WYPOWIEDŻ, KTÓRA NIE MA SENSU, JEST ZBĘDNA, NIC NIE WNOSI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIERDU PIERDU to:

wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi (na 12 lit.)PIERDU-PIERDU to:

wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi (na 13 lit.)PITU PITU to:

wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi (na 8 lit.)PITU-PITU to:

wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYPOWIEDŻ, KTÓRA NIE MA SENSU, JEST ZBĘDNA, NIC NIE WNOSI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.323

ZAWODNOŚĆ RYNKU, WIELOETATOWOŚĆ, OCHLAJTUS, POKEMON, ŚLIMAK, CIEŃ, DIABELSKOŚĆ, GRASANT, ORLICA, WOSZCZYNA, SŁONOROŚLE, SUBTELNOŚĆ, BEZPŁCIOWIEC, POCHWALSKI, WIELOMĘSTWO, GŁUPKOWATOŚĆ, KOPALINA SKALNA, ABORCJONISTKA, WSZETECZNOŚĆ, GENERATYWIZM, ADIAFORA, ANTAGONISTA, RYCERSKOŚĆ, WYJĄTEK, ROSYJSKOŚĆ, KLASYFIKACJA, ANALITYKA MEDYCZNA, HARTOWNOŚĆ, SŁUŻBA, TANINA, RAK, KOCIOŁ, LAMPA BENZYNOWA, BEZKLASOWOŚĆ, SMYCZ, ONTOLOGIA FUNDAMENTALNA, TELEMARK, FAJERWERKI, OWRZODZENIE PIERWOTNE, KRĘGOWIEC, RURA WYDECHOWA, LICYTACJA, MISIACZEK, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, POPRZEDNICA, FANPEJDŻ, AGROFIZYKA, MŁOT, NIKT, POLSKOŚĆ, PRZEWODNICZKA, KLEJNOTKA ZIELONA, KRETOWATE, TUŁACZ, LIGROINA, LAMPKA WIECZYSTA, SILNIK REPULSYJNY, CNOTA KARDYNALNA, JAŁOWCÓWKA, DOSADNOŚĆ, SOBACZE ŻYCIE, WYBORY POŚREDNIE, UWAŻNOŚĆ, GARDEROBIANKA, PRZĄDKA, TAMBURA, PLANKTON POLITYCZNY, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, KUKICHA, SUPERNOWA TYPU IA, GRA W KARTY, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, CHOROBA GÓRNIKÓW, ŚMIECH, OKNO DIALOGOWE, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, MALUCZKOŚĆ, PRZECZYSTOŚĆ, AKSJOMAT PASCHA, OPERATOR LOGISTYCZNY, DZIEŃ, CENA MINIMALNA, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, USZCZĘŚLIWIACZ, WODA-WODA, KRUCHOŚĆ, NIEREGULARNOŚĆ, CHCICA, RAMADAN, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, PARTYKUŁA, RAMA, GEOGRAFIA REGIONALNA, PRZECHÓW, MACIERZ, NIEREALNOŚĆ, WRZÓD HUNTERA, WSPANIAŁOŚĆ, CHŁYST, MIESZANKA, METODA AGLOMERACYJNA, BUDOWACZ, KWAS BEZTLENOWY, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, BIEG, WREDOTA, ŁATWOPALNOŚĆ, MASZT, BEZCELOWOŚĆ, GALERIA, CZARNA ROBOTA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, PRZESTARZAŁOŚĆ, PODAŻ JEDNOSTKOWA, NEOGNATYCZNE, GOLIZNA, NIEZALEŻNOŚĆ, NIENARUSZALNOŚĆ, DZIAŁ OSOBOWY, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, MASAJKA, CUDACZNOŚĆ, MUMIA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, PROBLEM DECYZYJNY, POLEWA, WIERTNICZY, KOCIE OKO, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, NIEZMIENNIK, KOŚĆ ZĘBOWA, TREPANG, TWIERDZENIE COSINUSÓW, ZADZIOR, SROGOŚĆ, PUB, LEGENDARNOŚĆ, KULTURA CYKLADZKA, DRYBLING, ODNOWA BIOLOGICZNA, FALA NOŚNA, GUZIK Z PĘTELKĄ, NITINOL, ROZBIERANKA, WYKLUCZENIE, JĘZYK WEWNĘTRZNY, DAWCA NARZĄDÓW, BOŻA RĘKA, OSIEDLE, EJEKTOR, CASUS, WIRUS GRYPY TYPU A, ZNANOŚĆ, SUKNIA DEJANIRY, PŁUG WIRNIKOWY, POSZKODOWANY, NAUKA HUMANISTYCZNA, LINIA, PAWANA, NIELITOŚCIWOŚĆ, PIERWIASTEK GŁÓWNY, JĘZYK FORMALNY, WIDZĄCA, MIGLANC, PRZEWODNIK, MOKASYNY, KENOZOIK, PŁEĆ, BEZDNO, NIUCHACZ, NIEJEDNOLITOŚĆ, ZBIORY ROZŁĄCZNE, SYMETRALNA, TEORIA PERTURBACJI, POLITYKA MIESZKANIOWA, MINUTA CISZY, WALNE ZEBRANIE, SYSTEMOWOŚĆ, TOPIELICA, NIESPOKOJNOŚĆ, BIUROKRACJA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, ADWEKCJA, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, KRATY, FILEMON SĘPIOGŁOWY, HOMOLOGIA, PŁONINA, PROWOKATOR, OGNIK SZKARŁATNY, GARIBALDKA, BANANOWA MŁODZIEŻ, GRYZMOŁA, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, JĘZYKI BANTU, PORZĄDEK, MINIMUM SOCJALNE, REAKTOR PRĘDKI, SKALA RANKINE'A, PASZTETÓWA, MEZOMORFIA, MINI-ALBUM, KOMPOZYCYJNOŚĆ, CYNKOTYPIA, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, ZASADNOŚĆ, OKRES, SZKŁO SPINOWE, OPIEKUN, KWIATUSZEK, NAPINACZ, SUPERKLIENT, SYTUACJA PODBRAMKOWA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, CIENKA SKÓRA, KUC DARTMOOR, MIERNICZY, LOWELL, COMBER, RODZAJ GRAMATYCZNY, NIEDOWIERZANIE, ANEKS, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, LIS MORSKI, CZERWONA BURŻUAZJA, SMOŁA WĘGLOWA, WIETRZNOŚĆ, PROSTA, CZARNA SKRZYNKA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, NIĆ KODUJĄCA, LEMUR WARI, FROTKA, POCHŁANIACZ, ŁOPIAN, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, WODY ŚRÓDLĄDOWE, JĘZYK IZOLUJĄCY, KROKIET, KWARC ZIELONY, ASTER, NIESZLACHETNOŚĆ, KIFOZA, OTWARTOŚĆ, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, RYBY WŁAŚCIWE, JAKOŚĆ, KONTEKST, PRZESYP, DELFIN DŁUGONOSY, ŻOŁĘDNICA, AKADEMICKOŚĆ, KARŁOWATOŚĆ, DETEKTORYSTKA, AKTYWNOŚĆ, DZIESIĄTKA, PALENISKO RETORTOWE, HISTERYK, LODOWIEC SIECIOWY, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, INFLACJA UKRYTA, MNICH, DEFICYTY BLIŹNIACZE, BINARYZM, NOŚNIK NARZĘDZI, ROZWIĄZALNOŚĆ, STOPA PROCENTOWA, OPACZNOŚĆ, KOMUNIKACYJNOŚĆ, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, MASA KAJMAKOWA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, KASZTAN, MIKROOTOCZENIE, PITU-PITU, WSPINACZKA LODOWA, ZOOLATRIA, ŚRODEK, CZARNY CHARAKTER, WIECZNE PIÓRO, WIROPŁAT, ZACNOŚĆ, DESIGN, ELEGANCIK, TASMANIOZAUR, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, DYSJUNKCYJNY OPERATOR BINARNY, CHOROBA ZASADOWA, ODDZIAŁ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, RODZINA PEŁNA, KUSICIELKA, YOUTUBER, POBRATYMSTWO, SZARAK, TRAMPKARZ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, ?ZNACZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.323 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYPOWIEDŻ, KTÓRA NIE MA SENSU, JEST ZBĘDNA, NIC NIE WNOSI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYPOWIEDŻ, KTÓRA NIE MA SENSU, JEST ZBĘDNA, NIC NIE WNOSI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIERDU PIERDU wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi (na 12 lit.)
PIERDU-PIERDU wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi (na 13 lit.)
PITU PITU wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi (na 8 lit.)
PITU-PITU wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIERDU PIERDU
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi (na 12 lit.).
PIERDU-PIERDU
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi (na 13 lit.).
PITU PITU
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi (na 8 lit.).
PITU-PITU
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi (na 9 lit.).

Oprócz WYPOWIEDŻ, KTÓRA NIE MA SENSU, JEST ZBĘDNA, NIC NIE WNOSI sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - WYPOWIEDŻ, KTÓRA NIE MA SENSU, JEST ZBĘDNA, NIC NIE WNOSI. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x