TERYTORIUM ZNAJDUJĄCE SIĘ W RAMACH IMPERIUM BRYTYJSKIEGO, STANOWIĄCE FORMĘ POŚREDNIĄ MIĘDZY SAMORZĄDNĄ KOLONIĄ A SUWERENNYM PAŃSTWEM, JEDNAK Z CZASEM EWOLUUJĄCA ZDECYDOWANIE W STRONĘ TEGO OSTATNIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOMINIUM to:

terytorium znajdujące się w ramach imperium brytyjskiego, stanowiące formę pośrednią między samorządną kolonią a suwerennym państwem, jednak z czasem ewoluująca zdecydowanie w stronę tego ostatniego (na 8 lit.)DOMINIUM BRYTYJSKIE to:

terytorium znajdujące się w ramach imperium brytyjskiego, stanowiące formę pośrednią między samorządną kolonią a suwerennym państwem, jednak z czasem ewoluująca zdecydowanie w stronę tego ostatniego (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOMINIUM

DOMINIUM to:

terytorium znajdujące się w ramach imperium brytyjskiego, stanowiące formę pośrednią między samorządną kolonią a suwerennym państwem, jednak z czasem ewoluująca zdecydowanie w stronę tego ostatniego (na 8 lit.)DOMINIUM to:

w średniowiecznej Polsce: duża posiadłość ziemska, majątek króla lub możnego rodu (na 8 lit.)DOMINIUM to:

w średniowieczu posiadłość ziemska należąca do pana feudalnego (na 8 lit.)DOMINIUM to:

w prawie rzymskim: własność prywatna - prawo do nieograniczonego korzystania z rzeczy i rozporządzania nimi we własnym interesie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERYTORIUM ZNAJDUJĄCE SIĘ W RAMACH IMPERIUM BRYTYJSKIEGO, STANOWIĄCE FORMĘ POŚREDNIĄ MIĘDZY SAMORZĄDNĄ KOLONIĄ A SUWERENNYM PAŃSTWEM, JEDNAK Z CZASEM EWOLUUJĄCA ZDECYDOWANIE W STRONĘ TEGO OSTATNIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.558

BRĄZOWY PODKARZEŁ, RYBY ŁAWICOWE, WYSEPKA, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, TAŚMA, WORECZEK, IRENISTA, GOSPODARKA MIESZANA, KOOPERACJA, KWATERUNEK, BUDA, FUNDY, SUCHA IGŁA, ELEMENT, HAŁAŚNIK, MONTER, DRYFTER, POTRZASK, LUŹNOŚĆ, RELIKWIE, MIODOJAD, PODKOLANIE, SKRĘCENIE STAWU, KOŁNIERZ SZALOWY, ODPORNOŚĆ, SOSJERKA, ZARAZA, POMPA TŁOKOWA, REINKARNACJA, RADIESTETA, TWIERDZENIE RAMSEYA, REAKTYWACJA, BARONIĄTKO, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, PRZECIWNAKRĘTKA, CYKL KOSMICZNY, PAMIĘTNIK, ISTOTA ZBITA, ANDROPAUZA, PALEC BOŻY, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, FALA, WYSYP, CHOROBA FABRY'EGO, FILOLOGIA NIEMIECKA, SONDA INTERNETOWA, KUC KASPIJSKI, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, WICEKRÓL, IRYDOLOGIA, SŁUP, FALA BALISTYCZNA, WARTKOŚĆ, CZŁON OKREŚLANY, CEMENTOWE BUTY, MROCZEK POZŁOCISTY, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, NOWOWIERCA, ZBIEŻNOŚĆ POŁUDNIKÓW, SPÓŹNIALSTWO, CYGAN, NAJEMNICTWO, ZBLIŻENIE, CHOROBA CSILLAGA, POTAJNIK, OBRONA, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, OPOŃCZYKOWCE, SAUNAMISTRZ, MINUTA, KROTOCHWILA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, LENIUCH, ETIOLOGIA, ZEA, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, HELISA, POEMAT HEROIKOMICZNY, PROGRAM TELEWIZYJNY, REPETYCYJNOŚĆ, KORZENIE, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, SADYSTYCZNOŚĆ, KWAZIKRYSZTAŁ, RYNEK WTÓRNY, SFERA, GAJNIK LŚNIĄCY, SKANER PŁASKI, DOPUST, REGION, TIMER, PULA GENETYCZNA, FAJTNIĘCIE, PIÓRO, RĘKAW, TELEFON ZAUFANIA, KUCHNIA, MEKSYLETYNA, SZKLIWO, PUŁAP, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, KRATA, SONDA, WIELKI WEZYR, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, KARTEL NARKOTYKOWY, BAŁYK, TEMPO, RZADKOŚĆ, UKROP, MOTYLEK, DOM KATECHETYCZNY, RÓJKA, NEUROGERIATRIA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, GROOMING, GARDEROBIANA, OKNO, CIEMNOBLASZEK, FERMA, WYMIOCINY, NIEDOPOWIEDZENIE, KOŃCZYNA, ZGNILIZNA DREWNA, PALEOTERIOLOGIA, WSZYSTKOIZM, BUKIET, BICIE POKŁONÓW, SYDERYT, KONTERFEKT, SZEKSPIR, CUD, GEODEZJA GÓRNICZA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, BOROWIK WILCZY, HIPOTEZA ZEROWA, UNIWERSYTECKOŚĆ, PROCES DOSTOSOWAWCZY, JĘZYK OBCY, BIEGUN POTYLICZNY, BOTNET, POCHODNA FRÉCHETA, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, KROMKA, NOWOZACIĘŻNY, BIEGNIK, KODOWANIE, BIOLOGIA SYSTEMOWA, ZNACZENIE, ŁAMANY DACH POLSKI, DOM WIELORODZINNY, FILM ANIMOWANY, NIESPIESZNOŚĆ, MIRAŻ, CZEKADEŁKO, SPOTKANIE TOWARZYSKIE, HARFA EOLSKA, NAWŁOĆ, LIEBIG, ROCKOWIEC, CZAPA POLARNA, ARTYSTA, NASIENNIK, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, SHAKER, PŁYTA KORKOWA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, ZAWIKŁANIE, POPŁÓD, RACHUNKI, ZUPA, OSADNIK, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, WRAK, EMALIA, SPONTANICZNOŚĆ, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, ANIOŁ, WSZY, BELKOWANIE, GNIOTOWE, ŁAPACZKA RUMOWISKA, STRAŻ, PROTESTANTYZM, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, MAJOWY PRACOWNIK, KĄPIEL, ANTYKWARNIA, LEUMAFIT, WAPIENNIK, BALUT, RUSYCYSTYKA, POŚCIEL, PACZKA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, TRIADA CHARCOTA, WARZELNIA, MICHAŁEK, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, KĄT WPISANY, POMIOTŁO, KOCHANEK MUZ, REFLUKS, CHIRURGIA ESTETYCZNA, ŻELE, FTYZJATRIA, HEAVY METAL, MASTOLOGIA, TWIERDZENIE SINUSÓW, SĄSIEDZKOŚĆ, DIDŻEJ, NONET, NAŚLADOWNICTWO, NAMIOTÓWKA DĘBOLISTNA, CEBER, ZAPITKA, CHALKOCHIDON, LORETANKA, NARAKA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, OBRÓT PUBLICZNY, WINDA, DYFUZOR, RÓWNIANKA, INDEKS, POCZĄTEK, RUSKI, BURSZTYNIARZ, BEZKIERUNKOWOŚĆ, CHOROBA WODUNKOWA, DYLATACJA, ALEUCKI, NUR BIAŁODZIOBY, LIST POLECONY, UŁAMEK PIĘTROWY, ANALIZA FUNDAMENTALNA, PAPIER GAZETOWY, RUSAŁKA, ŁADOWACZ, JEŻOWIEC JADALNY, KOMPLEKS ARENOWY, KARALNOŚĆ, ZAWIŁOŚĆ, EKSKLUZYWIZM, REKINY, TUBA, RUDERA, ELEKTRODA KALOMELOWA, LUSTERKO, KNAJPA, KARTY, ATRAZYNA, PERGAMIN, GRZYBEK HERBACIANY, FILAMENT, ROPOMACICZE, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, SKRZYNIA, KRZYŻYK, SPRAWNOŚĆ, SKLEP WARZYWNY, MASTYGONEMA, WAGON DOCZEPNY, PLEBS, AFEKT PATOLOGICZNY, PLACERIAS, BOROWINA, GONIEC CZARNOPOLOWY, ROZPRAWA HABILITACYJNA, GAR, WEZWANIE, NAGRZEW, HOBBISTA, ZNAK, HIPOTEZA SUSLINA, ROLADA, OSIEDLE, ZARAZA, TRANSAKCJA WIĄZANA, CZYNNIK SYTUACYJNY, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, ORZECHÓWKA, ZAŁOM, POCISK NIEPENETRACYJNY, KRACH, MEDIALNOŚĆ, ZJAWISKO KURZAWKOWE, WALENTYNKA, PROGRESJA, FLORYSTA, STEROWIEC PÓŁSZKIELETOWY, EGZEKUTOR, EGOCENTRYCZNOŚĆ, TORRENT, EWANGELIZATOR, KOMISJA BUDŻETOWA, FRYSZERKA, SPRAWDZIAN, ?KUSZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.558 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERYTORIUM ZNAJDUJĄCE SIĘ W RAMACH IMPERIUM BRYTYJSKIEGO, STANOWIĄCE FORMĘ POŚREDNIĄ MIĘDZY SAMORZĄDNĄ KOLONIĄ A SUWERENNYM PAŃSTWEM, JEDNAK Z CZASEM EWOLUUJĄCA ZDECYDOWANIE W STRONĘ TEGO OSTATNIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TERYTORIUM ZNAJDUJĄCE SIĘ W RAMACH IMPERIUM BRYTYJSKIEGO, STANOWIĄCE FORMĘ POŚREDNIĄ MIĘDZY SAMORZĄDNĄ KOLONIĄ A SUWERENNYM PAŃSTWEM, JEDNAK Z CZASEM EWOLUUJĄCA ZDECYDOWANIE W STRONĘ TEGO OSTATNIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOMINIUM terytorium znajdujące się w ramach imperium brytyjskiego, stanowiące formę pośrednią między samorządną kolonią a suwerennym państwem, jednak z czasem ewoluująca zdecydowanie w stronę tego ostatniego (na 8 lit.)
DOMINIUM BRYTYJSKIE terytorium znajdujące się w ramach imperium brytyjskiego, stanowiące formę pośrednią między samorządną kolonią a suwerennym państwem, jednak z czasem ewoluująca zdecydowanie w stronę tego ostatniego (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOMINIUM
terytorium znajdujące się w ramach imperium brytyjskiego, stanowiące formę pośrednią między samorządną kolonią a suwerennym państwem, jednak z czasem ewoluująca zdecydowanie w stronę tego ostatniego (na 8 lit.).
DOMINIUM BRYTYJSKIE
terytorium znajdujące się w ramach imperium brytyjskiego, stanowiące formę pośrednią między samorządną kolonią a suwerennym państwem, jednak z czasem ewoluująca zdecydowanie w stronę tego ostatniego (na 18 lit.).

Oprócz TERYTORIUM ZNAJDUJĄCE SIĘ W RAMACH IMPERIUM BRYTYJSKIEGO, STANOWIĄCE FORMĘ POŚREDNIĄ MIĘDZY SAMORZĄDNĄ KOLONIĄ A SUWERENNYM PAŃSTWEM, JEDNAK Z CZASEM EWOLUUJĄCA ZDECYDOWANIE W STRONĘ TEGO OSTATNIEGO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TERYTORIUM ZNAJDUJĄCE SIĘ W RAMACH IMPERIUM BRYTYJSKIEGO, STANOWIĄCE FORMĘ POŚREDNIĄ MIĘDZY SAMORZĄDNĄ KOLONIĄ A SUWERENNYM PAŃSTWEM, JEDNAK Z CZASEM EWOLUUJĄCA ZDECYDOWANIE W STRONĘ TEGO OSTATNIEGO. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast