MOTYL, KTÓREGO GĄSIENICA PRZED PRZEPOCZWARZENIEM SIĘ TWORZY KOKON WYKORZYSTYWANY DO WYROBU PRZĘDZY JEDWABNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDWABNIK to:

motyl, którego gąsienica przed przepoczwarzeniem się tworzy kokon wykorzystywany do wyrobu przędzy jedwabnej (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JEDWABNIK

JEDWABNIK to:

motyl z rodziny prządek hodowany ze względu na cenne, jedwabne nici oprzędu; w stanie dzikim nie występuje (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MOTYL, KTÓREGO GĄSIENICA PRZED PRZEPOCZWARZENIEM SIĘ TWORZY KOKON WYKORZYSTYWANY DO WYROBU PRZĘDZY JEDWABNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.884

TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, ŚCISŁY POST, APOSTAZJA, HUTNICTWO, WIEK NIEMOBILNY, ZBIÓR DYSKRETNY, TEMPERAMENCIK, FUZJA POZIOMA, WYPALANKA, ŻARŁOK, KROPLÓWKA, JĘZYK KREOLSKI, PUNKT ZLEWNY, KOLUMNA MARYJNA, ETOLOGIA, PRZEKŁADNIA CIERNA, BIAŁA ŚMIERĆ, CŁO OCHRONNE, PARTIA ROSYJSKA, NUDYZM, CHWILÓWKA, GITARIADA, MASELNICZKA, EKSPANSYWNOŚĆ, ARCUS SINUS, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, NAMYSŁ, CHRONOGRAF, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, PYRA, KODYFIKATOR, OPOZYCJA, NIENOWOCZESNOŚĆ, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, CHOCHOŁ, MÓL, PERYSELENIUM, GRZYB PLEŚNIOWY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, POJAZD LĄDOWY, SŁUCH ABSOLUTNY, TENDENCJA, LITERATURA PIĘKNA, KOLORYSTA, TERROR, INGRESJA MORZA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, CYBORG, KORPUS NAWOWY, METR, DYBUK, TRIADA KARTAGENERA, AŁMATY, WIĘZIENIE, CUDOTWÓRCA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, BAJRONISTA, SHOUNENAI, GALARETA, SEN, CZERWONY NADOLBRZYM, FILM MUZYCZNY, SKRZYNKA POCZTOWA, ZASTAW REJESTROWY, KANAŁ, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, LOGIKA PRAWNICZA, NOMENKLATURA BINOMINALNA, ROZGRZEWACZ, SIEDZISKO, MARSZ, FILOLOGIA ANGIELSKA, ŚLĄSKI, UMBRA, GOŹDZIANKA, TETRAMER, AKOMODACJA, MIEŚCINA, LITERATURA POPULARNA, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, FENICKI, DYSTORSJA, RÓWNANIE CAŁKOWE, CHROMANIE PRZESTANKOWE, LEISZMANIOZA SKÓRNA, AGNOSTYCYZM, KOŃ KARABACHSKI, KARAKUŁ, ODBIJANIE, ACENA ARGENTYŃSKA, BEANIA, CAP, KOMERAŻ, ŁOŻNIK, IRISH DRAFT, ASCETA, PARK SZTYWNYCH, ITAKA, HEIMAT, BUDOWNICTWO, KOZOJEBCA, PĘTLA NEFRONU, CYBERPUNK, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, OUROBOROS, NARZECZEŃSTWO, GEOFAG, SKLEPIENIE SIECIOWE, UPARTOŚĆ, ZOOLOGIK, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, CZARNE, FARMACJA STOSOWANA, PAŁANKA MIODOJAD, ROZBRATEL, MAŁYSZOMANIA, ZNAK ZAPYTANIA, PERKOZ GRUBODZIOBY, SĄD GRODZKI, MASOŃSKOŚĆ, JĘZYK, AKREDYTOWANIE SIĘ, SMOKING, F, PRZEPITA, PILOT DOŚWIADCZALNY, ŚWIĄTKI, PAŃSTWO POLICYJNE, KOLORYMETRIA, MAFIJNOŚĆ, PŁASZCZYZNA S, DZIEŃ, SZPACHLARZ, TOPIK, WIZA IMIGRACYJNA, MASALA DOSA, POWIERZCHNIA WALCOWA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, KRAŚNIK CIECIORKOWIEC, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, MŁYN, ZŁY GONIEC, GAZDA, SIATECZKA, SYROP ADWOKATOWY, ROZMOWY W MAGDALENCE, PIASECZNICA, ZAPASY, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, SŁAWIANKA, TRUST, ZAKAŻENIE POKARMOWE, IGE, INWERSJA, JASTRZĘBNIK, KORZENIONÓŻKI, GRZYB ATOMOWY, OBRONA SKANDYNAWSKA, SKROMNOŚĆ, FILEMON CZARNOLICY, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, MIEJSCE ZEROWE, PŁOMYCZEK, KRYZYS, ZOOLATRIA, GATUNEK SEMELPARYCZNY, PROMIEŃ, MIODOWÓD, MIKOLOGIA, F, GONDOLA, BANAN, PRZEWRÓCENIE SIĘ, PROCENT SKŁADANY, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, FILOZOFIA POZNANIA, RYBY ŁAWICOWE, RZEZAK, INFLACJA JAWNA, DÉJA VU, GARBNIK, SZCZERBA, BIEGACZ, POTOP, DZIENNIK, MONARCHIA ELEKCYJNA, WODA PODSKÓRNA, ŁACIŃSKI, BIDET, UKŁAD PIASECKIEGO, GRAFICIARZ, LAIK, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, KOLOR OCHRONNY, POPULACJA MENDLOWSKA, DIAPSYDY, PŁATKI, PŁYTA DETONACYJNA, RADIOGALAKTYKA, SOPEL, PENETRACJA GENU, PLANTAN, BRONTOZAUR, WYCHOWANKA, SOLARIUM, FALKONKA, KRYSZTAŁ, PERYMETR, ALTERNAT, WERSJA REŻYSERSKA, TROCHUS, MAANAM, RYNEK KONKURENCYJNY, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, BOREWICZ, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, DREDNOT, FREEGANIN, KATANA, CHEMIA NIEORGANICZNA, CHOCHOŁ, WIETRZENIE INSOLACYJNE, KOCHANEK MUZ, PAN, DRUT, GEREZA KRÓLEWSKA, TRYBADYZM, KANTORIA, STACJA ROZDZIELCZA, MONTOWNIA, PŁONNIKI, RODAMINA, DALEKOWIDZTWO, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, LEJNIA, UKŁAD ODNIESIENIA, WĘZEŁ DROGOWY, DZIEWIĄTA, KURTYNA WODNA, BARCZATKA NAPÓJKA, FRAZA, TŁUSZCZOWIEC, PINGWIN BIAŁOOKI, ŻAKINADA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, MUTUŁY, ANTARKTYKA, WYŁUDZACZ, KREOLSKI HAITAŃSKI, NEPALSKI, TELEKOMUTACJA, WYBIEG, CZARNY FILM, ORGAN PROMULGACYJNY, SAMOCZYSZCZENIE, REFREN, ANTYIMPERIALISTA, OBRZEŻKOWATE, LEGAR, KONFRONTACJA, REDOWA, AKUMULATORY, MAZUT, BŁONICA KRTANI, NOWICJAT, PŁYTA, PROTEZA, ASZKENAZYJKA, RYBACZKA, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, ELASTYCZNOŚĆ, ZAKON KONTEMPLACYJNY, WAŃCZOS, OSTANIEC, WZDĘCIE, STREFA PODMIEJSKA, KONWERSJA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, NEGATYWA, OKRĘT ESKORTOWY, OBOWIĄZEK SZKOLNY, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, PROMINENCJA, BADACZ POLARNY, OFICJEL, MUTUALIZM, OSOWIAŁOŚĆ, TEATR LALEK, TEST, FILHELLENIZM, FIRN, SPIRALA HIPERBOLICZNA, RUCH, BIEGUN POTYLICZNY, OBROŻA, ?ARKEBUZER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.884 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MOTYL, KTÓREGO GĄSIENICA PRZED PRZEPOCZWARZENIEM SIĘ TWORZY KOKON WYKORZYSTYWANY DO WYROBU PRZĘDZY JEDWABNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MOTYL, KTÓREGO GĄSIENICA PRZED PRZEPOCZWARZENIEM SIĘ TWORZY KOKON WYKORZYSTYWANY DO WYROBU PRZĘDZY JEDWABNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDWABNIK motyl, którego gąsienica przed przepoczwarzeniem się tworzy kokon wykorzystywany do wyrobu przędzy jedwabnej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDWABNIK
motyl, którego gąsienica przed przepoczwarzeniem się tworzy kokon wykorzystywany do wyrobu przędzy jedwabnej (na 9 lit.).

Oprócz MOTYL, KTÓREGO GĄSIENICA PRZED PRZEPOCZWARZENIEM SIĘ TWORZY KOKON WYKORZYSTYWANY DO WYROBU PRZĘDZY JEDWABNEJ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - MOTYL, KTÓREGO GĄSIENICA PRZED PRZEPOCZWARZENIEM SIĘ TWORZY KOKON WYKORZYSTYWANY DO WYROBU PRZĘDZY JEDWABNEJ. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x