SZKODA, KTÓRA NIE DOTYCZY BEZPOŚREDNIO WŁANOŚCI PKORZYWDZONEGO, LECZ JEGO KOMFORTU PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO, SAMOPOCZUCIA BĄDŹ OPINII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRATY MORALNE to:

szkoda, która nie dotyczy bezpośrednio właności pkorzywdzonego, lecz jego komfortu psychicznego i fizycznego, samopoczucia bądź opinii (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZKODA, KTÓRA NIE DOTYCZY BEZPOŚREDNIO WŁANOŚCI PKORZYWDZONEGO, LECZ JEGO KOMFORTU PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO, SAMOPOCZUCIA BĄDŹ OPINII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.443

ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, PEREŁKA, CHOROBA WIRUSOWA, DZIECIĘ EPOKI, SIARA, OSOBA, SZPERACZ, RAPTULARZ, LAKSACJA, RZADKOŚĆ, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, ELITARYSTA, MAGIA ADDYTYWNA, SLEGA, HEGEL, MAGNAT, GRUNT, NIEDYSPONOWANIE, WYTWÓRCZOŚĆ, REFORMATOR, PLOTER TNĄCY, TRANSLACJA, CENA, PODZBIÓR, ODZIERCA, PCHEŁKI, STRATEGIA, KARŁOWATOŚĆ, KLAG, BIAŁA NOC, NIEWYCZERPALNOŚĆ, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, RÓWNOŚĆ, STORYTELLING, DEWALUACJA, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, DING, BEZINWAZYJNOŚĆ, OSOBA TRZECIA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, WIELOMĘSTWO, DEPOZYCJA, ZAWAŁ SERCA, POLIMORF, SMARKULA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, JANTAZAUR, WIELKODUSZNOŚĆ, ANTARKTYKA, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, RELEWANCJA, SENS, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, AKADEMIA, PRĄD MORSKI, TURANIEC, PRZYŚPIESZENIE STYCZNE, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, KOLOR, MEDYCYNA PALIATYWNA, ISTNOŚĆ, BEZDNO, CYWIL, SZCZĘKOWIEC, SŁUŻBA, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, CHRONOMETR, PSEUDOLAGOZUCH, NUŻENIEC LUDZKI, COACH, ZASTÓJ, DYWERSJA, MORA, NIHILIZM, NIENARUSZALNOŚĆ, MLECZAN, TURBOSŁOWIANIN, LINORYT, TRWONICIEL, TYSIĄC, BANKRUCTWO, PRAWIDŁO, TRYMER, WSPÓŁWŁADCA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, PIES MYŚLIWSKI, RAMIĘ SPRAWIEDLIWOŚCI, KARŁOWATOŚĆ, KATALIZA, PRAWO BLIŻSZOŚCI, GENERACJA, NAPRĘŻACZ, MACIERZ TRANSMITANCJI, SOWIECKOŚĆ, OBSESJONATKA, BAZGRACZ, ZABYTEK NIERUCHOMY, SKÓRNIK, ANIOŁ STRÓŻ, KUMCIA, SUCHAREK, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BRAT, KAPRYŚNICA, OBIJACZ, WZGLĄD, JEGO WYSOKOŚĆ, OBRONA, ZJAWISKO NATURALNE, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, POSZLAKA, RADCA PRAWNY, BIOGEN, TAPINOCEFAL, CHORY NA GŁOWĘ, KLOMIFEN, OPOŁEK, DODATEK SZKOLENIOWY, PĘCHERZ, PCHŁA MORSKA, GRA LOSOWA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, PAROLATEK, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, DANIE, WZGARDZICIEL, GUMOWE UCHO, REPUBLIKA FEDERALNA, SZKARADNOŚĆ, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, SZYNKARKA, OSOBA TRZECIA, KONTENER, GODZINA WYCHOWAWCZA, MINIMUM SOCJALNE, GRUPA PROSTA, POLIURETAN, WARTOŚĆ REZYDUALNA, TANIEC BRZUCHA, OPERATOR UNITARNY, CZASOWNIK POSIŁKOWY, BROŃ BIAŁA, WZORZEC, OZ, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, NIEREGULARNOŚĆ, UPARTOŚĆ, GRUNCIK, AGREGAT EKONOMICZNY, OPERATOR RÓŻNICZKOWY, LICHWA, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, FUNKCJA GREENA, ASTRONOMICZNA LICZBA, MIODOJAD MARMURKOWY, DIDŻEJ, ZBIORNIK, ANATOMIA FUNKCJONALNA, KSENOFIL, NORZYCA, KOLUMNA UWIĘZŁA, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, PALEMONETKA ZMIENNA, GRUCZOŁ PŁCIOWY, FAWORYTKA, MAMA, KRAŚNIK WYKOWIEC, HARPAKTOGNAT, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, DEWELOPER, SUFIKS, KOSZT BEZPOŚREDNI, FERRIMAGNETYK, RUMUN, SZTORM, ANEKS, NORMATYWISTA, KOLOR PEŁNY, FAZA, NUREK, CIĘŻKI SEN, AS WYWIADU, INDIAŃSKI, DEKALKOMANIA, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, WIĄZANIE ATOMOWE, KAPITALISTA, ITALOGREK, CZARTER, MATERIAŁ WYBUCHOWY, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, KORONA, DIABEŁ WCIELONY, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, EROS, STRAŻAK, PEGAZ, OUTSIDER, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, DÓJKA, ŚWIADEK, ROŚLINA SOLNISKOWA, HIPOMANIA, FIGA INDYJSKA, STOPKA, OPERATOR, EWKA, BĘBEN, OBŻARTUCH, WOLNOAMERYKANKA, LILIPUTKA, DARMOZJAD, IDENTYFIKACJA, RUCH HIPPISOWSKI, IDENTYFIKACJA, LOT ŚLIZGOWY, KOLARSTWO PRZEŁAJOWE, PARIAN, UKŁAD ODOSOBNIONY, DIVA, APOKALIPSA, KAMIKADZE, ANALITYKA BIZNESOWA, JEGO MIŁOŚĆ PAN, ŚRODEK, MASA, GRASANT, BŁONICA SKÓRY, SUBWOOFER PASYWNY, POCHŁANIACZ, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, ZASTAWKA, OLEJ, OGIER, DŻIP, ZAĆMA POURAZOWA, PŁÓZ, JĘZYK PENDŻABSKI, LICZBA DOSKONAŁA, ALKIERZ, DĘTKA, BEZGRANICZE, BŁONA PODSTAWOWA, OSTATNIA POSŁUGA, CYWILKI, OSCYLACJA LODOWCA, AKTYWNOŚĆ, INNA PARA KALOSZY, MOCARSTWO LOKALNE, RETRAKCJA, PIENIĄDZ REZERWOWY, CHLOREK HEMATYNY, RIPPER, WICEMISTRZYNI, OSPALSTWO, KOLEBKA, TERAPIA GESTALT, KOZIUŁEK, ŁATA MURARSKA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, NIEZNAJOMOŚĆ, RAK, DAWCA ORGANÓW, CIĘŻKI TYŁEK, PARADOKS RUSSELLA, BAWOLE OKO, SAMOBÓJCA, PRZEZIERNIK, HUMANISTKA, KUJON, VOLTAIRE, KRÓL, HUCULSKI, STARY WRÓBEL, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, KANT, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, METODA ELIMINACJI GAUSSA, SZCZAWIK, TAJEMNICA BANKOWA, STRATEG, MARTWIAK, CZTERDZIESTKA, WIDZIMISIĘ, BOMSTENGA, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, KOCIOŁ, RZUT PROSTOKĄTNY, GEJOSTWO, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, POLE BRAMKOWE, POKUŚNICA, WIZJA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, PIERWIASTEK, ASOCJALNOŚĆ, TRYMER, ?WTÓRNY ANALFABETYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.443 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZKODA, KTÓRA NIE DOTYCZY BEZPOŚREDNIO WŁANOŚCI PKORZYWDZONEGO, LECZ JEGO KOMFORTU PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO, SAMOPOCZUCIA BĄDŹ OPINII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZKODA, KTÓRA NIE DOTYCZY BEZPOŚREDNIO WŁANOŚCI PKORZYWDZONEGO, LECZ JEGO KOMFORTU PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO, SAMOPOCZUCIA BĄDŹ OPINII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRATY MORALNE szkoda, która nie dotyczy bezpośrednio właności pkorzywdzonego, lecz jego komfortu psychicznego i fizycznego, samopoczucia bądź opinii (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRATY MORALNE
szkoda, która nie dotyczy bezpośrednio właności pkorzywdzonego, lecz jego komfortu psychicznego i fizycznego, samopoczucia bądź opinii (na 13 lit.).

Oprócz SZKODA, KTÓRA NIE DOTYCZY BEZPOŚREDNIO WŁANOŚCI PKORZYWDZONEGO, LECZ JEGO KOMFORTU PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO, SAMOPOCZUCIA BĄDŹ OPINII sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - SZKODA, KTÓRA NIE DOTYCZY BEZPOŚREDNIO WŁANOŚCI PKORZYWDZONEGO, LECZ JEGO KOMFORTU PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO, SAMOPOCZUCIA BĄDŹ OPINII. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast