PROGRAM UŻYTKOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

APLIKACJA to:

program użytkowy (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: APLIKACJA

APLIKACJA to:

praktyka absolwenta studiów prawniczych, mająca na celu przygotować go do wykonywania poszczególnych zawodów prawniczych; odbywa się w miejscach i w czasie określonym szczegółowymi przepisami i kończy się zdaniem stosownego egzaminu państwowego (na 9 lit.)APLIKACJA to:

podanie, pismo, dokument, także w wersji elektronicznej, z prośbą o coś, np. o pracę, o stypendium (na 9 lit.)APLIKACJA to:

ozdobny wzór wycięty z tkaniny lub skóry naszyty na tło innej tkaniny; technika haftu polegająca na naszywaniu takich wzor8w (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM UŻYTKOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 190

ARKUSZ KALKULACYJNY, SPIKER, PLAN, GENERATOR LICZB LOSOWYCH, MIKROKOD, SNIFFER, SILNIK, PROGRAMOTWÓRCA, APLIKACJA RADCOWSKA, SEKWENCER, IMPLEMENTACJA, INTERKOSMOS, FOTOSZOP, KONSOLA STEROWNICZA, WEBMAIL, TAGER, INTERPRETATOR, STEROWNIK URZĄDZENIA, PROGRAM, PERSONAL INFORMATION MANAGER, KOZA BIAŁA USZLACHETNIONA, APLIKACJA REFERENDARSKA, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, APLET, PROGRAM, PROGRAM, PROGRAM GRAFICZNY, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, PROGRAM, PROGRAM UŻYTKOWY, NASA, KONIK POLSKI, SERWER, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, MEBEL, KOSZYK ZLECEŃ, MENEDŻER PLIKÓW, PLIK WSADOWY, APLIKACJA, POWTÓRKA, PROGRAM, DEZINSTALACJA, KUTER, SPEAKER, KLASA, WYGASZACZ, DRIVER, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, PORÓWNYWARKA, PHOTOSHOP, TŁUMACZ, EDYTOR TEKSTU, INSTALLER, CRACK, NEOHUMANIZM, COB, TRANSLATOR, DEINSTALACJA, STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE, PROGRAM WYBORCZY, MENADŻER, KALKULATOR, LIRA, FILTR RODZINNY, ADBLOCK, PREZENTER, WYSZYWKA, KOMPAKTOR, SYMULATOR LOTU, PROGRAM, MANIFEST, KRÓLIK, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, WALIDATOR, APLIKACJA SĄDOWA, ŚRODOWISKO, TRANSLATOR, INSTALKA, REKOMPILACJA, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, PROGRAM, ANALIZATOR SKŁADNIOWY, ANALIZATOR, DEMO, EMALIA, TELEWIZJA REPERTUAROWA, RÓŻOWA LANDRYNKA, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, KARTRIDŻ, DZIAŁANIE, GĘŚ DOMOWA, MENADŻER OKIEN, DEASEMBLER, EDYTOR, MOTOR, KOMUNIKATOR, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, KLON, MIKROPROGRAM, TELETRANSMISJA, APLIKACJA, MENEDŻER, DIALER, ASEMBLER, DEBUGGER, KONFIGURACJA, APLIKACJA, APLIKACJA SĘDZIOWSKA, PRZEGLĄDACZ, STEROWNIK, ADOBE PHOTOSHOP, SZKOŁA ZAWODOWA, SERWER, PIES UŻYTKOWY, MENADŻER PLIKÓW, APKA, KLIENT, PROGRAM, SAMOUCZEK, KONWERTER, SKRYPT, CZYTACZ, NADAWCA SPOŁECZNY, TUTORIAL, MONITOR, EMULATOR, IMPREZA TURYSTYCZNA, BAKTERIA, WYSZYWANKA, PROGRAM, SUPERKLIENT, WIRUS, APLIKACJA PROKURATORSKA, INTERPRETER, SKANER, PROGRAM, LOKAL UŻYTKOWY, TELEZAKUPY, PARSER, PROGRAM TELEWIZYJNY, WERSJA BETA, DZIENNIK, ZARZĄDCA INFORMACJI OSOBISTEJ, SATELITA, FORK BOMBA, FILTR ANTYSPAMOWY, FILTR, WIDZ, DEZASEMBLER, IMITATOR, PROGRAM NAPRAWCZY, PRZEGLĄDARKA, KOMPILATOR, NAKŁADKA, PLAYER, MAKROPOLECENIE, ZAPISYWACZ, PROGRAM ROZRYWKOWY, PARY SPORTOWE, ADOBE FLASH, NADAWCA PUBLICZNY, WZÓR UŻYTKOWY, ASSEMBLER, KUC ZANISKARI, ANTYWIRUS, MUZYKA PROGRAMOWA, APLIKACJA ADWOKACKA, PROGRAM TELEWIZYJNY, SPRZĘCIK, BUG, APLIKACJA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, SPRZĘT, INSTALATOR, MONITOR, AGGIORNAMENTO, ROBAK, PIM, PREPROCESOR, FILTR CYFROWY, MAKROKIERUNEK, KSIĄŻKA ADRESOWA, SEKWENSER, BOT, WYSZUKIWARKA, MENEDŻER OKIEN, KONFIGURATOR, ŚCIĄGARKA, KONTACT, ?MAKRO.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROGRAM UŻYTKOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROGRAM UŻYTKOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
APLIKACJA program użytkowy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

APLIKACJA
program użytkowy (na 9 lit.).

Oprócz PROGRAM UŻYTKOWY sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - PROGRAM UŻYTKOWY. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast