OBRAZ WYRYTY NA PŁYCIE METALOWEJ, DAWNIEJ KAŻDA RYCINA LUB ILUSTRACJA KSIĄŻKOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZTYCH to:

obraz wyryty na płycie metalowej, dawniej każda rycina lub ilustracja książkowa (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZTYCH

SZTYCH to:

rodzaj ataku bronią białą, pchnięcie (na 6 lit.)SZTYCH to:

rycina wykonana w metalowej płycie uzyskana jedną z wielu technik graficznych najczęściej poprzez rycie stalowym rylcem w metalowej płycie, np. miedzianej, następnie wcieranie farby w powstałe rowki, a po starciu farby z gładkiej powierzchni, odbicie rysunku na papierze (na 6 lit.)SZTYCH to:

ostre zakończenie głowni w broni białej, np. rapiera, szpady czy miecza (na 6 lit.)SZTYCH to:

staropolska handlowa jednostka miary długości równa ok. 198,51 mm (na 6 lit.)SZTYCH to:

ostry koniec białej broni (na 6 lit.)SZTYCH to:

cios zadany szablą, szpadą itp (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRAZ WYRYTY NA PŁYCIE METALOWEJ, DAWNIEJ KAŻDA RYCINA LUB ILUSTRACJA KSIĄŻKOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.809

KINO, TRZYMAK, KASETON, UNDERGROUND, OKRZYK, IRRADIACJA, PROCES TECHNOLOGICZNY, SYSTEMATYKA, IMMUNIZACJA CZYNNA, WIŚNIÓWKA, FOTOJONIZACJA, CYBORIUM, POMSTA, LESŁAW, RÓW PRZECIWPANCERNY, STARUNEK, OSĘKA, SIARKA POPIOŁOWA, NIESPORCZAK, INWESTOR, OBRAZ RADIOLOGICZNY, WIELKI KSIĄŻĘ, FOKI, DIORAMA, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, ŁYSIENIE, RAJCA, TARADAJKA, KAPTUR, TRAGIZM, OBMUROWANIE, ORBITAL, SYFON, WYBIEG, ATLAS NIEBA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, BEZPIECZNIK, PODSUFITKA, BUGAJ, JEZIORO ZASTOISKOWE, ZAŻALENIE, PRAWO MATERIALNE, CŁO WYRÓWNAWCZE, AŻUR, SKALA, BECZKA Z PROCHEM, RODZINA KATYŃSKA, DOMENA PUBLICZNA, MARGINALNOŚĆ, BOCIANIEC, WIEK, KRATOWNICA, PRZEMYSŁÓWKA, SEJSMIKA, WYPADEK DROGOWY, ADVOCATUS DIABOLI, ZBROJENIE, ZATRUCIE, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, AGREGAT KRYSTALICZNY, ODPRAWA POŚMIERTNA, LINIA WIDMOWA, PLASTYKA, FAJCZARNIA, UPADEK, DZIEWCZYNA, TYGIEL, BEZGŁOŚNOŚĆ, MAKINTOSZ, PORZĄDEK PUBLICZNY, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, LĘGNIOWCE, OBRAZ, LISTEK, AGENCJA RATINGOWA, TYP DZIKI, PARTITA, PLACEK, INFORMACJA GENETYCZNA, KRATER, WĄTROBIANKA, TUMBA, ILLOKUCJA, SOBÓR, MROZEK, PRZESIEW, STUZŁOTÓWKA, FASOLKA MUNG, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, ALAN, PŁAWINA, LIGA, WIECHA, LINON, KLISZA, POUSSIN, METYZACJA, AKACJA, KLEPKA, AL SECCO, PLACUSZEK, FERMENTOR, HUROŃSKI, KOMPILACJA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, BLOK LINOWY, MOTORÓWKA, ŁUPEK PARAFINOWY, TWIST, KORYFEUSZ, POŚWIST, HAMULEC, ROZGAŁĘŹNIK, WYDŁUŻALNIK, KIWI, NACISK, PRZEPIS KOŃCOWY, ORBITA PARKINGOWA, FIOLET GORYCZKI, AMFITEATR, DYSONANS, WERANDA, KAWAŁ, ATAK, OŚCIEŻE, DOROTA, FARBA KLEJOWA, ŚMIERDZIEL, REZEDA, TLENEK, MANEWR PRINGLE’A, USTNIK, ROŚLINY ZARODNIKOWE, MODEL, RACICA, ARALIA, PYZA, APLA, PRZEKĄS, RÓŻA BARYTOWA, BOA, FALA, DYKTATURA, HYBRYD, PLURALIZM, PĘTLICA, ORDONANS, BIDULA, FANTOM, SKUTEK PRAWNY, AWAL, PIÓRO, ROGAINING, GRUSZECZKA, TRANSFORMATORNIA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, SPRAWA, HOLOGRAM, INFOMAT, OBRONA, MORENA ABLACYJNA, SZCZYT, BASEN, AMPUŁKA, NERW, CHOROBA POPROMIENNA, PANEL ADMINISTRACYJNY, MORENA CZOŁOWA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, CZŁON SKŁADNIOWY, KOPOLIMER, PIERWSZA POMOC, CIĘŻKA ARTYLERIA, KOMPLEKS, START-UP, PODPINKA, ZAPOTRZEBOWANIE, BĄK, REWEL, JAMA, KATAFRAKTA, TRAUMATYCZNOŚĆ, JAŁOWIEC, WYROBISKO GÓRNICZE, ZROZUMIAŁOŚĆ, TYSIĄC, RAPTULARZ, KLUBOWIEC, RYCINA, ALKILACJA, KONKURENCJA, ARAMEIZM, DŁUGI WEEKEND, CENTRUM, RACJONALIZM, FARMERKI, SKAŁA ORGANOGENICZNA, WYBRANEK, PIESIO, FARBA OLEJNA, RYCERZYK, TSUNAMI, PARTNERKA, KARIN, SZMACIARZ, ELEKTORAT, PRZECIWUTLENIACZ, KOLEJKA GÓRSKA, MIEJSCE, GRANAT, PUNKT ROSY, KONCERT, PLEŚŃ, RZECZOWNIK POSPOLITY, KOŃ CUGOWY, FASETKA, DRWINA, PISEMKO, SASZETKA, ALBUM, FARSZ, MIOTEŁKA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, PACHT, ŻABKA, NUGAT, SEKULARYZACJA, PIEC INDUKCYJNY, INSPEKTOR SZKOLNY, ZRĘBICA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, KOREKTOR, EPOKA, KULE, AKCENT, RÓWNINA SANDROWA, ANASTYLOZA, PLAZMA, NOSICIEL, KOSTKA, KANAPKA, PĘTLA, TERCET, DUCHAMP, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, RAB, KLEROMANCJA, PINGWIN MASKOWY, POBIAŁKA, STĄGIEWKA, OSOBA BOSKA, KOMPRES, PRACE, KARABELA, DEZETA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, TYRAŃSTWO, DŻINGEL, VAT, KONSYGNATARIUSZ, STALLE, GRYBOSZ, TANKA, PANTOGRAF, OKLEPIEC, TURMA, CMOKIER, TEOLOGIA NEGATYWNA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, EMOTIKON, BABULINKA, PELENG, RĘCZNE STEROWANIE, ŚLIWKA, LUMBALIZACJA, NIEWYDAJNOŚĆ, KONTRABANDA, BYDLĘ, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, BATERIA, PRZENOSKA, KONSOLA, PODOBIZNA, ZAPORA OGNIOWA, EPISKOPAT, ODPŁYW, BALON, DŁAWIK, UKRYCIE, GRZĘDA, PRZYLEPNOŚĆ, NÓŻ MYŚLIWSKI, AMINOKWAS, PODCENTRALA, POCZEKALNIA, SIÓDEMKA, ZATOKA, LOBOTOMIA, ?KAJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.809 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRAZ WYRYTY NA PŁYCIE METALOWEJ, DAWNIEJ KAŻDA RYCINA LUB ILUSTRACJA KSIĄŻKOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRAZ WYRYTY NA PŁYCIE METALOWEJ, DAWNIEJ KAŻDA RYCINA LUB ILUSTRACJA KSIĄŻKOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZTYCH obraz wyryty na płycie metalowej, dawniej każda rycina lub ilustracja książkowa (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZTYCH
obraz wyryty na płycie metalowej, dawniej każda rycina lub ilustracja książkowa (na 6 lit.).

Oprócz OBRAZ WYRYTY NA PŁYCIE METALOWEJ, DAWNIEJ KAŻDA RYCINA LUB ILUSTRACJA KSIĄŻKOWA sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - OBRAZ WYRYTY NA PŁYCIE METALOWEJ, DAWNIEJ KAŻDA RYCINA LUB ILUSTRACJA KSIĄŻKOWA. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x