Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OBSERWACJA ODSTAJĄCA - OBSERWACJA W STATYSTYCE, KTÓRA NIE ODPOWIADA PRZYJĘTEMU MODELOWI, NP. PRZYJMUJĄC WARTOŚĆ ZNACZĄCO ODMIENNĄ OD POZOSTAŁYCH OBSERWACJI; NA OGÓŁ SPOWODOWANA JEST BŁĘDAMI W DANYCH, BŁĘDNYM POMIAREM ITP

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELEMENT ODSTAJĄCY to:

obserwacja odstająca - obserwacja w statystyce, która nie odpowiada przyjętemu modelowi, np. przyjmując wartość znacząco odmienną od pozostałych obserwacji; na ogół spowodowana jest błędami w danych, błędnym pomiarem itp (na 16 lit.)OUTLIER to:

obserwacja odstająca - obserwacja w statystyce, która nie odpowiada przyjętemu modelowi, np. przyjmując wartość znacząco odmienną od pozostałych obserwacji; na ogół spowodowana jest błędami w danych, błędnym pomiarem itp (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSERWACJA ODSTAJĄCA - OBSERWACJA W STATYSTYCE, KTÓRA NIE ODPOWIADA PRZYJĘTEMU MODELOWI, NP. PRZYJMUJĄC WARTOŚĆ ZNACZĄCO ODMIENNĄ OD POZOSTAŁYCH OBSERWACJI; NA OGÓŁ SPOWODOWANA JEST BŁĘDAMI W DANYCH, BŁĘDNYM POMIAREM ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.651

CHOMIK, BOCZEK, PRECEDENSOWOŚĆ, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, NASADA, ZBIÓR, ALTEMBAS, RAK, SZWABIA, SUKCESIK, INWESTOR, GAŁĘZIAK, WENEROLOGIA, RUSKOŚĆ, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, SKIP, INDYKATOR, DONOŚNIK, DEKLARANT, WARTOŚĆ RYNKOWA, BRUTALNOŚĆ, PSYCHUSZKA, RADIOECHO, CHROPOWATOŚĆ, RANNY PTASZEK, STACJA, SNOBISTYCZNOŚĆ, SARYIG, CZERWONKA, KSENOFIL, PRZEMYŚLNOŚĆ, OGLĄDACZ, DOGMATYZM, SZCZEP, PREPARAT CHEMICZNY, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, CYWIL, SZKLANE DOMY, BARYCENTRUM, LITERATURA, KAMYCZEK USZNY, BREAKDANCE, OUTSIDER, MOKROŚĆ, PODGRUPA, UKŁAD, ASOCJALNOŚĆ, MARYJNOŚĆ, WŚCIEK DUPY, KLUBOWICZ, MAKROPIERWIASTEK, AUTOTEMATYZM, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, ZAGĘSTNIK, ZGNIŁY KOMPROMIS, DOSADNOŚĆ, REAKTOR PRĘDKI, MINIATURA, ROZDZIAŁEK, ŁAGODNOŚĆ, KAZUS, BARCZATKA, SUBSTANCJA AKTYWNA, PREFEKTURA MIEJSKA, WARTOŚĆ MODALNA, DEFENSYWNOŚĆ, METODA SCENARIUSZOWA, LIBERALIZM GOSPODARCZY, SINGEL, BIAKS, KONCEPTUALIZM, OGRANICZONOŚĆ, WIGOŃ, STRATEGICZNOŚĆ, POWIELACZ ELEKTRONOWY, NAZWA ATRYBUTYWNA, SOS MALTAŃSKI, NÓWKA NIEŚMIGANKA, FALSTART, FANTAZJA, FATALIZM, CHOROBA WIRUSOWA, TOREBKA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, ABSTRAKCJONISTA, PĘTLICA, DESZCZOWOŚĆ, WYWRÓT, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, KROSOWNICA, DEMON, MANIERZYSTA, LICZBA ALGEBRAICZNA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, PODAŻ NIEELASTYCZNA, FLAK, PRYMITYW, NOWINKARSTWO, SZYJA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, PŁOZA OGONOWA, LUFCIK, PROLEK, SIECIARZ JASKINIOWY, PLENIPOTENT, HEAD HUNTER, NEOKATECHUMENAT, ŻYWOŚĆ, GROSZ PRZY DUSZY, MISIEK, OKSYGENATOR, WEKTOR ZACZEPIONY, UT, CZERWONA KRWINKA, JEDNOLITOŚĆ, CHOROBA ZWIERZĄT, RTS, WOLANT, FENOLAN, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, WAZA, ARNIKA GÓRSKA, WEGETARIANIZM, SIEWNIK RZUTOWY, SAMORZUTNOŚĆ, KOPARKA PODPOZIOMOWA, SUBSTANCJA CZYNNA, ILUZYJNOŚĆ, LEUKOCYT, ŚMIECIARZ, SPRZEDAWCA, SAMOCHODZIARZ, SYGNAŁ, ARCYDZIELNOŚĆ, MEDIUM, ARTEFAKT, PODEJRZLIWIEC, INSTALACJA, PŁOZA, SEKCJA, TRIAL ROWEROWY, GALERIA BOJOWA, NAPÓJ, MONARCHIA DZIEDZICZNA, GRZYB MAŚLAK, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, PRAWODAWSTWO, PŁAT, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, PRZETWÓRCZOŚĆ, SIEDLISKO, PRYMITYWNOŚĆ, NAPÓR, KARMAZYN, SOLARKA, CIĘŻKI TYŁEK, ESESMANKA, SESJA, SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY, TKANKA MIĘKKA, ORGANIZM WYŻSZY, ADWOKAT DIABŁA, SOLARKA, SALON, BRZUCHORZĘSKA, NAZWA POZORNA, ONOMASTYKA, MINISTRANT KADZIDŁA, EKSTENDER, OBSERWATOR, SWÓJ, OBRABIALNOŚĆ, USTONOGI, IRONICZNOŚĆ, JEJMOŚCIANKA, MIGDAŁEK GARDŁOWY, ODSŁONIĘCIE, KLUCZ, PUSTA STRUNA, ZGODNOŚĆ, KONOTACJA, KRYTYCZKA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, POKREWNA DUSZA, FALOWNIK PRĄDU, SZORTY, GREJ, CZARNA ROBOTA, SWAT, BLEFIARZ, WYRAZ POKREWNY, KALKA KREŚLARSKA, ZMYŚLNOŚĆ, KOLANO HAMBURSKIE, NIEOSTROŚĆ, WĄTEK, AMBONA, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, SAMOLOT, PASKUDNIK, CIELĘCINKA, DODAJNA, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, DŻDŻYSTOŚĆ, GAZ ŁZAWIĄCY, SEGREGACJA RASOWA, SAMORZĄDNOŚĆ, PUDŁO REZONANSOWE, ANONIMAT, LUZACKOŚĆ, KAZUISTA, TURANIE, SYNEKURZYSTA, POLIMODALNOŚĆ, TOY, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, ANTYMONARCHISTA, DOBRO PRYWATNE, LUŹNOŚĆ, CYRKUMFLEKS, HECA, ZEBRA STEPOWA, NIEDOPUSZCZENIE, SYSTEM REPARTYCYJNY, TELEDACJA, DROBNICA, MARKETING RELACYJNY, PELHAM, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, JAZ ZASTAWKOWY, PIĘTA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, NEFROLEPIS, FLEGMA, ITAKA, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, MASZT, REZYDENT, NOGA, LEASING LOMBARDOWY, KLEJÓWKA, ŚWIECA, KOZŁOWIEC, HEDONIZM, STREFA PERYGLACJALNA, STOPIWO, BUDDA, INWALIDA, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, GEREZA KRÓLEWSKA, NOSICIEL, TUALETA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, BOHEMISTYKA, GATUNEK ZBIOROWY, DEKONWOLUCJA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, PASTERSKOŚĆ, UMOWA KONTRAKCYJNA, PREKURSOR, LOT, ROZWAŻNOŚĆ, MOŻNOŚĆ, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, STARZENIE MORALNE, ODZIERCA, FIZYKA SŁOŃCA, KARTKA, REGRESJA, CENZURA, DOJRZAŁOŚĆ, NIEKLAROWNOŚĆ, BLADOŚĆ, PSZCZOŁA MIODNA, POZIOM, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, EDESTYDY, PICOWNIK, KRONIKARZ, LIMBUS, NOŚNA, ASEKURACJA, ANALIZA WARIANCYJNA, PŁETWA STEROWA, ZBITOŚĆ, OBCY, NIELITOŚCIWOŚĆ, HISTOGENEZA, AKT STRZELISTY, ŁOPATKA, GŁOWA DOMU, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, KOŚĆ GUZICZNA, TEOLOGIA PASTORALNA, PROSZEK KAKAOWY, TO, GERMAŃSKOŚĆ, BUŁKA MONTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.651 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: obserwacja odstająca - obserwacja w statystyce, która nie odpowiada przyjętemu modelowi, np. przyjmując wartość znacząco odmienną od pozostałych obserwacji; na ogół spowodowana jest błędami w danych, błędnym pomiarem itp, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OBSERWACJA ODSTAJĄCA - OBSERWACJA W STATYSTYCE, KTÓRA NIE ODPOWIADA PRZYJĘTEMU MODELOWI, NP. PRZYJMUJĄC WARTOŚĆ ZNACZĄCO ODMIENNĄ OD POZOSTAŁYCH OBSERWACJI; NA OGÓŁ SPOWODOWANA JEST BŁĘDAMI W DANYCH, BŁĘDNYM POMIAREM ITP to:
Hasło Opis krzyżówkowy
element odstający, obserwacja odstająca - obserwacja w statystyce, która nie odpowiada przyjętemu modelowi, np. przyjmując wartość znacząco odmienną od pozostałych obserwacji; na ogół spowodowana jest błędami w danych, błędnym pomiarem itp (na 16 lit.)
outlier, obserwacja odstająca - obserwacja w statystyce, która nie odpowiada przyjętemu modelowi, np. przyjmując wartość znacząco odmienną od pozostałych obserwacji; na ogół spowodowana jest błędami w danych, błędnym pomiarem itp (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELEMENT ODSTAJĄCY
obserwacja odstająca - obserwacja w statystyce, która nie odpowiada przyjętemu modelowi, np. przyjmując wartość znacząco odmienną od pozostałych obserwacji; na ogół spowodowana jest błędami w danych, błędnym pomiarem itp (na 16 lit.).
OUTLIER
obserwacja odstająca - obserwacja w statystyce, która nie odpowiada przyjętemu modelowi, np. przyjmując wartość znacząco odmienną od pozostałych obserwacji; na ogół spowodowana jest błędami w danych, błędnym pomiarem itp (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x