W SLANGU MŁODZIEŻOWYM DZIEWCZYNA, KOBIETA, KTÓRA POZWALA NA PEWNE PIESZCZOTY INTYMNE, ALE NIE ZGADZA SIĘ NA STOSUNEK PŁCIOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEMÓWKA to:

w slangu młodzieżowym dziewczyna, kobieta, która pozwala na pewne pieszczoty intymne, ale nie zgadza się na stosunek płciowy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEMÓWKA

DEMÓWKA to:

niekompletna, nieukończona wersja gry komputerowej (na 7 lit.)DEMÓWKA to:

niewielki projekt, wytwór multimedialny (np. filmik, nagranie, krótka płyta), który ma być formą demonstracji (demo) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W SLANGU MŁODZIEŻOWYM DZIEWCZYNA, KOBIETA, KTÓRA POZWALA NA PEWNE PIESZCZOTY INTYMNE, ALE NIE ZGADZA SIĘ NA STOSUNEK PŁCIOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.431

MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, PEŁNOMOCNIK, OSIOŁ, WIRUS MAKR, ŻUŻLAK, KAPELUSZ, DZIDA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, ZASTÓJ, SPRAWNOŚĆ, PARAPETÓWKA, MEDIALNOŚĆ, REGRESJA MORZA, DOKUMENTACJA BUDOWY, METALOFON, PITU PITU, NIEDYSPONOWANIE, SLALOM RÓWNOLEGŁY, JASŁO, POWINOWACTWO, SONANT, ZŁUDA, KUCHNIA, ELASTIK, ŻÓŁTLICA, BASEN, MARŻA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, ORATORIUM, KONKURS ŚWIADECTW, CNOTA, HALUCYNACJA, SUCZKA, FRYZYJSKI, TAKSON, HEWEA, WYMIOCINY, KRÓCIEC, FUNK ART, ARDEN, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, NERKA RUCHOMA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KSIĘŻNICZKA, MINERALOGIA, SADZE, PĘCINA, CERTACJA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, LUKI, GARNEK, RUCHY ROBACZKOWE, OPONA PAJĘCZA, PIZZERIA, DAWCA ORGANÓW, PRZETWÓR, CUDZOZIEMKA, SYRENA, SOBACZY LOS, POPLECZNICTWO, WROTKARSTWO FIGUROWE, WYSADEK, SŁOŃCE, PSZCZOŁA WŁOSKA, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, ŚLEDZICIEL, PRZYCISK, SILNIK TŁOKOWY, ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, IZRAELKA, KOGUT GALIJSKI, WYBUCHOWA ATMOSFERA, PRZEJRZYSTOŚĆ, ADŻAPSANDALI, SAMOLOT LEKKI, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, BANITKA, PRAWOSKRĘT, SCHLANIE SIĘ, BEZPIECZNE ZAPASY, OPOZYCJONISTA, KANISTER, TOLERASTIA, BUJANIE, DOMENA INTERNETOWA, MIGRACJA, WNĘTRZNOŚCI, CHAMEOFIT, SIEĆ, CIUĆMA, ADLER, SZKLANKA, GREEN, LAFIRYNDA, SŁOWENKA, GONIOMETRIA, KSOBNOŚĆ, PIĘĆDZIESIĄTKA, STREFA PERYGLACJALNA, BILARD FRANCUSKI, CAŁUSEK, NADAWCA SPOŁECZNY, POZYCJA BALETOWA, BASKINKA, SNOBISTYCZNOŚĆ, SYMETRIA, UWAGA, ROZKŁADOWOŚĆ, MIKROFALÓWKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, FATYGANT, DRZEWO MAMUTOWE, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, KORONIARZ SERCATY, UKŁAD ADAPTACYJNY, PÓŁŚWIATEK, ZBIÓRKA, CIĄGNIK, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, PRAWO UNIJNE, GZYMSIK, WOREK SPOJÓWKOWY, UPADEK, ANARCH, DŁUŻNIK, AKCELERATOR CYKLICZNY, JIVE, DEZERTER, COOL JAZZ, STOPNICA, EKSPARTNERKA, MINIA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, KUŚNIERCZYK, ANTYPARLAMENTARYZM, MIODOWÓD, FORK BOMBA, ŚLĄZACZKA, STĄGIEW, LITEWSKI, WOJAK, MIODOJAD, WARMIŃSKI, NAZWA PUSTA, POMOST, ZIMA, PREPAID, WENEZUELKA, KRYPTOGRAFIA, ZŁOTOWŁOSA, ISTOTA BIAŁA, BETONOWE BUTY, SFIGMOMANOMETR, NOWOWIERCA, ANALIZA KANONICZNA, DAŃ, INTERNUNCJUSZ, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, UBYTEK, DIALER, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, WOLNOAMERYKANKA, KARMA, SENEGALKA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, RYZYKO NIEWYGASŁE, DESZYFRAŻ, AWATAR, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, BIZNESMEN, INDYKATOR, MATERO, ZABURZENIE NASTROJU, IMADŁO ŚLUSARSKIE, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, TAPIRY, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, OBSESJONISTKA, PRAWA RĘKA, HEROINISTKA, NIEPALĄCY, NIECZYNNOŚĆ, PLOTKARA, NARĄBANIE SIĘ, ASTROGRAFIA, BLACHA, JAMAJKA, PLEŚNIAWKA, KLASA ŚREDNIA, DZIURKA, WKŁAD, ÓSMY CUD ŚWIATA, PRZEGRYW, PERSKIE OKO, IZOTROPOWOŚĆ, UDAR, ANTAŁEK, OBSESJA, OKRES, IMMUNOPATOLOGIA, STROFA ALCEJSKA, ŻAL, COCKTAIL, PRZEWÓD GOŁY, SZKATUŁA, BOGINI, LOK, GRUBIANIN, POLIANDRIA, GRAMATYKA, PHISHING, STOPA ZYSKU, PIRACTWO, FONETYKA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, AWANSCENA, DOJARKA, TROJAN, MISIO, HOMOSFERA, KUMOSZKA, POZDROWIENIE, KUCHNIA, STOPA, STYL MANUELIŃSKI, NIEWOLA EGIPSKA, PUDŁO, WIEDŹMA, ZBYTNICA, ANALFABETA, GRA, HUŚTAWKA, ROBOTA, STARY WYŻERACZ, KING, LIONKA, MISIACZEK, DOPUST BOŻY, BAKTERIE WŁAŚCIWE, PUSZCZYK, DYGNITARZ, PRZEKAZ, PRZYBUDOWA, AMINEK EGIPSKI, SAMOZATRATA, STAROŚCINA, PARA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, BIOGEN, LOKACJA, ADŻARKA, REIFIKACJA, ŁONO, ZAWÓD, ZWIERZĘ, METR, FUNDUSZ SOŁECKI, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, PATRIARCHALIZM, ODKŁACZACZ, STACJA TELEWIZYJNA, MECHOWCE, KOKOTA, ZAPAŁECZKA, TELEFON ZAMIEJSCOWY, CHEMIA KWANTOWA, SIEĆ, WIGILIA, DRES, LINGWISTYKA STOSOWANA, RYKOSZET, BARCIAK, JELITO CZCZE, ELF, GRABARZ, KUC CONNEMARA, SIEDLISKO, RODEZYJKA, FEMTOCHEMIA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, PRZEPOCZWARZENIE, NIEODPARTOŚĆ, KŁAMCZUCH, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, INFORMATYKA, BAS, CEP, BARONESSA, INDIAŃSKI, SZYPLIN, TREND BOCZNY, WYNIOSŁOŚĆ, CYGANKA, CENA MAKSYMALNA, HIGIENISTKA, SKARYFIKACJA, ?GLOBULINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.431 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W SLANGU MŁODZIEŻOWYM DZIEWCZYNA, KOBIETA, KTÓRA POZWALA NA PEWNE PIESZCZOTY INTYMNE, ALE NIE ZGADZA SIĘ NA STOSUNEK PŁCIOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W SLANGU MŁODZIEŻOWYM DZIEWCZYNA, KOBIETA, KTÓRA POZWALA NA PEWNE PIESZCZOTY INTYMNE, ALE NIE ZGADZA SIĘ NA STOSUNEK PŁCIOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEMÓWKA w slangu młodzieżowym dziewczyna, kobieta, która pozwala na pewne pieszczoty intymne, ale nie zgadza się na stosunek płciowy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEMÓWKA
w slangu młodzieżowym dziewczyna, kobieta, która pozwala na pewne pieszczoty intymne, ale nie zgadza się na stosunek płciowy (na 7 lit.).

Oprócz W SLANGU MŁODZIEŻOWYM DZIEWCZYNA, KOBIETA, KTÓRA POZWALA NA PEWNE PIESZCZOTY INTYMNE, ALE NIE ZGADZA SIĘ NA STOSUNEK PŁCIOWY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - W SLANGU MŁODZIEŻOWYM DZIEWCZYNA, KOBIETA, KTÓRA POZWALA NA PEWNE PIESZCZOTY INTYMNE, ALE NIE ZGADZA SIĘ NA STOSUNEK PŁCIOWY. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

x