PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA PRZYJMOWANIU PRZEZ OSOBĘ PEŁNIĄCĄ FUNKCJĘ PUBLICZNĄ KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH, OSOBISTYCH LUB ICH OBIETNIC; TERMIN PRAWNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁAPOWNICTWO BIERNE to:

przestępstwo polegające na przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną korzyści majątkowych, osobistych lub ich obietnic; termin prawny (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA PRZYJMOWANIU PRZEZ OSOBĘ PEŁNIĄCĄ FUNKCJĘ PUBLICZNĄ KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH, OSOBISTYCH LUB ICH OBIETNIC; TERMIN PRAWNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.545

KRÓLEWICZ, DWÓJECZKA, SZPIEGOSTWO, PRZYPADŁOŚĆ, INGUSZKA, WYPAD, INKARNACJA, PRODUKT UBOCZNY, ŁOŻYSKO, CONCEPT ART, PATYCZAK, PIERSIÓWKA, UDRĘKA, KLINKIER, SUMATOR, GENEZA, BARWY, BIEGUN MAGNETYCZNY, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, ZADZIORNICA WŁOCHATA, ŻYWOT, BOBÓWKA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, WAGA, OWOCNIA, ŻALE, ASTRAGALOMANCJA, BAJADERA, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, CHOROBA PROMIENNA, TYRANIA, POLIMORFIZM, EDAMMER, AGREGATOR, IRENA, PRZEPLOTKA, SASZETKA, ARUMUŃSKI, HP, IMPLIKACJA MATERIALNA, HERMA, UDŹWIG, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, PÓŁCIEŃ, SIUSIUMAJTEK, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, WIELKOŚĆ SKALARNA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, ATRYBUCJA, PRZEMOC, REKLAMA, OTRZEWNA, PROKSENOS, OCHRONA INDYWIDUALNA, BISIOR, OGÓR, HAK, POPRAWKA, POMPA ODŚRODKOWA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, ZADRAPNIĘCIE, KOSTKOWANIE, PREFORMACJA, MEZOTERAPIA, KAPITUŁA, TOLERANCJA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, WYMIANA, MAH JONG, STARA DUPA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, OBIETNICA WYBORCZA, SALA, EKSPRES, OSTANIEC KRASOWY, KŁADKA, PRZEBIEG, RÓG, MUSZLA, SUROWICA, DATOWNIK, WYDZIAŁ, PALNIK, OWOC ZBIOROWY, GAJA, NIEISTOTNOŚĆ, WARTOWNIK, LODOWNIA, AMEBA, MOSTEK, TYTOŃ, ALBULOWATE, RENOMA, BOK, PRZEDPRĄTNOŚĆ, FAKT PRAWNY, CHOLERA, ATMOSFERA ZIEMSKA, PIEC OPOROWY, RZYMSKI, KONCENTRAT SPOŻYWCZY, KATASTROFA BUDOWLANA, MULTIPLET, ŁUPEK SAPROPELOWY, CHERUBIN, SKLEP, NAWA GŁÓWNA, TYNKTURA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, HULK, KOŃ APPALOOSA, BOKSERKA, OLGA, PRZEKIEROWANIE, TORFOWIEC OSTROLISTNY, NUKLEOZYD, UDAR, RĄB, PLEKTRON, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, KURATORKA, ŁAPA, FREGATA ŻAGLOWA, SSAK, EREKCJA, AGAR, PROMIEŃ, WOSZCZYNA, BADANIE, ALTERNARIOZA, BABA-CHŁOP, HULA, LEJ KRASOWY, EMIGRACJA, GYMKHANA, JON CENTRALNY, RZECZ WNIESIONA, SZYNKA SZWARCWALDZKA, PLANETKA, OBRONA STREFOWA, PINCETA, WCIOS, SZPERACZ, PIOTR APOSTOŁ, GRUBOŚĆ, SKŁADKA, ENCEFALOPATIA, WYZIEW, KARMELEK, OBRAZ POZORNY, NIETOPERZ, JOSE, INKUBATOR, WSZYSTKOŻERCA, ŚWIETLIKI, HERMA, LOT NURKOWY, ROZBIORY, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, KOMPENSATOR CIEPLNY, KATEGORIALNOŚĆ, JENIEC, PATRON, MORTAL KOMBAT, WRÓG, PUSZKA MÓZGOWA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, SMUŻKA, TYGIEL, SZTYFT, WEKTOR EKSPRESYJNY, NARRACJA POLIFONICZNA, FIRMANCTWO, SKUFIA, FACHOWIEC, PROMENADA, WAFEL, CZUB, RASTER, WOKABULARZ, KSENOFILIA, REAKCJA JĄDROWA, TEREN ZIELENI, CZYNNIK CHŁODNICZY, BRYFOK, CIĘGNO NAPĘDOWE, KYNOTERAPIA, ŁUPEK ILASTY, MORENA DENNA, FAKTURA, KLARYSKI, BUTERSZNYT, KONFISKACJA, RZECZ, WINO DESEROWE, ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE, DZIUPLA, PRESKRYPTYWIZM, KRATKA KSIĘCIA WALII, FILTR CYFROWY, WOREK, WITAMINKA, OWAD, SYSTEM KAPITAŁOWY, WYPALENISKO, WATRUSZKA, ROZDZIAŁEK, PIECZEŃ, RELACJA, ŻORŻETA, SZKLANY SUFIT, PALEC CYNKOWY, AUDIOMETRIA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, UNIZM, LEKKOZBROJNY, GŁADŹ, SPÓJNIK WYNIKOWY, HIPOTEZA, JAPOŃSKOŚĆ, POZIOMNICA, POMIDOR DRZEWIASTY, ZEBROID, WŁASNOŚĆ, KRÓLEWNA, LEON, BEATA, KAWALERIA, KULCZYBA WRONIE OKO, AGRESJA INSTRUMENTALNA, KORD, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, FILM WOJENNY, ALOES, FAZA KSIĘŻYCA, RECEPCJA, SZKLIWO, COUNTRY ALTERNATYWNE, PIĄTY, ŁBISKO, CZEREŚNIA, WAGNER, SZCZAW, CHOCHOŁ, DOBRA FINALNE, WZORNICTWO, ROBOTY PUBLICZNE, FILM PŁASZCZA I SZPADY, MIECZ OBROTOWY, CHEDYW, KRYTYCZNOŚĆ, RAPTULARZ, KIRPAN, ŁUPEK WĘGLOWY, ROŻEK, SKARGA, PIĘĆDZIESIĄTKA, ACHTERPIK, KATHARSIS, WIATR, GOLE, AGAMA, DOS, JĘZYK WEWNĘTRZNY, TAJSTRA, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, ANDANTINO, KULFONIK, OPAD, FRAZEOLOGIZM, KALCYFIKACJA, RUSEK, KASZA, RANWERSY, OBIÓR, DACH POGRĄŻONY, LICENCJA PRAWNICZA, KRIS, OMDLAŁOŚĆ, PREZYDENCJA, RAMA, CHORDOFON, KLIPER, NACJA, OSOBA, CZARNY PUNKT, EURO, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, NIERUCHOMOŚĆ, GRZYBICA, FUSY, ZAPŁON, KOLONIZATOR, DENAT , MONILIOZA, PLANETA, SZYFON, ?ZWIĄZEK ACYKLICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.545 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA PRZYJMOWANIU PRZEZ OSOBĘ PEŁNIĄCĄ FUNKCJĘ PUBLICZNĄ KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH, OSOBISTYCH LUB ICH OBIETNIC; TERMIN PRAWNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA PRZYJMOWANIU PRZEZ OSOBĘ PEŁNIĄCĄ FUNKCJĘ PUBLICZNĄ KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH, OSOBISTYCH LUB ICH OBIETNIC; TERMIN PRAWNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁAPOWNICTWO BIERNE przestępstwo polegające na przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną korzyści majątkowych, osobistych lub ich obietnic; termin prawny (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁAPOWNICTWO BIERNE
przestępstwo polegające na przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną korzyści majątkowych, osobistych lub ich obietnic; termin prawny (na 17 lit.).

Oprócz PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA PRZYJMOWANIU PRZEZ OSOBĘ PEŁNIĄCĄ FUNKCJĘ PUBLICZNĄ KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH, OSOBISTYCH LUB ICH OBIETNIC; TERMIN PRAWNY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA PRZYJMOWANIU PRZEZ OSOBĘ PEŁNIĄCĄ FUNKCJĘ PUBLICZNĄ KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH, OSOBISTYCH LUB ICH OBIETNIC; TERMIN PRAWNY. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast