VICIA FABA VAR. MINOR, VICIA FABA VAR. EQUINA - ODMIANA BOBU; OD ODMIANY WŁAŚCIWEJ RÓŻNI SIĘ SMUKLEJSZYM POKROJEM, NIECO WYŻSZĄ ŁODYGĄ, DŁUŻSZYMI LIŚĆMI I MNIEJSZYMI (DO 20 MM), NIEMAL KULISTYMI NASIONAMI, O CZERWONYM LUB BRUNATNYM KOLORZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOBIK to:

Vicia faba var. minor, Vicia faba var. equina - odmiana bobu; od odmiany właściwej różni się smuklejszym pokrojem, nieco wyższą łodygą, dłuższymi liśćmi i mniejszymi (do 20 mm), niemal kulistymi nasionami, o czerwonym lub brunatnym kolorze (na 5 lit.)BÓB KOŃSKI to:

Vicia faba var. minor, Vicia faba var. equina - odmiana bobu; od odmiany właściwej różni się smuklejszym pokrojem, nieco wyższą łodygą, dłuższymi liśćmi i mniejszymi (do 20 mm), niemal kulistymi nasionami, o czerwonym lub brunatnym kolorze (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BOBIK

BOBIK to:

Vicia faba var. minor, Vicia faba var. equina - odmiana bobu; od odmiany właściwej różni się smuklejszym pokrojem, nieco wyższą łodygą, dłuższymi liśćmi i mniejszymi (do 20 mm), niemal kulistymi nasionami, o czerwonym lub brunatnym kolorze (na 5 lit.)BOBIK to:

jednoroczna strączkowa roślina pastewna spokrewniona z bobem; bób koński (na 5 lit.)BOBIK to:

rodzi strąki (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "VICIA FABA VAR. MINOR, VICIA FABA VAR. EQUINA - ODMIANA BOBU; OD ODMIANY WŁAŚCIWEJ RÓŻNI SIĘ SMUKLEJSZYM POKROJEM, NIECO WYŻSZĄ ŁODYGĄ, DŁUŻSZYMI LIŚĆMI I MNIEJSZYMI (DO 20 MM), NIEMAL KULISTYMI NASIONAMI, O CZERWONYM LUB BRUNATNYM KOLORZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.367

PIGULARZ, PIEROGI, WSPORNIK, BOMBRAMREJA, SALWA, RUCH, APEKS, SZYBKOŚĆ, SEPARACJONIZM, START ZATRZYMANY, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, KARTKA, POETA, GESTALT, BAŻANT, FAŁSZYZM, ODMA OPŁUCNOWA, KWADRAT MAGICZNY, FILOLOGIA, PŁYTA GŁÓWNA, AEROGRAFIA, POMIOTŁO, ROŻEK, HANAFITA, KOMENSALIZM, DELIRKA, PRZEKŁADACZ, WOTUM ZAUFANIA, SIECI, PRZEMYTNIK, HUDAJDA, KRATA, CIASTO, PISEMKO, WENTYLACJA MECHANICZNA, SZTUKA ZDOBNICZA, AUTOKEMPING, ORGANIZM MODELOWY, BRUDAS, RUMSZTYK, APARTAMENT, CYWILNOŚĆ, ARYBALLOS, DZIERŻAWCZOŚĆ, OPASKA, NAROŻNIK, KLEJOWNIA, STARY KOŃ, AKRECJA, DOROTA, WIGILIA, STROP KLEINA, TEST PASKOWY, SPRAWNOŚĆ, ANGLOSASKA, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, DEASEMBLER, ROKIET, SZORSTKOŚĆ, PRZEGRYZEK, LUKIER, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, ANTAŁEK, POLIANDRIA, LITAURY, SCHLUTER, CIĘŻKA DUPA, CIĄGNIK SIODŁOWY, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, FONDUE MIĘSNE, BUT, POZWANY, DOK, JAJKO PO FRANCUSKU, KATAR, KOŁOWRÓT, LINIA GŁOWY, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, NIEGOSPODARNOŚĆ, KASJERKA, PIĘĆDZIESIĄTKA, AŁUN, PEPSI, KRECIK, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, SĘK, IMMUNOSUPRESANT, PERFUZJA, NIESPIESZNOŚĆ, ŻEGLUGA, BEDŁKA, PRĘT, POLSKI, CHIROPTEROLOGIA, WETKA, MELON, KIJEK, ŚWIATŁO POSTOJOWE, NIEZDARSTWO, DOM KATECHETYCZNY, EKLIPTYKA, KRYNOLINA, ŁUSKOWCE, FANTOM, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, PRZELOT, BÓBR AMERYKAŃSKI, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, ŁOPATA, INWALIDA WOJENNY, DYKTATOR, OSTATNI SAKRAMENT, HB, ZBIORNIK, METODYKA, STYL MOTYLKOWY, BITNOŚĆ, WZW E, OPÓR, SZCZOTKA, GLORIA, GRUSZKA, TRĄBA JERYCHOŃSKA, KAPOK, FILTR, WARUNEK, ZAAWANSOWANIE, SCHLANIE SIĘ, CZERNINA, SHIMMY, IGLASTE, CHORIJAMB, STARAJĄCY SIĘ, CYKL EKONOMICZNY, ELOPSOPODOBNE, MARGARYNA, RYNEK, TAPETA, BIZNESMEN, LOGIZACJA, KSIĘGA METRYKALNA, STRZAŁKA, AUŁ, INIA, WÓDKA, SPĘKANIE, ŁOŻYSKO WAHLIWE, TITR, ALEC, CHIRURGIA ESTETYCZNA, PLAN ZDJĘCIOWY, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, MIR, DINUKLEOTYD, JEZIORO EUTROFICZNE, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, TEMAT, PUSZCZA, WIESŁAW, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, METEORYT, MINISTERSTWO, TEMACIK, ROOIBOS, ZĄBEK, KARKÓWKA, ZGODA, SĄD, BRYCZKA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, NIEPOBOŻNOŚĆ, TUTOR, ROZSTRZAŁ, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, OTWÓR, PORODÓWKA, KNOT, UDERZENIE, WYWIJAS, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, NALEGANIE, PIEGUSEK, MYSZ DOMOWA, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, IZBA, DROBIAZG, PARTIA, KRĘG OBROTOWY, MIECZ DWURĘCZNY, ANGARIA, KOMUNA MIEJSKA, OBCHODOWY, SIEĆ WAN, BETABLOKER, TROLLKONTO, TRAFUNEK, POSZKODOWANA, SZCZĘKA, POWSTANIE, BRAND, KONKURY, KAPOK, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, ROZPAD SKAŁ, LEKARZ DOMOWY, NIC, DOKUMENTARYZM, BIOREMEDIACJA, ANTYWESTERN, MIEDZIONIKIEL, LODOŁAM, SONAR, DANE TELEADRESOWE, MIECZ OBROTOWY, PRAWOMOCNOŚĆ, CEZURA, STYL WIKTORIAŃSKI, INFLACJA UKRYTA, SYRENA ALARMOWA, REMULADA, DEOKSYNUKLEOTYD, AMERYKAŃSKI, KWATERODAWCA, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, AEROZOL BIOLOGICZNY, ORGAN, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, LAMA, SADZAK, ATRAKTANT, OSKAR, DOJŚCIE, KARTA WIZYTOWA, NAWÓJ, ZWARCIE, KABINA, SYGNAŁ CIĄGŁY, WŁAŚCIWOŚĆ, KAMIONKA, LITOGRAFIA, KOSMOGONIA, CYNGLE, STENOGRAF, COCKTAIL, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, GRODZISZCZANKA, PORCELANKA, RURALISTYKA, NONET, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, CZYNNIK PRODUKCJI, DORADZTWO PERSONALNE, NABRZEŻE, FONDUE, RÓŻNICA, OFIERSKI, INFORMACJA, STEREOIZOMER, OMLET NORWESKI, PODUSZKA, ANATOMIA FUNKCJONALNA, REDAKTOR TECHNICZNY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, KURATELA, TEMPERAMENCIK, SELSYN, MIŁOŚĆ, ZARAZA, ZJAWISKO SEEBECKA, KASZUBSKOŚĆ, SAFADŻA, RAJDER, SEJM, CEREMONIA HERBACIANA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, LWIA CZĘŚĆ, APLET, SALCESON, PRZECZYSTOŚĆ, CECHA RECESYWNA, SZAL, KONDOMINIUM, KRZYŻMO, PRZEWÓD, WYDATKI KONSUMPCYJNE, OPROWADZACZKA, NIERÓWNOŚĆ, DEALPACK, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, MAJSTERSTWO, NIEPRZYJACIÓŁKA, APOKATASTAZA, GADACZ, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, MIASTO UMARŁYCH, ?PETREL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.367 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

VICIA FABA VAR. MINOR, VICIA FABA VAR. EQUINA - ODMIANA BOBU; OD ODMIANY WŁAŚCIWEJ RÓŻNI SIĘ SMUKLEJSZYM POKROJEM, NIECO WYŻSZĄ ŁODYGĄ, DŁUŻSZYMI LIŚĆMI I MNIEJSZYMI (DO 20 MM), NIEMAL KULISTYMI NASIONAMI, O CZERWONYM LUB BRUNATNYM KOLORZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: VICIA FABA VAR. MINOR, VICIA FABA VAR. EQUINA - ODMIANA BOBU; OD ODMIANY WŁAŚCIWEJ RÓŻNI SIĘ SMUKLEJSZYM POKROJEM, NIECO WYŻSZĄ ŁODYGĄ, DŁUŻSZYMI LIŚĆMI I MNIEJSZYMI (DO 20 MM), NIEMAL KULISTYMI NASIONAMI, O CZERWONYM LUB BRUNATNYM KOLORZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOBIK Vicia faba var. minor, Vicia faba var. equina - odmiana bobu; od odmiany właściwej różni się smuklejszym pokrojem, nieco wyższą łodygą, dłuższymi liśćmi i mniejszymi (do 20 mm), niemal kulistymi nasionami, o czerwonym lub brunatnym kolorze (na 5 lit.)
BÓB KOŃSKI Vicia faba var. minor, Vicia faba var. equina - odmiana bobu; od odmiany właściwej różni się smuklejszym pokrojem, nieco wyższą łodygą, dłuższymi liśćmi i mniejszymi (do 20 mm), niemal kulistymi nasionami, o czerwonym lub brunatnym kolorze (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOBIK
Vicia faba var. minor, Vicia faba var. equina - odmiana bobu; od odmiany właściwej różni się smuklejszym pokrojem, nieco wyższą łodygą, dłuższymi liśćmi i mniejszymi (do 20 mm), niemal kulistymi nasionami, o czerwonym lub brunatnym kolorze (na 5 lit.).
BÓB KOŃSKI
Vicia faba var. minor, Vicia faba var. equina - odmiana bobu; od odmiany właściwej różni się smuklejszym pokrojem, nieco wyższą łodygą, dłuższymi liśćmi i mniejszymi (do 20 mm), niemal kulistymi nasionami, o czerwonym lub brunatnym kolorze (na 9 lit.).

Oprócz VICIA FABA VAR. MINOR, VICIA FABA VAR. EQUINA - ODMIANA BOBU; OD ODMIANY WŁAŚCIWEJ RÓŻNI SIĘ SMUKLEJSZYM POKROJEM, NIECO WYŻSZĄ ŁODYGĄ, DŁUŻSZYMI LIŚĆMI I MNIEJSZYMI (DO 20 MM), NIEMAL KULISTYMI NASIONAMI, O CZERWONYM LUB BRUNATNYM KOLORZE sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - VICIA FABA VAR. MINOR, VICIA FABA VAR. EQUINA - ODMIANA BOBU; OD ODMIANY WŁAŚCIWEJ RÓŻNI SIĘ SMUKLEJSZYM POKROJEM, NIECO WYŻSZĄ ŁODYGĄ, DŁUŻSZYMI LIŚĆMI I MNIEJSZYMI (DO 20 MM), NIEMAL KULISTYMI NASIONAMI, O CZERWONYM LUB BRUNATNYM KOLORZE. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x