KASYNOWA GRA KARCIANA, W KTÓREJ GRACZ STARA SIĘ POKONAĆ KRUPIERA POPRZEZ UZYSKANIE SUMY JAK NAJBLIŻSZEJ 21 PUNKTÓW W KARTACH, JEDNAK NIE PRZEKRACZAJĄC 21 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLACKJACK to:

kasynowa gra karciana, w której gracz stara się pokonać krupiera poprzez uzyskanie sumy jak najbliższej 21 punktów w kartach, jednak nie przekraczając 21 (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KASYNOWA GRA KARCIANA, W KTÓREJ GRACZ STARA SIĘ POKONAĆ KRUPIERA POPRZEZ UZYSKANIE SUMY JAK NAJBLIŻSZEJ 21 PUNKTÓW W KARTACH, JEDNAK NIE PRZEKRACZAJĄC 21". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.137

DEKALKOMANIA, GEN SPRZĘŻONY, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, FERRIMAGNETYK, FAJITA, BOA, SILNIK RELUKTANCYJNY, KIR, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, BROŃ PANCERNA, FALOWNIK PRĄDU, HALABARDA, OBLITERACJA, ATTACHÉ KULTURALNY, JURYDYKA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, NACIEK, BŁONKA, MISTRZU, NAPOMNIENIE, OBIJACZ, GĄSKA WIOSENNA, MIKROGRAFIA, TRAFIKA, DOPPELGANGER, SOSNA CZERWONA, MOIETA, MIECH, APLEGIER, PADACZKA MIOKLONICZNA, OWCA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, MIEJSCE GEOMETRYCZNE, INGRESJA MORZA, ROŚLINA WODNA, SUBSKRYPCJA, JONOFOREZA, CYKL WEGETACYJNY, UPADŁOŚĆ, KURZ, NIETOPERZE OWADOŻERNE, PUENTA PŁASKA, CAMPUS, GALERIA, SPORT ZIMOWY, PARTIA WŁOSKA, SOSJERKA, JAWNOGRZESZNICA, GRATKA, DYSTYCH, WSPÓLNOŚĆ, DOMINANTA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, PENETRACJA, JEDENASTKA, KINO AKCJI, CZEK IMIENNY, PARALIZATOR, DYSTORSJA, OPIEKA SPOŁECZNA, JAKOWLEW, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, DESZYFRAŻ, WZGÓREK NASIENNY, NALEPA, BEZDOTYKOWIEC, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, INFORMACJA, JURYSDYKCJA, LINIA HODOWLANA, JĘZYK MANSYJSKI, PREPARAT CHEMICZNY, RIST, EPIC TRANCE, KŁĄB, TRANCE, LAMBADA, LAND, WOAL, DRAWIDYJSKI, WYGŁAD LODOWCOWY, PIŁKA, LISZAJ RUMIENIOWATY, ULĘGAŁKA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, NIEWOLA EGIPSKA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, ALGEBRA LINIOWA, PROSTE SKOŚNE, LEGENDA, IBISOWATE, MARCHWIANE RĘCE, DIAKONIA, HERODY, ANON, EKSTRUZJA, MEDYCYNA RATUNKOWA, OSOBA, AKOMODACJA, LAPUNDER, GÓRNICTWO MORSKIE, THAULOW, KATASTROFIZM, NOMINALIZM, KONTIKI, EURYTMIA, CHOROBA PSYCHOSOMATYCZNA, ANTYLIBERALIZM, PUNKT RÓWNONOCNY, ASTROGRAFIA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, BAJDA, SKRZYDŁO, NIEDOBÓR, PŁYWACTWO, POZIOMKA WIRGINIJSKA, FIGA, ZAKON MENDYKANCKI, OSYPISKO, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, RÓWNOWAGA, MEDIUM, GŁÓWKA ARTYKUŁU, OPIEKUN FAKTYCZNY, SPOTKANIE OPŁATKOWE, PRAWIDŁO, ZBÓJNIK, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, CIĄŻA, KWAS TŁUSZCZOWY, PÓŁSIEROTA, PZPR, DIETA, DANDYSKI, NEUROGERIATRIA, DIABOLO, OBSUWISKO, PRZEJAZD, SILNIK ZAMKNIĘTY, TELECENTRUM, PRZODEK, EKSPEKTATYWA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, PSYCHUSZKA, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, GOLF, MAGNETOWID, TRANSFORMACJA FALKOWA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, OSADY DENNE, CNOTA KARDYNALNA, FILOLOGIA SERBSKA, WALOŃSKI, CETOLOGIA, ZMARSZCZKA, LAMERSTWO, TERAPIA REINKARNACYJNA, FOKUS, JASTRZĘBIE OKO, MODUŁ MIESZKALNY, NADPŁYNNOŚĆ, CHOROBA ENDOKRYNOLOGICZNA, BRAMKARKA, AMATOR, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, CHEERLEADERKA, PROMENADA, SYROP, RZECZ RUCHOMA, ARAUKARIA, LUGER, NIEŚWIADOMOŚĆ, RYBA AMFIDROMICZNA, SZKOŁA, WIADRO, KĘDZIERZAWOŚĆ, BARTNIK, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, BRAK, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, KOMERAŻ, KALEKA ŻYCIOWA, TRYBRACH, GRZYBICA SKÓRY GŁOWY, CARILLON, KONTRAPUNKT, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, PARGAMIN, ZWARCIE, KANASTA, TARCZA, KOMENSALIZM, SZEW PODNIEBIENNY, BIAŁORUSZCZYZNA, RÓŻOWA LANDRYNKA, ROZROST, PAKARZ, PASTRANA, FOWIZM, CHLOASMA, ZAKŁADKA, NIEDOROZWÓJ, HYLOFIL, ZWIERZĘTA, NOSICIEL, PAJACYK, UNIWEREK, NIEWYCZUWALNOŚĆ, DINGO, NEUTRALIZM, SZAMOTANINA, WŁÓCZĘGA, CZARCIA MIOTŁA, TRZONKÓWKI, CWAJNOS, AKUMULACJA, OKRES AMAZOŃSKI, BĄK, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, PRYMATOLOGIA, AMPUŁA, DZIURAWY WOREK, STARY WYŻERACZ, WŁÓKNO, OCHOTNIK, ZAPASY, ZGODA, LICA, KSIĄŻKOWOŚĆ, KABOTYNIZM, TĘTNICA SKRONIOWA, OLIGOFAG, KLAN, PRZEDSZKOLE, OLEWKA, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, GEOMETRIA ANALITYCZNA, SIODLARNIA, PIKNIK, LIMFOSCYNTYGRAFIA, MOHORYCZ, WIKARYZM EKOLOGICZNY, KOMÓRKA SOMATYCZNA, WPIERDZIEL, WRZAWA, ZIELONE, LEJBIK, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, ZEBRA, STAŁA SVEDBERGA, OSTANIEC KRASOWY, KEKSÓWKA, TRZMIEL PARKOWY, KOSZULKA WODNA, ANTYCYKLON, AKADEMIA, ŚMIESZKA, GATUNEK POGRANICZNY, PIES OGRODNIKA, AUTSAJDER, ZIELE, RZEŹBIARSTWO, IMPUTOWANIE, GRIGORIJ POTIOMKIN, KATANA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, PSYCHOFARMAKOLOGIA, PSYCHIATRIA, KOŁNIERZ SZALOWY, PERILLA ZWYCZAJNA, PRZECZYSTOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, RÓŻNICOWANIE SIĘ, PIK, OSTRZELIWANIE, ZAPOJA, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, BUTELKA ZAPALAJĄCA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, UKŁAD MOCZOWY, KIERKI, OBLECH, SEKTOR PUBLICZNY, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, PROCESOWICZ, NIEKONSEKWENCJA, PRZEKRASKA, ARSENIN, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, WYKRZYKNIK, TOPIELEC, CYNKOGRAFIA, STANDARDBRED, PLATFUS, ZRZĄDZENIE, ?ZIMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.137 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KASYNOWA GRA KARCIANA, W KTÓREJ GRACZ STARA SIĘ POKONAĆ KRUPIERA POPRZEZ UZYSKANIE SUMY JAK NAJBLIŻSZEJ 21 PUNKTÓW W KARTACH, JEDNAK NIE PRZEKRACZAJĄC 21 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KASYNOWA GRA KARCIANA, W KTÓREJ GRACZ STARA SIĘ POKONAĆ KRUPIERA POPRZEZ UZYSKANIE SUMY JAK NAJBLIŻSZEJ 21 PUNKTÓW W KARTACH, JEDNAK NIE PRZEKRACZAJĄC 21
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLACKJACK kasynowa gra karciana, w której gracz stara się pokonać krupiera poprzez uzyskanie sumy jak najbliższej 21 punktów w kartach, jednak nie przekraczając 21 (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLACKJACK
kasynowa gra karciana, w której gracz stara się pokonać krupiera poprzez uzyskanie sumy jak najbliższej 21 punktów w kartach, jednak nie przekraczając 21 (na 9 lit.).

Oprócz KASYNOWA GRA KARCIANA, W KTÓREJ GRACZ STARA SIĘ POKONAĆ KRUPIERA POPRZEZ UZYSKANIE SUMY JAK NAJBLIŻSZEJ 21 PUNKTÓW W KARTACH, JEDNAK NIE PRZEKRACZAJĄC 21 sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - KASYNOWA GRA KARCIANA, W KTÓREJ GRACZ STARA SIĘ POKONAĆ KRUPIERA POPRZEZ UZYSKANIE SUMY JAK NAJBLIŻSZEJ 21 PUNKTÓW W KARTACH, JEDNAK NIE PRZEKRACZAJĄC 21. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast