FAZA GRY W BRYDŻA, KTÓRA KOŃCZY SIĘ PODLICZENIEM ZDOBYTYCH I STRACONYCH PUNKTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROBER to:

faza gry w brydża, która kończy się podliczeniem zdobytych i straconych punktów (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FAZA GRY W BRYDŻA, KTÓRA KOŃCZY SIĘ PODLICZENIEM ZDOBYTYCH I STRACONYCH PUNKTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.903

FORMUŁA ATOMOWA, DEGRENGOLADA, WŁÓKNO, GÓWNIARA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, SZCZELINA DYLATACYJNA, GRUBA ZWIERZYNA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, WŁAŚCICIEL, TERCJA, LUGER, PODNÓŻEK, KOMEDIA DELL'ARTE, SNIFFER, PODRYWACZKA, BYLICA POSPOLITA, MODUŁ, RAMKA ODCZYTU, POWIEŚĆ KRYMINALNA, CZEKOLADA GORZKA, OSOBOGODZINA, OTWÓR STRZAŁOWY, WYKRZYKNIK, NIEPOJĘTOŚĆ, TROGLODYTA, MORION, FIZYKA STATYSTYCZNA, UPRAWA, MLECZ, GRA POJEDYNCZA, STRAŻ OGNIOWA, KROATYSTYKA, WALKA, MIŁOŚĆ, WYGIĘCIE, KOMORA ZAMKOWA, GEOLOGIA NAFTOWA, KAWA MIELONA, ŁAMAGA, BARANEK WIELKANOCNY, POŁUDNIK STRUVEGO, KILKUNASTOLATKA, ŁASICA, WYPRZEDAŻ, TKACZ, HEKSAPTYK, ALGEBRA LINIOWA, NIEGOŚCINNOŚĆ, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, PRZEWALENIE SIĘ, ANALIZA KOSZTÓW, OOLIT, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, CZUWANIE, MAŁY FIAT, KOMEDIANTKA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, DZIEWIĘTNASTKA, CHEMIA KWANTOWA, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, SZAROZIEM, ŻYRYTWA, PARK SZTYWNYCH, DROGA, WYKONANIE, LAICKOŚĆ, CROSSING-OVER, CZAS, GATUNEK CELOWY, SZYSZAK HUSARSKI, FILOZOF, STACJA, HALON, APRIORYZM, UKOICIEL, ICHNOLOGIA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, ZWIERZĘ, BENEFICJANT, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, KLAUSTROFOBIA, OWCA FRYZYJSKA, AKWAWITA, CZTERDZIESTÓWKA, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, EROS, IZOZYM, CHOKER, KIBLA, GŁODOMÓR, ROK OBROTOWY, GAMEPLAY, PRECESJA, CANTUS FIRMUS, RÓŻOWE OKULARY, JUWENALIA, WŚCIK DUPY, MISKA, TRZECIA POWIEKA, CECHOWNIA, OKRES ZALICZALNY, DEKORATOR WNĘTRZ, STACJE ZLEWNE, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, KĄPIEL, FANDANGO, ZATOR, POLARYZATOR, TUBKA, MIKROFALÓWKA, SZKARADZIEJSTWO, BRANDMUR, KACERSTWO, PROMIEŃ, KOŁATANINA, METAMERIA, OPIEKUN, FAZA, SEJSMOAKUSTYKA, PISARZ, BRYŁA GEOMETRYCZNA, ODROŚL, DOKUMENTACJA BUDOWY, KLEJ, KIEROWCA TESTOWY, KOSTIUMERNIA, OPOŃCZYKOWCE, ALMARIA, PASKUDZTWO, ARMILA, CZYNNIK NIECENOWY, CZIRLIDERKA, NORZYCA, CAŁY TON, POMOC, PUNKT ZLEWNY, JAMS, DRAMAT WOJENNY, FLORYSTA, SZABAS, ALKIERZ, BEZBRZEŻNOŚĆ, STAWONOGI, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, RYWALIZACYJNOŚĆ, KOD ALFANUMERYCZNY, MULDA, WIETRZENIE INSOLACYJNE, OBIEG PIENIĄDZA, MALUCZKOŚĆ, KOSMOGONIA, BUDOWLA CENTRALNA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, FIRMAMENT, ULICZNICA, ZNAMIĘ SUTTONA, KUSZTYCZEK, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, MEGAKARIOCYT, MUTACJA CICHA, SOFISTA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, OSTRYGOJAD, OGNISKO MUZYCZNE, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, WPŁYWOWOŚĆ, KRAINA MITOLOGICZNA, WALUCIARZ, RAMIĘ, FLAGRUM, PARAMEDYK, PODOLOGIA, FAZA, WIRUS MAKR, SPAMER, PLAMA, PROPLASTYD, NIENOWOCZESNOŚĆ, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, OBJAŚNIENIE, PRZEDSTAWICIEL, PYRKONOWIEC, HARD CORE, BIBUŁKARKA, ŻALUZJA PIONOWA, WAPIEŃ MUSZLOWY, KOPROFIL, MIKSER, TASZYZM, AKUMULACJA, KLASA POSIADAJĄCA, WĘDRÓWKA DUSZ, POTIOMKIN, PALEOORNITOLOGIA, DICKENS, LIGA, CZTERY DESKI, POKUSA, JASZCZUR, LAKONIZM, DYSFONIA, ĆAKRA, PERIODONTOLOGIA, FIZYKA PLAZMY, KONKURENCJA, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, RYCINA, GRUBA KRESKA, KOCIE OKO, CHEMIA, MAŹNICA, POMORSKI, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, JĄDRO SOCZEWKOWATE, TAPIRY, NUMER, DZIECKO EPOKI, CHOROBA LENEGRE'A, OPIEKUN, PRAKTYKANT, MASZYNA TURINGA, WIERSZ, PRZEŚLIZG, TERAPENA, SECESJONIZM, NORMANDZKI, SZPATUŁKA, SKWAPLIWOŚĆ, SOPEL, IMPERIUM KHMERSKIE, BUJANIE, RECEPTA PUNKTOWA, ANTAŁECZEK, GARNITUR, ŚMIGŁO, BOHATER NEGATYWNY, NOGA, PUSTA STRUNA, ZWYRODNIALEC, HARMONIA, NAZWA POZORNA, FUTBOL AMERYKAŃSKI, KARDIOLOGIA, GRZYB ATOMOWY, TEREN, ZAUROPSYDY, SZYBKI BILL, GOŁODUPIEC, SEROHEMATOLOGIA, IZOENZYM, PALMA, KRAJOBRAZ, DYM, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, PELYKOZAURY, ZORBA, MAKARON, EFEKT FISHERA, KOŁKOWNICA, WKŁAD, GLINIANE RĘCE, SEJMIK RELACYJNY, BIAŁY PUCH, PERSONA, BRUTAL, PRZEKŁADACZ, SZRAPNEL, KORONIARZ KOŃCATY, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, KOBIAŁKA, VIANI, KOŃ PRZEWALSKIEGO, KOLOKACJA, SEMINARIUM, CANZONETTA, RZUT RÓWNOLEGŁY, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, SUBSTANCJA OBCA, SKOCZNIA NARCIARSKA, GRAFIKA, KRÓL, INTERAKTYWNOŚĆ, NEOTENIA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, KARTOGRAFIA, JESIOTR, KACAPSKI, BAJDA, ZDRAJCZYNI, ŚWIATOWOŚĆ, FAZA, SKAŁA OSADOWA, FUZJA POZIOMA, DZIECIĘ EPOKI, POPIELICA, ZŁOTY BLOK, WYŁAWIACZ TALENTÓW, ?ROLNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.903 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FAZA GRY W BRYDŻA, KTÓRA KOŃCZY SIĘ PODLICZENIEM ZDOBYTYCH I STRACONYCH PUNKTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FAZA GRY W BRYDŻA, KTÓRA KOŃCZY SIĘ PODLICZENIEM ZDOBYTYCH I STRACONYCH PUNKTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROBER faza gry w brydża, która kończy się podliczeniem zdobytych i straconych punktów (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROBER
faza gry w brydża, która kończy się podliczeniem zdobytych i straconych punktów (na 5 lit.).

Oprócz FAZA GRY W BRYDŻA, KTÓRA KOŃCZY SIĘ PODLICZENIEM ZDOBYTYCH I STRACONYCH PUNKTÓW sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - FAZA GRY W BRYDŻA, KTÓRA KOŃCZY SIĘ PODLICZENIEM ZDOBYTYCH I STRACONYCH PUNKTÓW. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

x