THALIACEA - GROMADA MAŁYCH ZWIERZĄT MORSKICH ZALICZANYCH DO OSŁONIC; ŻYJĄ W MORZACH STREFY MIĘDZYZWROTNIKOWEJ, OSIĄGAJĄ DŁUGOŚĆ OD 2 DO 20 CM, UNOSZĄ SIĘ W TONI WODNEJ POJEDYNCZO LUB TWORZĄ KOLONIE OSIĄGAJĄCE DO 3 M DŁUGOŚCI, SĄ OBOJNAKAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPRZĄGLE to:

Thaliacea - gromada małych zwierząt morskich zaliczanych do osłonic; żyją w morzach strefy międzyzwrotnikowej, osiągają długość od 2 do 20 cm, unoszą się w toni wodnej pojedynczo lub tworzą kolonie osiągające do 3 m długości, są obojnakami (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "THALIACEA - GROMADA MAŁYCH ZWIERZĄT MORSKICH ZALICZANYCH DO OSŁONIC; ŻYJĄ W MORZACH STREFY MIĘDZYZWROTNIKOWEJ, OSIĄGAJĄ DŁUGOŚĆ OD 2 DO 20 CM, UNOSZĄ SIĘ W TONI WODNEJ POJEDYNCZO LUB TWORZĄ KOLONIE OSIĄGAJĄCE DO 3 M DŁUGOŚCI, SĄ OBOJNAKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.242

TYP, URLOP DZIEKAŃSKI, MARSJAŃSKI, TŁOK, BIOLOGIA, PAŁKA, DRAMAT OBYCZAJOWY, PROBLEMISTYKA, ASFALTOBETON, ZABYTEK RUCHOMY, LITOTRYPSJA, LISTA STARTOWA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, DŁUGOGŁOWIE, PRZEZWISKO, GARGOJLEOZAUR, ARESZT DOMOWY, OTWORZENIE DUSZY, WADA DREWNA, FORMIZM, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, GNÓJ, ELIMINACJA, PĘCZAK, FACHURA, CZARNE KINO, CIĄG, KANTONISTA, ŁUPEK, RAMA KOMUNIKACYJNA, JELITO PROSTE, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, OSŁONOWOŚĆ, DEKORATOR WNĘTRZ, ZATROSKANIE, KADZIELNICZKA, PLECHA, POGOTOWIE TECHNICZNE, NURNIK, CERATA, KOPARKA KROCZĄCA, TABLICA PRAWDY, PIES GOŃCZY, LOTOS, LORA, KREM, GRUCZOŁ COWPERA, ODPLAMIACZ, DZIEŻKA, KARIOLKA, PORTUGALSKI, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, JERZY, PODMIOT LOGICZNY, PLAZMOLIZA, ROBUSTA, ŻARŁACZ BŁĘKITNY, AGREGATY PIENIĘŻNE, ZAPŁODNIENIE, NERW, ROZSTRZAŁ, OBLĘŻENIE, UPUST, SZYPUŁA, PLEWKA, GRADACJA, KOSKINOMANCJA, ZWIERCIADŁO, FOKA, ZAKUP, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, DZIAŁANIE, NAPPA, OŚNIK, CIĘŻKA DUPA, MIMEZJA, PRODUCENT, ALWALKERIA, ARPEGGIO, MIGLANC, OBEDIENCJA, GOŁĄBEK, PODWOZIE, METAL, OSOWIAŁOŚĆ, POLEWKA, LAMA, KLAOZAUR, TRZECI PLAN, KONSONANS, DENDRODOA, LIMAKOLOGIA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, KRAJ, RĄBEK, KRAINA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, KOŚCIÓŁ FARNY, PRZEMIANA POKOLEŃ, PROROCTWO, ANALIZA, KLOSZ, HASŁO, MUZA, ANASTYLOZA, KONNICA, RZEMYK, ARC SIN, SZKATUŁA, GWARA MIEJSKA, SZAROTA BŁOTNA, WAPIENNICTWO, KIERAT, WOLNOBIEG, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, ODWAPNIENIE, SSAK WYMARŁY, PAULINIA, SKULICE, MATOWOŚĆ, DRAMATYKA, BRUNELLESCHI, AZYL, MINERAŁ, KAMIEŃ, STATEK KORSARSKI, ŻORŻETA, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, SPÓŁGŁOSKA TRĄCA, KOLORY NARODOWE, GĘŚ, KATAPULTA, NAKIEROWANIE SIĘ, PAPROĆ, DWUTLENEK SIARKI, CYGANECZKA, TANDEM, PŁACZ, MIERZENIE, ŚLIWKA, MOTOR, RUCH RELIGIJNY, ŁĘKOTKA, FUNDUSZ PŁAC, GIK, KONFIGURACJA, NAWIERZCHNIA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, WIELKOMIEJSKOŚĆ, CZOŁÓWKA, MLEKO, WASĄG, ETERY, DRAMAT MODERNISTYCZNY, ASOCJALNOŚĆ, ROLNICTWO, PRZESTRZEŃ HILBERTA, JAGODÓWKA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, EUROPEJSKOŚĆ, ODZYSK, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, ROŚLINY OSIOWE, SPEKTAKL, STOPIEŃ HARCERSKI, PŁYWACZEK, BULLETIN BOARD SYSTEM, CECHA RECESYWNA, CZUŁKI, ZLEW, BABCIA CIOTECZNA, POGONIEC, PIEPRZ, MILCZĄCA ZGODA, AKANTOWATE, MIĘKISZ POWIETRZNY, TALIB, KUCHNIA GAZOWA, DZIECINA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, REPETYTYWNOŚĆ, WALIDACJA, PAPUGA, LITAURY, COMBER, ZAPŁATA, RÓG, SZATRA, TORBACZE, PŁYTA PILŚNIOWA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, KRA LODOWCOWA, OFICJEL, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, PAK, ZRAZ, KONWOJER, ĆAKRAM, KOMIN, BIAŁA NOC, TRAF, KOŃ KABARDYŃSKI, ZIMA, LINIA BRZEGOWA, POGODNOŚĆ, CZARNY SZLAK, WOJEWODA, JAZDA, SZKAPLERZ, KAPLICA CHRZCIELNA, WILK PSZCZELI, ROZSZCZEP WARGI, WIĄD RDZENIA, BORDER, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, PANIKA BANKOWA, PYSZCZEK, SATELITA, REFEKTARZ, PORA, KLUCZ, WIEŚ, MODNIARZ, KRUŻGANEK, NIEREZYDENT, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, BŁONA MIĘŚNIOWA, BLOKHAUZ, ZBOCZENICA, WIZJER, ZESTAW, PEDAGOG SPECJALNY, KAPILARA, SZPADA, ŁAŃCUCH MIERNICZY, FAKOMATOZA, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, SYROP, DOSTAWCA, ALBATROSOWATE, HAZARD, WÓŁ, PARAPETÓWA, PLAKIETA, ALPAKA, IRREALIZM, PRÓBA, BÓBR KANADYJSKI, PODZIAŁ METRYCZNY, SZKŁO Z MURANO, CZAS TERAŹNIEJSZY, KINETOZA, LIGUSTR, TERAŹNIEJSZOŚĆ, KRYZYS OTOLITOWY, SALWINIOWCE, ASCETA, KORPUS NAWOWY, METFORMINA, PUŁK, ZĘBNICA, KORKOWIEC, WYDAWNICTWO, MURZYŃSKOŚĆ, SPÓŁKA POWIĄZANA, ZAJĄCZEK, TOSKAŃSKI, LOTERIA, AUTOPARODIA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, METR, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, FASKA, ZBÓJNIKOWATE, CIEMNA ENERGIA, UCZESTNIK, WYZIEW, DŁUGOSZPON, CHRZAN, MEMBRANOFON, KRÓLEWIĘTA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, ROŻEK, ATREZJA POCHWY, DERMATOLOGIA, JĘZYK SFORMALIZOWANY, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, KRZYWA, LABIRYNT, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, SROKOSZ, PÓŁOKRĄG, APELACJA, BETONOWE BUTY, RESTAURATOR, RODZIMOŚĆ, RADIOMECHANIK, ?SCHADOW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.242 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

