OBSERWACJA ODSTAJĄCA - OBSERWACJA W STATYSTYCE, KTÓRA NIE ODPOWIADA PRZYJĘTEMU MODELOWI, NP. PRZYJMUJĄC WARTOŚĆ ZNACZĄCO ODMIENNĄ OD POZOSTAŁYCH OBSERWACJI; NA OGÓŁ SPOWODOWANA JEST BŁĘDAMI W DANYCH, BŁĘDNYM POMIAREM ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELEMENT ODSTAJĄCY to:

obserwacja odstająca - obserwacja w statystyce, która nie odpowiada przyjętemu modelowi, np. przyjmując wartość znacząco odmienną od pozostałych obserwacji; na ogół spowodowana jest błędami w danych, błędnym pomiarem itp (na 16 lit.)OUTLIER to:

obserwacja odstająca - obserwacja w statystyce, która nie odpowiada przyjętemu modelowi, np. przyjmując wartość znacząco odmienną od pozostałych obserwacji; na ogół spowodowana jest błędami w danych, błędnym pomiarem itp (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSERWACJA ODSTAJĄCA - OBSERWACJA W STATYSTYCE, KTÓRA NIE ODPOWIADA PRZYJĘTEMU MODELOWI, NP. PRZYJMUJĄC WARTOŚĆ ZNACZĄCO ODMIENNĄ OD POZOSTAŁYCH OBSERWACJI; NA OGÓŁ SPOWODOWANA JEST BŁĘDAMI W DANYCH, BŁĘDNYM POMIAREM ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.794

GRZEBIEŃ, STROIK, DEKRET, CIELISTOŚĆ, NEOREALIZM, REPREZENTACYJNOŚĆ, WYRAZ SKRAJNY, CZYNNOŚCI DOWODOWE, ANTOLOGISTA, BADYLARZ, FUSYT, LICZEBNOŚĆ, WYCINEK KULI, SPRZĘT MECHANICZNY, ELEMENT, BRUDNA BOMBA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, ŻURAWIK, BONIA, PALMA, GEREZA KRÓLEWSKA, ONOMASTYKA, ROŚLINA MOTYLKOWATA DROBNONASIENNA, MEANDER, GRANICA FUNKCJI, PODSTAWA POTĘGI, ŻABA, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, MODUŁ MIESZKALNY, OCZKO, NIEOCZEKIWANOŚĆ, GRUNCIK, BADANIE ANKIETOWE, SOSNOWE, EDYTORKA, KONFISKATA, SROMOTNIK WOALKOWY, LICZBA FERMATA, ŁOWCZY, FORMAT, NIEDOJRZAŁOŚĆ, GRECKOŚĆ, PROWOKATOR, KOMÓRKA, BURDON, KOMPETENCJA, WRZASKLIWOŚĆ, SADYSTA, WYCZERPYWALNOŚĆ, DECYZJA DOPUSZCZALNA, TRAWERS, CHOROBA PLUMMERA, BAWEŁNIANKA, MAKABRYCZNOŚĆ, NUMERANT, WPUST, FLOTA, PAS, SMM, SUPERRAKIETA, BOOROOLA, ZAPRAWA, NIESAMOISTNOŚĆ, SZKLANE DOMY, KANAŁ BURZOWY, ADAPTOR, OKOP, ZGRZEBŁO, EFEKTOWNOŚĆ, EKSLIBRYS, PIERSI, KORWINIZM, RODZICIELKA, PIĘTA, KETEN, PRASA, MIECZ UCHYLNY, NOŚNIK DANYCH, PRACOHOLIK, APEL, OSKARŻENIE, HIV, PODGLĄD, ŁAJDACKOŚĆ, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, DOGMATYCZNOŚĆ, DŁUŻNIK WEKSLOWY, EPIKA, MASŁO, PSEUDOBIELICA, DODATEK, POLISA POSAGOWA, RUTING, KOKTAJL, ALTANNIK LŚNIĄCY, KŁAMCZUCH, SCENICZNOŚĆ, MINISTRANT OŁTARZA, PRĘDKOŚĆ, RZEZAK, LICHWIARZ, KIEŁ, UCZEŃ, STATYSTYKA, PIORUNOCHRON, KOMODOR, PATRONKA, WODOPÓJKI, KONTRAMARKA, NOWINIARZ, GOSPODARKA RABUNKOWA, MELODYCZNOŚĆ, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, PRZEWODNICA, WRZECIONO, NARAMIENNIK, DEISTA, OPERATOR, JĘZYK GYYZ, KOTYLOZAURY, CHŁÓD, BASEN NAFTOWY, WARTOŚĆ CELNA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, LICZNIK, PŁATWA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, PRZERYWACZ, ALTEMBAS, KUC FELL, TYKA, ZARZĄDZAJĄCA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, EKSPRES KOLBOWY, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, PASTEWNIK, WELWET, DYSTANS, CHÓR, BLUFFIARZ, WAŁ, REALIZM FOTOGRAFICZNY, BRZUCH, ULEPSZACZ, WATERPOLISTKA, TOKSYNA SINICOWA, ZMARTWIENIE, HEAD HUNTER, NOŚNIK, BIOSFERA, TROGLOFIL, RAK, BARYŁKA, GOSPODARKA, ŻABIA LASKA, MIESIĘCZNICA, KOMETKA, NISZA NIWALNA, ZAPALENIE, OFIARA ŚMIERTELNA, ŚLEPY ZAUŁEK, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, NIEDZISIEJSZOŚĆ, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, STARA MALUTKA, SILNIK DOLNOZAWOROWY, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, OBSERWACJA, ŁAWKA, WATA, IRANISTAN, FORTECA, KUCHTA, OKAZAŁOŚĆ, ORGANISTKA, LOGIKA KIERUNKOWA, BEJCA, SZMELC, TEMPO, FIZYKA SŁOŃCA, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, PIERDOŁA SASKA, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, OCIEKACZ, WODA PODSKÓRNA, KOŃCÓWKA, PRZEPAŚĆ, MODEL, OCZY DOOKOŁA GŁOWY, PILOTKA, FILAMENT, PUSTAK, BOD, DYRYGENTURA, BINARKA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, ZNAMIENNOŚĆ, EMISJA PIENIĄDZA, ZAPŁADNIACZ, WZMACNIACZ, KOZOJEBCA, BATALION WARTOWNICZY, OPIEKUN FAKTYCZNY, GRAFIK, ENTUZJASTA, MISTRZ CEREMONII, STOPA, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, KARCICIEL, TOPOLOGIA MAGISTRALI, AUTOKRATYCZNOŚĆ, BOMBERKA, TŁUMACZKA, SIŁOWNIK, AZYL DYPLOMATYCZNY, NIENORMATYWNOŚĆ, KARLIK WIĘKSZY, DITLENEK, SŁONOROŚL, RUTYNISTA, PRZĘDZENIE, STERYLIZATOR, ARKUSZ DRUKU, PEWNOŚĆ, OSTRY DYŻUR, WTÓRNY ANALFABETA, RADAR DOPPLEROWSKI, CZĘŚĆ ZDANIA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, NIESPODZIEWANOŚĆ, NARKOTYK TWARDY, SAURON, AUTOMAT LOSOWY, ZBIORNIK, IZOLACJA AKUSTYCZNA, DYSGRAFICZKA, SEKCIARZ, OKNO KROSNOWE, NUMERACJA PORZĄDKOWA, MODRASZEK BLADY, MASZT, STARUSZKOWIE, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, RERECORDING, ZMIENNOKSZTAŁTNY, LINA NOŚNA, STROIK, ZACIĘTOŚĆ, SENATOR, NARZECZEŃSTWO, KIERUNEK, BĄCZEK, SYLABA ZAMKNIĘTA, SZACHY SZYBKIE, PACA, WEGETARIANIN, KONFEDERACJA, ABISAL, NEGACJONISTKA, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, OBYCZAJNOŚĆ, KARMAZYN, PRAPŁETWIEC CZARNY, KOZERA, LINEARNOŚĆ, MASZT, UMARŁY, NAJDUCH, KURANCIK, ROZCIEŃCZALNIK, PIŻMÓWKI, MASOWY MORDERCA, EUDIOMETR, ZAINTERESOWANA, TWÓRCZOŚĆ, PUKAWKA, ROZSADNIK, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, KARNY, AUTODIAGNOZA, OBSERWATORIUM METEOROLOGICZNE, BRUTALNOŚĆ, ZAŁOGANT, BIPOLARNOŚĆ, NORIKER, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, WIRUS, ROŚLINNOŚĆ, PĘTLA HENLEGO, BADYL, KARTA WIZYTOWA, GRUNT, WYZNANIE MOJŻESZOWE, PODŁOTA, FENKAMFAMINA, BUCHTA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, ?OFICER ZWIADOWCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.794 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSERWACJA ODSTAJĄCA - OBSERWACJA W STATYSTYCE, KTÓRA NIE ODPOWIADA PRZYJĘTEMU MODELOWI, NP. PRZYJMUJĄC WARTOŚĆ ZNACZĄCO ODMIENNĄ OD POZOSTAŁYCH OBSERWACJI; NA OGÓŁ SPOWODOWANA JEST BŁĘDAMI W DANYCH, BŁĘDNYM POMIAREM ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OBSERWACJA ODSTAJĄCA - OBSERWACJA W STATYSTYCE, KTÓRA NIE ODPOWIADA PRZYJĘTEMU MODELOWI, NP. PRZYJMUJĄC WARTOŚĆ ZNACZĄCO ODMIENNĄ OD POZOSTAŁYCH OBSERWACJI; NA OGÓŁ SPOWODOWANA JEST BŁĘDAMI W DANYCH, BŁĘDNYM POMIAREM ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELEMENT ODSTAJĄCY obserwacja odstająca - obserwacja w statystyce, która nie odpowiada przyjętemu modelowi, np. przyjmując wartość znacząco odmienną od pozostałych obserwacji; na ogół spowodowana jest błędami w danych, błędnym pomiarem itp (na 16 lit.)
OUTLIER obserwacja odstająca - obserwacja w statystyce, która nie odpowiada przyjętemu modelowi, np. przyjmując wartość znacząco odmienną od pozostałych obserwacji; na ogół spowodowana jest błędami w danych, błędnym pomiarem itp (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELEMENT ODSTAJĄCY
obserwacja odstająca - obserwacja w statystyce, która nie odpowiada przyjętemu modelowi, np. przyjmując wartość znacząco odmienną od pozostałych obserwacji; na ogół spowodowana jest błędami w danych, błędnym pomiarem itp (na 16 lit.).
OUTLIER
obserwacja odstająca - obserwacja w statystyce, która nie odpowiada przyjętemu modelowi, np. przyjmując wartość znacząco odmienną od pozostałych obserwacji; na ogół spowodowana jest błędami w danych, błędnym pomiarem itp (na 7 lit.).

Oprócz OBSERWACJA ODSTAJĄCA - OBSERWACJA W STATYSTYCE, KTÓRA NIE ODPOWIADA PRZYJĘTEMU MODELOWI, NP. PRZYJMUJĄC WARTOŚĆ ZNACZĄCO ODMIENNĄ OD POZOSTAŁYCH OBSERWACJI; NA OGÓŁ SPOWODOWANA JEST BŁĘDAMI W DANYCH, BŁĘDNYM POMIAREM ITP sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - OBSERWACJA ODSTAJĄCA - OBSERWACJA W STATYSTYCE, KTÓRA NIE ODPOWIADA PRZYJĘTEMU MODELOWI, NP. PRZYJMUJĄC WARTOŚĆ ZNACZĄCO ODMIENNĄ OD POZOSTAŁYCH OBSERWACJI; NA OGÓŁ SPOWODOWANA JEST BŁĘDAMI W DANYCH, BŁĘDNYM POMIAREM ITP. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x