W PRODUKCJI WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ, TO POWŁOKA Z BIAŁEJ LUB BARWIONEJ GLINKI, KTÓRĄ POWLEKA SIĘ WYRÓB PRZED WYPALENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POBIAŁKA to:

w produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, to powłoka z białej lub barwionej glinki, którą powleka się wyrób przed wypaleniem (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POBIAŁKA

POBIAŁKA to:

wapno gaszone, które jest stosowane do bielenia wierzchniej warstwy wapiennej albo jako spoiwo przy technikach malarskich (na 8 lit.)POBIAŁKA to:

mieszanina kleju i gipsu lub kredy, stosowana jako zaprawa pod malowidło olejne (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W PRODUKCJI WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ, TO POWŁOKA Z BIAŁEJ LUB BARWIONEJ GLINKI, KTÓRĄ POWLEKA SIĘ WYRÓB PRZED WYPALENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.707

GRZECHOTKA, KONSUMENT, ASTROWIEŻYCZKA, SERIA, KOŁNIERZ, UMOWA ADHEZYJNA, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, GIĘTKOŚĆ, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, NADWZROCZNOŚĆ, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, LOCO, LINIA SPEKTRALNA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, SŁODOWNIA, KARA GŁÓWNA, KĄT ROZWARTY, DRAWIDYJSKI, LIGA, GERYLASI, GOSPODARKA MIESZANA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, PANCERNIK WŁOCHATY, NARKOTYZER, ZAPRZĄG, KIESA, CYGAŃSKIE DZIECKO, KLINKIER CEMENTOWY, KUJNOŚĆ, SZMER, BEZECEŃSTWO, ZAKAZ, FOLK, BARKAN, MAGNI, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, USZATKA, TIRET, CHŁODZENIE ABLACYJNE, OBRZEŻEK, DYSPROPORCJA, PRZEDPOLE, WARTOŚĆ, FIZYKA PLAZMY, TYKA, FILM PSYCHOLOGICZNY, BODZIEC, RODZINA NUKLEARNA, CZŁONEK RODZINY, SYLWETKA, PRZECHOWANIE, TWARDY OŁÓWEK, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, FAJCZARNIA, UCZENNICA, NARÓD, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, PROTEZA, WALECZNOŚĆ, OUTSIDER, JAMA, FREATOFIL, USTNIK, ABAJA, PORODÓWKA, RZYMSKI, LEJNIA, KOSZT RACHUNKOWY, ANALIZA WYPUKŁA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, MRÓWNIKI, FIZJOLOGIA, STYLISTKA, OBUDOWA, PAMPUCH, PĘTO, MAMUT WŁOCHATY, POSTING, CANZONA, MATERIAŁ BUDOWLANY, LENTYSZEK, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, NIESUBORDYNACJA, ZMIERZCH, JĘZYK PRASEMICKI, UDRĘKA, MARKETING PARTNERSKI, TWORZYWO SZTUCZNE, SCHIZOTYMIA, NAPIĘCIE, LUTNIARZ, WAFEL, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, ZAPŁATA, KURACJA UDERZENIOWA, GRETING, GUMKA, GŁUPTAS, RYNEK DETALICZNY, SĄD, SWETER, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, ULICA, TROLL, ART DECO, JAŁOWIEC CHIŃSKI, CHILIAZM, KOPIOWANIE, OREGANO, SPÓŁKA POWIĄZANA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, STOPA DYSKONTOWA, WILK PSZCZELI, ŁAPOWNICTWO, MIĘSOŻERCA, BIZNES, PRZEPRÓCH, ANGLEZ, BOCZNIK, ASSAPAN, DEOKSYADENOZYNA, ISLAMISTA, AWANGARDYZM, POJAZD KONNY, TABOR, GLORIETA, KIERZANKA, DOSTAWA, CZTERDZIESTKA, MAGGI, BERBEĆ, SPRAWDZIAN, POWIELACZ ELEKTRONOWY, FEERIA, URNA KANOPSKA, FRANCUSKI, MIKROSKOP ŚWIETLNY, ROZEDMA PŁUC, MASALA DOSA, SPŁYW, KRAINA MITOLOGICZNA, SZABER, KLARK, GLORIETTA, TOKARKA KŁOWA, FILOLOGIA KLASYCZNA, BOK, TWIERDZENIE KRULLA, RENOMA, ASTROCYT, PLACÓWKA RODZINNA, EGZOCENTRYZM, ARC SIN, BLOK, SFERA GWIAZD STAŁYCH, MARSZ, KAMIENNIK, FOXTROT, AERONOMIA, WIĄZ, KOŃ ARDEŃSKI, MENADA, UWŁOSIENIE, MALARZ, BOCIANIE GNIAZDO, JEDWABNIK, KLATKOWIEC, SĘDZIA KALOSZ, LEK PRZECIWBAKTERYJNY, GAZYFIKACJA, BEATA, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, ALLEL RECESYWNY, EROZJA GENETYCZNA, PM, RUMIAN RZYMSKI, CZASOPISMO, ANTYNATURALIZM, LANGUSTA POSPOLITA, GOUDA, IMPREZA TURYSTYCZNA, APLEGIER, OPAKOWANIE, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, FORSYCJA, GERMANIZACJA, REGESTRATOR, DAKTYL, STOCZNIA, MIKROSKOP OPTYCZNY, TAUTOCHRONA, MAŁPOLUD, HALO, PODJAZD, TELETRANSMISJA, WYPRAWA, LIRNIK, NAUKOWIEC, POR, FISZ, DOBA, JEZD, RUCH, MORS, JEJMOŚĆ, NUMER BURTOWY, JAPOŃSKOŚĆ, RATYSZCZE, GUZ KULSZOWY, BIAŁY WIERSZ, POWŁOKA BRZUSZNA, ZESZYT, SKRĘTKOWCE, DERYWACJA ALTERNACYJNA, KAPITANA, PIECHOTA, ŚLIWA WĘGIERKA, NIESTAWIENNICTWO, ALFA-BLOKER, WYROBISKO GÓRNICZE, PATRYCJAT, KLUCZ, MIERNIK, PLUDRY, KRÓWSKO, CIĘGNO KOTWICZNE, NIEOPANOWANIE, LITOSFERA, BOLSZEWICY, CEBULAK, KOMPLEMENTARIUSZ, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, MIZANTROPIA, CIAŁO ACETONOWE, RANDKA W CIEMNO, JANSENIZM, UZYSK, EPKA, URLOP WYCHOWAWCZY, MASA KAŁOWA, TRANZYT, JEZIORO ZAPADLISKOWE, KONKURENCJA, GÓWNOJAD, ŁAPCE, PNEUMATOLIZA, ISTLE, ŚLĄSKI, PIEKARNIA, SALADA, IRANISTAŃSKI, WIGONIA, MĄKA, ROMANTYZM, GLINA, PLANTAGENECI, POWIEŚĆ Z TEZĄ, KRYSZTAŁ MIESZANY, OSADA, WZÓR, RÓŻE, ORTALION, RÓŻA BAZALTOWA, BAGGALA, KANAŁ, KARTA WIZYTOWA, KONFEKCJA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, PASEK, CYMELIUM, ZAKON MENDYKANCKI, BĄK AMERYKAŃSKI, BIEŻNIK, CHOROBA DZIEDZICZNA, ZŁOTKO, APLIKACJA, PLURALIZM, NENCKI, POJAWIENIE SIĘ, MANIAK, KANAŁ PRZERZUTOWY, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, ZAPAŁECZKA, RYMARSTWO, POWIEŚĆ SF, BRODAWKA SUTKOWA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, CIAŁO, OKULARY SŁONECZNE, REDUTA, CYNK, WUEF, GAWĘDA, MIRAŻ, ZAUROZUCH, ŁOŻE, BIFURKACJA, ?PRZEWALENIE SIĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.707 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W PRODUKCJI WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ, TO POWŁOKA Z BIAŁEJ LUB BARWIONEJ GLINKI, KTÓRĄ POWLEKA SIĘ WYRÓB PRZED WYPALENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W PRODUKCJI WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ, TO POWŁOKA Z BIAŁEJ LUB BARWIONEJ GLINKI, KTÓRĄ POWLEKA SIĘ WYRÓB PRZED WYPALENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POBIAŁKA w produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, to powłoka z białej lub barwionej glinki, którą powleka się wyrób przed wypaleniem (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POBIAŁKA
w produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, to powłoka z białej lub barwionej glinki, którą powleka się wyrób przed wypaleniem (na 8 lit.).

Oprócz W PRODUKCJI WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ, TO POWŁOKA Z BIAŁEJ LUB BARWIONEJ GLINKI, KTÓRĄ POWLEKA SIĘ WYRÓB PRZED WYPALENIEM sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - W PRODUKCJI WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ, TO POWŁOKA Z BIAŁEJ LUB BARWIONEJ GLINKI, KTÓRĄ POWLEKA SIĘ WYRÓB PRZED WYPALENIEM. Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

x