TRANSWESTYTA - OSOBA, KTÓRA UPODABNIA SIĘ DO PRZEDSTAWICIELI PŁCI PRZECIWNEJ POPRZEZ STRÓJ I ZACHOWANIE, CELEM OSIĄGNIĘCIA SATYSFAKCJI EMOCJONALNEJ LUB SEKSUALNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEBIERANIEC to:

transwestyta - osoba, która upodabnia się do przedstawicieli płci przeciwnej poprzez strój i zachowanie, celem osiągnięcia satysfakcji emocjonalnej lub seksualnej (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEBIERANIEC

PRZEBIERANIEC to:

osoba śmiesznie ubrana, dziwak (na 13 lit.)PRZEBIERANIEC to:

oszust, który zakłada strój jakiejś grupy zawodowej, aby dokonać przestępstwa (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRANSWESTYTA - OSOBA, KTÓRA UPODABNIA SIĘ DO PRZEDSTAWICIELI PŁCI PRZECIWNEJ POPRZEZ STRÓJ I ZACHOWANIE, CELEM OSIĄGNIĘCIA SATYSFAKCJI EMOCJONALNEJ LUB SEKSUALNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.996

FABRYKATOR, MRÓWKA ŻNIWIARKA, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, ALBEE, WSPOMNIENIE, NIMB, ŚMIESZKA, JĘZYK WIETNAMSKI, PROGRAM TELEWIZYJNY, DWUNASTY, MEDALIK, SZTYWNIAK, OSADY DENNE, SONG, SZKANDELA, OSADA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, DNA, ANTYCIAŁO, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, EWA, SYSTEM AUTONOMICZNY, DIAMAGNETYK, KAFLARZ, ŻYDOSTWO, SIWERT, CHWYT PONIŻEJ PASA, STADION, KLAUZURA, ŚWIADEK KORONNY, OKOP, POCZWARA, GODNOŚĆ, RYPS, WYROSTEK BARKOWY, PAMIĘĆ BUFOROWA, WYGA, STRÓJ TRADYCYJNY, IRANIZACJA, KAMIEŃ, WAGONIK, BALON, SQUATTER, CIĄGNIK KOŁOWY, ZALANIE PAŁKI, KANAŁ PÓŁKULISTY, WIROSZYBOWIEC, UNTERWALDEN, CZAS URZĘDOWY, ROPOWICA KŁĘBU, MUSLIM, ALFABET MUZYCZNY, KREOL, DAMA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, HEDONIZM, PAKARZ, LARYNGOFON, DŻEM, TERCJA, ATOL, OBROŻA, LAMPA ELEKTRONOWA, SECIK, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, CHOROBA KENNEDY'EGO, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, PRZEPLOTKA, KORYFEUSZ, TEMPERATURA CURIE, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, HOMESPUN, ODPRAWA WARUNKOWA, SPOLEGLIWOŚĆ, MESZEK, ZASUWA, STOPKA, CZARNE, PANORA, BĄBEL, AMFITEATR, KOMPLET, ETYKIETA, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, ANATOMIA, SPRYCIARKA, SPOT, NAPOMNIENIE, GRUCZOŁ DOKREWNY, ROBER, BUFFETING, MACIEJ, NOSICIEL, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, PIEROGI, HAMULEC, BRAND, EKSPEDYCJA, PRZYCZYNEK, CZAS GRAMATYCZNY, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, DALI, FELOPLASTYKA, POWŁOKA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PLAZMOLIZA, OKRUSZYNA, KĄT, WYRACHOWANIE, STYL JOŃSKI, MGŁAWICA, POPYCHŁO, MACZANKA, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, TAJNIAK, WIECZÓR KAWALERSKI, ENTEROKOK, ADMIRER, FANFARZYSTA, BALOWICZ, GÓRNICTWO, POLIFONIA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, PIENIĄDZ LOKALNY, BLACHA, FILOLOGIA ANGIELSKA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, MONGOŁ, DMUCHAWKA, DECEPCJA, CEGŁA DZIURAWKA, BLOKERS, LESZCZYNA, KYZYŁ, JABŁKO, KOŃ NA PATYKU, PACYFIKAŁ, MANUFAKTURA, ORTOPTYSTA, NASTROSZ LIPOWIEC, KRĄŻENIE OGÓLNE, RELING, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, GORCZYCZNIK, TEMBLAK, PŁYTKI TALERZ, ZALEW, PĘTÓWKA, KOZACZKA, CHANSON, WYRAJ, ROŚLINA OZDOBNA, NACZYNIE OZDOBNE, DACH ŁAMANY, OMACNICA, PODŁOŻE GRUNTOWE, KARCICIEL, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, KAPŁAN, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, DINO, BRYJKA, SURFER, CHOPIN, LAMUCKI, WYSZYWANKA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, DAR, NOUMENON, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, OSTATNIE POŻEGNANIE, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, ZAKRES POJĘCIOWY, TWIERDZENIE MAYA, PERCHA, RĘKAWICZNIK, ŁÓDŹ LATAJĄCA, LIMNIGRAF, KATAKUMBY, PALINGENEZA, SEZON REGULARNY, BIOMARKER, CIOS, LEMONIADA, SOS MALTAŃSKI, OBIEKT MOSTOWY, SZARADZISTA, KAPITALISTKA, GALARETA WHARTONA, ASPIRACJA, PSTRYKACZ, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, OSOWIAŁOŚĆ, OBORNIK, NORMALIZACJA, PROZODIA, WYSPA KONTYNENTALNA, SPRYCIARZ, ZADANIE, BOŻYSZCZE, KĄDZIEL, ILLOKUCJA, EFEKT KAPILARNY, KAMIZELKA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, JĘZYK PASZTO, EUFONIA, ŻURAW, LUTNIARZ, WESZ MORSKA, MATE, STAWKA, GOTYK, PRZĘDZIWO, TERMOS, ALKOWA, KOS, KULTUROWOŚĆ, MANUFAKTURA, KONCEPT, STRAŻNIK, KOLEUS, CWAJNOS, LITERATURA FAKTU, GOSTEK, OBÓJ MIŁOSNY, AGLOMERACJA, PRZEŚWIETLENIE, KARTKA, KOTWICA, OWOC, ODPŁYW, STRZYKWY, FALA WODNA, KASZTELAN KRZESŁOWY, RYNEK PRACY, ZAMEK, BAŁAMUTKA, ZŁOTODESZCZ, PUSZKA, UDAR, KANAŁ RODNY, TERMOLOKATOR, GEODEZJA GÓRNICZA, MUZA, KUC MERENS, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, GETRY, ETRANŻER, AKCENT OSTRY, KONWOLUCJA, POLEWKA, SPECJALNA TROSKA, CHOROBA WENERYCZNA, GETRY, CLERK, WSPINACZKA SPORTOWA, GEOMETRIA RZUTOWA, CWANIAK, DAWCA ORGANÓW, AUTOMOBIL, NIEWIERNOŚĆ, ŻONGLERKA, WĘGLÓWKA, IZOLACJA, POSTĘPACTWO, PLECIONKA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, LB, WZÓR CHEMICZNY, ORTOPTYSTKA, DŻINGIEL, MURRINA, PEŁNIA, SINGIEL, BITUMIZACJA, WAŁ MORENOWY, SIŁA, WAHADŁO, PAŹ ŻEGLARZ, PRZECHYŁKA, MOST, DYM, BUTERSZNYT, BOK, KRAŃCOWOŚĆ, WIATR, TRAŁ, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, RODODENDRON, PŁOMIENIE, STOŁÓWKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, ODPOWIEDŹ, SIOSTRZYCZKA, LUDY TURAŃSKIE, SEK, ?PROMIEŃ ALFA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.996 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRANSWESTYTA - OSOBA, KTÓRA UPODABNIA SIĘ DO PRZEDSTAWICIELI PŁCI PRZECIWNEJ POPRZEZ STRÓJ I ZACHOWANIE, CELEM OSIĄGNIĘCIA SATYSFAKCJI EMOCJONALNEJ LUB SEKSUALNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRANSWESTYTA - OSOBA, KTÓRA UPODABNIA SIĘ DO PRZEDSTAWICIELI PŁCI PRZECIWNEJ POPRZEZ STRÓJ I ZACHOWANIE, CELEM OSIĄGNIĘCIA SATYSFAKCJI EMOCJONALNEJ LUB SEKSUALNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEBIERANIEC transwestyta - osoba, która upodabnia się do przedstawicieli płci przeciwnej poprzez strój i zachowanie, celem osiągnięcia satysfakcji emocjonalnej lub seksualnej (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEBIERANIEC
transwestyta - osoba, która upodabnia się do przedstawicieli płci przeciwnej poprzez strój i zachowanie, celem osiągnięcia satysfakcji emocjonalnej lub seksualnej (na 13 lit.).

Oprócz TRANSWESTYTA - OSOBA, KTÓRA UPODABNIA SIĘ DO PRZEDSTAWICIELI PŁCI PRZECIWNEJ POPRZEZ STRÓJ I ZACHOWANIE, CELEM OSIĄGNIĘCIA SATYSFAKCJI EMOCJONALNEJ LUB SEKSUALNEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - TRANSWESTYTA - OSOBA, KTÓRA UPODABNIA SIĘ DO PRZEDSTAWICIELI PŁCI PRZECIWNEJ POPRZEZ STRÓJ I ZACHOWANIE, CELEM OSIĄGNIĘCIA SATYSFAKCJI EMOCJONALNEJ LUB SEKSUALNEJ. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x