KOBIETA, POSTRZEGANA POD WZGLĘDEM SEKSUALNYM, ZWŁASZCZA ROZWIĄZŁA, MAJĄCA WIELU PARTNERÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RURA to:

kobieta, postrzegana pod względem seksualnym, zwłaszcza rozwiązła, mająca wielu partnerów (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RURA

RURA to:

element konstrukcyjny o przekroju poprzecznym zwykle w kształcie pierścienia i znacznej długości; może pełnić funkcję przewodu do prowadzenia cieczy i gazów lub elementu do budowy maszyn i innych urządzeń technicznych oraz konstrukcji budowlanych (na 4 lit.)RURA to:

głupia, wredna kobieta (na 4 lit.)RURA to:

tradycyjny, regionalny wypiek kuchni poznańskiej, przygotowywany z ciasta piernikowego na miodzie, mający kształt kwadratu o boku około 15 cm, zrolowanego w połówkę rury (na 4 lit.)RURA to:

element konstrukcyjny o pierścieniowym przekroju poprzecznym i znacznej długości, stosowane są do prowadzenia cieczy i gazów lub jako elementy budowy maszyn i urządzeń (na 4 lit.)RURA to:

doprowadza wodę do domu (na 4 lit.)RURA to:

część gazociągu (na 4 lit.)RURA to:

może być kanalizacyjna (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, POSTRZEGANA POD WZGLĘDEM SEKSUALNYM, ZWŁASZCZA ROZWIĄZŁA, MAJĄCA WIELU PARTNERÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.871

LANCER, TEORIA MNOGOŚCI, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, BARBIE, PUPA, DEKAPOLIS, GROTA OGRODOWA, OGNIK SZKARŁATNY, OPASANIE, ELEKTROLIZA, PRZERYWACZ, PARZYDŁO LEŚNE, OPERAT UZDROWISKOWY, URLOP GÓRNICZY, PRZECHYŁ, REOFIL, KREOLSKI HAITAŃSKI, DRUHNA, PRĄD, REDEMPTOR, EWALUACJA EX-ANTE, TAG, OSTEOLIZA, GWATEMALKA, SUKINKOT, PODJAZD, SANMARYNKA, BRATNIA DUSZA, OBYWATELKA ŚWIATA, DESZCZÓWKA, KASZTELAN DRĄŻKOWY, PARTNERKA, SYSTEMATYKA, KRÓWSKO, AKWALUNG, DŻAGA, FAZA, STAROŚCINA WESELNA, SZAROŚĆ, OSOBA, KAMBODŻANKA, KOŃ KUZNIECKI, MITYNG, LISOWCZYK, KURWA, ŻYŁKA, ŚLĄZACZKA, KURTYNA, HOMOGLIKAN, IZOGAMETA, BOGUSZOWIANKA, MALUCZKOŚĆ, LASERUNEK, PODRÓŻNICZKA, MŁOKOS, KONTREDANS, SZKARADNIK, DOMINICZANKA, DAGESTANKA, SĄD PODKOMORSKI, ZAŚLEPIENIE, CIPKA, DUPERKA, MARSZAND, NOWINKARSTWO, UKRAINKA, SUCZKA, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, NAGOŚĆ, KALIKO, BENEFICJENTKA, ZAPRAWA, BAHRAJNKA, INWOLUCJA, DYBIDZBAN, GRUPA PROSTA, BIUST, SZYBKA RANDKA, FINLANDKA, KOLO, PIERWSZA DAMA, HAZARDZISTKA, LUFA, UGANDYJKA, FANATYCZKA, MYSZ PANCERNA, LINGWETKA, KLEKOTKA, SŁUŻBISTKA, AWERROIZM, KONDYCJA, ZABUDOWANIE, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, ULICZNICA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, SZAMBELAN PAPIESKI, WIELOETAPOWOŚĆ, REKONWERSJA, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, BITWA, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, STARA MALEŃKA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, BUKOWIANKA, OKTODA, ZAŁOGA, STRÓŻÓWKA, NIEOBFITOŚĆ, MANIPULATOR KULKOWY, WIDŁAK, MODYSTKA, SERCE, OGNIOMUR, WROTOWISKO, HORMON PŁCIOWY, IRLANDZKOŚĆ, PACHNOTKA UPRAWNA, NELSON, RACHUNEK SUMIENIA, JAWAJSKI, NAUKA, DEKAPOL, OSZCZĘDNIŚ, RURA GŁOSOWA, ZGNILIZNA DREWNA, SĘDZIA, GOŁĄBKA, WARTOŚCIOWOŚĆ, KUCHMISTRZ, KOMORNICZKA, PETRYFIKACJA, POKUŚNICA, TECHNIKA CIEPLNA, OBLICZE, PSYCHOLOŻKA, WODA LECZNICZA, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, BERMYCA, ALEXIS, GRADACJA, NIEPRZYJACIEL, KATARKA, ROZŁUPEK WŁOSKOZĄB, USTERZENIE RUDLICKIEGO, KAPRON, GARY, RACIBORZANKA, SPRZEDAWCZYNI, PRZYWILEJ DYPLOMATYCZNY, CZARNOGÓRKA, TEST, RURA, KATALOG RZECZOWY, STAŁA SVEDBERGA, POLARYZACJA ATOMOWA, STREFA PODKOSZOWA, KIRIBATYJKA, RADAR GEOLOGICZNY, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, ASTERYZM, NAPASTNICZKA, MAZIÓWKA, ANGLOSASKA, POŁOŻENIE, ZŁĄCZE PROSTUJĄCE, BUTLA GAZOWA, BOGINI, WIBRACJA LABILNA, WSPÓŁZAWODNICA, DZIWA, THRASH, SOLARIUM, ILUWIUM, DELIKATNOŚĆ, ŻOŁĄDEK POD GARDŁEM, ŻAL, DYSOCJACJA TERMICZNA, WAHADŁO, LIMBA, DON QUICHOTE, LISICZKA, CICHODAJKA, ORCZYK, MALINNIK, SUPERPAŃSTWO, RÓG, KARŁOWICZ, SZCZOTKA, ZUPINA, BÓBR EUROPEJSKI, ŁAJNO, HALKA, DÓJKA, SZPETNOŚĆ, DIATERMIA, GRUCZOŁ KUPROWY, KOŃ PLEWEŃSKI, ZAWIJAS, KANADYJKA, KIERDEL, RUMIENIEC, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, DZIEWIARKA, PIĘKNOŚĆ, OTYŁA, GEOLOGIA HISTORYCZNA, SENSOR, SKANDYNAWSKOŚĆ, SEKSTURYSTYKA, RZĄD, PODDASZE, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, FIUMARA, LOGANIOWATE, CZAPRAK, SZAJBA, HIGIENISTKA, KOCIARA, SEREK, BACA, ROBOTY PRZYMUSOWE, BRYTYJKA, PISOWNIA, KOLBA, KORNIJKA, SZARADZISTKA, WIDMO ROTACYJNE, DRABINKI, SYBERYJKA, WSTRZĄS, PIEZOELEKTRYK, OSKÓREK, BABA JAGA, ŁANIA, PRYSZNIC, DŁUGOŚĆ, KLAMOR, PRZEKLEŃSTWO, ANCZYC, NALEŹLINA POSPOLITA, KAROSAŻ, BIAŁOGŁOWA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, PUPCIA, MARTEAU, CZOŁG SAPERSKI, CZWORONÓG, KURTYZANA, STRYCH, EKSPATRIANTKA, GILOTYNA, WYDERKA, TRÓJNÓG, SZEWRON, OPŁOMKA, SIAD TURECKI, WALEC STATYCZNY, ROZŁUPNOGŁOWCE, NORKA, MAŃSKI, IRAKIJKA, PERSYFLAŻ, NIKARAGUANKA, AWANTURNICA, NĘDZNICA, STOPA FUNDAMENTOWA, COXCIE, PRZEWÓD WODOCIĄGOWY, AFERZYSTKA, MINÓG KASPIJSKI, WYRAKOWATE, KOLEKCJONERKA, BŁONA PODŚLUZOWA, KLASYCZKA, CZUWASZKA, TRZYDZIESTKA, UNIHOKEISTKA, KORNIK, KOŚĆ GNYKOWA, KULFONIK, ELIZJA, FELDMARSZAŁEK, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, KOMEDIALNIA, WODY PODZIEMNE, RUCH WZGLĘDNY, METAMORFIZM WSTECZNY, CHUDOPACHOŁEK, ZBITOŚĆ, ŻONA LOTA, PRAWO KARNE, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, BUSINESSWOMAN, BAZIN, KOŚCIÓŁ AUTOKEFALICZNY, GÓRALKA, ŁAN, STUDIUM WYKONALNOŚCI, BIEDAK, ?DACH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.871 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, POSTRZEGANA POD WZGLĘDEM SEKSUALNYM, ZWŁASZCZA ROZWIĄZŁA, MAJĄCA WIELU PARTNERÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, POSTRZEGANA POD WZGLĘDEM SEKSUALNYM, ZWŁASZCZA ROZWIĄZŁA, MAJĄCA WIELU PARTNERÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RURA kobieta, postrzegana pod względem seksualnym, zwłaszcza rozwiązła, mająca wielu partnerów (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RURA
kobieta, postrzegana pod względem seksualnym, zwłaszcza rozwiązła, mająca wielu partnerów (na 4 lit.).

Oprócz KOBIETA, POSTRZEGANA POD WZGLĘDEM SEKSUALNYM, ZWŁASZCZA ROZWIĄZŁA, MAJĄCA WIELU PARTNERÓW sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - KOBIETA, POSTRZEGANA POD WZGLĘDEM SEKSUALNYM, ZWŁASZCZA ROZWIĄZŁA, MAJĄCA WIELU PARTNERÓW. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x