ILOŚĆ WODY, KTÓRA ODPŁYNĘŁA Z OBSZARU DORZECZA DROGĄ POWIERZCHNIOWĄ LUB RZECZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODPŁYW to:

ilość wody, która odpłynęła z obszaru dorzecza drogą powierzchniową lub rzeczną (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODPŁYW

ODPŁYW to:

zjawisko obniżania się poziomu wód morskich i oceanicznych (na 6 lit.)ODPŁYW to:

miejsce, przez które odpływa ciecz (na 6 lit.)ODPŁYW to:

to, że coś odpływa, np. ścieki (na 6 lit.)ODPŁYW to:

miejsce, w którym rzeka kończy swój bieg, łącząc się z inną rzeką lub wpadając do jeziora, morza lub oceanu; także ujście jeziora (na 6 lit.)ODPŁYW to:

otwór w jakimś zbiorniku, który umożliwia usunięcie z niego cieczy lub gazu (na 6 lit.)ODPŁYW to:

ilość wody odpływająca z dorzecza, obniżenie się poziomu wód morskich (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ILOŚĆ WODY, KTÓRA ODPŁYNĘŁA Z OBSZARU DORZECZA DROGĄ POWIERZCHNIOWĄ LUB RZECZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.717

KONTROLA PASZPORTOWA, DZWONNICA, EMALIA, DOROBEK, OSTRZAŁ, POGROM, LINIA CZYSTA, OBRONA, SPORRAN, SUKCESJA, KROPIELNICA, STRĄGA, GEST, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, WODY INGLACJALNE, CERKIEW, KOZAK, NAWIETRZAK, GAPA, APATIA, ZDANIE, NIEDOTYKALNOŚĆ, PIEPRZ, RENESANSOWOŚĆ, ORSZADA, ŚLĄSKOŚĆ, SZMAT, ŹRENICA, POWŁOKA, FESTON, CZARNOBREWA, SMOŁA WĘGLOWA, KELOWEJ, KURANT, TYTOŃ, PODRYG, ZASÓB, OBI, STWORZENIE, SEJSMOGRAF, POLIMER, WNĘTROSTWO, RAJFURSTWO, JĘZYCZEK U WAGI, NAZWA KODOWA, SERYJNY MORDERCA, AUDYT, OSMYK, PRODUCENTKA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, ZŁOŻE GNIAZDOWE, SALSA, PTASZĄTKO, CIEŃ, OCIEKACZ, CEREMONIALNOŚĆ, PRZYLŻEŃCE, OFICER PRASOWY, TATERNIK, BŁOTNIAK, JĘZYK, ZWODZICIEL, LABIRYNT, ROZBIEŻNOŚĆ, KOMBATANT, TARANTELLA, ZASKARŻENIE, STEROWNIK URZĄDZENIA, CHOROBA FRIEDREICHA, POLISYNDETON, PUCH KIELICHOWY, ROZSTĘP, RISOTTO, ANIMIZM, FRYZ, BLOKERS, MĄKA KUKURYDZIANA, PRZEKLĘTNIK, KASKADA, CZASOWNIK NIEDOKONANY, WIEŻA KOŚCIELNA, GAŁĘZIAK, ESPADRYLA, ŁOPATACZ, STARA WIARA, PYZA, PIĘKNOŚĆ, REŻYM, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, ANONS, KATALIZA, SPOILER, PRACA, PAMIĘĆ GÓRNA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, CIĄŻA SPOŻYWCZA, EPISTOŁA, DZIÓB, CIEMNA ENERGIA, NARKOTYZER, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, PEIRESKIA, WODODZIAŁ, UPADEK, ANALIZA WARIANCYJNA, ZEZWŁOK, KANALIZACJA DESZCZOWA, KONKURS, CHŁOPOWINA, SAMOBÓJCA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, ARONIÓWKA, SKUMBRIA, PRĄD, GUMBAD, FIRMA WYDMUSZKA, WAFEL, WIELOŚĆ, PREZENTER, GRZEBACZ, MYDELNICZKA, KOCIE OKO, ZRAZÓWKA, DIAGONAL, INTERESOWNOŚĆ, DZIESIĘCINA, MODERATOR, SINGIEL, DOPOWIEDZENIE, KUMULACJA, PLOMBA, KOSZÓWKI, CEWKA, ZAPOŻYCZENIE, KOJEC, CIUTKA, KANAŁ, DEZERTER, JEZIORO DRUMLINOWE, WRONIE OKO, INTERPRETATOR, SASZETKA, GRAFIKA, WALENCJA, DRELICH, KOŚCISTOŚĆ, BEJCA, ZAŚLEPIENIE, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, PRESTIŻ, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, ANGLIK, CHOROBA DUCHENNE'A, KALWARIA, DELFIN MALAJSKI, MORŚWIN CZARNY, NIESTAWIENNICTWO, ŻAGIEW, PASZPORTYZACJA, CZUBEK, KWARTET, WIĘZADŁO, AGENT, KSIĄŻĄTKO, KRUŻA, GWARA, STĄGIEWKA, PANIKA BANKOWA, BUDLEJA, ILLOKUCJA, TYCZKA, GOSPODARZ, PÓŁKULA, KAGANIEC, WANIENKA, ELANA, MOSTEK, FALA WODNA, FILTR KUBEŁKOWY, ŚWIADEK, WYSPA WULKANICZNA, GERMAŃSKI, DOLOT, ALLELOPATIA, BUŁKA TARTA, BANK DOMICYLOWY, TRWONICIEL, SĄD, KALIBER, MUZYKA ELEKTRONICZNA, FEROMON, KANAŁ, INERCYJNOŚĆ, MOTOR, LOTERIA PROMOCYJNA, INWESTOR, PRAWO, SKAŁA PIERWOTNA, FIZJOLOGIA, TEUTOŃSKI, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, UNISONO, TRYPTYK, DŁUŻNICZKA, OCULUS, SLEGA, KWASJA, ZATOPIONA DEPRESJA, SEKTOR PUBLICZNY, DWÓJNIK, TOWOT, BUTELKA, OSTENTACJA, RETOROMANIN, WŁÓKNO, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, STAN ALARMOWY, TIURMA, OLEJ PALMOWY, ZAPYTANIE OFERTOWE, EKSPRES DZBANKOWY, AHA, WIKING, AMBRAZURA, TROMPA, GRÓDŹ, SYN, KNEDLE, MIELIZNA, ATUT, KIJANKA, LEWAR, TURECKOŚĆ, KOSMOS, NACZYNIE OZDOBNE, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, SZTORMLINA, FUTERAŁ, SZCZOTECZKA, LAMPA PUNKTOWA, HUMMUS, JUT, MATERIAŁ, KARDIGAN, CHRZEST PRAGNIENIA, MASKOWANIE, SOS TATARSKI, WYCIĄG TOWAROWY, STEROWNIK, KATAPULTA, PĘCHERZ, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, WSAD, CZWORONÓG, SZÓSTKA, SIEDEMNASTKA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, RÓW, MAŁŻ, MADERA, TROLLING, RUCH OPORU, JER SŁABY, FILAR PRZYPOROWY, CZAPRAK, KROPLA W MORZU, SKLEPIKARZ, KANONIERKA, PUCÓWKA, SPRZĘŻNICA, ZAPŁOTKI, POMADKA, MAKINTOSZ, TEMBLAK, ŻAL, KIJ, JOGURCIK, ZAPONA, RAKSOLOTY, JEZIORO SŁONE, ZAOPATRZENIE, PALINGENEZA, CIĘGNO NAPĘDOWE, WÓŁ, PRZEDSIĘBIORSTWO, KOŁECZEK, RYBA AMFIDROMICZNA, TURNIA, CIEMNOŚĆ, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, OGÓR, SZPERACZ, MŁYNEK, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, NERW, ODSKOK, ORLA, KLAUZULA UMOWNA, SZPULKA, ?MOTOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.717 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ILOŚĆ WODY, KTÓRA ODPŁYNĘŁA Z OBSZARU DORZECZA DROGĄ POWIERZCHNIOWĄ LUB RZECZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ILOŚĆ WODY, KTÓRA ODPŁYNĘŁA Z OBSZARU DORZECZA DROGĄ POWIERZCHNIOWĄ LUB RZECZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODPŁYW ilość wody, która odpłynęła z obszaru dorzecza drogą powierzchniową lub rzeczną (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODPŁYW
ilość wody, która odpłynęła z obszaru dorzecza drogą powierzchniową lub rzeczną (na 6 lit.).

Oprócz ILOŚĆ WODY, KTÓRA ODPŁYNĘŁA Z OBSZARU DORZECZA DROGĄ POWIERZCHNIOWĄ LUB RZECZNĄ sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - ILOŚĆ WODY, KTÓRA ODPŁYNĘŁA Z OBSZARU DORZECZA DROGĄ POWIERZCHNIOWĄ LUB RZECZNĄ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast