Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SKAŁA OSADOWA LUB METAMORFICZNA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO, ŁUPKA SERYCYTOWEGO LUB FYLLITU, ODZNACZAJĄCA SIĘ BARDZO GĘSTĄ ŁUPKOWATOŚCIĄ, ZWYKLE NIE WYKAZUJĄCE ZABURZEŃ TEKTONICZNYCH (FAŁDÓW)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUPEK DACHOWY to:

skała osadowa lub metamorficzna, odmiana łupka ilastego, łupka serycytowego lub fyllitu, odznaczająca się bardzo gęstą łupkowatością, zwykle nie wykazujące zaburzeń tektonicznych (fałdów) (na 12 lit.)ŁUPEK DACHÓWKOWY to:

skała osadowa lub metamorficzna, odmiana łupka ilastego, łupka serycytowego lub fyllitu, odznaczająca się bardzo gęstą łupkowatością, zwykle nie wykazujące zaburzeń tektonicznych (fałdów) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA OSADOWA LUB METAMORFICZNA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO, ŁUPKA SERYCYTOWEGO LUB FYLLITU, ODZNACZAJĄCA SIĘ BARDZO GĘSTĄ ŁUPKOWATOŚCIĄ, ZWYKLE NIE WYKAZUJĄCE ZABURZEŃ TEKTONICZNYCH (FAŁDÓW)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.234

ZDENERWOWANIE, TRANZYSTOR POLOWY, PRZYKWIATEK, CZERNIAWKA SPADZIOWA, ŚLUZICE, NENCKI, SKULICE, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, PLAN MOBILIZACYJNY, POŁYSK, LITOGRAFIA, ASEKURANT, MAKART, ŚWIETLIK, PIERWSZOŚĆ, ROZTWÓR KOLOIDALNY, TOREBKA, ROBOTA, RYGOR, NATURALIZM, SPOWALNIACZ, ROZJAZD, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, DESZCZ, KOLEJKA GÓRSKA, KWASEK, MERCURY, BERMUDY, KWASZONKA, POEMAT HEROICZNY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, FILTR RODZINNY, ŁUBIN PASTEWNY, SOCZEWICA, SEMITKA, MANTYLA, GUZIK, KOMENSALIZM, RASOWOŚĆ, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, PUDŁO, ZUPA, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, CHOROBA NASU-HAKOLI, MORENA, KUNSZT, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, OBJAWIENIE, STYLIKOODWŁOKOWE, GRZYBEK HERBACIANY, CYTOKININA, RZEŹ, BANDAŻ, OSŁONICE, MIESZALNIK, TREL, ALLEL DOMINUJĄCY, RETUSZ, SZKOŁA, PRASA, ELFKA, FOTOJONIZACJA, MOCARSTWO LOKALNE, SŁOWACYSTYKA, POWINOWATY, ŁOWCA TALENTÓW, WYCHOWAWCZYNI, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, POJEDYNEK, BATERIA WODOCIĄGOWA, PRZELEW, KOLACJA, PORTE-PAROLE, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, RPG, ANGLISTYKA, ŁUT SZCZĘŚCIA, KONSULTANT, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, WYLICZANKA, PIANOGUMA, OTOLOGIA, GWIAZDKA, GITARA AKUSTYCZNA, FLET NOSOWY, ETOLOGIA, GAWOT, GŁOS ELEKTORSKI, SYLWETA, TACZANKA, MANCA, HIPOTEZA ZEROWA, LICA, PĘDZLAK, PARTER OGRODOWY, OTWÓR WYLOTOWY, OGRANICZENIE WIEKOWE, BIEG JAŁOWY, MUCHA, GOUDA, ARPA, ALGORYTM ITERACYJNY, CZUWANIE, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, MORUS, ZŁÓG, BAGNIAK ZDROJOWY, GACEK WIELKOUCH, USTRÓJ, PANDRAK, CZAPKA TEKTONICZNA, PIJAR, BUDDA, TUNIKA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, PŁOMYCZEK, KONKURENCJA, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, INWERSJA, STAN TRZECI, SUBREGION, HIPOTEZA POMOSTOWA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, MEMBRANA, BASEN, NOEMAT, ASYRYJSKI, LINIA ŚNIEGU, GRAFIKA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, REGENERATOR, FIZYKA JĄDROWA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, WIEK DOJRZAŁY, CHOCHOŁEK, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, STOPA, POTÓWKA, OSTROWIANKA, SYLWESTER, EKSPEDYCJA, STRZAŁKA, STAN POSIADANIA, KROPIELNICA, UWAGA, OSŁONKA NABYTA, OKSYDAZA, PLOTER PŁASKI, ARCUS SINUS, KASA, KAMERTON, SIATKA CENTYLOWA, JĄDRO SOCZEWKOWATE, ODSTRZAŁ, NOTA PROTESTACYJNA, HARMONIKA, IMPAS, OSŁONA, KĘPA, CETOLOGIA, WOREK, DODAJNIK, GADZINA, OBSZAR ALIMENTACYJNY, SPRZĘT, IZOTERMIA, SZTUBA, BIAŁA DIETA, OKRZEMKI, KONTO, ŁOPATECZKA, OSIEDLINY, SUROWIEC ENERGETYCZNY, UŻYTEK, GROŃ, SYSTEM PRZYPOROWY, BIURO PARLAMENTARNE, KLAUZULA UMOWNA, AGAR, ALKALOID, ROBER, ŁUSZCZAK, KORBA, MEDYCYNA SĄDOWA, GRZĘDA, KOD ROZWINIĘTY, DEPTAK, TRUP, SKŁAD, HAMBURGER, KINDERBAL, DANAIDA, PISARZ, POJAW MASOWY, LUDZKIE ZOO, HEKSAPTYK, KORYTO RZEKI, BIAŁY WIERSZ, CHOROBA BERGERA, SPOKOJNOŚĆ, LEP, RACHUBA, DREWKO, PRZYWODZICIEL WIELKI, ASYSTA, TOWARZYSZKA BRONI, TOFFI, TĘŻYCZKA, NUMULIT, MENISK, RELIKT, PRZEKIEROWANIE, WYROBNICA, ODCZUCIE, KOŁOWRÓT, SENTYMENT, FOSFATAZA ALKALICZNA, CZŁON NADRZĘDNY, ANSAMBL, MASZYNA OSADOWA, ŚMIERDZIUCH, KUBEŁ, ARMIA, LILIPUTKA, SPRAWNOŚĆ, KOMORA NABOJOWA, FILIGRAN, CENA WYWOŁAWCZA, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, PÓŁGOLF, PIGWA POSPOLITA, KOTLET POŻARSKI, PRZYRZĄD, EKSTERN, KRATER, OBSERWATOR, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, POCZĄTEK, WIGILIA, LIŚCIONOGI, OPARCIE, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, GÓRNICTWO MORSKIE, STARA PUDERNICA, KIBOLSTWO, COUNTRY ALTERNATYWNE, WIRTUOZ, TRANSFER BIEŻĄCY, JĘZYK ARGOBBA, WIDMO ATOMOWE, KONIUGACJA, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, KASZKIET, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, GWIAZDA NOWA, ZŁOTA RYBKA, BOŚNIACKOŚĆ, RUSYCYSTYKA, SESJA POPULARNONAUKOWA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, KULT, REFREN, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, TACA, UCIOS, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, WEŁNIANKA, LAIKAT, ENTEROTOKSYNA, RZECZOWNIK, BEZPROBLEMOWOŚĆ, PAŁASZ, IGŁAWA, BRONTOZAUR, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, OFICER, MINA, NOTOWANIA, SPRYCIULA, OSTROGA PIĘTOWA, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, RYPS, ŻEBERKA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, ANEUPLOIDALNOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, OSIEDLENIEC, OBOZOWISKO, ADLER, WKŁAD GRUNTOWY, BEZPIECZNE ZAPASY, OLEJEK, NASYCANIE, FAZA, NIEDYSKRETNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.234 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: skała osadowa lub metamorficzna, odmiana łupka ilastego, łupka serycytowego lub fyllitu, odznaczająca się bardzo gęstą łupkowatością, zwykle nie wykazujące zaburzeń tektonicznych (fałdów), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SKAŁA OSADOWA LUB METAMORFICZNA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO, ŁUPKA SERYCYTOWEGO LUB FYLLITU, ODZNACZAJĄCA SIĘ BARDZO GĘSTĄ ŁUPKOWATOŚCIĄ, ZWYKLE NIE WYKAZUJĄCE ZABURZEŃ TEKTONICZNYCH (FAŁDÓW) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
łupek dachowy, skała osadowa lub metamorficzna, odmiana łupka ilastego, łupka serycytowego lub fyllitu, odznaczająca się bardzo gęstą łupkowatością, zwykle nie wykazujące zaburzeń tektonicznych (fałdów) (na 12 lit.)
łupek dachówkowy, skała osadowa lub metamorficzna, odmiana łupka ilastego, łupka serycytowego lub fyllitu, odznaczająca się bardzo gęstą łupkowatością, zwykle nie wykazujące zaburzeń tektonicznych (fałdów) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUPEK DACHOWY
skała osadowa lub metamorficzna, odmiana łupka ilastego, łupka serycytowego lub fyllitu, odznaczająca się bardzo gęstą łupkowatością, zwykle nie wykazujące zaburzeń tektonicznych (fałdów) (na 12 lit.).
ŁUPEK DACHÓWKOWY
skała osadowa lub metamorficzna, odmiana łupka ilastego, łupka serycytowego lub fyllitu, odznaczająca się bardzo gęstą łupkowatością, zwykle nie wykazujące zaburzeń tektonicznych (fałdów) (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x