PODŁUŻNA, WKLĘSŁA FORMA TERENU O OSI, KTÓRA NIE MA SPADKU ZWRÓCONEGO W JEDNĄ STRONĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PADÓŁ to:

podłużna, wklęsła forma terenu o osi, która nie ma spadku zwróconego w jedną stronę (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PADÓŁ

PADÓŁ to:

świat, Ziemia (na 5 lit.)PADÓŁ to:

nisko położony obszar; nizina, dolina (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODŁUŻNA, WKLĘSŁA FORMA TERENU O OSI, KTÓRA NIE MA SPADKU ZWRÓCONEGO W JEDNĄ STRONĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.340

ANALFABETKA, CZWARTY, UWODZICIELKA, POGODNOŚĆ, PUNKT APTECZNY, RZEŹ NIEWINIĄTEK, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, TRZYDZIESTKA, STREFA KRAWĘDZIOWA, KARNIAK, ZMIANA WSTECZNA, WIERZYCIEL, NARAMIENNIK, BREST, MARTWY PUNKT, BLUFFIARZ, PODWÓJNA AGENTKA, WARZELNICTWO, MEDIATEKA, MĄDRA GŁOWA, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, TYP SPOD CIEMNEJ GWIAZDY, ZAGĘSTNIK, WALCZYK, NAUCZYCIEL MATEMATYKI, PROFIL TOPOGRAFICZNY, STOSUNEK SPOŁECZNY, MILONGA, FIGHTER, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, ODKRYCIE, KOŁONICE, TARCZA, GÓWNOZJADZTWO, SYNANTROP, RZEŹBA STAROGLACJALNA, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, RODZINA ZASTĘPCZA, JĘZYK WEGETUJĄCY, KONFISKATA, CHOMIK AZERSKI, FASZYZM, SUBREGION, SYSTEM PRZYPOROWY, GOMBROWICZ, BRAT POLSKI, MORENA NIWALNA, PRZYCZYNA FORMALNA, GOSPODARSTWO DOMOWE, UDAWACZ, OSZCZĘDNOŚCI, WILK HISZPAŃSKI, WYNAJEMCA, ŚLUZICOKSZTAŁTNE, CHOROBA WOLMANA, CZERWONE ŚWIATŁO, OSZAST, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, STRATEG, HOMOGENIZATOR, PODDIALEKT, DOPPELGANGER, FANABERIA, ŁAGODNOŚĆ, PARSZYWA OWCA, PSZCZOŁA WŁOSKA, KRATOWNICA, METALOWIEC, SALON, LAMBADZIARA, PADÓŁ, POLIANDRIA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, KROK, WIATRÓWKA, SERIA, CHAŁA, OGÓREK, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, DYNASTIA FRANKOŃSKA, TELEKONFERENCJA, JEROME, KOMORNIK, SYNDROM PARYSKI, HIPOTEZA PERMANENCJI, WZW D, BARSZCZ BIAŁY, RĘCZNIAK, RTS, UZALEŻNIONY, KOMUNIKATYWNOŚĆ, WŁADZA, NIEOKREŚLENIE, BYKI, DZIELNICA, SĘK, BRAMKA, ZBIORNIK, SUPERNOWA TYPU IC, SŁUŻBISTKA, STAN NATURY, ETER, DZIEDZICTWO, RETUSZ, ODPRAWA WARUNKOWA, AWIZO, ANIMATOR, SUKA, MIODOJAD MARMURKOWY, KAPITULACJA, KOPACZ, FORMALIZM, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, BARBARYZM, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, NAZWA ABSTRAKCYJNA, WSTĘPNICA, PCHEŁKI, AZOLLA, RZUT, ZWYCIĘZCA, GOMÓŁKA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, RELACJA DWUARGUMENTOWA, FUNKCJONAŁ PÓŁTORALINIOWY, NIEMOWA, ZŁA WIARA, ZAGÓRZANKA, NIEŻYJĄCY, POETKA, OWIJARKA, DWUNASTKA, ARTYSTKA, AWANSCENA, PŁYWACZKA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, MODEL, PATRONAT, PRAWO HOOKE’A, CESARSTWO, JARSTWO, ZNAJOMY, PATATAJKA, WIEJSKI FILOZOF, SPISYWACZ, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, LEJEK, PUSTY LOS, STAN SKUPIENIA, MANICURZYSTKA, WŁÓCZĘGA, OSTROGA PIĘTOWA, FORMA MODULARNA, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, KRACH, WSPÓŁUCZENNICA, GALARETA WHARTONA, CHUJNIA, OSKARŻENIE, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, LITURGIA, BOURRÉE, ŻAL, NASIENNIK, PARA MINIMALNA, ANKIETOWANY, TANIEC TOWARZYSKI, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, CZARNOBREWA, NÓWKA NIEŚMIGANKA, ŻELAZICA, CHOROBA DARLINGA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, SAŁATA MASŁOWA, OBIJACZ, CENTRALA, RÓWNIK, SIŁA, TERAPIA SYSTEMOWA, ROBER, ODLEGŁOŚĆ, STARY LIS, SZORSTKOŚĆ, ŁUK, NOMADA, WAHACZ, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, STOPKA, WARTOŚĆ BILANSOWA, STAROŻYTNOŚĆ, ASFALT, ÓSEMKA, MURZYN, TOREBKA, KALEKA, DEKONTAMINACJA, KOT, RELING, ADAT, STAŁA FARADAYA, WARZYWO GRUNTOWE, PIRAT, BOŻA RĘKA, CLERK, DYSJUNKCYJNY OPERATOR BINARNY, NIĆ, ŚLEDZICIEL, SYNDROM WILKOŁAKA, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, GRANICA, ORGANISTKA, HAZARDZISTKA, OSKARŻYCIEL, GOŁĄB DOMOWY, EROTOMAN TEORETYK, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, KĄT UJEMNY, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, INSTRUMENT FINANSOWY, MIASTO OTWARTE, GRZĘDA, APOLLIŃSKOŚĆ, CZOP ZATOROWY, WAŁEK, CZARNUCH, BAŚNIOWOŚĆ, MIENIE ZAMIENNE, PROMOTOR, KWIZ, GUMOWE UCHO, ASTROWCE, MIAŁ, PĘCHERZ, JĘZYCZEK U WAGI, SIEDEMDZIESIĄTKA, BAZIA, PĘDRAK, WYKRĘCANIE, OBJAWIENIE, AS W RĘKAWIE, STRATEGIA, ABSTRAKCJONISTA, TABU MILCZENIA, WSPOMAGACZ, NIEOKREŚLONOŚĆ, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, TOKSYNA SINICOWA, TEKTONIKA, RZEŹ, RUCH JAŁOWY, BIODROWA, NIESTANOWCZOŚĆ, METODA SIECZNYCH, MANUFAKTURA, ODZYSK, PROTEZA WOKALICZNA, IMMUNOCHEMIA, UBYTEK, BEZNADZIEJA, PRAWOMOCNOŚĆ, STRAŻAK, SUBSTANCJA EGZOGENNA, SAMOPAŁ, PASZCZUR, NIEKAPEK, ZDANIE, STARA MALUTKA, UROSTOMIA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, PŁETWA, HONORARIUM, INFUŁAT, LICHWIARZ, CHORY NA GŁOWĘ, PAROLATEK, WYWÓD GENEALOGICZNY, METR, AKCJA NIEMA, PRZEKAZ, SZCZEPIONKA WŁASNA, TARAS, POKER ROZBIERANY, ŚWIETLIK, TOCZKOWCE, POMARAŃCZA, CHLEBAK, ASPOŁECZNOŚĆ, KOLATOR, OCENIACZ, RAJFURKA, MINBAR, SZERMIERZ, AKTYWATOR, NULLIPARA, BEAN, APOZYCJA, ?GRA CASUAL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.340 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODŁUŻNA, WKLĘSŁA FORMA TERENU O OSI, KTÓRA NIE MA SPADKU ZWRÓCONEGO W JEDNĄ STRONĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODŁUŻNA, WKLĘSŁA FORMA TERENU O OSI, KTÓRA NIE MA SPADKU ZWRÓCONEGO W JEDNĄ STRONĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PADÓŁ podłużna, wklęsła forma terenu o osi, która nie ma spadku zwróconego w jedną stronę (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PADÓŁ
podłużna, wklęsła forma terenu o osi, która nie ma spadku zwróconego w jedną stronę (na 5 lit.).

Oprócz PODŁUŻNA, WKLĘSŁA FORMA TERENU O OSI, KTÓRA NIE MA SPADKU ZWRÓCONEGO W JEDNĄ STRONĘ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PODŁUŻNA, WKLĘSŁA FORMA TERENU O OSI, KTÓRA NIE MA SPADKU ZWRÓCONEGO W JEDNĄ STRONĘ. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x