TEN, KTO W STUDIU TELEWIZYJNYM LUB RADIOWYM ZAPOWIADA PROGRAM, ODCZYTUJE COŚ WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPEAKER to:

ten, kto w studiu telewizyjnym lub radiowym zapowiada program, odczytuje coś wcześniej przygotowanego (na 7 lit.)SPIKER to:

ten, kto w studiu telewizyjnym lub radiowym zapowiada program, odczytuje coś wcześniej przygotowanego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPEAKER

SPEAKER to:

ten, kto w studiu telewizyjnym lub radiowym zapowiada program, odczytuje coś wcześniej przygotowanego (na 7 lit.)SPEAKER to:

osoba czytająca komentarz do filmu (na 7 lit.)SPEAKER to:

przewodniczący izby niższej parlamentu w krajach o ścisłych związkach hist. z Wielką Brytanią (np. Izby Gmin, Izby Reprezentantów, Knesetu) (na 7 lit.)SPEAKER to:

człowiek, który zajmuje się podawaniem informacji w miejscach publicznych przez megafon (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEN, KTO W STUDIU TELEWIZYJNYM LUB RADIOWYM ZAPOWIADA PROGRAM, ODCZYTUJE COŚ WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.551

FUGA, BOKSERKA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, ŁOPATA, CIAPATY, SZWABSKI, ATRAKCJA, OSOBLIWOŚĆ, PUDER, CHLEB POWSZEDNI, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, KOMPETYCJA, SZATAN, HODOWCA, HIEROGLIFY, OKULARY, AUTOMAT, SZTAFAŻ, JEDNOSTRONNOŚĆ, CYGAN, ZNAK CZASU, MIESZANIEC, NADBITKA, WANIENKA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, ZAZNAJOMIENIE, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, DOBYTEK, IMPOTENCJA, TYTUŁ, BIERWIONO, LEON, GŁOWNIA, SILNIK UNIWERSALNY, SER, KAMIEŃ NERKOWY, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, DRUGA POŁOWA, WYNIK, HANDEL ZAGRANICZNY, WJAZD, ODRUCH, PODSTRYSZE, ZBIERACZ, RABARBAR, PODRYG, DOKŁADNOŚĆ, PRZERABIACZ, SMOŁOWIEC, STYMULACJA ODWIERTU, MAŁOPOLSKOŚĆ, PAKOWNOŚĆ, OCZYSZCZACZ, PRĄTNIKOWCE, POKRZYWDZONA, REZEDA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, UKŁAD WIELOKROTNY, BEFSZTYK, DZIEWIĘTNASTY, PŁAWINA, CENZURA, POLONIZATOR, ZBROJA PEŁNA, KARABIN PLAZMOWY, ŚLIZG, DRUT, NIEDOWIERZANIE, CÓRKA ŚMIECIARZA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, TEOKRACJA, WARCHOŁ, SZMACIARZ, LINIA LOTNICZA, KARA, KOLORYT, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, OUTSIDER, WYTRZESZCZ, WYSZYWANKA, KIJEK, TOLERASTIA, OKRUCH SKALNY, BALUT, WSPÓŁREGENT, SKŁAD PODATKOWY, OMAR, ADRES, SPŁYWNIK, ZWAŁA, ROZŁÓG, CZEREŚNIAK, ZARZUT, SEKTA, PROTEGOWANY, CHÓR, PROGRAM, TURNIA, SZAŁWIA, PRZEŁYKANIE, OGRANICZENIE WIEKOWE, GRA MIESZANA, SITO, WYROSTEK FILTRACYJNY, MINIATURA, ARABICA, ZAKRES POJĘCIOWY, DROGA KONIECZNA, RYM NIEPEŁNY, IDIOMAT, ELEW, ŚMIERDZIEL, SZPONTON, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, DŻINSY, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, KANCONETA, POSEŁ, CEL, TRANZYSTOR, RARYTAS, EGZORTA, ISKRA, GÓRA, BRUTALNOŚĆ, ZASIŁEK OKRESOWY, SPÓŁKA CICHA, BACYTRACYNA, DYMISJA, PLURALIZM, UBARWIENIE OCHRONNE, GWASZ, FETYSZYZM, WIĄZANIE, OKNO, ZAGRANIE, BLOCZEK, ROZPUSZCZALNIK, KASTANIETY, MNOŻENIE MACIERZY, DROŻDŻE, PIERZASTOŚĆ, PROSTA, OMFALOMANCJA, BYT, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, RARYTASIK, KUŹNICA, PORA, MODERATOR, KASETKA, KRÓLEWICZ, BRUTALNOŚĆ, KÓŁECZKO, BRZEMIĘ, OPIEKUŃCZOŚĆ, KONCHYLIOLOGIA, KOLOS, KORYTO RZEKI, KONDOMINIUM, DOM JEDNORODZINNY, PRZYSTAŃ, ANOMALIA TERMICZNA, CHRYZOFITY, DREWNO KĘDZIERZAWE, WELON, OPINIA, MIEJSCE, WYCHOWAWCZYNI, ESPADRYLA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, DURNOŚĆ, USZKO, KATAR KISZEK, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, LEADER, POLISYNDETON, TRZMIELINA, PRZYRODNIA SIOSTRA, BRZESZCZOTEK CZARNOPLAMY, ARCHAISTA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, ŁUPEK ILASTY, TERMOLOKATOR, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, LUBIEŻNOŚĆ, GORYCZKA, ANSAMBL, WYPIS ŹRÓDŁOWY, ADWOKAT DIABŁA, ULTRAMARYNA, IDIOM, SPRAWNOŚĆ, KOT, NIEWAŻNOŚĆ, BITUMIZACJA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, KORDONEK, PAPILOTKA, JON, STAN NIETRZEŹWOŚCI, KOLEJ LINOWA, EMIRAT, CIĘGNIK, RYBA PO GRECKU, CIECZ WYCZERPANA, MAZUR, WROTKARSTWO HOKEJOWE, WYWROTKA, BAZGRAŁA, SZKANDELA, PEWNOŚĆ, ŁĄCZNIK, WYŁAWIACZ, BRZYDAL, NIEWYPAŁ, WYGŁAD TEKTONICZNY, SZTUKA KINETYCZNA, ŻNIWIARKA, KASOWNIK, SPRZĘŻAJ, DOWÓZ, WADA WZROKU, SZCZEPONOGI, SYR, ROGER, PASKUDZTWO, BRUTALNOŚĆ, CZYNNIK CHŁODNICZY, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, OTRZEWNA, EWOLUCJA, NIEOKREŚLONOŚĆ, DŹWIGNIA, CIĘŻKOŚĆ, ZARYS, KUŁAK, BOMBER, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, REAKCJA PODSTAWIANIA, MARKIZA, RÓW, TRÓJNÓG, SYN, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, POBOŻNE ŻYCZENIE, KOMIK, CZYŚCIOCHA, PAL, CEMBROWINA, LICYTACJA, PREPARAT, IMITATOR, DZ, SKINIENIE, OSTRZAŁ, MAPA WYOBRAŻENIOWA, ABSYDA, KOŁTRYNA, MONITORING, PAWĘŻ, EMILY, BARWA, SZTURMAK, NARYS POLIGONALNY, ŁATA, DZIKA KARTA, KRÓLEWIĘTA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, KOŃCÓWKA, OKROPIEŃSTWO, PODEJŚCIE, RYBA UKWIAŁOWA, RYGIEL, GLOBUS, ZNAK PISARSKI, GALON, STARY MALUTKI, GRZYB, TROLLKONTO, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, TWÓRCA, CINGULUM, POSZUKIWANY, SZTABSOFICER, PANCERKA, PTASZEK, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, PLATFORMA CYFROWA, S/Y, KLESZCZOWATE, OKUP, PLANETOIDA, OSZUKANY, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, KOMONICA, GENERACJA ROZPROSZONA, WIARA, ?AKACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.551 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEN, KTO W STUDIU TELEWIZYJNYM LUB RADIOWYM ZAPOWIADA PROGRAM, ODCZYTUJE COŚ WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TEN, KTO W STUDIU TELEWIZYJNYM LUB RADIOWYM ZAPOWIADA PROGRAM, ODCZYTUJE COŚ WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPEAKER ten, kto w studiu telewizyjnym lub radiowym zapowiada program, odczytuje coś wcześniej przygotowanego (na 7 lit.)
SPIKER ten, kto w studiu telewizyjnym lub radiowym zapowiada program, odczytuje coś wcześniej przygotowanego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPEAKER
ten, kto w studiu telewizyjnym lub radiowym zapowiada program, odczytuje coś wcześniej przygotowanego (na 7 lit.).
SPIKER
ten, kto w studiu telewizyjnym lub radiowym zapowiada program, odczytuje coś wcześniej przygotowanego (na 6 lit.).

Oprócz TEN, KTO W STUDIU TELEWIZYJNYM LUB RADIOWYM ZAPOWIADA PROGRAM, ODCZYTUJE COŚ WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANEGO sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - TEN, KTO W STUDIU TELEWIZYJNYM LUB RADIOWYM ZAPOWIADA PROGRAM, ODCZYTUJE COŚ WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANEGO. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x