Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PACHNOTKA ZWYCZAJNA, PACHNOTKA UPRAWNA, PERILLA ZWYCZAJNA, PERILLA FRUTESCENS - GATUNEK ROŚLINY JEDNOROCZNEJ Z RODZINY JASNOTOWATYCH; POCHODZI Z OBSZARU INDII, CHIN, JAPONII, PÓŁWYSPU INDYJSKIEGO I INDOCHIN; JAKO UCIEKINIER Z UPRAWY LUB GATUNEK ZAWLECZONY ROZPRZESTRZENIŁA SIĘ RÓWNIEŻ GDZIENIEGDZIE POZA TYMI REJONAMI; JEST UPRAWIANA W WIELU KRAJACH ŚWIATA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PACHNOTKA BRAZYLIJSKA to:

pachnotka zwyczajna, pachnotka uprawna, perilla zwyczajna, Perilla frutescens - gatunek rośliny jednorocznej z rodziny jasnotowatych; pochodzi z obszaru Indii, Chin, Japonii, Półwyspu Indyjskiego i Indochin; jako uciekinier z uprawy lub gatunek zawleczony rozprzestrzeniła się również gdzieniegdzie poza tymi rejonami; jest uprawiana w wielu krajach świata (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PACHNOTKA ZWYCZAJNA, PACHNOTKA UPRAWNA, PERILLA ZWYCZAJNA, PERILLA FRUTESCENS - GATUNEK ROŚLINY JEDNOROCZNEJ Z RODZINY JASNOTOWATYCH; POCHODZI Z OBSZARU INDII, CHIN, JAPONII, PÓŁWYSPU INDYJSKIEGO I INDOCHIN; JAKO UCIEKINIER Z UPRAWY LUB GATUNEK ZAWLECZONY ROZPRZESTRZENIŁA SIĘ RÓWNIEŻ GDZIENIEGDZIE POZA TYMI REJONAMI; JEST UPRAWIANA W WIELU KRAJACH ŚWIATA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 38.525

OBLADER, ALTANNIK FIOLETOWY, WSTĘŻNICE, EPIC TRANCE, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, GRUSZECZNIK TĘPOLOSTNY, NIEWZAJEMNOŚĆ, PERŁÓWKA WYNIOSŁA, OSIEDLINY, GALERIA, ZMIERACZEK ZALEWOWY, SKRZYDLIK CISOLISTNY, DANE BIOMETRYCZNE, STACJA ZBORNA, ARMIA ZACIĘŻNA, KUCZBAJA, PRZEWODNIK, REKIN PIASKOWY, MIODOJAD SZARY, PRZEBÓJ, BLOKHAUZ, SEGMENT SZYJNY, CYTADELA, JEŻ ETIOPSKI, KRĘPACZ OLBRZYMI, KASTLER, ASYSTENT, BABULINKA, WALABIA PARRY’EGO, HOMINID, EKSMĄŻ, ADEPT, OGOŃCZA DIAMENTOWA, TRIADA CARNEYA, SKŁAD, GMATWEK, NAPAD, DUTKOWIEC, LIRYCZNOŚĆ, STYGOFIL, KOŃ MORSKI, KOCZOWNICZKA CZARNA, PETREL BIAŁOGŁOWY, OGOŃCZYK, OKULANT, SEKULARYZACJA, OGONÓWKA BIAŁOLICA, KIERUNKOWY, LĄG, KRÓTKODZIOBEK BRĄZOWAWY, KARTEL, ELEMENT, BRZEGÓWKA, SKRUPULANT, OWALNICA, DRUK ULOTNY, POKOLENIE, ŁAWA MIEJSKA, CENTRALNE, PROPORZEC, KAJAK, NADWOZIE SAMONOŚNE, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, AUSTRALORZEKOTKA SREBRNOOKA, TONIN, KSIĘGOWOŚĆ, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, KARAKOL, APOKRYFICZNOŚĆ, GLORIETA, ŻAGIEW LŚNIĄCA, KANCER, BAGGALA, BER, DESEREK, FUNKCJE AMPLITUDY, KASJERKA, DOLA, SŁUŻALCZOŚĆ, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, MIODÓWKA CZERWONOSKRZYDŁA, KUKLIK POSPOLITY, MICHALIK, MAJĘTNOŚĆ, OBRZĘKI, SPLOT, BADYLARZ, UHLA AMERYKAŃSKA, ATEMOYA, MIODOWNIK, EREKCJA, KORMORAN ZIELONOLICY, PRZYROSTEK, ZŁOTOGŁÓW, PTASZNIK BIAŁOKOLANOWY, KRZYŻ MALTAŃSKI, MOŁODYCA, CZUPRYNEK SZATANIEC, AKOLITA, OLEJEK ETERYCZNY, ŁUK JARZMOWY, MECHANIKA KONSTRUKCJI, JAŁOWIEC SZTYWNY, GORĄCZKA ZŁOTA, RACJONAŁ, AFRYKAŃSKI, CHASEREK, WŚCIEKLICA PODOBNA, MORDOKLEJKA, BASEN, BEHAWIORYZM, KWAS TŁUSZCZOWY, OOLITYT, REGRESJA LODOWCA, ZĘBNICA, INKRUSTACJA, LAPICIDA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, WĘŻOWNIK, MYŚLIWIEC, DOLNOSAKSOŃSKI, JĘZYK DAHALIK, LAGUNA, GRULA, JUFERS, SPRAY, SZYSZKA, STRZAŁECZKA, ISTOTA FANTASTYCZNA, PASZCZA, KROKODYL AUSTRALIJSKI, ODLEWACZ, ŁUSZCZAK, KOB DEFASSA, PITEKANTROP, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, POSOBOROWIE, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, DUJKER MODRY, DOBRY ZNAJOMY, CERIWASTATYNA, ZAJĄC WIELKOUCHY, STRÓJ GÓRALSKI, MAKROELEMENT, GLOBULINA, OSIEDLE MIESZKANIOWE, MARGAJ, POBOŻNE ŻYCZENIE, PARKIET, KOSZTORYS INWESTORSKI, WASZA WYSOKOŚĆ, BOBREK, PRZESZKODOWIEC, EKWIPARTYCJA, TERRARYSTA, WIECHLINA MOLINERIEGO, LĄDZIEŃ, ŚWISTAK CZARNOGŁOWY KAMCZACKI, INDONEZYJSKI, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, EUKARIONT, LEGALIZACJA PIERWOTNA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, POMOCNIK, KORMORAN NAKRAPIANY, LATEKS, SAMPEL, TAŃCOWNICA, WETERYNARIA, ROK OBROTOWY, EKSTRUZJA, ASOCJACJA GWIAZD, ALASKAN HUSKY, DWA GRZYBY W BARSZCZU, KNAJPA, SALADA, NEUTRALNOŚĆ, WŚCIEKLICA USZATKA, WERTIKAL, KLIN, TYKA, EUFONIUM, GOFFER, PIĘKNODUCH, CZWÓRBÓJ, GAZPACHO, KORBA, FASCYNATOR, CZARCIA MIOTŁA, IZOENZYM, BEZGRANICZNOŚĆ, KANCEROGEN, JAGODOWIEC WIELKOLISTNY, PIESZCZAK KASZTANOWATY, PRZEZIERNOŚĆ, POMARAŃCZA OLBRZYMIA, SOSNA LIMBA, KONOTACJA, ABSORPCJA, GRUPA, JODŁA NUMIDYJSKA, PLATER, MYSZOŁOWY, AGREGATY PIENIĘŻNE, INDETERMINIZM, WYŁAPYWACZ, SZCZECINIAK, MIĘKKOŚĆ, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, BAGNET, GEN WĘDRUJĄCY, SYGNAŁ DYSKRETNY, MAKATKA, JODŁA BIAŁA, HIBISKUS, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, POSTOŁ, KRĘG OBROTOWY, OBBIA, PROSTOZĄBEK WICIOWATY, PLISZKA SIWA, GĘSTOŚĆ, WKŁAD, PAPIER GAZETOWY, GRUBA ZWIERZYNA, POKRYWA, CHIŃCZYK, KROTON KORODAJNY, POWIEŚĆ PRODUKCYJNA, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, ONTOLOGIZM, TAKT, REPOZYCJA, KOCZKODAN TUMBILI, LINIA, NEUROPROTEKCJA, BROŃ WODOROWA, KORMORAN WSPANIAŁY, PODŁUŻNOŚĆ, IMITATOR, MATYSIK, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, NACZYNIE, KRZYŻÓWKA ZWYCZAJNA, WIELOETNICZNOŚĆ, SODA, ZAJĄC POLARNY, MISKA, LORA, CYPR, AKACJA SYBERYJSKA, TWIERDZA, DOBROTLIWOŚĆ, ULĘGAŁKA, FLAGRUM, ZIEMNODROZD DUŻY, ŻMIJOWIEC LANCETOWATY, ŁAŃCUSZEK, PODSADNIK, SZWARCCHARAKTER, SOK, EDYKUŁ, WAGA RZYMSKA, TWIERDZENIE ENGELA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, KOPARKA POPRZECZNA, OKRĘŻNOŚĆ, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, GRAF PŁASKI, PETRELEK KRÓTKODZIOBY, INDYGOWIEC, KRZYŻÓWKA FLORYDZKA, PRZEPIÓRNIK BIAŁOSKRZYDŁY, JEŻ INDYJSKI, KLEJONKA, CZARECZNIK GRUSZKOWATY, LANDLORD, WYWIAD SKARBOWY, HAŁAŚNIK BURY, ANTENA FERRYTOWA, KURATELA, SAKSAUŁ, SŁUŻBA KOŚCIELNA, REZULTAT, BAGNIK WŁOSOWATY, TRYSEKCJA, PARASYMPATYKOLITYK, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, CŁO WYRÓWNAWCZE, GRABARZ, IMMUNOONKOLOGIA, NUROGĘŚ, AUTOSKLEP, SPRAWNOŚĆ, CZEPOTA GAMBIR, CYBORIUM, PĘTAK, ANEKS, PÓŁOKRĄG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 38.525 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: pachnotka zwyczajna, pachnotka uprawna, perilla zwyczajna, Perilla frutescens - gatunek rośliny jednorocznej z rodziny jasnotowatych; pochodzi z obszaru Indii, Chin, Japonii, Półwyspu Indyjskiego i Indochin; jako uciekinier z uprawy lub gatunek zawleczony rozprzestrzeniła się również gdzieniegdzie poza tymi rejonami; jest uprawiana w wielu krajach świata, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PACHNOTKA ZWYCZAJNA, PACHNOTKA UPRAWNA, PERILLA ZWYCZAJNA, PERILLA FRUTESCENS - GATUNEK ROŚLINY JEDNOROCZNEJ Z RODZINY JASNOTOWATYCH; POCHODZI Z OBSZARU INDII, CHIN, JAPONII, PÓŁWYSPU INDYJSKIEGO I INDOCHIN; JAKO UCIEKINIER Z UPRAWY LUB GATUNEK ZAWLECZONY ROZPRZESTRZENIŁA SIĘ RÓWNIEŻ GDZIENIEGDZIE POZA TYMI REJONAMI; JEST UPRAWIANA W WIELU KRAJACH ŚWIATA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pachnotka brazylijska, pachnotka zwyczajna, pachnotka uprawna, perilla zwyczajna, Perilla frutescens - gatunek rośliny jednorocznej z rodziny jasnotowatych; pochodzi z obszaru Indii, Chin, Japonii, Półwyspu Indyjskiego i Indochin; jako uciekinier z uprawy lub gatunek zawleczony rozprzestrzeniła się również gdzieniegdzie poza tymi rejonami; jest uprawiana w wielu krajach świata (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PACHNOTKA BRAZYLIJSKA
pachnotka zwyczajna, pachnotka uprawna, perilla zwyczajna, Perilla frutescens - gatunek rośliny jednorocznej z rodziny jasnotowatych; pochodzi z obszaru Indii, Chin, Japonii, Półwyspu Indyjskiego i Indochin; jako uciekinier z uprawy lub gatunek zawleczony rozprzestrzeniła się również gdzieniegdzie poza tymi rejonami; jest uprawiana w wielu krajach świata (na 20 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x