GŁUPEK, BŁAZEN, PALANT, DOWCIPNIŚ; POGARDLIWIE O CZŁOWIEKU WYSTAWIAJĄCYM SIĘ NA ŚMIESZNOŚĆ NP. Z POWODU SWEGO ZACHOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAJAC to:

głupek, błazen, palant, dowcipniś; pogardliwie o człowieku wystawiającym się na śmieszność np. z powodu swego zachowania (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAJAC

PAJAC to:

lalka w kolorowym stroju przedstawiająca istotę humanoidalną płci męskiej (na przykład chłopca, klowna, trefnisia) (na 5 lit.)PAJAC to:

klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność (na 5 lit.)PAJAC to:

figurka z drewna lub tektury, poruszająca nogami i rękami za pociągnięciem sznurka (na 5 lit.)PAJAC to:

ubranko dla małego dziecka mające postać kombinezonu (bluzki z długim rękawem i spodenek lub rajtuz połączonych w jedno), najczęściej rozpinanego z przodu na całej długości (również wzdłuż nogawek), aby przewijanie dziecka było łatwiejsze (na 5 lit.)PAJAC to:

Arlekin (na 5 lit.)PAJAC to:

błazen, klaun (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GŁUPEK, BŁAZEN, PALANT, DOWCIPNIŚ; POGARDLIWIE O CZŁOWIEKU WYSTAWIAJĄCYM SIĘ NA ŚMIESZNOŚĆ NP. Z POWODU SWEGO ZACHOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.807

DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SUBSTANCJA OBCA, ASZKENAZYJCZYK, SYRENA ALARMOWA, CHOROBA KENNEDY'EGO, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, ZIELONA FALA, ILJIN, REGRESJA MORZA, PODSTEROWNOŚĆ, POLEROWACZ, MENUET, ROSYJSKI, ZAPŁATA, REINKARNACJA, CMOKIERSTWO, PIES OGRODNIKA, WALKA Z WIATRAKAMI, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, RUDERA, LAMPAS, TĘŻYCZKA, RADZISTA, FILM PSYCHOLOGICZNY, MANIA PRZEŚLADOWCZA, SMOLUCH, DRABKA, BRUTALNOŚĆ, KWAS, CHASEREK, ROZETKA, DWUSETKA, ZAPASY, SYNKOPA, KOSZARY SZYJOWE, JAZGOT, RÓŻOWIEC BIAŁY, ENKLAWA, ORBITA, HOBBISTA, LANDARA, PARAMAGNETYK, SZCZERBA, KURS, PRZYGARŚĆ, RZADKOŚĆ, POWTARZALNOŚĆ, TEOLOGIA WYZWOLENIA, ALIENACJA POLITYCZNA, ZWARCIE SZYKÓW, ZBRODNIARZ WOJENNY, DOJŚCIE, KROATYSTYKA, KUPER, TEMPERATURA ROSY, APORT, CHAŁTURNICTWO, RACJONALIZM, ZIARNOJAD, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, OPIEKA TERMINALNA, JEDNOKLASÓWKA, KANCONETA, RESZTKA, TANGO ARGENTYŃSKIE, FAHRENHEIT, WYKŁADZINA, SROKOSZ, ŻUREK, SZMUGLER, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, EPICYKL, GRAFOLOGIA, ROCKOWIEC, TURBINA CIEPLNA, CZUWANIE, GAUSS, PRZYKRYCIE, MŁYNOWNIA, ŻABKA, MAŁY FIAT, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, ZMARZLAK, FALA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, CHOROBA GAMSTORP, PLAMIEC AGREŚCIAK, SZCZENIACKOŚĆ, DWUDZIESTKA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, RESPONSORIUM, BYLICA POSPOLITA, ZĄBEK, UKROP, SZENG, MIRA, SUPERNOWA TYPU II, NOEMAT, IZBA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, NIEŚPIESZNOŚĆ, MIRAŻ, PRZYGODA, ANARCH, GANGSTERSTWO, BRANIE WZORU, KOWALNOŚĆ, OŚLI ŁEB, DELAWIRDYNA, BINDOWNICA, CZYRACZNOŚĆ, KARTA MOBILIZACYJNA, BRANIE ROZWODU, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, POMOCNIK, LAWONICHA, LEPKOŚĆ CEN, NIEPRZYJACIEL, METEOR, SOCJETA, SHONEN-AI, ARPEGGIO, ERA AFITYCZNA, NACIECZENIE, JANUSZ, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, BILARD FRANCUSKI, PRZYBYTEK, CZERWONAK, SYNTAKTYKA, CHOROBA VELPEAUA, TASZYZM, POCISK SMUGOWY, KUC MERENS, KROK DOSTAWNY, DOBB, RAGLAN, PRZYBYTEK, NAUKA PRZYRODNICZA, TYTAN, HERB, AFRYKAŃSKI, ZSYPISKO, SAMOŁÓWKA, CHIRURGIA, MUCHY W NOSIE, PROZODIA, GRZYBEK JAPOŃSKI, TABU, GALERIA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, MOL, UCHWYT, ETNOLINGWISTYKA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, STOPKA, RUSZT, KONTAKT, KRAWAT, DRAG, BASKINA, OKNO KROSNOWE, OKRES WEGETACYJNY, BREZYLKA, PRZECIĘTNIACTWO, ZERO, DROGA, NIERUCHLIWOŚĆ, PAWANA, ANTYCIAŁO, MAZAJA, UCIECZKA, MINIALBUM, FISZA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, JAJKO W KOSZULCE, SPRAWIEDLIWOŚĆ, DOM STARCÓW, IZOTROPOWOŚĆ, STOLARZ MEBLOWY, MENISK, RELIGIOLOG, BOA KRÓTKOOGONOWY, WIKTYMOLOGIA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, NEGACJONISTA, PRAWA MIEJSKIE, BARIATRIA, POROST, WYSTRZAŁ, ZROST, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, PYTANIE SIĘ, NIEODPORNOŚĆ, NAPŁYW, BIERNY OPÓR, ŚREDNIA WINSOROWSKA, BRANSOLETA KRZYWICZA, ROZTOCZE, PRZYBYTEK, LINORYT, ŚCIGAŁKA, PRZEWIJAK, NIEJEDNOLITOŚĆ, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, KONKURS, SONAR, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, KULTURA MINOJSKA, STOSUNEK, BÓL DUPY, PODKÓWECZKA, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, LIOTARD, NĘCISKO, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, LANGUR WSPANIAŁY, STYCZNOŚĆ, PEŁNIA, OTOLARYNGOLOGIA, RUMUŃSKI, ARTYSTKA, PROMIENIOWANIE ALFA, BIEGŁOŚĆ, SMAR MASZYNOWY, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, IZOZYM, INWESTYCJA, WYMIANA, ANTYKWARNIA, TRAF, PREPARATYKA, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, STRUNOOGONOWE, RONDO, BANKRUCTWO, BŁONKA, BURACTWO, MŁOTNIK, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, PRZECIWNAKRĘTKA, GĄSIOR, KWADRAT MAGICZNY, KOŃCZYNA GÓRNA, HULMAN SZARY, MOIETY, PLATT, UNIŻANIE SIĘ, WARSTWA GRANICZNA, WULKAN BŁOTNY, META, ODRUCH KOLANOWY, DEGRESJA, STAROINDYJSKI, GEOFIT RYZOMOWY, STAŁA SVEDBERGA, PRZYBYTEK, GALWANOSTEGIA, ANTYWESTERN, PŁOCHLIWOŚĆ, STREFA RYFTU, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, OSIOŁ DOMOWY, WAPNIAK, PALEOBOTANIKA, ZDRADA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, SSAKI, ZYSK REZYDUALNY, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, JĘZYK TAMILSKI, LIEBERMANN, DERYWAT SYNCHRONICZNY, NAGAR, PRZYBŁĘDA, KACAP, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, OZONOSFERA, KONFESJA, ROZDZIELCA, FLASZKA, GATUNEK KATADROMOWY, RPG, KAWIARKA, RADIANT, TRANSGRESJA LODOWCA, HELING, OBCHÓD, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, PEDOSFERA, LABORATORIUM, ZMROK, DWA OGNIE, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, UDAR MÓZGOWY, ?PAMPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.807 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GŁUPEK, BŁAZEN, PALANT, DOWCIPNIŚ; POGARDLIWIE O CZŁOWIEKU WYSTAWIAJĄCYM SIĘ NA ŚMIESZNOŚĆ NP. Z POWODU SWEGO ZACHOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GŁUPEK, BŁAZEN, PALANT, DOWCIPNIŚ; POGARDLIWIE O CZŁOWIEKU WYSTAWIAJĄCYM SIĘ NA ŚMIESZNOŚĆ NP. Z POWODU SWEGO ZACHOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAJAC głupek, błazen, palant, dowcipniś; pogardliwie o człowieku wystawiającym się na śmieszność np. z powodu swego zachowania (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAJAC
głupek, błazen, palant, dowcipniś; pogardliwie o człowieku wystawiającym się na śmieszność np. z powodu swego zachowania (na 5 lit.).

Oprócz GŁUPEK, BŁAZEN, PALANT, DOWCIPNIŚ; POGARDLIWIE O CZŁOWIEKU WYSTAWIAJĄCYM SIĘ NA ŚMIESZNOŚĆ NP. Z POWODU SWEGO ZACHOWANIA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - GŁUPEK, BŁAZEN, PALANT, DOWCIPNIŚ; POGARDLIWIE O CZŁOWIEKU WYSTAWIAJĄCYM SIĘ NA ŚMIESZNOŚĆ NP. Z POWODU SWEGO ZACHOWANIA. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast