CZŁOWIEK GRUBIAŃSKI, TAKI, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ NIESTOSOWNIE, NP. MÓWI NIESTOSOWNE, ORDYNARNE RZECZY, JEST GŁOŚNY, NIEGRZECZNY I PROSTACKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORDYNUS to:

człowiek grubiański, taki, który zachowuje się niestosownie, np. mówi niestosowne, ordynarne rzeczy, jest głośny, niegrzeczny i prostacki (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK GRUBIAŃSKI, TAKI, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ NIESTOSOWNIE, NP. MÓWI NIESTOSOWNE, ORDYNARNE RZECZY, JEST GŁOŚNY, NIEGRZECZNY I PROSTACKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.137

SŁOWIANKA, MODYFIKACJA, CIAŁO OBCE, PROFESOR ZWYCZAJNY, NOWOGWINEJKA, BIOSFERA, MOSTEK, KURIA DIECEZJALNA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, WYBLINKA, ULICA, MYDLARNIA, TROGLOFIL, BIZNESMENKA, ILORAZ RODZINNY, CYGAN, OCZODÓŁ, KONKURY, MARTWOTA, OKOCENIE SIĘ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, SCHRONISKO, NIESTANOWCZOŚĆ, FURGON, TROCINIARKOWATE, GWIAZDARZ, OMNIPOTENCJA, ALKAZAR, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, JASŁO, METAMORFIZM, LUDEK, SEGMENT SZYJNY, PALCÓWKA, POJAZD KOLEJOWY, LINIA, KURIER PODHALAŃSKI, WIECZORÓWKA, WILK, HARMONIKA, AWANGARDA, KOLEJ ŻELAZNA, ZJADLIWOŚĆ, KLIMAT KONTYNENTALNY, PÓŁROZKROK, TRAFIKA, SYSTEM KOMPUTEROWY, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, OLEJARNIA, MASKARADA, SINIAK, CIĘŻKA DUPA, TRANSGRESJA LODOWCA, PÓŁNOCNY WSCHÓD, NIEWYBUCH, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, ŻÓŁTLICZKA, OSTATNI KRZYK MODY, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, CHORDOFON, FORUM, PIES POLICYJNY, REFORMISTA, POSIADACZ ZALEŻNY, BUDDYZM TYBETAŃSKI, WARSTWA OZONOWA, ŚLIZG STAWOWY, STACJA ROBOCZA, MINIATOR, KANTORIA, LIPODYSTROFIA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, ODBÓJ, GŁUPKOWATOŚĆ, OWOC ZŁOŻONY, ZAGRABICIEL, PLIK MULTIMEDIALNY, EWOLUCJA MOLEKULARNA, CZART, DERYWAT MODYFIKACYJNY, PRZODOWNIK, ESPERANTYSTA, DÓŁ, AKINEZJA, ŚWIATŁO CZERWONE, KONSONANS, MIARA, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, ALMARIA, TREN, RAK KRAWIEC, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, SPULCHNIACZ, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, PLACÓWKA RODZINNA, PRZEŚLADOWANIE, PARAMETR, BAŁWOCHWALSTWO, TEORIA GEOCENTRYCZNA, CACHE, KRAJAN, POWAGA, FREZARKA, RENESANSOWOŚĆ, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, FUNKCJONALIZM, ABSOLUT, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, MIKROSOCZEWKA, SZOPEN, MASTURBACJA, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, CIAPATY, ŚWISZCZ, DZIELNA, REMINISCENCJA, BEŁKOTLIWOŚĆ, IKAR, HERMAFRODYTYZM, UNIWERSUM HERBRANDA, EDYKUŁA, WŁOCH, NIELUDZKOŚĆ, PRAWO PRYWATNE, CHOPIN, KAPRALSTWO, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, PUNKT ZEROWY, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, NIEMOWLĘ, TAŚMA MONATAŻOWA, PRZEDPOLE, TYKA, ISTOTA ZBITA, KOLEJKA, LICZNIK PRĄDOWY, BEZCELOWOŚĆ, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, CRACK, PLATFORMA SERWEROWA, PAPU, ERPEG, DYDAKTYKA OGÓLNA, ŻABI SKOK, CHEMOAUTOTROF, PITU PITU, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, WAMPIR, POLIGAMICZNOŚĆ, PŁACA ZASADNICZA, AGENT, UŚMIECH, PANUJĄCY, TŁUMACZ, APARAT SZPARKOWY, PERFORMATYWNOŚĆ, TELEKOMUTACJA, ANDROPAUZA, ODSKOK, WAFEL, GRAMATYKA GENERATYWNA, POJĘCIE, HIPERTONIA, DŹWIGNICA LINOTOROWA, PROTEZA, DEIKSA, JAJARZ, FALA DŹWIĘKOWA, DEFERENT, SEMESTR LETNI, DERMOKOSMETYK, CWAJNOS, CZERSKA, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, MAJĘTNOŚĆ, MARIMBA, TEMPERATURA ROSY, UCHLANIE SIĘ, POPULACJA STACJONARNA, OGNIWO ZASADOWE, TOPIEL, JĘZYK ROMAŃSKI, TŁOK, SKŁADANKA, GUGLE, SUPERMAN, OGÓREK, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, LEGISLATYWA, OPOZYCJONISTKA, JESIOTR BIAŁY, BASKINA, PODLASIAK, DOTYK, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, WIERTNIK, PÓŁPĘTLA, SIARCZEK, ŁUCZNIK, TUK, DZIECIĘCOŚĆ, BARBARZYŃCA, FURIAT, RADIO TAXI, KOPALNIA, GRUCZOLAKORAK, AUTONOMICZNOŚĆ, GAMA, PANEGIRYSTA, PARGAMIN, SUBTELNOŚĆ, PLOTER GRAWERUJĄCY, MICHAŁ, PRZEGRANA, OKRES ZALICZALNY, TAUTOCHRONA, SKRĘTKOWCE, MŁÓDKA, SZAFIARKA, GOSPODARKA PLANOWA, SŁOWIANIN, MANIAK, POSZKODOWANY, ARESZT TYMCZASOWY, HAMULEC BĘBNOWY, BARWA, PAJAC, TOGAT, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, BURSZ, KIEROWNIK, TŁUK PANCERNY, GRODZA, OBŁUDNIK, WIRUS GRYPY TYPU C, LÓD LODOWCOWY, NADZIEWARKA, LEKTOR, POWŁÓCZYSTOŚĆ, ILUZJA, CHIRURG, TENDENCJA, PIES LEGAWY, BEZSIŁA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, SSAK ŁOŻYSKOWY, HEBRAJSKI, CZŁOWIECZEK, UZBRAJANIE SIĘ, WODA PO KISIELU, PRZESTRZEŃ LINIOWA, WĘŻÓWKA PALMIASTA, SEGREGACJA RASOWA, KOLUMBIJCZYK, DEGENERAT, CHOROBA CAFFEYA, HOMAR EUROPEJSKI, ZIMNY DRAŃ, PLANTACJA NASIENNA, POZYTRON, ŁAPACZ, BESTIA, DZIKA RÓŻA, KETOZA, CENTRUM, NIEWYRAŹNOŚĆ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, PIRAMIDA, ANALIZA PORTFELOWA, ZGRYŹLIWIEC, LEKSYKOSTATYSTYKA, NAPALENIEC, PRZECIEK, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, WYDERKA, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, ALBUM, BAJER, KAGUAN, ADRES INTERNETOWY, LOSOWANIE WARSTWOWE, WIERTNICZY, MUSZTARDÓWKA, GRANULOCYT, NIEOCZYWISTOŚĆ, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, UMOWA O DZIEŁO, JAZDA, CHICHOTEK, SEN, POKOLENIE, SNOWIDZ, DRAG, TEOLOGIA APOFATYCZNA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, RUCHLIWOŚĆ, ?CHCIWSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.137 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK GRUBIAŃSKI, TAKI, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ NIESTOSOWNIE, NP. MÓWI NIESTOSOWNE, ORDYNARNE RZECZY, JEST GŁOŚNY, NIEGRZECZNY I PROSTACKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK GRUBIAŃSKI, TAKI, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ NIESTOSOWNIE, NP. MÓWI NIESTOSOWNE, ORDYNARNE RZECZY, JEST GŁOŚNY, NIEGRZECZNY I PROSTACKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORDYNUS człowiek grubiański, taki, który zachowuje się niestosownie, np. mówi niestosowne, ordynarne rzeczy, jest głośny, niegrzeczny i prostacki (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORDYNUS
człowiek grubiański, taki, który zachowuje się niestosownie, np. mówi niestosowne, ordynarne rzeczy, jest głośny, niegrzeczny i prostacki (na 7 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK GRUBIAŃSKI, TAKI, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ NIESTOSOWNIE, NP. MÓWI NIESTOSOWNE, ORDYNARNE RZECZY, JEST GŁOŚNY, NIEGRZECZNY I PROSTACKI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CZŁOWIEK GRUBIAŃSKI, TAKI, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ NIESTOSOWNIE, NP. MÓWI NIESTOSOWNE, ORDYNARNE RZECZY, JEST GŁOŚNY, NIEGRZECZNY I PROSTACKI. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x