KAŻDA OKOLICZNOŚĆ, KTÓRA W PRZYPISANEJ PRZEZ PRAWO FORMIE POTWIERDZA LUB WYKLUCZA FAKT POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA, WSKAZUJE NA WINĘ LUB NIEWINNOŚĆ OSÓB, WPŁYWA NA STOPIEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOWÓD to:

każda okoliczność, która w przypisanej przez prawo formie potwierdza lub wyklucza fakt popełnienia przestępstwa, wskazuje na winę lub niewinność osób, wpływa na stopień odpowiedzialności karnej (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOWÓD

DOWÓD to:

rzecz przemawiająca za czymś (na 5 lit.)DOWÓD to:

urzędowy dokument, który coś poświadcza (na 5 lit.)DOWÓD to:

w logice, skończony ciąg zdań uzasadnijący prawdziwość jakiegoś twierdzenia (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAŻDA OKOLICZNOŚĆ, KTÓRA W PRZYPISANEJ PRZEZ PRAWO FORMIE POTWIERDZA LUB WYKLUCZA FAKT POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA, WSKAZUJE NA WINĘ LUB NIEWINNOŚĆ OSÓB, WPŁYWA NA STOPIEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.970

PLEŚNIAK, ANIMIZM, DETAL, OBJAŚNIENIE, PRZEPRÓCHA, KOPALINA SKALNA, BRYCZKA, MAKAK CZUBATY, PRODROM, UDRĘKA, ARGENTYŃSKOŚĆ, LEJBIK, STAŁA, KOSZ, WIGOŃ, SONDA, OTWÓR, AMULET, PROMIEŃ BETA, KSIĘŻULEK, PRZETOKA, DOJUTREK, ŻYTO, ROBUSTA, PAMPUCH, KRUPA, PUPILEK, SŁOIK, PRÓBA GENERALNA, SKOCZEK PUSTYNNY, BARWY, PODRYG, SUSZARKA, ZNAMIĘ, POETA, FIGURA RETORYCZNA, OBŁO, LIŚCIONOGI, KOALICYJKA, CIĘCIA BUDŻETOWE, ROZBIERANKA, BŁOTNIAK, CZASOWNIK WIELOKROTNY, DESKA KLOZETOWA, DERP, PIECZYWO, KLUBOWICZKA, JON, ZASADA, PODUSZKA, ŚNIEG, WRĄB, REZYDENTURA, JABŁKO, WEKTOR, BROŃ MASZYNOWA, KIPA, TOŁHAJ, SPOILER, REMONTANTY, SENSACJA, POLE WIDZENIA, GERMANIZACJA, CENTRUM, TANDEM, NAGOŚĆ, CYKL WYDAWNICZY, MUTACJA PUNKTOWA, EDUKATOR, PRZEMYT PLECAKOWY, ZWYRODNIALEC, LACHS, GRZEŚ, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, SMOCZEK, ZUPA PIWNA, STAŁA FARADAYA, WROCŁAWSKOŚĆ, PALPACJA, JIM, SENSYBILIZATOR, NUMERACJA PORZĄDKOWA, KRYTERIUM SAVAGE'A, ALERGEN POKARMOWY, GRZECHOTKA, FEMINISTKA, PUCHLINA WODNA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, LISTEK, CHORIJAMB, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, FRAZA, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, CHOROBA KRABBEGO, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, PLANETKA, KOMBINATORYKA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, KAPSLA, ORTOPTYCZKA, ASYMETRIA, ANOMALIA POLANDA, DEBILNOŚĆ, SOCJALDEMOKRATA, RURKA INTUBACYJNA, PRZYRZĄD, CZASZA, WROŚNIAK, GOSPODYNI DOMOWA, WYGŁAD TEKTONICZNY, DOŁEK, STOPIEŃ, DZIURKA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, POR, MIKS, SKŁAD AWIZOWANY, AKCJA, LISTEK, MACZUGOWIEC, ZAPOTRZEBOWANIE, SZTYLPY, KURATELA, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, WYRAŻENIE, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, KREDYT KONSUMPCYJNY, ROMBOŚCIAN, POŻYTEK, KSIĄŻĄTKO, ZŁOTY CIELEC, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, SZTURMAK, LASECZKA WĄGLIKA, MONETKA, RUCHY EPEJROGENICZNE, BEZPIECZNIK NASTAWNY, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, PYŁ, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, ZAWIKŁANIE, PRZYKŁAD, CHLOREK SUKSAMETONIUM, RAMIENICA POSPOLITA, TRAUMATYCZNOŚĆ, JOSE, LEBERWURST, WYWROTKA, ŻEBRO, EFEKT SNOBIZMU, KARABAN, JENERAŁ, GRZYBIARSTWO, MUŁOWCOWATE, OSMOZA, OPŁATA SANKCYJNA, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, TARADAJKA, SALCESON, SZARADZISTKA, SFERA DYSONA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, DZIABKA, UKRAIŃSKI, PRZEPIS KOŃCOWY, NAZWA ZWYCZAJOWA, PARTNERKA, ODWOŁANIE, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, HUNTER, NIEISTOTNOŚĆ, STRUKTURA DRAMATYCZNA, EDYKUŁA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, ZNAKI, BENTLEY, FALA, PAWĘŻ, BIAŁY SPORT, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, TUNBERGIA, MURZYŃSKI, DAWCZYNI, GOLEC, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, GATUNEK INWAZYJNY, ODWROTNOŚĆ, FAUST, MAKRAMA, PEWNOŚĆ, MELDUNEK CZASOWY, BRYDŻ SPORTOWY, PRAWO WYBORCZE, DOKSOLOGIA, TURBINA RUROWA, GLORIA, POZIOM, SKŁAD DRUKARSKI, KREWNY, KASA, ANSAMBL, JASNOŚĆ, PLUTON, CANZONA, JARZENIÓWKA, SZAFA GRAJĄCA, PROFESOR, ANTURAŻ, DOKUMENT LOKACYJNY, MATERIA AUTOCHTONICZNA, FĄFEL, TOST FRANCUSKI, ŁAPA, LICZBA PRZESTĘPNA, ŻYWOŚĆ, KRAN, KREDKA ŚWIECOWA, KLAWIATURA, RZUT PROSTOKĄTNY, PUNKT FILTRACYJNY, SZMUGIEL, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, UPIĘCIE, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, PANI, TRANSPORTOWIEC, PIERWODRUK, BAZA MONETARNA, PRZYBYTEK, TWARDZIAK, AUTARCHA, NIETZSCHEANISTA, ODNALAZCA, ODSKOK, SZUM, PIANA, PISANINA, KULTURA MINOJSKA, SYRENKA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, TRYMER, PLACOWE, MAŁŻEŃSTWO, NAROST, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, ŻABA LEOPARDOWA, CINKCIARZ, LWIA CZĘŚĆ, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, ROŻEK, PANNUS, ARKUSZ DRUKU, LICZBA FERMATA, OKRĘT, MARMURKOWANIE, SPUSZCZANIE, AGRESOR, CYTOKININA, WYROŚLE, OWADOPYLNOŚĆ, WOLNY ZAWÓD, OLIWKOWATE, PRZEWÓD, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, MONDEO, KROKIET, FAKT, WDOWI GROSZ, SEKSTET, HYDROFIL, FANATYCZKA, WZORZEC, AMBRAZURA, KARTA, KONURBACJA, TECZKA PERSONALNA, SKUPISKO, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, BABCIA CIOTECZNA, LICZBA RZECZYWISTA, MESJASZ, STRES OKSYDACYJNY, PRZEWLEKŁOŚĆ, SZKLIWO CERAMICZNE, TURYSTYKA SEKSUALNA, DEWELOPER, D, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, KELT, KACZKA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, NIEOSTROŚĆ, STAN SUROWY, BATALIA, ARIANIE, HORMON STEROIDOWY, WYSTRÓJ, KANAŁ, ?SPIRALA HIPERBOLICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.970 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAŻDA OKOLICZNOŚĆ, KTÓRA W PRZYPISANEJ PRZEZ PRAWO FORMIE POTWIERDZA LUB WYKLUCZA FAKT POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA, WSKAZUJE NA WINĘ LUB NIEWINNOŚĆ OSÓB, WPŁYWA NA STOPIEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAŻDA OKOLICZNOŚĆ, KTÓRA W PRZYPISANEJ PRZEZ PRAWO FORMIE POTWIERDZA LUB WYKLUCZA FAKT POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA, WSKAZUJE NA WINĘ LUB NIEWINNOŚĆ OSÓB, WPŁYWA NA STOPIEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOWÓD każda okoliczność, która w przypisanej przez prawo formie potwierdza lub wyklucza fakt popełnienia przestępstwa, wskazuje na winę lub niewinność osób, wpływa na stopień odpowiedzialności karnej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOWÓD
każda okoliczność, która w przypisanej przez prawo formie potwierdza lub wyklucza fakt popełnienia przestępstwa, wskazuje na winę lub niewinność osób, wpływa na stopień odpowiedzialności karnej (na 5 lit.).

Oprócz KAŻDA OKOLICZNOŚĆ, KTÓRA W PRZYPISANEJ PRZEZ PRAWO FORMIE POTWIERDZA LUB WYKLUCZA FAKT POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA, WSKAZUJE NA WINĘ LUB NIEWINNOŚĆ OSÓB, WPŁYWA NA STOPIEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - KAŻDA OKOLICZNOŚĆ, KTÓRA W PRZYPISANEJ PRZEZ PRAWO FORMIE POTWIERDZA LUB WYKLUCZA FAKT POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA, WSKAZUJE NA WINĘ LUB NIEWINNOŚĆ OSÓB, WPŁYWA NA STOPIEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x