OSOBA ZATRUDNIONA WE DWORZE, KTÓRA PARZYŁA KAWĘ, ALE TEŻ DBAŁA O JEJ PALENIE I ZAOPATRZENIE W ZIARNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAWIARKA to:

osoba zatrudniona we dworze, która parzyła kawę, ale też dbała o jej palenie i zaopatrzenie w ziarna (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAWIARKA

KAWIARKA to:

ciśnieniowy czajniczek do parzenia kawy (na 8 lit.)KAWIARKA to:

w Poznaniu i Jeleniej Górze: bułka paryska (na 8 lit.)KAWIARKA to:

zawartość kawiarki, urządzenia do zaparzania kawy; tyle, ile się mieści w kawiarce (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA ZATRUDNIONA WE DWORZE, KTÓRA PARZYŁA KAWĘ, ALE TEŻ DBAŁA O JEJ PALENIE I ZAOPATRZENIE W ZIARNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.891

MIKSER, RYBA WYMARŁA, RUDZIELEC, POKREWIEŃSTWO, DYNASTIA FRANKOŃSKA, ZNAMIĘ, MĘTNOŚĆ, CHOROBA GÓRNIKÓW, PRZĄDKA, ZUPA Z GWOŹDZIA, HEGEMON, FALSET, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, ZARZĄD, ZRZĘDA, KURATORKA, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, ZAKAZ, ZWIERCIADŁO, CZAS TERAŹNIEJSZY, WYWROTNOŚĆ, RELACJA LOGICZNA, POLIMER, KOMBINATOR, PERCZOWIEC, GAETANI, GEN SKACZĄCY, KREDKA WOSKOWA, FISZA, PODWÓJNA AGENTKA, PIEPRZ CZERWONY, KOMPUTEROWIEC, ASTRONOMIA, AKCESJA, BÓBR ZWYCZAJNY, SEZAMKA, BRYJKA, SSANIE, MONARCHIA PATRYMONIALNA, CYNIK, DAMA DO TOWARZYSTWA, MODYFIKACJA, PIANO, SZCZEKACZ, KAPUSTA KISZONA, PALIATYW, SOS NEAPOLITAŃSKI, IMMUNOGEN, ADEPTKA, BISEKSUALISTA, SKLEPIKARZ, OSIEMNASTKA, OGOŃCZA JAPOŃSKA, FILOZOF, OBÓZ PRACY, WSPÓŁRZĄDCA, POTRZEBUJĄCA, ZAPRAWA NASIENNA, PATYCZAK, PUDLINGOWANIE, RELACJA DWUCZŁONOWA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, POLITYCZNY, SOS BESZAMELOWY, GALERIA, ABROGACJA, IRAŃSKI, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, TRACZKA, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, MŁODZIAK, FIRMA-WYDMUSZKA, NIEPODZIELNOŚĆ, SKRZYDŁO, PERLATOR, PŁASKONOS JASNOGŁOWY, PACJENT URAZOWY, WIEŚ CZYNSZOWA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, ORGIA, KOSZYK, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, TEORIA FISHERA, JEŹDŹCZYNI, FUTERKO, FTYZJOLOGIA, PRZEKLĘTNIK, KAPITAŁOWOŚĆ, RAZÓWKA, PIEGUS, SZABLONIK, DOMARSKI, SZTURMAK, ANTYFONA, PÓŁKRUCHE CIASTO, JANUSZ, GORĄCZKA REUMATYCZNA, LAMPAS, ANTYLOPA DERBIEGO, MELANIZM, RADA PROGRAMOWA, BALERON, EFEKT MAJĄTKOWY, ROŚLINA GÓRSKA, PIRAT DROGOWY, PRZEPONA, BIOFLAWONOID, POZYTRON, KALIKO, KORPUS, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, APOKALIPSA, SZYLING, SKIOFIT, TALENT, ZNAJDKA, ŚPIĄCA, REAKCJA ALARMOWA, ROZSADNIK, POMOC, NIEWYPAŁ, PUSTA STRUNA, RZEŹ, POLAK, DROGÓWKA, SQUAW, AREOGRAFIA, KANEMEJERIA, UCHWAŁA NEGATYWNA, PROFESJA ZAKONNA, CHLOREK HEMATYNY, PASKUDA, ALGEBRA LIEGO, PALUDAMENT, PRZYŚPIESZENIE STYCZNE, ARMATOR, SKARPETKA, PRZYJACIEL DOMU, WĘZEŁ KOLEJOWY, FAWORYTKA, REFORMISTA, ASYSTENTKA, GROMADA ZUCHOWA, SĘDZIA RINGOWY, BIBLIOTEKA, DOPOWIEDZENIE, CZEKMAN, SIÓDEMKA, WSPÓŁKRÓL, PRZODOWNIK, KING, KOPARKA WIELOCELOWA, SARYSOFON, PŁUCZNIA, POBUDZICIEL, MOCNA STRONA, PRZESTRZEŃ ZWARTA, MORDERCA, ODKAŻACZ, KERATOPLASTYKA DRĄŻĄCA, WYŁAWIACZ, DOBRO KLUBOWE, ŁOPATKA, BOLSZEWICY, ZAPOMINALSKI, BIODRÓWKA, STRASZAKI, NUMER, BATAGUROWATE, ODWRÓCONY DASZEK, PERŁÓWKA, SKRYBA, WSPÓŁDECYZJA, ŚRUTOWNIK, RESZTA, OLEJ, ANALFABETA, MPA, MICHAŁ, SZCZEPIONKA WŁASNA, ŚREDNI DYSTANS, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, GEST KOZAKIEWICZA, WOLNA KONKURENCJA, ANTARKTYKA, BEJT, SZKODNIK, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, BÓBR RZECZNY, PANDUR, OSKARŻENIE, FOTOGRAFISTA, BLOCKERS, GAMBIT, USŁUGOBIORCA, WIDEOFON, ZAHIPNOTYZOWANY, FURMAN, PRÓBA WODY, ZIOMEK, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, SAUNAMISTRZ, BUTLA, MIĘKKOŚĆ, CIOCIA, ŻEBRO, DMUCHAWKA, HEJT, BI, AFERZYSTA, MANTO, ZAPIEKANKA, SKNERA, HOMOMORFIZM, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, OWIJARKA, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, ATAMAN NAKAŹNY, ZAPRAWA, GACEK WIELKOUCH, PERYPATETYK, MISTRZ, MYKOHETEROTROF, GASTRONOMIK, GAD, JEDNOLATEK, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, DEVELOPER, DOSTAWA, WEBINARIUM, KALIGRAF, ELOPSOKSZTAŁTNE, KOKIETKA, OSOBA PRAWNA, OŚRODEK, WANNA, SARNA, TUŁACZ, PÓŁSAMOGŁOSKA, INTERWIZJA, KOLOKACJA, KONIK, CZARNE, REAKCJA ODWRACALNA, BUTELKA MIAROWA, WORCZAKOWATE, ARCHIDIECEZJA, DOWÓD, BĄBELEK, MŁODZIEŻÓWKA, LEWOSKRZYDŁOWY, POPPELMANN, MERIDIAN, MŁOTEK, PROCES KANONIZACYJNY, CYCKI MURZYNKI, FILOZOF, TRZON, KORZEŃ, ILUZORYCZNOŚĆ, DZIECKO Z PROBÓWKI, ŻYŁA, SZKLISTKA, RZECZOWNIK POSPOLITY, SPECJACJA RADIACYJNA, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, SŁUŻBISTKA, CZAS PRZESZŁY, BRAMKARZ, CZARNOGIEŁDZIARZ, ZAJOB, STARA PUDERNICA, PŁAWICA, NARÓD, TAŚMA, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, MŁYNEK, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, LAPTOPIK, OLEJ, BABKA PIASKOWA, BIAŁY ZNAK, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, SŁOWO WSTĘPNE, WIELOMĘSTWO, CIEPŁA WDOWA, ESTAKADA, ABLACJA, APTEKARZ, BLEFIARZ, SOTELO, PROSIĘ, FLIRCIARKA, FAŁSZYWY PROROK, KOŁO MAŁE, KOSMOGONIA, PAPACHA, PUSTELNICZKA, ?PRZEDMIOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.891 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA ZATRUDNIONA WE DWORZE, KTÓRA PARZYŁA KAWĘ, ALE TEŻ DBAŁA O JEJ PALENIE I ZAOPATRZENIE W ZIARNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA ZATRUDNIONA WE DWORZE, KTÓRA PARZYŁA KAWĘ, ALE TEŻ DBAŁA O JEJ PALENIE I ZAOPATRZENIE W ZIARNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAWIARKA osoba zatrudniona we dworze, która parzyła kawę, ale też dbała o jej palenie i zaopatrzenie w ziarna (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAWIARKA
osoba zatrudniona we dworze, która parzyła kawę, ale też dbała o jej palenie i zaopatrzenie w ziarna (na 8 lit.).

Oprócz OSOBA ZATRUDNIONA WE DWORZE, KTÓRA PARZYŁA KAWĘ, ALE TEŻ DBAŁA O JEJ PALENIE I ZAOPATRZENIE W ZIARNA sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OSOBA ZATRUDNIONA WE DWORZE, KTÓRA PARZYŁA KAWĘ, ALE TEŻ DBAŁA O JEJ PALENIE I ZAOPATRZENIE W ZIARNA. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

x