PAPUGA O SMUKLEJ BUDOWIE I BRĄZOWYM, POŁYSKLIWYM UPIERZENIU; ŻYWI SIĘ NEKTAREM KWIATÓW; ZAMIESZKUJE LASY AUSTRALII I POLINEZJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LORA to:

papuga o smuklej budowie i brązowym, połyskliwym upierzeniu; żywi się nektarem kwiatów; zamieszkuje lasy Australii i Polinezji (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LORA

LORA to:

papuga; poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny papugowatych (Psittacidae), w podrodzinie papug wschodnich (Psittaculinae) (na 4 lit.)LORA to:

ciężarówka do przewozu samochodów (na 4 lit.)LORA to:

węzeł marynarski łatwy do rozplątania (na 4 lit.)LORA to:

ptak z rodziny papug zamieszkujący Nową Gwineę, żywi się nektarem kwiatów, często hodowany (na 4 lit.)LORA to:

jezioro w Pakistanie, w pobliżu granicy z Afganistanem (na 4 lit.)LORA to:

wagon platforma (na 4 lit.)LORA to:

rodzaj wagonu kolejowego (na 4 lit.)LORA to:

imię Szafran, wokalistki jazzowej (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAPUGA O SMUKLEJ BUDOWIE I BRĄZOWYM, POŁYSKLIWYM UPIERZENIU; ŻYWI SIĘ NEKTAREM KWIATÓW; ZAMIESZKUJE LASY AUSTRALII I POLINEZJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.808

ODRUCH RZEPKOWY, OBIJACZKA, CZELADNIK, OSIOŁ, STRZAŁA AMORA, KOSMOFIZYKA, SENTYMENTALNOŚĆ, PATRIARCHALIZM, PŁOMIENIE, MATRONA, CIĘŻKA DUPA, TAHITAŃSKI, PARTIA ANGIELSKA, SUTEK, SOPRAN KOLORATUROWY, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, HYDROFON, KLESZCZE, KIESZEŃ, ANTYNATURALIZM, TYTAN, TEFILIM, SHIMMY, STOS PACIERZOWY, TEMPERAMENCIK, HANDLARZ, ARTYSTA, ZDUN, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, MIKROGRAFIA, KOLEJ GONDOLOWA, EUKALIPTUSOWCZYK ŻÓŁTOCZELNY, BYT, ARENA, ALTOCUMULUS, ARA, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, SIATECZKA, DOGADZANIE SOBIE, CHŁOPIEC, DEGRADACJA SPOŁECZNA, SEN NA JAWIE, FILEMON CIENKODZIOBY, KRÓLIK EUROPEJSKI, RYGIEL, JĘZYK DUŃSKI, OLEJ MIGDAŁOWY, JESIOTR, LEKARSTWO, BARSZCZ BIAŁY, NIERUCHAWOŚĆ, HEMATOLOGIA, SUBIEKTYWISTA, OBWAŁ, FASKA, PYLICA TALKOWA, ANUSZKIEWICZ, WIRUS WŚCIEKLIZNY, OWCA ROMANOWSKA, WYKONANIE, BIEGŁOŚĆ, GEEK, SARNA SYBERYJSKA, KALEKA UMYSŁOWY, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, ŻĄDŁÓWKI, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, KOCHANEK MUZ, KUC CONNEMARA, ERGASTULUM, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, KONIKI MORSKIE, USYTUOWANIE, SIÓDEMKA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, ELOPSOPODOBNE, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, POSTERUNEK, BĘBEN, WYMIOCINY, PRZESTRZEŃ STANU, NIEODPARTOŚĆ, WOMBAT SZEROKOGŁOWY, ŁASICA, WIELOETATOWOŚĆ, SZTUKA KRETEŃSKA, ROTATOR, FRANCISZKANIZM, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, KORALICOWIEC MAŁY, TURMA, PSYLOFIT, APOSTAZJA, ADEPT, RIDBOK GÓRSKI, TEST SPRAWNOŚCIOWY, ODLEWNIA, WIELOETATOWOŚĆ, MISTRZ, MYSZ LEŚNA, KARIBU, KARCZMA PIWNA, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, SKLEP ZOOLOGICZNY, PŁASKLA ŁOSIOROGA, WYRĘBA, KONTYNGENT CELNY, KUBECZEK, KLATKOWIEC, TARCZKA, ROCZNIKARZ, FEERIA, WIELOETAPOWOŚĆ, BEJT, NIEDOPOWIEDZENIE, DRYBLING, FILTR BUTTERWORTHA, JĘZYK ELFÓW, DYNAMIZM, POŁATOWATE, GRABEN, CZASOPISMO TEMATYCZNE, RADIOBIOLOG, KLISZA, EWOLUCJA MOLEKULARNA, WĘGIEŁ, GRZYB PIASKOWY, JAZDA, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, FIGURA DZIOBOWA, PRASOŁ, CZUBATKA, SYRENOWATE, MIĘSO, WZROST GOSPODARCZY, POROZUMIENIE PŁACOWE, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, AFEKTYWNOŚĆ, JEŻÓWKA, PAS PLANETOID, SEMESTR LETNI, MUZYKA KLASYCZNA, KSIĘGOWY, MIĘSOPUST, AMFIPRION, CHIRURGIA DZIECIĘCA, OPERATOR KABLOWY, INFORMATYK, STAW SKOKOWY, BOROWIEC LEISLERA, STYL CASUALOWY, RUCH, OPĘTANIE, ROZSADNIK, IDENTYFIKACJA, NUR LODOWIEC, ROMANCA, TSUNAMI, HAJSTRA, SROKOSZ, FLEKTA, TOPIALNIA, DRYFTER, GĄGOŁ KRZYKLIWY, ZMIERACZEK PLAŻOWY, ZEW, ORGANISTKA, KRAJOBRAZ, GŁÓWKA, FATYGANT, ŁABĘDŹ CZARNOSZYI, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, EONIZM, KRÓLIK WULKANOWY, KISZKA FASZYNOWA, WIRTUOZERIA, PATRIARCHAT, IKAR, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, HALOTRON, RAZ, RYJÓWKA, OPIEKA TERMINALNA, GLINKA KAOLINOWA, BIEG PŁASKI, REKINEK PLAMISTY, SZPANERSTWO, DUJKER CZARNOCZELNY, SNICKERS, SOSNA MASZTOWA, SASZETKA, GRUBA ZWIERZYNA, AURORACERATOPS, OGIEŃ OLIMPIJSKI, CIOS PROSTY, USŁUGA OBCA, KĄT, SZYBKI PANCERNIK, STRESIK, PARCELANT, PIASEK MOCZOWY, STROJNICA, GŁUPTAK CZERWONONOGI, PRĄD GALWANICZNY, WORECZEK, POLEROWACZ, MIODOJAD, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, BALKONIK, KREOLKA, JADOWITOŚĆ, ZSYP, NUMIZMATYKA, AGATIS MOCNY, TRAWELEBRYTA, DIECEZJA, STOPKA, ŁOMOT, KOT, KOCZKODAN BIAŁOWARGI, PURYNA, PODUSZKA KURTYNOWA, GOMBROWICZ, JAWNOGRZESZNIK, WAMPIR, KORMORAN SZORSTKODZIOBY, MARSZ ŚMIERCI, KOSS, MORŚWIN CZARNY, RYMARSTWO, DNA MOCZANOWA, KOTEWKA, ROZETKA, BUTELKA, POJAZD ZABYTKOWY, GARBARZ, ŻABA KATOLICKA, WIELOFAZOWOŚĆ, ABOLICJONISTKA, PODSTAWKA, DWUWIJKA ANTARKTYCZNA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, POCIĄG METRA, POZIOM MORZA, BAGPIPE, MIEDNICA, TRAFIENIE, TRZASKACZE, USZKO, WYSMUKLICA MCHOWA, ŁODRANIT, OBELGA, TUALETA, BEZDNO, KOZIOŁEK SKALNY, CZYNNIK SYTUACYJNY, WARAN BEZUCHY, TRYBADYZM, WODA PO KISIELU, MIŁOŚĆ, SOLARIUM, KOSZARY SZYJOWE, NOSOROŻEC PANCERNY, POWIEŚĆ CYKLICZNA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, EKSHIBICJONISTA, BAJRONISTA, ANTYSYJONISTA, CHOROBA DUCHENNE'A, WOKALIZA, GRZECZNOŚĆ, BETON JAMISTY, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, STREFA PODKOSZOWA, NARRATOR, BARCZATKA MIESIĘCZNICA, PIRAMIDA, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, KONFORMER, SERIALIZM, MOTYW, KOMEDIA DELL'ARTE, PANIER, ANATOMIA PATOLOGICZNA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, KLATKA BŁAZNÓW, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KANAŁ KRĘGOWY, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, FARMAKOKINETYKA, CYGARETKI, ODKRYCIE, TARCZKA, FILOLOGIA ROSYJSKA, KRAŚNIK RZĘŚNIOWIEC, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, HUBA, KLIMAKTERIUM, ATONALNOŚĆ, ?BABA-JĘDZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.808 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAPUGA O SMUKLEJ BUDOWIE I BRĄZOWYM, POŁYSKLIWYM UPIERZENIU; ŻYWI SIĘ NEKTAREM KWIATÓW; ZAMIESZKUJE LASY AUSTRALII I POLINEZJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAPUGA O SMUKLEJ BUDOWIE I BRĄZOWYM, POŁYSKLIWYM UPIERZENIU; ŻYWI SIĘ NEKTAREM KWIATÓW; ZAMIESZKUJE LASY AUSTRALII I POLINEZJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LORA papuga o smuklej budowie i brązowym, połyskliwym upierzeniu; żywi się nektarem kwiatów; zamieszkuje lasy Australii i Polinezji (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LORA
papuga o smuklej budowie i brązowym, połyskliwym upierzeniu; żywi się nektarem kwiatów; zamieszkuje lasy Australii i Polinezji (na 4 lit.).

Oprócz PAPUGA O SMUKLEJ BUDOWIE I BRĄZOWYM, POŁYSKLIWYM UPIERZENIU; ŻYWI SIĘ NEKTAREM KWIATÓW; ZAMIESZKUJE LASY AUSTRALII I POLINEZJI sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - PAPUGA O SMUKLEJ BUDOWIE I BRĄZOWYM, POŁYSKLIWYM UPIERZENIU; ŻYWI SIĘ NEKTAREM KWIATÓW; ZAMIESZKUJE LASY AUSTRALII I POLINEZJI. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast