W INFORMATYCE: PROGRAM, OPROGRAMOWANIE KORZYSTAJĄCE Z USŁUG ZAPEWNIANYCH PRZEZ SERWER, BĘDĄCE NADRZĘDNYM WOBEC KLIENTÓW; KLIENT ŁĄCZY SIĘ Z USŁUGAMI SERWERA ZA POŚREDNICTWEM SUPERKLIENTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUPERKLIENT to:

w informatyce: program, oprogramowanie korzystające z usług zapewnianych przez serwer, będące nadrzędnym wobec klientów; klient łączy się z usługami serwera za pośrednictwem superklienta (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SUPERKLIENT

SUPERKLIENT to:

klient, który w jakiś sposób zasługuje na wyższą rangę niż inni klienci, np. przez to, że interesy z nim są bardziej opłacalne, dochodowe, na większą skalę albo dlatego, że relacja z nim jest szczególna ze względu na bezproblemowy przebieg (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W INFORMATYCE: PROGRAM, OPROGRAMOWANIE KORZYSTAJĄCE Z USŁUG ZAPEWNIANYCH PRZEZ SERWER, BĘDĄCE NADRZĘDNYM WOBEC KLIENTÓW; KLIENT ŁĄCZY SIĘ Z USŁUGAMI SERWERA ZA POŚREDNICTWEM SUPERKLIENTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.215

KOKSIAK, KONTUR MELODYCZNY, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, GRA WYŚCIGOWA, WSPOMNIENIE, LUJ, SKARBNIK, ANTYNATURALIZM, KOSS, DWUBÓJ, STAN TRZECI, SKARABEUSZ, STOLARKA OTWOROWA, KURONIÓWKA, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, KOŚĆ PODNIEBIENNA, ROZKAZ, PODSZEWKA, PANEW, NAGRODA, SILNIK CZTEROSUWOWY, PRZEDROSTEK, SYNDROM WILKOŁAKA, PATENA, CZAS, FRYZ, BACHATA, KOMPLEKS PSZENNY, INWENTARZ ŻYWY, MŁOTNIK, JARMUŁKA, TASZYZM, ŚWIR, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, SOFT, STRZAŁA AMORA, REZERWA, MAJÓWKA, PIES RODZINNY, FILOLOGIA ROMAŃSKA, NAUKOWIEC, NEGATYWA, KOZIOŁ, CZEP, HEŁM, WYTAPIALNIA, EN GRISAILLE, OCZKO, DONŻON, SKRZYDŁO, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, PRZYRODA, PASKUDNIK, DAŃ, GENETYKA POPULACYJNA, MAH JONG, LABORKA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, PRAKTYCZNOŚĆ, POSIEDZENIE, APORT, GOLE, AMYLOFAGIA, SILMARIL, ADAM SŁODOWY, RABSZTYN, PANDA, WAMPIREK, APERCEPCJA, JAWNOGRZESZNICA, PIASEK MOCZOWY, ZIELONA GRANICA, PONCZOWNICA, PLEBS, RASOWOŚĆ, OKRES WEGETACYJNY, STRUKTURA FUNKCJONALNA, OPTYKA ELEKTRONOWA, NAZWA ZWYCZAJOWA, ŁÓJ, PAPU, BŁĘDNIK KOSTNY, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, JORDANEK, SPOŻYCIE, KOSZT RACHUNKOWY, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, DZIAŁ OSOBOWY, ALFABET WIĘZIENNY, BIODOSTĘPNOŚĆ, KARTRIDŻ, SŁUŻBA KOŚCIELNA, ROZSZCZEP WARGI, KOSZULKA, CZTEROPOLÓWKA, ALWALKERIA, OKRES LITERACKI, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, MOHORYCZ, BUŁGARYSTYKA, PROGRAM, MACIERZ SCHODKOWA, GÓRMISTRZ, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, FIZYKA, GORĄCZKA ZŁOTA, EKSPRESJA, ŚWIATŁO, KASZA PERŁOWA, WYLĄG, INTERMEZZO, GASKONADA, WICCA, PARNAS, ŚLEDŹ, ZAUSZNIK, TIC TAC, ŚLIZG, MIŚ, CHARLES, CHWYT PONIŻEJ PASA, INKRUSTACJA, ANARCH, KARLIK ŚREDNI, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, MOSTEK, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, ELOKWENCJA, GRIGORIJ POTIOMKIN, GRUPA ALGEBRAICZNA, TEATR MUZYCZNY, ŚRUTA SOJOWA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, BURDA, ANTOCYJANIDYN, NIEGOŚCINNOŚĆ, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, TONUS, KLIENT, ROŚLINA FIKCYJNA, PRZESZKADZAJKA, BRUDNICA MNISZKA, TYTUŁ NAUKOWY, PORĘCZENIE MAJĄTKOWE, GATUNEK SEMELPARYCZNY, NARÓD, PIKIEL, SKRĘT, OBSERWACJA, ADRES FIZYCZNY, PUNKT ASEKURACYJNY, ARGENTYNOZAUR, SKOWYT, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, POZYCJA BRAMKOWA, BACHANTKA, BEZDOTYKOWIEC, PEPERONI, SYLABA OTWARTA, HETERODUPLEKS, DZIEŻA, KORONA, MŁAK, ROZLUŹNIENIE, MODUŁ, GALIA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, ARENGA, EWANGELIA, ŁACIŃSKI, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, BENTLEY, AUDYTORIUM, MAŁPKA, SROKOSZ, WITEKS CZCZONY, KOTWICA, PRZEDPORCIE, HUN, FEBRA, REAKCYJNA PRAWICA, PARA MINIMALNA, KOD ROZWINIĘTY, OBYWATELKA, SZUMOWINA, WYRĘB, MYRMEKOLOGIA, MENNICA, MAKRO, STACJA TELEWIZYJNA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, DZIAŁANIE, OCZKO, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, OBJAWIENIE, MARUDA, HELIKAZA, APLIKACJA, MAFIJNOŚĆ, CZARKA, ŁUPEK MUSKOWITOWY, TELEWIZJA REPERTUAROWA, CZARNA, GEOLOGIA STRUKTURALNA, NIEODPARTOŚĆ, ZWIERCIADŁO, SZEW STRZAŁKOWY, DOBRO PRYWATNE, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, DELFIN, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, KARBOKSYL, CZŁOWIEK PIÓRA, HEWLETT-PACKARD, ŚWIAT DYSKU, FILOLOGIA NIEMIECKA, KOTEW, BOHATER LIRYCZNY, SZKUTNIK, WYWROTKA, RDZA, INTENCJONALIZM, ZAWIĄZEK, ATALIA, FLĄDRA, SAMOREALIZACJA, NASIENIE, BIMBROWNIA, REKINY, WYKŁADZINA, BUŃCZUK, POCZUCIE WINY, CINEREA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, JĘZYK KARYJSKI, ANDROGYNIA, WŚCIEK DUPY, PRUSAK, PODSADKA, RAKIETKA TENISOWA, PROLIFERACJA, BAZYLIANIE, ŚCINACZ, KANAŁ ENERGETYCZNY, ZIOMKOSTWO, NAGANIACZ, BIEG PŁASKI, SYNGALESKI, BACH, ANTYNATURALIZM, MISTRZU, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, SKI-TOURING, BEZWŁAD, KERATOPLASTYKA, TOKARKA KARUZELOWA, PARAPETÓWA, OSOBA, MLECZAJ LEPKI, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, SYBERYJSKI, NAPAD, KSYLOFON, TRAWERS, KOGNITYWIZM, PSYCHIATRIA KLINICZNA, WYSPA KUCHENNA, MIECZ UCHYLNY, DYSLEKSJA, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, DZIENNIK, FILTR BUTTERWORTHA, AKREDYTYWA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, AMINOKWAS BIAŁKOWY, PIERWIASTEK CHEMICZNY, KOTWA, GATUNEK POGRANICZNY, ATMOSFERA, ŁOTEWSKI, FIKNIĘCIE, KURTYNA ZERO, CUKIER ZŁOŻONY, STARY WRÓBEL, ZMROK, GRYZIPIÓREK, CEMENTOWE BUTY, LAUR, KOPROFAG, ZROBIENIE MIEJSCA, PARANOJA PIENIACZA, SZACHOWNICA PUNNETTA, WŚCIEK DUPY, INŻYNIERIA WIEDZY, MORS, MOŁOTOW, ?ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.215 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W INFORMATYCE: PROGRAM, OPROGRAMOWANIE KORZYSTAJĄCE Z USŁUG ZAPEWNIANYCH PRZEZ SERWER, BĘDĄCE NADRZĘDNYM WOBEC KLIENTÓW; KLIENT ŁĄCZY SIĘ Z USŁUGAMI SERWERA ZA POŚREDNICTWEM SUPERKLIENTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W INFORMATYCE: PROGRAM, OPROGRAMOWANIE KORZYSTAJĄCE Z USŁUG ZAPEWNIANYCH PRZEZ SERWER, BĘDĄCE NADRZĘDNYM WOBEC KLIENTÓW; KLIENT ŁĄCZY SIĘ Z USŁUGAMI SERWERA ZA POŚREDNICTWEM SUPERKLIENTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUPERKLIENT w informatyce: program, oprogramowanie korzystające z usług zapewnianych przez serwer, będące nadrzędnym wobec klientów; klient łączy się z usługami serwera za pośrednictwem superklienta (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUPERKLIENT
w informatyce: program, oprogramowanie korzystające z usług zapewnianych przez serwer, będące nadrzędnym wobec klientów; klient łączy się z usługami serwera za pośrednictwem superklienta (na 11 lit.).

Oprócz W INFORMATYCE: PROGRAM, OPROGRAMOWANIE KORZYSTAJĄCE Z USŁUG ZAPEWNIANYCH PRZEZ SERWER, BĘDĄCE NADRZĘDNYM WOBEC KLIENTÓW; KLIENT ŁĄCZY SIĘ Z USŁUGAMI SERWERA ZA POŚREDNICTWEM SUPERKLIENTA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - W INFORMATYCE: PROGRAM, OPROGRAMOWANIE KORZYSTAJĄCE Z USŁUG ZAPEWNIANYCH PRZEZ SERWER, BĘDĄCE NADRZĘDNYM WOBEC KLIENTÓW; KLIENT ŁĄCZY SIĘ Z USŁUGAMI SERWERA ZA POŚREDNICTWEM SUPERKLIENTA. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast