SKAŁA OSADOWA LUB METAMORFICZNA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO, ŁUPKA SERYCYTOWEGO LUB FYLLITU, ODZNACZAJĄCA SIĘ BARDZO GĘSTĄ ŁUPKOWATOŚCIĄ, ZWYKLE NIE WYKAZUJĄCE ZABURZEŃ TEKTONICZNYCH (FAŁDÓW) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUPEK DACHOWY to:

skała osadowa lub metamorficzna, odmiana łupka ilastego, łupka serycytowego lub fyllitu, odznaczająca się bardzo gęstą łupkowatością, zwykle nie wykazujące zaburzeń tektonicznych (fałdów) (na 12 lit.)ŁUPEK DACHÓWKOWY to:

skała osadowa lub metamorficzna, odmiana łupka ilastego, łupka serycytowego lub fyllitu, odznaczająca się bardzo gęstą łupkowatością, zwykle nie wykazujące zaburzeń tektonicznych (fałdów) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA OSADOWA LUB METAMORFICZNA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO, ŁUPKA SERYCYTOWEGO LUB FYLLITU, ODZNACZAJĄCA SIĘ BARDZO GĘSTĄ ŁUPKOWATOŚCIĄ, ZWYKLE NIE WYKAZUJĄCE ZABURZEŃ TEKTONICZNYCH (FAŁDÓW)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.080

NORNIK BURY, RZYGACZ, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, SUBEMITENT, GRODZISZCZANKA, STANDARDBRED, GESTALT, ŚWIŃSKI RYJ, BEZWZGLĘDNOŚĆ, KUSTOSZ, MODRASZEK REBELA, LATANIE, SEKSUOLOGIA, SZPATUŁKA, ARIANIE, NORMANDZKI, BEANIA, MOST, CIERŃ, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, ENERGETYKA CIEPLNA, WÓR, WŁOSY WENUS, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, KUC MERENS, BOLERO, MEDYCYNA KOSMICZNA, TOREBKA, ŁUK, KURS, GINEKOLOGIA, PASKUDA, STOŻEK, FOSFORESCENCJA MORZA, REOGRAF, YAKALO, WEKTOR WŁASNY, MCHY WŁAŚCIWE, SYFEK, TERRINA, KOPUŁEK PROMIENISTY, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, CIOTCZYSKO, SOFCIK, TEORIA GRAFÓW, PIERNIKARZ, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, DREWNO WCZESNE, ASTROLOG, ODCIEK, ANALIZA WYPUKŁA, LEGENDA, PALATOGRAM, CIMELIUM, OKRĄGŁOŚĆ, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, ERA EOFITYCZNA, REWANŻ, GRZYWA FALI, KUKLIK SZKARŁATNY, USTNIK, OLIGOMER, NAPĘD, ANGEOLOGIA, KREOL, UKŁAD SAMODZIELNY, AURORACERATOPS, MICHA, SPOTKANIE MODLITEWNE, PACZKA, WĘZEŁ, KRUCHTA, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, GLORIETKA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, SZAŁAS, SEKRETARZ, CHOLINOLITYK, MIEJSCE, ZWIĄZEK PARTNERSKI, RAJTUZY, KABESTAN, UMOWA O PRACĘ, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, OTOLOGIA, STRAŻ POŻARNA, ŚLICZNOŚĆ, KAWA MIELONA, PAWANA, PSZCZOŁA KAMPINOSKA, ODKAŻACZ, TRAWELEBRYTA, ELIKSIR ŻYCIA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, RUSKI, REGIMENT, HANDŻAR, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, BRYZOL, KARTRIDŻ, WYGLĄD, TRYTON, ROZMIAR, OKAP, MIEDNICA, KOROWÓD, PODKATEGORIA, ZAKŁAD, NIGER, OSOBOWOŚĆ, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, PRZEKUPSTWO, PRZESTRZEŃ FAZOWA, KSIĘSTWO, KREACJA PIENIĄDZA, KOSMOGONIA, KORDELAS, PRZEŁAWICENIE, IZOTROPOWOŚĆ, ZŁOTY DESZCZ, BRANIE ROZWODU, DWUDZIESTY SIÓDMY, DELIKATES, REKIN, AMFIPROSTYLOS, BAMBUS, STAJE, DZWONY RUROWE, SKORUPA, ZNAK ZAPYTANIA, PISMO URZĘDOWE, SKRZYNECZKA, HIPOSTAZA, PROCES DECYZYJNY, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, CIAMCIA LAMCIA, PŁYWACZ, CEL, ODMIANA UPRAWNA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, TANATOPSYCHOLOGIA, ZABIEG, BROSZURA, KOMANDOR, ESKADRA, ZASTAWKA AORTALNA, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, NAGIEL, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, KOSZULKA, KABACZEK, JAMA, PRZEWALENIE SIĘ, ABAJA, PYTANIE, ROŚLINA FIKCYJNA, LOGOGRAM, REALIZM, THINK TANK, FILIGRAN, LEC, TAMARAW, KRUCHAWECZKA, ŁUPEK BITUMICZNY, METYZACJA, OJCZYZNA, PODWIĘŹ, ULICA, SYLWETA, KALIKO, UNISONO, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, WIGURA, EMPORA, ŚMIERDZIUCH, ARKA, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, FACHURA, OBIEGNIK, ELIMINACJA, LONT WOLNOTLĄCY, WYCINEK, NIEKROPIEŃ, PSALM ALFABETYCZNY, DUŃSKI, TRANSAKCJA WIĄZANA, DROGA KOŁOWA, OKRUSZYNKA, NIELOGICZNOŚĆ, REINKARNACJA, PYŁ, PRZYLEPA, KUSKUS, PLEKTRON, BREAKDANCE, BOMBA EKOLOGICZNA, GEOCHEMIA ORGANICZNA, DYZARTRIA, STYLISTKA, CIEKAWSKI, GLORIA, PIĘĆDZIESIĄTKA, BRZYDAL, KRAJARKA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, KARTKA, PRZEDNÓWEK, ZMORA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, PRZERÓBKA, MAŁA GASTRONOMIA, KONWERSJA , CHOROBA TELEGRAFISTÓW, LEMONIADA, LAMBDA, TAŚMA, MASŁO, BRZOZA, PASTA, CELA, MOŻNOŚĆ, DŻIG, KARIN, STAW SKOKOWY, CHONDRA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, CZUBATKA, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, PIANINO, WYDARZENIE, PANORAMA, NEOKLASYCYZM, SALON, LINIA, INWERSJA, KROPLA, KARUK, ZŁOTKO, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, SERPENTYNA, AFRYKANIZOWANIE, GRACZ, RÓG, TYMPANON, SĄD KONIECZNY, NEKROFAG, ŁUPEK GRUZEŁKOWY, STAN TRZECI, KARTA MOBILIZACYJNA, KOŁNIERZ SZALOWY, POŁĄCZENIE CIERNE, STOWARZYSZONY, BŁONA PODSTAWOWA, GRA LOSOWA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, SKUMBRIA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, GLINA LODOWCOWA, JAMOCHŁON, BIERNY OPÓR, KIESZEŃ, BROKAT, HUYGENS, EUBAKTERIE, AMONAL, AKWAFORTA, ZAMKNIĘCIE CELNE, GATUNEK SEMELPARYCZNY, MARNOŚĆ, ZARZUTKA, BIAŁY TRĄD, MODA, KARTOGRAFIA, CZAPRAK, BŁĘDNOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, EKSTREMOFIL, HEL, PIGWA POSPOLITA, IGLICA, KONTUR, DWUWARSTWOWOŚĆ, SYGNIFIKATOR, MUSSET, POKER DOBIERANY, WSPARCIE FINANSOWE, SZEJK, AERAL, MIECZ, HASŁO, KARKAS, MARŻA HANDLOWA, BRUKIEW, POCIĄG DROGOWY, FANPEJDŻ, OCHOTNIK, TAMANDUA, STOPIEŃ, PARKIET, ?ZAPALENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.080 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAŁA OSADOWA LUB METAMORFICZNA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO, ŁUPKA SERYCYTOWEGO LUB FYLLITU, ODZNACZAJĄCA SIĘ BARDZO GĘSTĄ ŁUPKOWATOŚCIĄ, ZWYKLE NIE WYKAZUJĄCE ZABURZEŃ TEKTONICZNYCH (FAŁDÓW) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SKAŁA OSADOWA LUB METAMORFICZNA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO, ŁUPKA SERYCYTOWEGO LUB FYLLITU, ODZNACZAJĄCA SIĘ BARDZO GĘSTĄ ŁUPKOWATOŚCIĄ, ZWYKLE NIE WYKAZUJĄCE ZABURZEŃ TEKTONICZNYCH (FAŁDÓW)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUPEK DACHOWY skała osadowa lub metamorficzna, odmiana łupka ilastego, łupka serycytowego lub fyllitu, odznaczająca się bardzo gęstą łupkowatością, zwykle nie wykazujące zaburzeń tektonicznych (fałdów) (na 12 lit.)
ŁUPEK DACHÓWKOWY skała osadowa lub metamorficzna, odmiana łupka ilastego, łupka serycytowego lub fyllitu, odznaczająca się bardzo gęstą łupkowatością, zwykle nie wykazujące zaburzeń tektonicznych (fałdów) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUPEK DACHOWY
skała osadowa lub metamorficzna, odmiana łupka ilastego, łupka serycytowego lub fyllitu, odznaczająca się bardzo gęstą łupkowatością, zwykle nie wykazujące zaburzeń tektonicznych (fałdów) (na 12 lit.).
ŁUPEK DACHÓWKOWY
skała osadowa lub metamorficzna, odmiana łupka ilastego, łupka serycytowego lub fyllitu, odznaczająca się bardzo gęstą łupkowatością, zwykle nie wykazujące zaburzeń tektonicznych (fałdów) (na 15 lit.).

Oprócz SKAŁA OSADOWA LUB METAMORFICZNA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO, ŁUPKA SERYCYTOWEGO LUB FYLLITU, ODZNACZAJĄCA SIĘ BARDZO GĘSTĄ ŁUPKOWATOŚCIĄ, ZWYKLE NIE WYKAZUJĄCE ZABURZEŃ TEKTONICZNYCH (FAŁDÓW) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - SKAŁA OSADOWA LUB METAMORFICZNA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO, ŁUPKA SERYCYTOWEGO LUB FYLLITU, ODZNACZAJĄCA SIĘ BARDZO GĘSTĄ ŁUPKOWATOŚCIĄ, ZWYKLE NIE WYKAZUJĄCE ZABURZEŃ TEKTONICZNYCH (FAŁDÓW). Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

x