PROGRAM UŻYTKOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

APLIKACJA to:

program użytkowy (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: APLIKACJA

APLIKACJA to:

praktyka absolwenta studiów prawniczych, mająca na celu przygotować go do wykonywania poszczególnych zawodów prawniczych; odbywa się w miejscach i w czasie określonym szczegółowymi przepisami i kończy się zdaniem stosownego egzaminu państwowego (na 9 lit.)APLIKACJA to:

podanie, pismo, dokument, także w wersji elektronicznej, z prośbą o coś, np. o pracę, o stypendium (na 9 lit.)APLIKACJA to:

ozdobny wzór wycięty z tkaniny lub skóry naszyty na tło innej tkaniny; technika haftu polegająca na naszywaniu takich wzor8w (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM UŻYTKOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 190

SNIFFER, TRANSLATOR, SEKWENSER, PLIK WSADOWY, EMULATOR, DZIENNIK, PROGRAM NAPRAWCZY, RÓŻOWA LANDRYNKA, WIDZ, PRZEGLĄDARKA, ASEMBLER, TELETRANSMISJA, DIALER, FOTOSZOP, GENERATOR LICZB LOSOWYCH, KOMUNIKATOR, LIRA, EDYTOR, PREPROCESOR, DEZASEMBLER, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, FORK BOMBA, MONITOR, BAKTERIA, MENADŻER, PRZEGLĄDACZ, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, ROBAK, KONIK POLSKI, INTERKOSMOS, SPRZĘCIK, WERSJA BETA, INSTALATOR, TAGER, MENADŻER PLIKÓW, KRÓLIK, APLIKACJA SĘDZIOWSKA, ZARZĄDCA INFORMACJI OSOBISTEJ, IMITATOR, MIKROKOD, POWTÓRKA, CZYTACZ, PROGRAM, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, KLIENT, PROGRAM, SERWER, KOMPILATOR, PORÓWNYWARKA, SPEAKER, WYSZYWKA, APLIKACJA, ASSEMBLER, APLIKACJA REFERENDARSKA, SPIKER, ZAPISYWACZ, NASA, KONTACT, MAKROKIERUNEK, MONITOR, STEROWNIK, PHOTOSHOP, DEASEMBLER, MENEDŻER OKIEN, SZKOŁA ZAWODOWA, SUPERKLIENT, MEBEL, PERSONAL INFORMATION MANAGER, MAKRO, TUTORIAL, PROGRAM GRAFICZNY, KOMPAKTOR, PROGRAM, PREZENTER, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, ARKUSZ KALKULACYJNY, KONSOLA STEROWNICZA, APKA, ANALIZATOR, PROGRAM TELEWIZYJNY, MENEDŻER, FILTR CYFROWY, PROGRAM WYBORCZY, KONFIGURATOR, KLON, KALKULATOR, APLIKACJA SĄDOWA, PROGRAM, WYGASZACZ, KONWERTER, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, PROGRAM, PARSER, MENEDŻER PLIKÓW, ADOBE PHOTOSHOP, PROGRAM, AGGIORNAMENTO, SERWER, TŁUMACZ, EDYTOR TEKSTU, APLIKACJA, KONFIGURACJA, ADBLOCK, PROGRAM ROZRYWKOWY, PROGRAM, NADAWCA SPOŁECZNY, WYSZYWANKA, SEKWENCER, MAKROPOLECENIE, TRANSLATOR, MENADŻER OKIEN, PROGRAM, SATELITA, DEINSTALACJA, ANALIZATOR SKŁADNIOWY, NAKŁADKA, PARY SPORTOWE, LOKAL UŻYTKOWY, PIM, APLIKACJA, SKRYPT, KLASA, KOSZYK ZLECEŃ, IMPREZA TURYSTYCZNA, MUZYKA PROGRAMOWA, STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE, ŚCIĄGARKA, WALIDATOR, SKANER, STEROWNIK URZĄDZENIA, INTERPRETER, APLIKACJA RADCOWSKA, SYMULATOR LOTU, APLIKACJA PROKURATORSKA, INSTALKA, DEMO, NADAWCA PUBLICZNY, DZIAŁANIE, FILTR, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, WIRUS, ANTYWIRUS, SAMOUCZEK, GĘŚ DOMOWA, KUC ZANISKARI, APLIKACJA, MANIFEST, INSTALLER, CRACK, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, NEOHUMANIZM, IMPLEMENTACJA, WEBMAIL, INTERPRETATOR, DRIVER, MIKROPROGRAM, COB, WZÓR UŻYTKOWY, FILTR ANTYSPAMOWY, PROGRAM TELEWIZYJNY, MOTOR, KSIĄŻKA ADRESOWA, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, EMALIA, TELEWIZJA REPERTUAROWA, BUG, ŚRODOWISKO, FILTR RODZINNY, KUTER, PIES UŻYTKOWY, SPRZĘT, SILNIK, DEZINSTALACJA, APLIKACJA ADWOKACKA, PROGRAM UŻYTKOWY, TELEZAKUPY, DEBUGGER, APLET, KOZA BIAŁA USZLACHETNIONA, PROGRAM, KARTRIDŻ, PROGRAMOTWÓRCA, PROGRAM, REKOMPILACJA, ADOBE FLASH, BOT, WYSZUKIWARKA, PLAYER, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, ?PLAN.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROGRAM UŻYTKOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROGRAM UŻYTKOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
APLIKACJA program użytkowy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

APLIKACJA
program użytkowy (na 9 lit.).

Oprócz PROGRAM UŻYTKOWY sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - PROGRAM UŻYTKOWY. Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

x