THALIACEA - GROMADA MAŁYCH ZWIERZĄT MORSKICH ZALICZANYCH DO OSŁONIC; ŻYJĄ W MORZACH STREFY MIĘDZYZWROTNIKOWEJ, OSIĄGAJĄ DŁUGOŚĆ OD 2 DO 20 CM, UNOSZĄ SIĘ W TONI WODNEJ POJEDYNCZO LUB TWORZĄ KOLONIE OSIĄGAJĄCE DO 3 M DŁUGOŚCI, SĄ OBOJNAKAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: THALIACEA - GROMADA MAŁYCH ZWIERZĄT MORSKICH ZALICZANYCH DO OSŁONIC; ŻYJĄ W MORZACH STREFY MIĘDZYZWROTNIKOWEJ, OSIĄGAJĄ DŁUGOŚĆ OD 2 DO 20 CM, UNOSZĄ SIĘ W TONI WODNEJ POJEDYNCZO LUB TWORZĄ KOLONIE OSIĄGAJĄCE DO 3 M DŁUGOŚCI, SĄ OBOJNAKAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPRZĄGLE Thaliacea - gromada małych zwierząt morskich zaliczanych do osłonic; żyją w morzach strefy międzyzwrotnikowej, osiągają długość od 2 do 20 cm, unoszą się w toni wodnej pojedynczo lub tworzą kolonie osiągające do 3 m długości, są obojnakami (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPRZĄGLE
Thaliacea - gromada małych zwierząt morskich zaliczanych do osłonic; żyją w morzach strefy międzyzwrotnikowej, osiągają długość od 2 do 20 cm, unoszą się w toni wodnej pojedynczo lub tworzą kolonie osiągające do 3 m długości, są obojnakami (na 8 lit.).

Oprócz THALIACEA - GROMADA MAŁYCH ZWIERZĄT MORSKICH ZALICZANYCH DO OSŁONIC; ŻYJĄ W MORZACH STREFY MIĘDZYZWROTNIKOWEJ, OSIĄGAJĄ DŁUGOŚĆ OD 2 DO 20 CM, UNOSZĄ SIĘ W TONI WODNEJ POJEDYNCZO LUB TWORZĄ KOLONIE OSIĄGAJĄCE DO 3 M DŁUGOŚCI, SĄ OBOJNAKAMI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - THALIACEA - GROMADA MAŁYCH ZWIERZĄT MORSKICH ZALICZANYCH DO OSŁONIC; ŻYJĄ W MORZACH STREFY MIĘDZYZWROTNIKOWEJ, OSIĄGAJĄ DŁUGOŚĆ OD 2 DO 20 CM, UNOSZĄ SIĘ W TONI WODNEJ POJEDYNCZO LUB TWORZĄ KOLONIE OSIĄGAJĄCE DO 3 M DŁUGOŚCI, SĄ OBOJNAKAMI. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x