BRYŁA WYPUKŁA, W KTÓRYM ŚCIANY SĄ PRZYSTAJĄCYMI WIELOKĄTAMI FOREMNYMI I W KAŻDYM WIERZCHOŁKU ZBIEGA SIĘ JEDNAKOWA LICZBA ŚCIAN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIELOŚCIAN FOREMNY to:

bryła wypukła, w którym ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i w każdym wierzchołku zbiega się jednakowa liczba ścian (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRYŁA WYPUKŁA, W KTÓRYM ŚCIANY SĄ PRZYSTAJĄCYMI WIELOKĄTAMI FOREMNYMI I W KAŻDYM WIERZCHOŁKU ZBIEGA SIĘ JEDNAKOWA LICZBA ŚCIAN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.148

WYPITEK, SOLARIUM, MEDIUM, TEMPERATURA ZAPŁONU, ROTUNDA, NADGORLIWOŚĆ, ARMIA, RAGLAN, KSOBNOŚĆ, AMFIUMY, REWOLWER, KUBEŁ, POMPA TŁOKOWA, PANCERNIK WŁOCHATY, WIDZOWNIA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, MANIA PRZEŚLADOWCZA, KOMORA ZAMKOWA, CHMURA KONWEKCYJNA, PŁETWA, OBRONICIEL, ARABIZOWANIE SIĘ, OPOŃCZYKOWCE, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, SPÓŁKA CICHA, GONGORYSTA, BUT, GEMISTA, CHOROBA ZARAŹLIWA, IGŁA MAGNETYCZNA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, AKTORKA, MESJANIZM, ANIMACJA, RYNEK PRACY, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, BUDOWNICTWO LĄDOWE, SILNIK BOCZNIKOWY, KĘDZIERZAWKA, TROLEJBUS, ŚMIERDZĄCE JAJO, KLIMAT MONSUNOWY, MELANODERMA, FUNT ANGIELSKI, SŁONIOWATOŚĆ, PUNK, DYLATACJA, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, KWIAT, EKRANOPLAN, ALGEBRA BANACHA, MECHANIZM JARZMOWY, ŁOŻYSKO GAZOWE, UKŁAD INERCJALNY, WISKOZA, KULANKA, DEWALUACJA, PRZEMYTNIK, METODA SCENARIUSZOWA, ŁATA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, WZROST GOSPODARCZY, MALARZ, TOLERASTA, TRZEŹWOŚĆ, BOJOWOŚĆ, PÓŁMISEK, SKÓRNIK, BIOETYK, BASZTA ALKIERZOWA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, BATAT, WYŁADOWANIE ULOTOWE, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, PIANINO, KONWERGENCJA, PENSUM, TRAKTAT SOJUSZNICZY, KAMIEŃ, AGROPROMOCJA, ZACHOWANIE, PRZEGRANA, SOSJERKA, KANADA, CENOTWÓRCA, SYFEK, ACEFALIA, SKAŁA GŁĘBINOWA, ZŁOŻENIE URZĘDU, WYLĄG, WARSTWA OZONOWA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, OBRAZ, GRZYB NADRZEWNY, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, TABLICA MENDELEJEWA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, DOROBEK, BAZYLIKA WIĘKSZA, WIRUS, DYDAKTYKA OGÓLNA, JAZZÓWKA, HOSTEL, JASKINIA LODOWA, PŁÓCIENNIK, REFERENDUM LOKALNE, EGOCENTRYZM, PRZEŁĄCZNICA, BUDOWNICTWO, KAKOFONIA, CHAOS, SATYRYCZNOŚĆ, NOOB, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, PIZZER, WYBUCH, SHIMMY, TURANIE, PASSIVUM, HYDROMETRIA, FOTOGENICZNOŚĆ, POŁOŻENIE, KOMUNIKACJA, TORSJA, KASA ZAPOMOGOWA, SYLIKON, LARWA, ŁĘG OLSZOWY, BRAT, TYRALIERA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, POMPADOUR, WEZWANIE, TOBOGAN, KOMEDIANTKA, MUSSET, ORBITOWANIE, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, CUDA NA KIJU, ZASTÓJ ŻYLNY, WĘŻOJAD, TRZYNASTKA, PRZYLEPKA, ROZCIĘCIE, BASENIK, LATINO, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, BIZNESMENKA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, KONFERENCJA PRASOWA, OKRES AMAZOŃSKI, INTENDENT, CYNAMON, SZALKA, ZAMEK ŚLIZGOWO-OBROTOWY, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, KREACJA PIENIĄDZA, TAPETA, WĘZEŁ WINDSORSKI, POIDEŁKO, SUTEK, NIEDOPOWIEDZENIE, SEROWNIA, RYBOJASZCZURY, WYZIEWY, ODBYTNICA, LASONOGI, MIEDNICA, SYRYNGA, PRACOWNIK LEŚNY, OBSERWATORKA, ZGODA, MORZE AZOWSKIE, MAHDI, POLEWA, KOROWÓD, LANSJER, KANCONA, FERROMAGNETYCZNOŚĆ, SITAR, PIENIĄDZE, HARD CORE, DRZEWKO, MOC WYTWÓRCZA, ZAPAŚĆ, TRĄBKA POCZTOWA, OSTRONOS WORKOWATY, MIKROGRAFIA, PIRACTWO, MOL, DRĘTWOTA, LANDRYNKA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, HELIOCENTRYZM, HALLOTRON, POJAZD ZAPRZĘGOWY, KOMUNA, PIKIEL, TRUPOJAD, UDERZENIE, IRISH DRAFT, KOZA SAANEŃSKA, ALGRAFIA, WYŚCIGI, OFICJEL, POMORSKI, OUROBOROS, POKARM, KIBLA, MECHANIKA PŁYNÓW, SPĘKANIE, BŁONA PŁYWNA, PODPORA, LAKIER DO PAZNOKCI, GŁÓWKA ARTYKUŁU, ZAKON ŻEBRZĄCY, LIŚCIEŃ, ROBER, SZPARA POWIEKOWA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, ROZWÓJ, POMÓR, TRAWERS, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, KOJEC, GRZECZNOŚĆ, PŁASZCZ KĄPIELOWY, MEDYCYNA LOTNICZA, RAK AMERYKAŃSKI, MUSZLA KLOZETOWA, PIETROW, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, ŚWIĘTOKUPCA, STRATYFIKACJA, NAKRYCIE, GŁOWA CUKRU, LIMAKOLOGIA, FISHARMONIA, WYŚWIETLARNIA, MATE, DIAFTOREZA, ZADRAPNIĘCIE, NIEDOCUKRZENIE KRWI, STOPKA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, RELACJA PEŁNA, MARABUT, TRZĘSIENIE ZIEMI, NAROŻNICA, ANEROID, CMOKIER, RODZINA NUKLEARNA, PARAPETÓWA, OBRZEŻE, KOMISJA SKRUTACYJNA, PÓŁNOCEK, ZANOKCICA CIEMNA, DRZEWO TERPENTYNOWE, TURECKI, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, JANUSZ, BARWICA DREWNA, RODZAJ ŻEŃSKI, KOŃ BERBERYJSKI, GNIAZDO PROCESOROWE, AHISTORYZM, WĘZEŁ, TURBINA AKCYJNA, FRYSZERNIA, CAMORRA, BROMOLEJ, PROKSEMIKA, MOTYLEK, SPEKTAKL BALETOWY, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, OBROŻA, PRZYPORA, CYKL WEGETACYJNY, NIEOPANOWANIE, GEN RECESYWNY, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, ŁÓŻECZKO NADZIEI, GRA SINGLOWA, IZOPRENOID, BRACTWO RYCERSKIE, BIELIŹNIARSTWO, PRÓŻNOWANIE, MECHANIKA GÓROTWORU, GÓRMISTRZ, MRÓWKA ŻNIWIARKA, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, MYJNIA, ERA, DOM STARCÓW, BAGDAD, SYNSEPAL, MIĘSOPUST, MARTWA WODA, ?JĘZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.148 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRYŁA WYPUKŁA, W KTÓRYM ŚCIANY SĄ PRZYSTAJĄCYMI WIELOKĄTAMI FOREMNYMI I W KAŻDYM WIERZCHOŁKU ZBIEGA SIĘ JEDNAKOWA LICZBA ŚCIAN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRYŁA WYPUKŁA, W KTÓRYM ŚCIANY SĄ PRZYSTAJĄCYMI WIELOKĄTAMI FOREMNYMI I W KAŻDYM WIERZCHOŁKU ZBIEGA SIĘ JEDNAKOWA LICZBA ŚCIAN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIELOŚCIAN FOREMNY bryła wypukła, w którym ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i w każdym wierzchołku zbiega się jednakowa liczba ścian (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIELOŚCIAN FOREMNY
bryła wypukła, w którym ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i w każdym wierzchołku zbiega się jednakowa liczba ścian (na 17 lit.).

Oprócz BRYŁA WYPUKŁA, W KTÓRYM ŚCIANY SĄ PRZYSTAJĄCYMI WIELOKĄTAMI FOREMNYMI I W KAŻDYM WIERZCHOŁKU ZBIEGA SIĘ JEDNAKOWA LICZBA ŚCIAN sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - BRYŁA WYPUKŁA, W KTÓRYM ŚCIANY SĄ PRZYSTAJĄCYMI WIELOKĄTAMI FOREMNYMI I W KAŻDYM WIERZCHOŁKU ZBIEGA SIĘ JEDNAKOWA LICZBA ŚCIAN. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast