PTAK Z RODZINY KACZKOWATYCH; AMERYKA PTN., EUROPA, AZJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁOWIENKA to:

ptak z rodziny kaczkowatych; Ameryka Ptn., Europa, Azja (na 9 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: GŁOWIENKA

GŁOWIENKA to:

głowienka zwyczajna, kaczka rdzawogłowa, Aythya ferina - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje środkowe szerokości geograficzne Eurazji - Wyspy Brytyjskie, Europę Środkową i Wschodnią i pas w Azji Środkowej po Mandżurię i północną Japonię, poza tym izolowana populacja występuje w Azji Mniejszej (na 9 lit.)



GŁOWIENKA to:

Prunella - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); występuje na półkuli północnej (na 9 lit.)



GŁOWIENKA to:

typowy przedstawiciel kaczek nurkujących; środkowa i płn. zach. Europa i środkowa Azja; pospolita (na 9 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PTAK Z RODZINY KACZKOWATYCH; AMERYKA PTN., EUROPA, AZJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.223

SELEWINKA, MARSYLIOWATE, PUCHACZ, JĘZYK KAUKASKI, ANSERIMIM, DYDELF WIRGINIJSKI, ŚMIESZKA, GALAGO DEMIDOFFA, CYTWAR, GERBERA JAMESONA, PERKOZ RDZAWOSZYI, PYTON, GOŁKA, ALOZA FINTA, TRÓJLIST JAJOWATY, CHOMIK RUMUŃSKI, IBIS OLBRZYMI, GLEJCHENIOWATE, BRĄZOGŁÓWKA PRĄŻKOWANA, MONTBRECJA, CIS POSPOLITY, SIATKOWIEC, GRUSZA, CHOMIK TYBETAŃSKI, ŁUSECZNICA FITZINGERA, KLEJÓWKA, PIŻMOWIEC, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, REKINEK BRUNATNY, BRZĘCZEK BIAŁOBRZUCHY, KALATEA OBRZEŻONA, PIASKOWIEC, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI, TURZYCA WŁOSOWATA, SKRZYDLIK ARNOLDA, SIDEROPS, SIKA, JABŁOŃ KWIECISTA, DUBRILLOZAUR, KURURO, WROŚNIAK, BRYZGUN, BYSTRZYK PIĘKNY, ŻÓŁW EGIPSKI, OFIAKODON, ONAGER PERSKI, MAŁPECZKI, KĄTNIK DOMOWY, GŁOWNIA KUKURYDZY, MIKROBIOTA, DZIKIE WINO, ZDROJEK, KOLIBER MODROGŁOWY, CZAPLA CZARNOGŁOWA, OPOS, KALANDRINIA, CZARCIKĘS, WRÓBEL ZŁOTY, NUROGĘŚ, PAPIERÓWKA, PERŁOWIEC, MADAGASKOLOTKA JASNOOKA, SZERSZEŃ KSIĄŻĘCY, OSTNICA LESSINGA, ROPUCHA STRUMIENIOWA, KARAKARA, SIT GŁÓWKOWATY, OBRZEŻEK GOŁĘBI, KANIUKI, ŚLEPOWRON ŻÓŁTOCZELNY, ANOA GÓRSKI, BOROWIAK KANADYJSKI, ALPINIA ZWYCZAJNA, SKOCZE, SYNINGIA OKAZAŁA, KRWAWNIK WEŁNISTY, IRGA DROBNOLISTNA, ŁYSKA, PANDA, WITLINEK, SZAFIROLOTEK, ŁYCZKOWIEC DŁONIASTY, BIEGUS RDZAWY, BEZRĄBEK, KOCZKODAN TALAPOIN, DELFIN MAŁY, PLISZKA, HUBA, CYNERARIA, EUKALIPTUSOWCZYK ŻÓŁTOCZELNY, KURHANNIK, KOZIORÓG, POWIEŚĆ RZEKA, KOZICA, KROWIA WARGA, ANUROGNAT, ZIĘBA, PLATYKLADUS WSCHODNI, LORA, MIODOJADEK BRĄZOWY, BARCZATKA FRANKOŃSKA, PIESTRÓWKA, AMBYSTOMA KALIFORNIJSKA, ARENGA, TUJOWIEC DELIKATNY, MARGAJ, INDONEZYJSKI, CZUPRYNEK, HOKEJÓWKA KRÓTKOPRĘGA, ŁOPATONOSY, ŚNIEŻYCZKA RIZEŃSKA, FILEMON CIEMNY, BOA NOWOGWINEJSKI, ŻAGLIK SIERPOWATY, SASANKA, NOAZAUR, PAŁANKA MIODOJAD, KAPUSTA CUKROWA, KOSMATEK, NAROŻNICA GÓRSKA, NOCOLOT, GĘŚ GARBONOSA, KRUCZYNA WIELKA, KRZAKÓWKA BIAŁOGARDŁA, ŁYSOŃ SIWOGŁOWY, WRÓBEL PUSTYNNY, KOTIK, WĘŻOJAD, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, PRZYWROTNIK POŁYSKUJĄCY, KUKLIK ROZESŁANY, CZARNA WDOWA, NORNIK POLNY, KARLIK SZPONIASTY, BRODAWNIK, KAZARKA RAJSKA, ŁUSKIEWNIK, KUZU, BIELINEK RZEPNIK, SĘP, DRZEWICA, CZAIK JESIENNY, TRASZKA NADDUNAJSKA, JASTRZĘBIE, KOROŁAZ PAPUASKI, PAPROTNIK BRAUNA, KRWAWNIK KOWNIATKOLISTNY, BILBIL OKULAROWY, LORYSA, ŚWIERK VEITCHA, OGORZAŁKA NOWOZELANDZKA, OWCZAK, MIODÓWKA CZARNOGŁOWA, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, ZROSŁOWIECZEK SOLNISKOWY, ŻAGIEW PRĄŻKOWANA, KWILAJA, BORATEK NAŚNIEŻEK, SZAŁWIA OMSZONA, ROZDĘTKA, MĄCZNIK, TURKAWKA, MAMUT WŁAŚCIWY, TRINIA, KRATNIK, GLADIOLA, GRUBODZIÓB, MURARKA OGRODOWA, GRZYB MAŚLAK, SUSÓWKA RDESTOWA, PETREL, KOSOŃ, ZROSTNICZEK WYSMUKŁY, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, POTRZESZCZ, JEDLINA, KORMORAN MODROGARDŁY, WODNICA KAMERUŃSKA, AMFIPRION, SIMIR, BARCZATKA NAPÓJKA, RAJA NABIJANA, CHASZCZAK BRĄZOWY, OMATNIK KULISTY, LYGODIUM, DZIERZBOWRON, KANGUR DRZEWNY, KRĘPACZEK MODROOKI, CZIRU, JELEŃ, RÓŻNOZĄB SMUKŁY, BURZYK RÓŻOWONOGI, BIAŁOBRZUSZKA CZARNOGŁOWA, GEREZA CZARNA, SIERPIK, SÓJKA, DZIERZBIK GÓRSKI, SZADOK, PRZYPŁASZCZEK, GÓRALEK ABISYŃSKI, POKRZYWA KONOPIOLISTNA, PĘPAWA ZIELONA, KRAKWA, ROPUCHA ZWYCZAJNA, SERDECZNIK POSPOLITY, HEŁMIATKA, KACZKA, ALBATROS WĘDROWNY, DZWONECZNIK BULLEYA, MIŁKA ZIELENIEJĄCA, DOLMEN, PRZYMIOTNO KARPACKIE, DZWONECZNIK POKRZYWOLISTNY, PASTERNAK, FAŁSZYWA LISZKA, AMFIUMA TRÓJPALCZASTA, KONGER BIAŁOPŁETWY, ŚLUZICA ATLANTYCKA, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, SZCZERKLINA OWŁOSIONA, KONIKI MORSKIE, BADYLARKA, NIGERZAUR, EUTERPA, PŁOMIEŃCZYK, NIEŁAZEK BRUNATNY, ANAKONDA POŁUDNIOWA, SOSNOWE, LIRNIK, WODNOKRZYWOSZYJ, SZARŁAT, CHRZĄSZCZ BIEGACZOWATY, TRZMIEL RUDY, BADIAN, WSTĘGÓWKA, ŻÓŁW NOROWY, BRZOZA PŁACZĄCA, RZEKOTKA SOSNOWA, ASTER BALDASZKOWY, KORMORAN ZIELONOLICY, DZIĘCIUR, PTASZYNIEC, LEMING, SYCZOŃ SAMOTNY, JAŁOWIEC WIRGINIJSKI, ŚWIERZBOWIEC USZNY, SOLANKA, KAWKA, RZĄPICA, CIEMNOBLASZEK, BARCZATKA KATAKS, IBIS CZARNY, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, KINKAŻU, WALABIA GREYA, POLATUCHA OLBRZYMIA, DAANOZAUR, KOSZATNICZKA, OSTROLOT BIAŁOBREWY, BURZYK KRESKOWANY, HALFA, MATE, BRZEGOWIEC, BILBIL KRESKOUCHY, PTAK MIMETYCZNY, PSZCZOŁY ŻĄDLĄCE, JEDWABNICA PŁOWOBRZUCHA, DZIESIĄTAK, SIWIEC, DUJKER, KRĘPACZ OLBRZYMI, MODRASZEK NAUSITOUS, ROKIET, KACZKA PIŻMOWA, ŻURAW, PROKONSUL, KUSACZ DARWINA, BEŁKACZEK, PERKOZ Z ALAOTRA, JABŁOŃ SARGENTA, TORFOWIEC DUSENA, BURZYK WĘDROWNY, PĘPAWA MIĘKKA, HUBARA, ALDROWANDA PĘCHERZYKOWATA, BIEŁUGA, KAWA, GRUSZYCZKA, HUBA PRĘGOWANA, ANTYLOPA SARNIA, GRZEBYK, HOŁOSZEŃ GŁÓWKOWATY, KUKLIK BUŁGARSKI, PĘDRUŚ, JESIOTR OSTRONOSY, JAGODOWIEC PRZEROSŁOLISTNY, GĄGOŁ KRZYKLIWY, NISZCZUKA OLBRZYMIA, CHWOSTKA SZAFIROWA, ?CZAPLA BIAŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.223 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PTAK Z RODZINY KACZKOWATYCH; AMERYKA PTN., EUROPA, AZJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PTAK Z RODZINY KACZKOWATYCH; AMERYKA PTN., EUROPA, AZJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁOWIENKA ptak z rodziny kaczkowatych; Ameryka Ptn., Europa, Azja (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁOWIENKA
ptak z rodziny kaczkowatych; Ameryka Ptn., Europa, Azja (na 9 lit.).

Oprócz PTAK Z RODZINY KACZKOWATYCH; AMERYKA PTN., EUROPA, AZJA sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - PTAK Z RODZINY KACZKOWATYCH; AMERYKA PTN., EUROPA, AZJA. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x