LEWY UKOŚNIK - UKOŚNIK SKIEROWANY W LEWĄ STRONĘ () - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BACKSLASH to:

lewy ukośnik - ukośnik skierowany w lewą stronę (\) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEWY UKOŚNIK - UKOŚNIK SKIEROWANY W LEWĄ STRONĘ ()". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 130

CIOS, LEWORĘKI, PADÓŁ, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, CHÓR, POLE SIŁOWE, KOLOR PEŁNY, NAKIEROWANIE SIĘ, PRZEDSCENIE, PASZKWIL, PĘTLA, KONTERFEKT, KARON, INFLACJA KOSZTOWA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, STRZEL KANONIER, WZNIOS, UKOŚNIK, SUBSTYTUCJA, ISTRA, BACKSLASH, WĘZINA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, KONFEDERACJA BARSKA, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, PALUCH, JUDASZ, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, KIFOZA PIERSIOWA, PROSPEKT EMISYJNY, ZAGÓRZANKA, WĘZINA TARCZYCY, UKOŚNIK WSPANIAŁY, GRABOWIEC, UKOŚNIK OZDOBNY, RENEGAT, LORDOZA, LEWY PROSTY, PILICA, DYSPOZYTYWNOŚĆ, NAWRÓT, ODWRÓCONY DASZEK, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, CISA, IMPAS, POMOST, WZROK BAZYLISZKA, AWANSCENA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, DOMINIUM, PISMO, TRAWERS, GRAF TRANSPONOWANY, KRĄŻENIE PŁUCNE, WZORZEC UMOWNY, HARACZ, SZTUKA LUDOWA, WYKRĘCANIE, KONTRAKT OPCYJNY, ROMB, RÓŻA SKOCZKOWA, LOGOWANIE, USTERZENIE RUDLICKIEGO, ZDRAJCA, SERWIS, ZAGRYWKA, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, APEKS, CHEMOTROPIZM DODATNI, SERW, OKNO, KŁADKA, POWYWRACANIE, KRĘG POŁOWICZY, KANAŁ TEMATYCZNY, RĘCZNOŚĆ, BRDA, REDAKTOR TECHNICZNY, WORONEŻ, KĄT SKIEROWANY, ZEZ ZBIEŻNY, REDAN, SATYNA, ŚWIATŁA DROGOWE, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, OBURĘCZNOŚĆ, LIST INTENCYJNY, UKOŚNIK MARMURKOWANY, LEWY RWACZ, STRZEL BOMBARDIER, GRAF NIESKIEROWANY, HACZEK, SKRĘCANIE, GARB, SOLIGORSK, SEWERYN, WROTA WĄTROBY, KIFOZA, USTERZENIE MOTYLKOWE, NADAWA, ABAKAN, KRĄŻENIE MAŁE, LEWY UKOŚNIK, LEWY SIERPOWY, PRZEKŁADKA, KONTRASZOT, UJŚCIE GARDŁOWE, PLECY WKLĘSŁE, PROSCENIUM, ODWRACACZ CIĄGU, GIRLANDA, GRAF SKIEROWANY, ZEZ ROZBIEŻNY, KŁADKA, LIBELLA, SIŁA DOŚRODKOWA, ZDRAJCZYNI, PODANIE, ODEZWA, PRZEWÓD WĄTROBOWY, WNĘKA WĄTROBY, PRZERZUT, PODUSZKA, ZAGÓRZANIN, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, SONA, BOMBARDIER, ZAKRĘCANIE, ?WOJNA CELNA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEWY UKOŚNIK - UKOŚNIK SKIEROWANY W LEWĄ STRONĘ () się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEWY UKOŚNIK - UKOŚNIK SKIEROWANY W LEWĄ STRONĘ ()
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BACKSLASH lewy ukośnik - ukośnik skierowany w lewą stronę (\) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BACKSLASH
lewy ukośnik - ukośnik skierowany w lewą stronę (\) (na 9 lit.).

Oprócz LEWY UKOŚNIK - UKOŚNIK SKIEROWANY W LEWĄ STRONĘ () sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - LEWY UKOŚNIK - UKOŚNIK SKIEROWANY W LEWĄ STRONĘ (). Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x