STROFA ZŁOŻONA Z DZIESIĘCIU WERSÓW O RÓWNEJ ILOŚCI SYLAB LUB Z WERSÓW RÓŻNIĄCYCH SIĘ ILOŚCIĄ SYLAB, ALE UŁOŻONYCH W OKREŚLONYM PORZĄDKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DECYMA to:

strofa złożona z dziesięciu wersów o równej ilości sylab lub z wersów różniących się ilością sylab, ale ułożonych w określonym porządku (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DECYMA

DECYMA to:

interwał złożony zawarty między dziesięcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej (na 6 lit.)DECYMA to:

odległość między dwoma dźwiękami równa 10 stopniom w podstawowym szeregu dźwięków; interwał złożony z oktawy i tercji (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STROFA ZŁOŻONA Z DZIESIĘCIU WERSÓW O RÓWNEJ ILOŚCI SYLAB LUB Z WERSÓW RÓŻNIĄCYCH SIĘ ILOŚCIĄ SYLAB, ALE UŁOŻONYCH W OKREŚLONYM PORZĄDKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.358

PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, MAMAŁYGA, TYRAŃSTWO, JURYSDYKCJA, ANONEK, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, NERWIAK, KRATOWNICA, BEZPIEŃKA, PRZEWALENIE SIĘ, ELEKTRODA KALOMELOWA, MROK, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, TOLERASTA, PUŁAP, CZAS PÓŁTRWANIA, WARSZTAT STRATEGICZNY, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, SER ŻÓŁTY, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, KOLEJ GONDOLOWA, SZKODNIK, GRZYB SIARKOWY, DRZEWO TERPENTYNOWE, NIEUBŁAGALNOŚĆ, PRZYSTAŃ, JAWNOGRZESZNIK, IZOFONA, KARPLE, KABINA STEROWNICZA, CIĄGOTY, DRUGI PLAN, TRACKBALL, WETERYNARZ, GLORIETA, PRZYWŁASZCZENIE, PASCHA, KRUSZNICA, ADAGIO, STRES OKSYDACYJNY, KORNIK, GAŁKA, WIR, TON, OBRZYD, JAN, KRĄG POLARNY, MCV, JĘZYK ETIOSEMICKI, PALMETA, PERTYT, KAPELUSZ, LISTEK, BARION, PODSTACJA TRAKCYJNA, MISJONARZ, GESTALT, CEL, PLANETKA, MIĘSOPUST, UKRAINISTYKA, ANARCH, DOŚWIADCZENIE, NEOREALIZM, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, PYŁ, SZTUBAK, ŻĄDŁÓWKI, OPASKA, ZASUWA, DZIEŃ REKTORSKI, ŚWIEŻAK, TYTULIK, ORTOGRAFIA, IZBA MORSKA, KOCHANEK MUZ, MŁOT KAFAROWY, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, DEOKSYCYTYDYNA, TRANSFER BUDŻETOWY, GRUBA RYBA, PRZELEW, STYRON, OSTOJA, EWOLUCJA, POPRAWNOŚĆ, STOPA, BUDKA, ŁAŃCUSZEK, GAWORZENIE, EMFAZA, STANDARD EMISYJNY, KABRIOLECIK, PORCJA, ZLEWNIA, PÓŁGĄSEK, KLAUZURA, PUNKT ROSY, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, ZOOMETRIA, DREDNOT, LURA, PRZYRODA, FASOLKA MUNG, FIFKA, PRZEGRYZKA, CIĘŻAR DOWODU, PODSZEWKA, TANKINI, WIECZORÓWKA, WSPÓŁUCZENNICA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, RAJD GWIAŹDZISTY, TANYSTROF, PIONEER, IDENTYFIKACJA, ZMOWA CENOWA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, STONÓG MYSZATY, ORBITER, POTRZEBA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, BEŁKACZEK POSPOLITY, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, PUCHAR, SZTYCHARSTWO, PROTETYKA, WYŚCIGI, OSKAR, ANTABA, GRAFIKA RASTROWA, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PRZESTĘPNOŚĆ, MAKIMONO, IMMUNOLOGIA, KRZYŻAK ROGATY, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, PRZELICZNIK, MONARCHIA STANOWA, GRETING, ASYSTENCJA, SEROCZEŃ, PELAGIAL, TEST SPRAWNOŚCIOWY, ZBIOREK, OBÓZ KONDYCYJNY, FAKSYMILE, DMUCHAWKA, PONCZÓWKA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, BYDLEŃ, REDUKCJA, HANZA, SARKOFAG, SHAPESHIFTER, ORTALION, TOKI, ZGNICIE, KNAJPA, ŻÓŁTACZKA, PRAKTYKA, AWANTURA, KASOWNIK, SPÓŁKA POWIĄZANA, BODARZ, ZŁOTA KLATKA, GRAFIKA WEKTOROWA, KANWA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, DOBROĆ, KOSZT INWESTYCYJNY, WIERTNIK, PRZENIKLIWOŚĆ, TŁUK PANCERNY, EWALUACJA SPLOTOWA, PENITENCJAŁ, DANONEK, DECERNAT, KOCIOŁ, LIST PRZEWODNI, DUCHOWY OJCIEC, ZASTAWKA, REGULACJA CEN, KAWAŁEK, BUGAJ, GAMBIT, REMULADA, SPŁONKA, CYNOBER, BEK, OTWÓR STRZAŁOWY, LUZAK, KORPUS NAWOWY, BIEDRONKA, KULTURA MINOJSKA, REWIZOR, TAŚMA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, RÓW MELIORACYJNY, ANNA, MADONNA, TRESER, CZAPA, ZANZA, CENZUS MAJĄTKOWY, ALUMINIUM, ORZECHÓWKA, WĘDRÓWKA DUSZ, TALAR, FETYSZYZM, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, KONTROLA PASZPORTOWA, WIGILIA, BĘBEN, FOTOEDYTOR, FUTURE, RÓJKA, PROGRESJA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, ARYTMETYKA, KURONIÓWKA, WYDERKA, KOPUŁA LODOWA, TRAFIKA, PRZYSŁÓWEK, AWANPORT, MATRYKUŁA, NACHLANIE SIĘ, AGLOMERACJA, KOŃCÓWKA, CIĘŻAREK, NAGOŚĆ, LARYNGOFON, CYTADELA, PRZEDBŁYSK, SPEKTROSKOPIA, TABU MILCZENIA, DEKLARACJA, PROTEZA, STARY WYGA, GNIAZDO SIECIOWE, BUDOWNICTWO, PILOT, WIDZENIE SENNE, TERCET, PAJĄCZEK, WYLĄG, EWALUACJA, UNTERWALDEN, TOCZKOWCE, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, PODŁOWCZY, PRZEKŁADNIA, DZIAŁ WODNY, PIELGRZYM, TARANTELA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, ODCIĄG, OPŁATA MIEJSCOWA, TRÓJNÓG, DOMINACJA ZUPEŁNA, SZARPIE, BAŁAMUTNICA, TRZY KARTY, KOPALINA STAŁA, GONIOMETRIA, LAK, LEGENDA, BAKTERIA ŚLUZOWA, TRANSKRYPCJA, SUBSTANTYWNOŚĆ, REAKCJA ORIENTACYJNA, ABSOLUTYZACJA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, CHMURA KŁĘBIASTA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, DEGRESJA, ALOES, DELFIN, SZCZELINA BRZEŻNA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, OBUDOWA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, DWUDZIESTKA, SĄD WOJSKOWY, WIECZOREK POETYCKI, FOWIZM, GALARETA WHARTONA, NIEŻYT, CYGARETKI, FIGURA, OKSYDAZA, SONATA, ?TURNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.358 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STROFA ZŁOŻONA Z DZIESIĘCIU WERSÓW O RÓWNEJ ILOŚCI SYLAB LUB Z WERSÓW RÓŻNIĄCYCH SIĘ ILOŚCIĄ SYLAB, ALE UŁOŻONYCH W OKREŚLONYM PORZĄDKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STROFA ZŁOŻONA Z DZIESIĘCIU WERSÓW O RÓWNEJ ILOŚCI SYLAB LUB Z WERSÓW RÓŻNIĄCYCH SIĘ ILOŚCIĄ SYLAB, ALE UŁOŻONYCH W OKREŚLONYM PORZĄDKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DECYMA strofa złożona z dziesięciu wersów o równej ilości sylab lub z wersów różniących się ilością sylab, ale ułożonych w określonym porządku (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DECYMA
strofa złożona z dziesięciu wersów o równej ilości sylab lub z wersów różniących się ilością sylab, ale ułożonych w określonym porządku (na 6 lit.).

Oprócz STROFA ZŁOŻONA Z DZIESIĘCIU WERSÓW O RÓWNEJ ILOŚCI SYLAB LUB Z WERSÓW RÓŻNIĄCYCH SIĘ ILOŚCIĄ SYLAB, ALE UŁOŻONYCH W OKREŚLONYM PORZĄDKU sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - STROFA ZŁOŻONA Z DZIESIĘCIU WERSÓW O RÓWNEJ ILOŚCI SYLAB LUB Z WERSÓW RÓŻNIĄCYCH SIĘ ILOŚCIĄ SYLAB, ALE UŁOŻONYCH W OKREŚLONYM PORZĄDKU. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast