W EKONOMII: SYTUACJA MAJĄCA MIEJSCE, GDY LICZBA CHĘTNYCH NA ZAKUP CZY NABYCIE AKCJI BĄDŹ OBLIGACJI PRZEKRACZA LICZBĘ OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NADSUBSKRYPCJA to:

w ekonomii: sytuacja mająca miejsce, gdy liczba chętnych na zakup czy nabycie akcji bądź obligacji przekracza liczbę oferowanych papierów wartościowych (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W EKONOMII: SYTUACJA MAJĄCA MIEJSCE, GDY LICZBA CHĘTNYCH NA ZAKUP CZY NABYCIE AKCJI BĄDŹ OBLIGACJI PRZEKRACZA LICZBĘ OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.313

GĘSTOŚĆ, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, LEGOWISKO, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, WYKRZYKNIK, PRZYCZYNEK, SZAMBO, MIEJSCE POSTOJOWE, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, MIKROFAZA, PASSA, WYKROCZENIE SKARBOWE, SYTUACJA, ARCYDZIELNOŚĆ, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, PIĘTNASTKA, CZTERDZIESTKA, SPĘKANIE, MORDKA, GOMBROWICZ, CEWKA, WIATROWISKO, DRAPIESTWO, LICZBA BRINELLA, ESCUDO, AMORY, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, TUNEL, CZUJKA, OSCYLOSKOP, DOŁEK, ZGRYW, STYLON, TERATOGEN, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, SAMOCHWALCA, WYRĘB, NIEBO, EWALUACJA BIEŻĄCA, ŚWIATŁA, OGNISKO, ZAKOŃCZENIE, GARDEROBA, KRYNICZYSKO, WYRĘBA, ZORZYNEK RZEŻUCHOWIEC, KONTRAKT MENEDŻERSKI, TRÓJKĄT BERMUDZKI, CHROPOWATOŚĆ, POPYT GLOBALNY, INTERWENCJA HUMANITARNA, TEATR, TYTULATURA, LIDER, REGENERACJA, ODWIEDZALNOŚĆ, BIMBROWNIA, MADZIARKA, WIDŁY, MARTYNGAŁ, RÓG, TOPOLOGIA ILORAZOWA, ZASŁONA DYMNA, HARD CORE, BIERKA, PRZEPRZĘG, WIDOKI, KOMANDO, TERYNA, INTERPRETACJA, TREND HORYZONTALNY, ROZWIDLACZ, TURBACJA, RADIOSTACJA, BITA ŚMIETANA, PUSTELNIA, RING, ALMAWIWA, LICZBA, CZARNA KOMEDIA, SINIEC, PALISANDER, KASZANA, COROT, ZASADZKA, BUCHTA, ZLEWKA, MEGAPIKSEL, WARTOŚCIOWOŚĆ, KRAJ, UBŁAGALNIA, UMOWA HOTELOWA, BOBROWISKO, BATY, ZDRADA, ZATYŁ, ELASTYK, DROGA TWARDA, MISTRZOSTWO, ŚWIETLICA, SIODLARNIA, RAJ, STRÓŻÓWKA, REGUŁA KOLIZYJNA, PRZEBRANIE, TERMINAL PROMOWY, FLEGMATYZATOR, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, KONCENTRAK, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, WSPÓŁAUTORKA, HARDTOP, POWIEŚĆ W ODCINKACH, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, ZDROWIE, CIEMNOGRÓD, AZYL, TARLISKO, CIĘGI, KONKURENCYJNOŚĆ WEWNĘTRZNA, SAMOUCZEK, VIP, RYNEK PIERWOTNY, KARTKA, JĄKANIE, NIEZDARA, WYRĘBISKO, MOZZARELLA, UMIEJSCOWIENIE, ZAKŁADKA, GRUPA, POSZLAKA, JEZIORO SOLANKOWE, PATELNIA, ZJAWISKO ZENERA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KWATERA WOJENNA, SHILLING, LEPANTO, STRAŻ MIEJSKA, WELON, AKCJA AFIRMATYWNA, PAŃSZCZYŹNIAK, KRZYŻÓWKA, NORA, NALEWKA, LICZBA HITTORFA, LIST PRZEWODNI, ZŁORZECZENIE, SZEOL, HALLOWEEN, CENT, BĘBEN, WKRĘTKA, WYGNANIEC, POŻYCZKA LOMBARDOWA, ODDZIAŁ, PARKING, SATYNA, KATYŃ, PIRAMIDKA, OPERATOR, BAZA, LUSITANO, ODSTAWKA, BRĄZ, SUBSKRYPCJA, PERSONAL INFORMATION MANAGER, PEŁNIA, OSTOJA, RACJA, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, LOKALIZACJA, ALARM POWODZIOWY, SZARPANINA, FILM KRÓTKOMETRAŻOWY, OPERA, OBOZOWISKO, KALENDARZ, WYŁADOWANIE ULOTOWE, JEDNOSTKA, KLOSZ, INTENSJONALNOŚĆ, PARABOLA SZEŚCIENNA, SZKARADNOŚĆ, REKREACJA, KORKOCIĄG, KOREKTA, SCENA, MENISK WYPUKŁY, TARGOWICA, JAKOŚĆ, PRZYBYTEK, TYGIEL, PROCES CHEMICZNY, ICHTAMMOL, STACJA POSTOJOWA, FAZA ANALNA, SPRZĘG, KOPUŁKA, GÓWNIANOŚĆ, STACJA, AFERALNOŚĆ, STOPA LOMBARDOWA, ROZMNAŻALNIA, UZBRAJANIE, NIEDOWIERZANIE, LOŻA, OŁTARZYK, STATUS, NOWE, GŁUSZA, WALNE ZEBRANIE, NALEŻNOŚĆ KRÓTKOTERMINOWA, WOLNY, ROZWIDLENIE, ZYSK REZYDUALNY, ŁÓŻKO PIĘTROWE, SŁODYCZ, ŚLIZGAWICA, NERWICA WEGETATYWNA, KUŹNIA, PRZENOSKA, MADEJOWE ŁOŻE, IMPLIKACJA LOGICZNA, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, TRZMIEL WIELKOOKI, PRZEGUB, LICZBA FERMATA, POPITA, MOTYWIK, BYLINA, MIANOWNIK, ŻYCIE WIECZNE, ZIEMIA OBIECANA, PRZEJAZD, RADIO, MOSTEK, SAMOLUBNY DNA, ŚWIĘTA KROWA, LICZBA AUTOMORFICZNA, ADWOKAT DIABŁA, PIRAMIDA, OWAL KARTEZJUSZA, SMALEC, GILOTYNA, SĘDZIA LINIOWY, KONTROLA DROGOWA, ZASTÓJ, ANTYONKOGEN, THRASH, AUTOMAT LOSOWY, KEYNES, FAKTORIA, ŚLIZGAWKA, DYSJUNKCJA, KONCERT, PONĘTA, HIGH LIFE, CAŁUSEK, MINIATURA, SEKANS, PARAFIA, TEREN ZALEWOWY, APLIKACJA RADCOWSKA, ZAKŁADKA, ADRES, MAKRAMA, DESZCZ METEORÓW, NAUKA, BON, NĘCISKO, DZIAŁALNOŚĆ BROKERSKA, LAND, ROJST, ŁAWKA STRZELECKA, ZŁA WIARA, PŁAZ, USKOK, PRZODEK, RYNEK FINANSOWY, RZĄD, BIEGUN GALAKTYCZNY, LICZBA, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, REST, HERB, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, KRAWĘDŹ, PRYSZNIC, BREDA, ARCHIWIZACJA DANYCH, GILOSZ, PRZELEW, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, OPPIDUM, OBŁOK SREBRZYSTY, NOPKI, SAMOOKALECZENIE, ?WYZWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.313 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W EKONOMII: SYTUACJA MAJĄCA MIEJSCE, GDY LICZBA CHĘTNYCH NA ZAKUP CZY NABYCIE AKCJI BĄDŹ OBLIGACJI PRZEKRACZA LICZBĘ OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W EKONOMII: SYTUACJA MAJĄCA MIEJSCE, GDY LICZBA CHĘTNYCH NA ZAKUP CZY NABYCIE AKCJI BĄDŹ OBLIGACJI PRZEKRACZA LICZBĘ OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NADSUBSKRYPCJA w ekonomii: sytuacja mająca miejsce, gdy liczba chętnych na zakup czy nabycie akcji bądź obligacji przekracza liczbę oferowanych papierów wartościowych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NADSUBSKRYPCJA
w ekonomii: sytuacja mająca miejsce, gdy liczba chętnych na zakup czy nabycie akcji bądź obligacji przekracza liczbę oferowanych papierów wartościowych (na 14 lit.).

Oprócz W EKONOMII: SYTUACJA MAJĄCA MIEJSCE, GDY LICZBA CHĘTNYCH NA ZAKUP CZY NABYCIE AKCJI BĄDŹ OBLIGACJI PRZEKRACZA LICZBĘ OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - W EKONOMII: SYTUACJA MAJĄCA MIEJSCE, GDY LICZBA CHĘTNYCH NA ZAKUP CZY NABYCIE AKCJI BĄDŹ OBLIGACJI PRZEKRACZA LICZBĘ OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x