MOŻE SIĘ KOMUŚ POWINĄĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOGA to:

może się komuś powinąć (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NOGA

NOGA to:

kończyna dolna u człowieka (na 4 lit.)NOGA to:

część jakiegoś sprzętu, która służy jako wspornik, podstawa (na 4 lit.)NOGA to:

kończyna zwierzęcia (na 4 lit.)NOGA to:

inna nazwa piłki nożnej - gry zespołowej, dziedziny sportu (na 4 lit.)NOGA to:

osoba, która jest słaba z danej dziedziny wiedzy lub nie ma jakichś umiejętności (na 4 lit.)NOGA to:

w malakologii: brzuszna część ciała mięczaków, silnie umięśniony narząd ruchu lub przyczepienia do podłoża (na 4 lit.)NOGA to:

wąski pas węgla pozostawiony od strony wybranej już zabierki (na 4 lit.)NOGA to:

z udem i stopą (na 4 lit.)NOGA to:

podpiera blat stołu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MOŻE SIĘ KOMUŚ POWINĄĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.004

HEIMAT, MODELARSTWO LOTNICZE, KWARTET SMYCZKOWY, WUEF, BIEDRONKA, PRAWO JOULE'A, WSTECZNICTWO, PCHLI TARG, MANIPUŁ, SILOS BUDOWLANY, KAPOK, GAUSS, KOLANÓWKA, GOSPODARKA PLANOWA, SPRAWDZIAN, KOMPLEKS GLEBOWY, BIMBROWNIA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, PARNOŚĆ, KOMPLIKACJA, DOŻYWOCIE, DEMENTI, THAULOW, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, LIZUS, REPETYCYJNOŚĆ, WELUR, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, PERGAMIN, EUTEKTYK, PACZKA, SOCZEWKA SCHODKOWA, SSAKI ŻYWORODNE, KORDYT, PŁYTA KORKOWA, START, ZAUROZUCH, SMOCZEK, SYMBOLIZM, MAGNETOSTATYKA, HEMATOLOGIA, PRZYGODA, KRĘG SZCZYTOWY, GICZOŁ, PUNKT DYMIENIA, ZUBOŻANIE, OPAL, SUCHORYT, SINGEL, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, PYRA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, INERCYJNOŚĆ, ODKRYWANIE DUSZY, SZPRYCKA, MIĘSO, RYBA UKWIAŁOWA, TASZCZYN PSZCZELI, PRZYKRYCIE, SPACJA, LINIA KREDYTOWA, OUTSIDER, WAMPIRZYCA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, FILOZOFIA KRYTYCZNA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, MOSTEK SCHERINGA, KOSZATNICZKA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, AGENT ROZLICZENIOWY, TWIERDZENIE CEVY, GOLONKA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, ZAPARZACZKA, KUSZTYCZEK, ŁACINA, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, PRZEPRÓCH, TERAPIA BEHAWIORALNA, SEPTYMOLA, ŁUSKA, BIEGANINA, WĄCHACZ, MULDA, GILOSZ, KAGANIEC, MALOWANIE, GAŁĘZIAK, BOHATER NEGATYWNY, PAŁĄK, NERECZNICA VILLARA, OBSUWISKO, AFRODYZJE, ORGANIZACJA, USKOK, WIBRACJA, MIEDNICZKA NERKOWA, NOZDRZE TYLNE, MISIEK, KAMIEŃ OZDOBNY, ANTYNATURALIZM, TANIEC WSPÓŁCZESNY, ESPADRYLA, OSIOŁ DOMOWY, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, WIEK ROZRODCZY, TEOLOGIA NATURALNA, ROZWÓJ, REAKCJA ZAPALNA, PŁETWA, KLAPA, PRĄD FARADYCZNY, SZCZEP, TŁUSZCZYK, SYFON, ROZDŹWIĘK, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, KESON, KUBECZEK, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, CIOS PROSTY, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, KOMBUCZA, SROKOSZ, SAPROFAG, RZYGOWINY, FIŃSKI, TEORIA HOMOTOPII, PLANETARIUM, LEMING, ZASADA PODCZEPIENIA, KWALIFIKACJA, KAPUCHA, PLAMKA FORDYCE'A, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, ARAUKARIA, SŁUCHAWECZKA, ABDERA, RZUT OSOBISTY, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, MOHORYCZ, KRÓLIK, OBRONA SYCYLIJSKA, WIEŻA CIŚNIEŃ, TUNEL, CHEMIA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, JĘZYK DUŃSKI, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, AMORFICZNOŚĆ, WIZAŻYSTA, FOTOGRAFIKA, WARUGA, WINNICKI, CZYŻNIE, PULPIT, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, SEMINARIUM, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, WYPALANKA, ARIANIE, MIRAŻ, APORT, ODLEWACZ, PIANINO, AKUMULATORY, PROSZEK DOVERA, PROFESOREK, JEZIORO MEZOTROFICZNE, FELLINI, PRZEJAZD, BANOWINA, JĘZYK KARYJSKI, POWTÓRZENIE, PIEZOELEKTRYK, PUSTA STRUNA, ERUPCJA, KOPARKA POPRZECZNA, SZYSZKA, ROŚLINY NASIENNE, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, MASTOLOGIA, DZIDA, GRA, PŁUG, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, TRZYDZIESTKA, EPOS HOMERYCKI, JEZIORO RAMIENICOWE, PRYSZNIC, CANOSSA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, MONSTRUM, ZAPOJA, SYNERGETYKA, KÓŁECZKO, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, KRATA VICHY, POMIOTŁO, EKSPERTKA, SZARLATAN, KATECHUMEN, TUBULOPATIA, KOMUNIKACJA, MATA, SEZON REGULARNY, TRZĘŚLIKOWCE, WYŚWIETLARNIA, OBRONA, PÓJDŹKA, INŻYNIERIA TKANKOWA, JELEŃ, GRA CASUAL, ANTYCYPACJA, APEKS, EN GRISAILLE, WĘGLOWODAN, DESPOTYZM, DRAPAK, DELIKATNOŚĆ, ELEGIA, GLORIA, PROTEZA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, DNI STUDENTA, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, KREDYT REWOLWINGOWY, SOLARZ, KAJMAN OKULAROWY, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, OLIGOFAG, ŻEGLARZ, KRAINA MITOLOGICZNA, ŁUPEK, ŻABA NILOWA, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, MIEDNICZKA, SIODEŁKOWCE, BADYL, ŻURAWINA, PERŁA URIAŃSKA, MAZUT, LEGAR, SZCZUR, NEUROCHEMIA, KOLOKACJA, SARABANDA, EPIC TRANCE, TRANSPOZYCJA, ZIOMKOSTWO, TEFILIN, BIOGERONTOLOGIA, ŁĄCZNIK, KLĄTWA, MECHANIK, BEZPIECZNY SEKS, TABLICA MENDELEJEWA, CHÓD, REFREN, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, STAN TRZECI, LĄG, KAMERTON WIDEŁKOWY, STACJA, BAJKA, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, OSSUARIUM, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, EGZEKUTYWA, KARUK, WILK, NADZIEWARKA, SPIĘCIE, LUSTRO, KYZYŁ, CHLEB CHRUPKI, KUPEREK, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, KONTEMPLATOR, WITEKS CZCZONY, POJEMNOŚĆ POLOWA, KISZKA FASZYNOWA, DZIURKA, METAL CIĘŻKI, BÓL DUPY, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, WOK, MACZANKA KRAKOWSKA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, WNIEBOWSTĄPIENIE, ZEGAR KWARCOWY, POŁAWIACZ, GUZ ZŁOŚLIWY, MIRAŻ, RÓŻNICOWANIE SIĘ, ?ROSYJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.004 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MOŻE SIĘ KOMUŚ POWINĄĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MOŻE SIĘ KOMUŚ POWINĄĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOGA może się komuś powinąć (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOGA
może się komuś powinąć (na 4 lit.).

Oprócz MOŻE SIĘ KOMUŚ POWINĄĆ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - MOŻE SIĘ KOMUŚ POWINĄĆ. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast