURALNA, KTÓRA JEST SUMĄ WSZYSTKICH SWYCH DZIELNIKÓW WŁAŚCIWYCH (TO ZNACZY OD NIEJ MNIEJSZYCH).
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LICZBA DOSKONAŁA liczba naturalna, która jest sumą wszystkich swych dzielników właściwych (to znaczy od niej mniejszych). (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LICZBA DOSKONAŁA
liczba naturalna, która jest sumą wszystkich swych dzielników właściwych (to znaczy od niej mniejszych). (na 15 lit.).

Oprócz LICZBA NATURALNA, KTÓRA JEST SUMĄ WSZYSTKICH SWYCH DZIELNIKÓW WŁAŚCIWYCH (TO ZNACZY OD NIEJ MNIEJSZYCH). sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - LICZBA NATURALNA, KTÓRA JEST SUMĄ WSZYSTKICH SWYCH DZIELNIKÓW WŁAŚCIWYCH (TO ZNACZY OD NIEJ MNIEJSZYCH).. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast