HIPOTETYCZNA MEGASTRUKTURA, OPISANA PO RAZ PIERWSZY W 1959 ROKU PRZEZ AMERYKAŃSKIEGO FIZYKA I FUTUROLOGA FREEMANA DYSONA, KTÓRA CAŁKOWICIE OTACZAŁABY GWIAZDĘ, UMOŻLIWIAJĄC WYKORZYSTANIE ENERGII WYPROMIENIOWYWANEJ PRZEZ GWIAZDĘ NA UŻYTEK CYWILIZACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SFERA DYSONA to:

hipotetyczna megastruktura, opisana po raz pierwszy w 1959 roku przez amerykańskiego fizyka i futurologa Freemana Dysona, która całkowicie otaczałaby gwiazdę, umożliwiając wykorzystanie energii wypromieniowywanej przez gwiazdę na użytek cywilizacji (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HIPOTETYCZNA MEGASTRUKTURA, OPISANA PO RAZ PIERWSZY W 1959 ROKU PRZEZ AMERYKAŃSKIEGO FIZYKA I FUTUROLOGA FREEMANA DYSONA, KTÓRA CAŁKOWICIE OTACZAŁABY GWIAZDĘ, UMOŻLIWIAJĄC WYKORZYSTANIE ENERGII WYPROMIENIOWYWANEJ PRZEZ GWIAZDĘ NA UŻYTEK CYWILIZACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.935

GEOMELOFAGIA, JĘZYCZEK U WAGI, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, PRAWO KARNE PROCESOWE, KUTNER, KOŚCISTOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, BÓBR WSCHODNI, LEKARZ WETERYNARII, TARCICA, GUNIA, SUWAK LOGARYTMICZNY, PUPIL, WIZG, RENTA, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, SYMARA, ODPRAWA POŚMIERTNA, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, OSOBA, UNIWERSUM, DIARTROGNATUS, GENIUSZ, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, KOFFLER, ŁEBA, MAJ, ŚNIEŻYCA, PIRACTWO, ŁUK BLOCZKOWY, ŚWIADKOWA, BIOSTYMULACJA, PRZYŁBICA, NIĆ WIODĄCA, SZPARA POWIEKOWA, KORZONEK, JELITO ŚLEPE, NOWONABYWCA, UZDROWICIEL, CYFRA ARABSKA, CYTWAR, RĘKAWEK, GOSPODARSTWO DOMOWE, KIJ BEJSBOLOWY, DENATURALIZACJA, ARMEKT, PROSZEK KAKAOWY, NAWIETRZNIK, AETHERIA, KREDYT KONSUMENCKI, SZWOLEŻER, KOMITET KOORDYNACYJNY, GRZEBIEŃ BIODROWY, POLITYKA SPOŁECZNA, PRYMA, PROLEK, ROGATNIK, SPADKOBRANIE, PŁETWA STEROWA, BLACHA, URZĄDZENIE WEJŚCIA, ALTEMBAS, SOKOLE OKO, PUNKT APTECZNY, AGAWA, GENERATOR, CZUHANIA, ROFEKOKSYB, IMMELMANN, BYLICA GLISTNIK, RZAZ, POWSTANIE LISTOPADOWE, PYŁEK, ABLEGAT, ABISYNKA, PUSTY DŹWIĘK, WADA, ZŁAMANIE OTWARTE, MNOŻNA, ANTYBIOZA, PERSJANKA, PLOTER SOLWENTOWY, GABINET CIENI, PŁAST BRZOZOWIEC, ELEMENT GRZEJNY, NAZWA INDYWIDUALNA, SZPIEG, PŁACA MINIMALNA, KURIER TATRZAŃSKI, RECYKLING, GOLE, HŁASKO, NACIĄG, ODWOŁANIE, KRYPTOREKLAMA, DŻUL, PERSKIE OKO, MCV, OBDZIERACZ, UNIWERSYTECKOŚĆ, SYLABA OTWARTA, BOLSZEWIK, STACJA KLIENCKA, GOL KONTAKTOWY, WEKSEL NIEZUPEŁNY, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, DOCZEPA, PIERWSZY RAZ, STARA PANNA, PUNKT OKOSTNOWY, SYRENY, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, RAK PRĘGOWATY, POCISK NIEPENETRACYJNY, ZAĆMIENIE, INTERKALACJA, PRÓG RZECZNY, MAZIÓWKA, ZBAWCZYNI, HOBBY, CHORĄŻA, BETONOSKOP, BACYTRACYNA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, LISTA TRANSFEROWA, FIZYKA, KREACJONIZM, DETEKTOR JONIZACYJNY, EMALIA, KOMBUCZA, KOBYŁA, SYNONIMIA, CHORĄGIEWKA NA WIETRZE, SUBSTANCJA CZYNNA, STRADIVARIUS, RESPONDENT, SKLEROZA, SZYFER, WILK NOWOFUNDLANDZKI, FTYZJATRIA, BIZNES WOMAN, MATOLA, RELACJA PUSTA, FAKTOR, KREUTZ, BIRMAŃSKI, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, AUTOSTOPOWICZ, PERCZOWIEC, SŁUŻBISTKA, DRĄŻEK POGO, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, NADZORCA SĄDOWY, GŁOWA RODZINY, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, DOGMAT, PREKONIZACJA, NIEZGUŁA, POPRZEDNICA, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, STOPA DEPOZYTOWA, WOŹNICA, ALFABET MORSE'A, KWIT DEPOZYTOWY, ENERGETYKA WODNA, WSPÓŁREGENT, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, SFERA, SALMONELLA, PIEZOMAGNETYK, WZIERNIK, WŁÓCZYKIJ, LENOIR, RAMIENICA SZCZECINOWATA, SUKCESJA UNIWERSALNA, KAZNODZIEJA, DZICZ, KOSMAS, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, REGUŁA, BEZTORBIKI, BAJT, ORZECZENIE, GŁOWNIA GUZOWATA, PETRARKIZM, UKŁAD LOMBARDZKI, TRZYNASTKA, ZWIERCIADŁO, CHORĄŻY, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, DYPTYK, HULA, BELKA STROPOWA, KOMORA WILSONA, PIONIER, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, TWIERDZENIE KRULLA, CHUDOPACHOŁEK, POJAZD SPECJALNY, DOMINACJA ZUPEŁNA, SREBRNY EKRAN, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, SFERA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, FUNKCJA ADDYTYWNA, RUCHY ROBACZKOWE, TRANSMITANCJA, GROOMING, TUBA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, SUCHORYT, SEKWENCJA AMINOKWASOWA, ROZTWÓR IZOTONICZNY, CHEERLEADERKA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, OPUSZCZENIE, DRAMAT MUZYCZNY, SZYNKA SZWARCWALDZKA, KRZESŁO INKWIZYTORSKIE, GROCH Z KAPUSTĄ, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, DUSZA, AS WYWIADU, SERBSKI, MAŁŻORACZKI, STYGAL, KREDYT KONTRAKTOWY, SYTUACJA DECYZYJNA, LIDO, REAGENT, KONKURENTKA, DROGA LOKALNA, EUTEKTYKA, DOLAR ANTARKTYKI, MONIZ, ANALIZA KANONICZNA, PODRÓŻ POŚLUBNA, ZAKRĘT, PASTORAŁ, SZESNASTKA, ŁATA MURARSKA, PATRYCJAT, KALININ, CHODNIK, TRZYDZIESTKA, ARANŻACJA, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, ŚWIECZKA, DARMOCHA, MONITORING, PRZEJEZDNA, MIECZ DWURĘCZNY, RYBONUKLEAZA, DAMA DO TOWARZYSTWA, BALERON, KOMEDIANTKA, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, CZUB, EMISJA WTÓRNA, TYFUS OSUTKOWY, PREFORMACJA, RZECZ PRZYSZŁA, CHMIELNICCZYZNA, ZMOWA MILCZENIA, HAMULEC KLOCKOWY, SZACHY LOSOWE, MONETKA, ROBOTY PRZYMUSOWE, CAL, OPAKOWANIE, KARLIK KUHLA, SPRAWNOŚĆ, DEPOZYCJA, BOLSZEWICY, ZABORY, ÓSEMKA, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, DIS, ŚLAD TOROWY, STRUKTURA DECYZYJNA, ZLECENIE PŁATNICZE, KOPERTA, WIĄZADEŁKO, PRZESTRZEŃ BANACHA, EUROKORPUS, KULBAKA, TARBUSZ, TKANINA UBRANIOWA, MANAT AZERBEJDŻAŃSKI, PARDWA, NARYS KWIATOWY, ZASYP, DYSZKANT, USTANOWICIEL, KOLANÓWKA, KANAŁ ENERGETYCZNY, ?ZGNILEC AMERYKAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.935 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HIPOTETYCZNA MEGASTRUKTURA, OPISANA PO RAZ PIERWSZY W 1959 ROKU PRZEZ AMERYKAŃSKIEGO FIZYKA I FUTUROLOGA FREEMANA DYSONA, KTÓRA CAŁKOWICIE OTACZAŁABY GWIAZDĘ, UMOŻLIWIAJĄC WYKORZYSTANIE ENERGII WYPROMIENIOWYWANEJ PRZEZ GWIAZDĘ NA UŻYTEK CYWILIZACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HIPOTETYCZNA MEGASTRUKTURA, OPISANA PO RAZ PIERWSZY W 1959 ROKU PRZEZ AMERYKAŃSKIEGO FIZYKA I FUTUROLOGA FREEMANA DYSONA, KTÓRA CAŁKOWICIE OTACZAŁABY GWIAZDĘ, UMOŻLIWIAJĄC WYKORZYSTANIE ENERGII WYPROMIENIOWYWANEJ PRZEZ GWIAZDĘ NA UŻYTEK CYWILIZACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SFERA DYSONA hipotetyczna megastruktura, opisana po raz pierwszy w 1959 roku przez amerykańskiego fizyka i futurologa Freemana Dysona, która całkowicie otaczałaby gwiazdę, umożliwiając wykorzystanie energii wypromieniowywanej przez gwiazdę na użytek cywilizacji (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SFERA DYSONA
hipotetyczna megastruktura, opisana po raz pierwszy w 1959 roku przez amerykańskiego fizyka i futurologa Freemana Dysona, która całkowicie otaczałaby gwiazdę, umożliwiając wykorzystanie energii wypromieniowywanej przez gwiazdę na użytek cywilizacji (na 11 lit.).

Oprócz HIPOTETYCZNA MEGASTRUKTURA, OPISANA PO RAZ PIERWSZY W 1959 ROKU PRZEZ AMERYKAŃSKIEGO FIZYKA I FUTUROLOGA FREEMANA DYSONA, KTÓRA CAŁKOWICIE OTACZAŁABY GWIAZDĘ, UMOŻLIWIAJĄC WYKORZYSTANIE ENERGII WYPROMIENIOWYWANEJ PRZEZ GWIAZDĘ NA UŻYTEK CYWILIZACJI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - HIPOTETYCZNA MEGASTRUKTURA, OPISANA PO RAZ PIERWSZY W 1959 ROKU PRZEZ AMERYKAŃSKIEGO FIZYKA I FUTUROLOGA FREEMANA DYSONA, KTÓRA CAŁKOWICIE OTACZAŁABY GWIAZDĘ, UMOŻLIWIAJĄC WYKORZYSTANIE ENERGII WYPROMIENIOWYWANEJ PRZEZ GWIAZDĘ NA UŻYTEK CYWILIZACJI. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast