PHILEMON CORNICULATUS - GATUNEK ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PTAKA Z RODZINY MIODOJADÓW (MELIPHAGIDAE), KTÓRY WYSTĘPUJE NA OBSZARZE NOWEJ GWINEI I WE WSCHODNIEJ AUSTRALII; JEST JEDNYM Z KILKU GATUNKÓW PTAKÓW ZALICZANYCH DO RODZAJU PHILEMON, KTÓRYCH GŁOWY SĄ POZBAWIONE PIÓR, JEGO UPIERZENIE JEST KOLORU BRĄZOWOSZAREGO; ZWIERZĘ MA RZUCAJĄCĄ SIĘ W OCZY WYPUKŁOŚĆ NA CZARNEJ GŁOWIE, ŻYWI SIĘ OWADAMI I NEKTAREM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FILEMON SĘPIOGŁOWY to:

Philemon corniculatus - gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae), który występuje na obszarze Nowej Gwinei i we wschodniej Australii; jest jednym z kilku gatunków ptaków zaliczanych do rodzaju Philemon, których głowy są pozbawione piór, jego upierzenie jest koloru brązowoszarego; zwierzę ma rzucającą się w oczy wypukłość na czarnej głowie, żywi się owadami i nektarem (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PHILEMON CORNICULATUS - GATUNEK ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PTAKA Z RODZINY MIODOJADÓW (MELIPHAGIDAE), KTÓRY WYSTĘPUJE NA OBSZARZE NOWEJ GWINEI I WE WSCHODNIEJ AUSTRALII; JEST JEDNYM Z KILKU GATUNKÓW PTAKÓW ZALICZANYCH DO RODZAJU PHILEMON, KTÓRYCH GŁOWY SĄ POZBAWIONE PIÓR, JEGO UPIERZENIE JEST KOLORU BRĄZOWOSZAREGO; ZWIERZĘ MA RZUCAJĄCĄ SIĘ W OCZY WYPUKŁOŚĆ NA CZARNEJ GŁOWIE, ŻYWI SIĘ OWADAMI I NEKTAREM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 33.615

SAMOZATRACENIE, TRAWERS, BARCZATKA GŁOGOWICA, CYPRYS PATAGOŃSKI, NARRATOR, BUŁGARIA WOŁŻAŃSKO-KAMSKA, KLOCHTUN, CIAŁO ACETONOWE, ENERGETYKA JĄDROWA, ELEMENT, ADMONICJA, BIAŁA MAGIA, TAJWANIA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, JAWNOGRZESZNIK, AZYL, ZIOŁO, KOMITET STERUJĄCY, SIFAKA BIAŁA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, TONIN, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, WĘZEŁ, TURNIURZYK GRUBODZIOBY, TRUDNOŚĆ, LINIA ŚREDNICOWA, KAPSYD, WYWIAD LEKARSKI, UTWARDZACZ, SKUBUN KLESZCZOWNIK, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, BOBREK TRÓJLISTNY, PALARNIA, PIPIL CZARNOGRZBIETY, NATRYSK, DRĘTWOTA, CEIK, GRYBOGLÓW, INWEKTYWA, PIASKOWIEC, IBERYSTYKA, WYRAK SUNDAJSKI, GŁOWNIA, SPRZĘŻNICE, CZWARTY, PARANOJA PIENIACZA, KIER, WĘZEŁ WINDSORSKI, KONTRGAMBIT WINAWERA, BASEN, FALKA, ORTOCENTRUM, ROPUCHY NOSATE, ZACHŁYST, INDRIS, CENTRUM KONFERENCYJNE, SYGNAŁ ANALOGOWY, BUSZÓWKA KRESKOWANA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, RAMIENISKO, ALGI, PRANKSTER, MODRZEW DAHURSKI, KALOSZEK, DIODKA, FRONT, CZYTAL, RULETKA, KRÓLIKARNIA, KRUMMHORN, EKSPAT, WĘZEŁ, SOSNA ZACHODNIA, PAREJAZAUR, SKALA PODATKOWA, GORBUSZA, DYFTERYT, PŁASKOMERZYK KĘDZIERZAWY, PRZECINKOWIEC, ADIANTUM KLINOWATE, NIEUBŁAGALNOŚĆ, GOLIAT PŁOCHLIWY, KALETKA FABRYCJUSZA, GRANULACJA, ZAKRĘCENIE SIĘ, MŁODA PARA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE, BRAMKARKA, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, OKULARY, GRYZEK, KOŚĆ MIEDNICZNA, AKACJA SYBERYJSKA, ATREZJA JELITA GRUBEGO, PLAN MOBILIZACYJNY, MĄKA SITKOWA, LEPNICZKA, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, ŚLEPACZEK ZWYCZAJNY, JĘZYK TYBETAŃSKI, ZASIEK, ŻAGNICA, GLINKA KAOLINOWA, PENELOPA CZARNA, ŻÓŁTONÓŻEK, OPOSIK WIELKOOKI, PUDU, WĘŻOWNIK, SZAFRAN TOSKAŃSKI, GWAREK, KROPIATKA, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, NERECZNICA, GHUL, DROBNOŚĆ, TOR, MANAPOURI, OSTRIA, ZEWNĘTRZE, KOZIARZ, HOSTEL, OWULACJA, MONOGAMICZNOŚĆ, LÓD, GRUSZKA, EUSTENOPTERON, SKŁADNIK ODŻYWCZY, SZYKSYNGIA, DODATEK WYRÓWNAWCZY, PILCHOWATE, SOLARIUM, DOCHÓD NOMINALNY, GUZ ZŁOŚLIWY, WILGOTNOŚĆ, PIĘKNOŚĆ, PODKASAŁKA AMARANTOWA, KNAJPA, SZKODNIK, MIKSER, GĘŚ ARKTYCZNA, GOBELINIARZ, ROMANISTA, KOŃ ŁOTEWSKI, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, AUREOLA, RÓG, ODŁÓG, KOZA, ŚLEDZIOPODOBNE, WOLEJ, KAMERTON STROIKOWY, MECHANIK POKŁADOWY, KURATORKA, SREBRZANKA CZERWONODZIOBA, PĘPAWA JACQUINA, MATKA BIOLOGICZNA, KRYTYKANT, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, KOCANKA WSPANIAŁA, SUBSKRYBENT, PRZEWODNICZKA, INFLACJA OTWARTA, KURS, KOPRODUKCJA, PLUSKWIAK RÓWNOSKRZYDŁY, WSTĘŻYK, INDEKS, GIBON BIAŁORĘKI, JĘCZMIEŃ OZIMY, PUDEŁECZNIK LISTWOWY, RAJA KANADYJSKA, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, CZAS UNIWERSALNY, KREWETKA ELEGANCKA, ASTER WĄSKOLISTNY, CHWOŚCIK BURAKOWY, MIODOJAD WYSPOWY, ZBROJENIE, KORWINIZM, KISZENIAK, TAMANDUA MEKSYKAŃSKA, SARDELOWATE, ALGRAFIA, MODRASZEK TELEJUS, GAL, SUBRETKA, OGRANICZONOŚĆ, HEMIKRYPTOFIT, SOLUCJA, CO, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, GARNEK, TRZMIEL SZEŚCIOZĘBNY, BÓL GŁOWY, KECZ, LEMURKA RDZAWOSTERNA, DRZEWOŁAZ ŻÓŁTOPASY, PROCESOWICZ, INICJATYWNOŚĆ, ŻABA POŁUDNIOWA KARŁOWATA, KREMOGEN, CHOROBA KESONOWA, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, PARASZKA, GLYPTODON, NADNATURALNOŚĆ, OSTRYGOJAD ZWYCZAJNY, UPIEK, BRACTWO RYCERSKIE, SEKSISTOWSKOŚĆ, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, REJA, PYZA, POKRYWA, SEKWOJA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, WILCZOMLECZ PIĘKNY, KUSACZ RDZAWY, CYRANECZKA ANDYJSKA, PAPROTNIK KOLCZYSTY, WSPÓŁUCZENNICA, CZOSNEK ALFATUNEŃSKI, SKRĘTEK MIESZAŃCOWY, ETAN, DRAMAT, KOŁODZIEJ, DZIEKAN, PIRYDOKSAL, BIEŁUGI, PRAKTYCZNOŚĆ, KOŃ TROJAŃSKI, CHOREG, ZMROK, PUSZKIN, KUZYN, MOKRY SEN, FTYZJATRA, OBORNIK, PIŻMOSZCZUR, STRZECHWA KRZYWA, PEPERONI, USKOK, ZAKŁADNIK, RÓJ, NIEUCHWYTNOŚĆ, CEL, ŻÓŁTOOK ZŁOTOPLAMY, KUMAK GÓRSKI, DEVELOPER, STADION, PRYWATNOŚĆ, SIERPODUDEK ZMIENNY, OBROSTKA LETNIA, PTASZNIK CZERWONOKOLANOWY, PARASZYT, SASSEBI, MAKAK REZUS, ŻYWORÓDKA DWUSMUGOWA, PIERWSZOŚĆ, PISCHINGER, SERBSKOŚĆ, GRZYB PLEŚNIOWY, ŻUK, KUKIELNIK WIELKI, KRĘPACZEK CZARNOGARDŁY, ATAK, PODWOIK, JEDLICA SINA, HAŁAŚNIK BURY, SODOMA I GOMORA, MERITUM, MALAJSKI, PSZCZOŁA, DRWINA, KULIK MNIEJSZY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, KACERSTWO, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, PODTYBINKA, BĄK PSTRY, NERW UDOWO-GOLENIOWY, FRANIA, PANI DOMU, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, JASKÓŁKA, IBIS ŻÓŁTOSZYI, KWIAT ŻEŃSKI, WIETRZNOŚĆ, SKÓRZAK, ROZPLENICA, KOZA, KOSTIUMERNIA, NOGOLOTKA CZARNOSTOPA, ODKRYCIE DUSZY, TRANSWESTYTA, KOLATOR, WSZECHMOGĄCY, ROZKŁADOWOŚĆ, ?TKANIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 33.615 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PHILEMON CORNICULATUS - GATUNEK ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PTAKA Z RODZINY MIODOJADÓW (MELIPHAGIDAE), KTÓRY WYSTĘPUJE NA OBSZARZE NOWEJ GWINEI I WE WSCHODNIEJ AUSTRALII; JEST JEDNYM Z KILKU GATUNKÓW PTAKÓW ZALICZANYCH DO RODZAJU PHILEMON, KTÓRYCH GŁOWY SĄ POZBAWIONE PIÓR, JEGO UPIERZENIE JEST KOLORU BRĄZOWOSZAREGO; ZWIERZĘ MA RZUCAJĄCĄ SIĘ W OCZY WYPUKŁOŚĆ NA CZARNEJ GŁOWIE, ŻYWI SIĘ OWADAMI I NEKTAREM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PHILEMON CORNICULATUS - GATUNEK ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PTAKA Z RODZINY MIODOJADÓW (MELIPHAGIDAE), KTÓRY WYSTĘPUJE NA OBSZARZE NOWEJ GWINEI I WE WSCHODNIEJ AUSTRALII; JEST JEDNYM Z KILKU GATUNKÓW PTAKÓW ZALICZANYCH DO RODZAJU PHILEMON, KTÓRYCH GŁOWY SĄ POZBAWIONE PIÓR, JEGO UPIERZENIE JEST KOLORU BRĄZOWOSZAREGO; ZWIERZĘ MA RZUCAJĄCĄ SIĘ W OCZY WYPUKŁOŚĆ NA CZARNEJ GŁOWIE, ŻYWI SIĘ OWADAMI I NEKTAREM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FILEMON SĘPIOGŁOWY Philemon corniculatus - gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae), który występuje na obszarze Nowej Gwinei i we wschodniej Australii; jest jednym z kilku gatunków ptaków zaliczanych do rodzaju Philemon, których głowy są pozbawione piór, jego upierzenie jest koloru brązowoszarego; zwierzę ma rzucającą się w oczy wypukłość na czarnej głowie, żywi się owadami i nektarem (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FILEMON SĘPIOGŁOWY
Philemon corniculatus - gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae), który występuje na obszarze Nowej Gwinei i we wschodniej Australii; jest jednym z kilku gatunków ptaków zaliczanych do rodzaju Philemon, których głowy są pozbawione piór, jego upierzenie jest koloru brązowoszarego; zwierzę ma rzucającą się w oczy wypukłość na czarnej głowie, żywi się owadami i nektarem (na 17 lit.).

Oprócz PHILEMON CORNICULATUS - GATUNEK ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PTAKA Z RODZINY MIODOJADÓW (MELIPHAGIDAE), KTÓRY WYSTĘPUJE NA OBSZARZE NOWEJ GWINEI I WE WSCHODNIEJ AUSTRALII; JEST JEDNYM Z KILKU GATUNKÓW PTAKÓW ZALICZANYCH DO RODZAJU PHILEMON, KTÓRYCH GŁOWY SĄ POZBAWIONE PIÓR, JEGO UPIERZENIE JEST KOLORU BRĄZOWOSZAREGO; ZWIERZĘ MA RZUCAJĄCĄ SIĘ W OCZY WYPUKŁOŚĆ NA CZARNEJ GŁOWIE, ŻYWI SIĘ OWADAMI I NEKTAREM sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PHILEMON CORNICULATUS - GATUNEK ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PTAKA Z RODZINY MIODOJADÓW (MELIPHAGIDAE), KTÓRY WYSTĘPUJE NA OBSZARZE NOWEJ GWINEI I WE WSCHODNIEJ AUSTRALII; JEST JEDNYM Z KILKU GATUNKÓW PTAKÓW ZALICZANYCH DO RODZAJU PHILEMON, KTÓRYCH GŁOWY SĄ POZBAWIONE PIÓR, JEGO UPIERZENIE JEST KOLORU BRĄZOWOSZAREGO; ZWIERZĘ MA RZUCAJĄCĄ SIĘ W OCZY WYPUKŁOŚĆ NA CZARNEJ GŁOWIE, ŻYWI SIĘ OWADAMI I NEKTAREM. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x